zaterdag 18 augustus 2012

In geval van problemen....

In de blog Kinderbelemmering stelt Dick de Rijke de dictatoriale opstelling en handelwijze van een jeugd- en een pleegzorgzorgorganisatie in het Noord-Oosten des lands aan de kaak. Het fundamentele recht van dochtertje (6) en haar "Good enough" vader en dito echtgenote (stiefmoeder) op onderling ongestoord familie en gezinsleven wordt hen daardoor reeds gedurende zes jaar ontnomen, (art. 9 IVRK en art. 8 EVRM).

http://kinderbelemmering.blogspot.nl/2012_06_01_archive.html

In geval van problemen:

Blijf ver weg van AMK, BJZ en Raad voor de Kinderbescherming,

en los problemen op binnen het eigen netwerk van familie, vrienden en goeie buren!!!

Hieronder een link naar de naakte waarheid over de jeugdzorg in Nederland waar iedere ouder van op de hoogte dient te zijn!!!:

http://www.jeugdzorgammehoela.nl/data/pdf/Brandbrief.pdf

In het belang van uw kind(eren), verspreid bovenstaande link daarom zoveel mogelijk!!!
Niet in de laatste plaats dient de Nederlandse gemeenschap er van op de hoogte te zijn dat de overheid (wetgever en rechtbanken) zich laat adviseren door een drietal deskundigen, te weten:

orthopedagoog prof. dr. P. van den Bergh;
pedagoog dr. A.M. Weterings;
orthopedagoog prof. F. Juffer.

Van eerst genoemde zijn onderstaande uitingen uit citaten te vinden op:

http://pleegzorginbelangvanhetkind.info/Traject%20Pleegzorg%20studiedag%209nov2010.pdf

(pagina 4)

De professor sluit af met volgende stellingen:
*uithuisplaatsing is geen falen van de hulpverlening;
*De hulpverlening faalt wel als men te lang blijft hulp verlenen tegen beter weten in;
*Het doel van de hulpverlener mag nooit het vermijden van een uithuisplaatsing zijn;
*De beslissingen moeten wel transparant zijn en tevens moet de beginsituatie duidelijk zijn op grond waarvan een bepaald doel wordt gesteld.

2. Het juridisch kader.
Juristen doen soms de inspanningen van de hulpverlening onrecht aan
*Art. 9 (uithuisplaatsing) van het IVRK (Internationaal verdrag van de rechten van het kind) beperkt de bewegingsvrijheid van de hulpverlener;
*Art. 8 Europees EVRM (Europees verdrag voor de rechten van de mens) maakt uithuisplaatsingen nog moeilijker.

Zo verplicht het EVRM de hereniging ouder - kind na een uithuisplaatsing.
"In Nederland kan een uithuisplaatsing pas
*Indien vrijwillige hulp niet meer mogelijk is;
*Intensieve thuishulp niet meer mogelijk is;
*Uithuisplaatsing noodzakelijk is."
(Pagina 15)

3. Indien een pleegplaatsing op jonge leeftijd. Welke leeftijd is de beste leeftijd om een kind terug naar huis te oriënteren?

Professor: Dit is een verkeerd perspectief. Dit is gericht op de ouders. Je moet gericht zijn op het kind. Dit is de moraal van het verhaal vandaag. Het kind moet terug naar huis d.i. niet de bedoeling. Kijken naar het kind"

Meer linken m.b.t. dit drietal:http://books.google.nl/books?id=W_ZEqBgyJSkC&pg=PA11&hl=nl&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
http://www.kindindepleegzorg.nl/index.html
(waaronder "richtlijnen" voor "onderzoeksvragen rechtbank")
http://www.kindindepleegzorg.nl/VisieMissie.html
http://www.kindindepleegzorg.nl/Publicaties.html
(waaronder "toespraak min. van justitie Hirsch Ballin")
http://www.kindindepleegzorg.nl/Archief.html
(beleidsvisie "Kind in de pleegzorg" aangeboden aan min. van Justitie)
http://www.kindindepleegzorg.nl/OverOns.html
http://www.kindindepleegzorg.nl/Contact.html
http://www.kindindepleegzorg.nl/OverOns.html
http://www.kindindepleegzorg.nl/VisieMissie.html
http://www.leidenuniv.nl/nieuwsarchief2/1199.html


Iedereen die zich niet kan verenigen met de opstelling van dit drietal en met name die van VAN DEN BERGH, en ouders waarvan kind(eren) ten onrechte uit huis zijn geplaatst wil ik verzoeken contact met mij op te nemen, chris47fr@hotmail.com teneinde ons verenigd te kunnen verzetten tegen de macht en dictatuur van jeugdzorg die dank zij de adviezen van dit drietal aan overheid en rechtbanken en de dreigende wetswijzigingen alleen nog maar groter dreigt te worden.
Dit is een vorm van dictatuur die binnen een democratie niet kan en mag worden getolereerd en waartegen verzet van de burger niet meer dan op z'n plaats is!

Wanneer de nieuwe wet er door komt zal de grond die nu geldt voor ondertoezichtstelling voldoende zijn voor het ontnemen van het ouderlijk gezag!

¨Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht¨
Geplaatst door Dick de Rijke op 07:09

Over Dick de Rijke:
In de hoedanigheid als grootvader van stiefmoeder, kom ik op voor het welzijn van haar, haar man en hun gezamenlijke kinderen. Dit welzijn wordt echter al zes jaar ernstig bedreigd door de onrechtmatige opstelling en handelwijze van de betrokken jeugd- en pleegzorgorganisatie in het noord-oosten des lands waardoor hun fundamentele rechten en vrijheden worden geschonden. Ik zal al hetgeen in mijn vermogen ligt aanwenden om een einde te maken aan deze dictatoriale misdaden tegen de menselijkheid die niet alleen mijn familie, doch vele andere families in Nederland met hen, ten gronde richten.
Disclaimer: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/07/disclaimer.html

                                        Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html


2 opmerkingen:

 1. Reactie bij: In geval van problemen.... (18/8):

  Jammer dat de overheid (mogelijk onder druk van de BJZ-lobby) juist net gebruik maakt van deskundigen en professoren die geen realistische kijk hebben op het evenwicht tussen de ene noodzaak kinderen te beschermen tegen verwaarlozing en mishandeling, en anderzijds tegen de onnodige maar schadelijke scheiding van kind en ouders zonder degelijk diagnostisch onderzoek en diagnostisch behandelplan.

  De bedreiger uithuisplaatsen (huis- of straatverbod) is gezonder voor het kind!

  Het is opvallend dat Weterings als pleeg-adept, kinderloos, gebruikt wordt, daar deze voorstander is van 'alle kinderen het huis uit', op naar de (ondeskundige) pleegzorg. Juffer heeft weinig ervaring met oudere kinderen in de praktijk. Een kind is geen meta-object.

  Er zijn doelgroepen gezinnen die niet verwaarlozen maar hulp of kennis vragen, doch die krijgen te vaak een OTS of zelfs een UHP.
  Daarvoor is een cliché bij de rechter nodig, dat beschuldigend aanvoelt voor ouders.

  Waar de rechter niets zegt over het waarheidsgehalte van deze 'beschuldigingen' dan gebruikt BJZ deze later als feit om het kind te belasten met een verlenging OTS of UHP.
  Dat noemen de ouders 'liegen'!

  Zogenaamde waarheid wordt gecreëerd door BJZ als de rechter niet alles duidelijk laat noteren en ontzenuwen. Dat 'beschermt' een kind niet, maar zorgt voor budget volgend jaar.
  Deze attitude veroorzaakt een schot tussen casemanagement van BJZ en de diagnostische zorg bij de specialist: dat is geen zorg!
  Dat is schadelijk voor het kindsbelang.

  Een kind voelt zich het veiligst thuis in z'n bekende omgeving; haal daar de bedreiging weg!

  N.W. Slot et al, 2002: 72% van de OTS-sen is niet-effectief tot schadelijk. En zo zijn er meer onafhankelijker wetenschappers.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Na lezing van het blog van Dick de Rijke het volgende. Er is nog een mogelijkheid om uit deze impasse te komen. Namelijk dat de pleegouders als ouders besluiten dat dit kind niet hun eigendom is maar aan hen is toevertrouwd om er naar beste kunnen voor te zorgen zolang dat nodig is. Die noodzaak bestaat niet omdat er een vader is. Het zou van grote wijsheid getuigen om dit kind terug te geven aan haar vader. Het zou van groot respect en humaniteit getuigen om het ouderschap van de echte vader te herstellen. Een daad van christelijke naastenliefde en Salomo's wijsheid.

  BeantwoordenVerwijderen