dinsdag 28 augustus 2012

Nieuwe campagne kindermishandelinghttp://www.antibjz.nl/page/articles.html/_/jeugdzorg-algemeen/meer-kinderen-mishandeld-r747


Veldhuijzen van Zanten (VWS) en Opstelten (VenJ) starten nieuwe campagne tegen geweld in huiselijke kring.

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) en minister Ivo Opstelten (VenJ) starten vandaag een campagne tegen geweld in huiselijke kring. Doel van de campagne is slachtoffers, omstanders of plegers van kindermishandeling, partnergeweld, eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking en ouderenmishandeling er toe aan te zetten om zo snel mogelijk advies en hulp te zoeken.

De start van de campagne vond vandaag plaats in het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Haaglanden, één van de plekken waar mensen altijd terecht kunnen met vragen of zorgen over geweld in huiselijke kring.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten: “Geweld is erg, maar geweld jegens iemand die kleiner, onmachtiger en kwetsbaar is en daardoor afhankelijk, is dubbel zo erg. Want het geeft een kras op het vertrouwen in de samenleving. De campagne laat zien hoe je de signalen van geweld kunt herkennen en wat je kunt doen om het zo snel mogelijk stoppen”.

Minister Opstelten: “Geweld in huiselijke kring, of het nu kindermishandeling, partnergeweld of ouderenmishandeling is, is ontoelaatbaar. Geweld in huiselijke kring komt helaas veelvuldig voor. De oproep aan een ieder is dan ook: kom in actie om dit probleem een halt toe te roepen!”.

Campagne op televisie, radio, internet

Titel van de campagne is ‘Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?’. De campagne bestaat uit spotjes voor televisie en radio, een website en campagnemateriaal waarmee gemeenten, steunpunten huiselijk geweld en advies- en meldpunten kindermishandeling in hun eigen stad of regio campagne kunnen voeren.de website externe link: www.vooreenveiligthuis.nl en campagnemateriaal waarmee gemeenten, steunpunten huiselijk geweld en advies- en meldpunten kindermishandeling in hun eigen stad of regio campagne kunnen voeren.

Bron: VWS

Het aantal meldingen van mishandeling van ouderen en kinderen blijft stijgen. Dit stelde staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) bij de start van een nieuwe campagne tegen geweld in huiselijke kring.
 
Zo werd in 2011 maar liefst 65.993 keer contact opgenomen voor advies op het doen van een melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

Ze stelde dat er jaarlijks naast naar schatting 119.000 kinderen ook ongeveer 200.000 oudere mensen slachtoffer zijn van huiselijk geweld "Het exact aantal is onduidelijk. We willen met de campagne dat er zoveel mogelijk wordt gemeld en dat mensen misschien het duwtje in de rug krijgen om inderdaad de telefoon te pakken als ze twijfelen.”
De campagne bestaat uit nieuwe spotjes op televisie en radio, met als thema ’het stopt nooit vanzelf en is niet alleen gericht op kindermishandeling. Volgens de staatssecretaris moet er ook meer aandacht komen voor soorten die niet op het eerste gezicht duidelijk zijn. "Denk aan meisjesbesnijdenis en eergerelateerd geweld.”

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten benadrukte net voordat ze met minister Opstelten de campagne officieel inluidde het belang van een goede aanpak. "Een klap bij een kind is een kras op een toekomstige burger. Geweld is erg, maar geweld jegens iemand die kleiner, onmachtiger en kwetsbaar is en daardoor afhankelijk, is dubbel zo ergmaandag, 27 augustus 2012 - 12:45

DEN HAAG - Het aantal meldingen bij het Advies en Meldpunt kindermishandeling in de regio Haaglanden is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen.
 
In 2010 werd het meldpunt ruim 4.700 keer benaderd, afgelopen jaar was dat ruim 5.200 keer. In bijna de helft van de gevallen werd er ook een onderzoek ingesteld. In de andere gevallen bleef het bij een advies.

Landelijk worden naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen mishandeld of verwaarloosd. Minister Opstelten en staatsecretaris Veldhuijzen van Zanten geven maandag in Den Haag het startsein voor een nieuwe campagne voor de aanpak van kindermishandeling.
 
Bron: http://www.omroepwest.nl/nieuws/meldingen-kindermishandeling-opnieuw-toegenomen


Redactie Dark horse: Het AMK is niet alleen de plek waar mensen terecht kunnen met vragen of zorgen omtrent mishandeling van kinderen. Het is ook een goede plaats om je ex. zwart te maken als je problematisch uit elkaar bent gegaan en je het gevoel hebt dat je je gram nog moet halen. Het AMK, evenals BJZ leent haar oor graag voor een lasterverhaal en indien u erg dramatisch kunt doen, of juist in staat bent heel charmant en innemend te liegen, is de kans groot dat de 'hulpverlener' uw kant kiest tegen de ex.

Ook is het mogelijk voor hulpverleners buiten BJZ om op hun strepen te gaan staan, wanneer ouders het met een pedagogisch of psychologisch advies niet eens zijn, of menen dat een andere benadering voor hun kind beter is. Met een AMK-melding kan deze ouders dan even duidelijk gemaakt worden, wie de 'professional' is en worden zij onder dreiging van een OTS op hun plaats gezet.

Wie last heeft van zijn buren, kan ook prima even de telefoon pakken om een paar 'zorgen' te uiten. Want roddelen - sorry melden - mag tegenwoordig anoniem en omdat er niet wordt nagegaan of wat u zegt feitelijk klopt, hoeft u zich niet in te houden. Veel ouders zijn zo verontwaardigd over het onrecht dat ze treft, dat Jeugdzorg/AMK daar al gauw het etiket 'persoonlijkheidsproblematiek' op kunnen plakken en vanaf dat moment gaat alles vanzelf. Alles wat de 'gek' dan nog naar voren brengt, wordt per definitie niet serieus genomen.

Voor de vereenvoudiging van het vaststellen van kindermishandeling, heeft het ministerie van VWS de schimmige term 'pedagogische verwaarlozing' uitgevonden. Dit is een soort olievlek in de zee van het opvoedkundige werkveld, die zich al verder begint uit te breiden. Van alles kan er inmiddels onder verstaan worden, waarbij het principe geldt: 'Als u zwart zegt, zeggen wij wit', en andersom. Als u het kind opvoedt met een grote mate van zelfstandigheid, dan zal het AMK menen dat u het te weinig affectie geeft en te weinig ondersteuning biedt. Bent u daarentegen een knuffelmoeder, dan mankeert het aan uw vermogen om het kind 'los te laten' en zelfstandig te maken.

Mocht er overduidelijk bewijs zijn dat de klachten over ouders werkelijk ongegrond waren, dan is er nog geen man overboord. Volgens de methode van 'de wissel omzetten'(zie: stichting KOG) wordt er bij het huisbezoek gewoon op een heel ander probleem ingezoemd, wat met de oorspronkelijke melding niets te maken heeft, zodat het net zich evengoed om de ouders kan sluiten.

Hoewel er tijdens mishandelingscampagnes van het AMK een toename valt te bespeuren van het aantal meldingen, is er niet een evenredige toename van daadwerkelijke bewezen gevallen van  mishandeling. Althans, niet de bewezen mishandeling zoals het gebruik van het woord 'bewijs' doet vermoeden. Het AMK doet immers niet aan waarheidsvinding, dus men bedoelt eigenlijk te zeggen: voldoende verzameling van laster en dramatische uitvergroting van pedagogische hulpvragen, door kwistig te strooien met termen als 'ernstig in de ontwikkeling bedreigd', aangevuld met verdraaiingen en het weglaten van de logische context waarbinnen ouders een bepaalde uitspraak hebben gedaan.

Op die manier wordt er wel meer pedagogische verwaarlozing geconstateerd, wat later vanzelf overgaat in kindermishandeling, omdat de scheidslijn alleen formeel is. Met de term verwaarlozing kunnen ouders net zo makkelijk in een kwaad daglicht worden gezet, als met daadwerkelijke mishandeling en het prettige van verwaarlozing is, dat het zo subjectief is als men maar denken kan, dus het is altijd 'bewezen'. Het huidige beleid van VWS heeft nog maar eens benadrukt dat de BJZ-werker de 'professional' is, die vooral de eigen intuitie mag vertrouwen, (al dan niet vermengd met stuwingen vanuit de onderbuik) waarbij de feiten van de zaak maar een vervelende bijkomstigheid zijn. Dat is de reden waarom ontlastende rapporten over ouders van een niet-BJZ gerelateerde instelling vaak terzijde worden geschoven, zodat het onder toezicht stellen of uithuisplaatsen van kinderen ongehinderd doorgang kan vinden.

Sven Snijer

=> Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

6 opmerkingen:

 1. Het is kindermishandeling als men kinderen bij de ouders weg haalt.
  Uit huis plaatst, terwijl er niets aan de hand is.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bij Nieuwe Campagne... (28/8):

  Kindermishandeling......

  Ook komt kindermis-handeling voor door gezinsvoogden en BJZ.

  Daarom moet er een degelijker onderzoeksinstituut komen, een genormeerde Raad v.d.K., die echte kindermishandeling diagnostisch scheidt van suggesties en insinuaties vanuit AMK en BJZ. Dus niet onnodig en duur OTS en UHP aanvraagt.

  Met de hype van 'kindermishandeling' vanuit een extrapolerend onderzoekje wordt onnodig veel uithuisplaatsingen beargumenteerd door de jeugd'zorg', alsof het beter is voor het kind uithuisgeplaatst te zijn dan een vermeende mogelijkheid van (niet-gediagnosticeerde) kinderverwaarlozing en -mishandeling. Plaats de bedreiger maar 'uithuis'.

  Echter het ís institutionele kindermishandeling om met suggesties door AMK/BJZ om met UHP kinderen zich minstens onveilig te laten voelen door het onttrekken uit z'n eigen bekende omgeving. Dat werkt onthechtend, een klap tegen een psychologische basisbehoefte van een zich ontwikkelend kind.

  Op http://www.jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/beleidsplan-jeugdzorg-voor-de-politiek.html wordt een Jeugdbeschermingsplan gepresenteerd dat zowel bedreigde kinderen door een bedreiger als door bedreigend ondeskundig BJZ beschermt.

  Dat werkt dus valide twee kanten beschermend op.
  Alles over één kam scheren is niet in het belang van een kind.
  IVRK artikel 24 en EVRM art. 8 geven kinderen rechten, waar BJZ zelden goed mee omgaat.

  OTS en UHP zijn directe overheidstaken die niet thuis horen bij een particuliere stichting of gemeentelijk ingekochte instelling. Laat het over aan een a.s. RvdK!

  Zouden er nu weer politici gaan brullen om "voor de zekerheid alle kinderen het huis uit" te plaatsen onder OTS en UHP - zonder degelijk onderzoek onder tuchtrechtelijke normering en beëdiging van de gezinsvoogden???

  Het onderscheidende plan staat gelinkt in het artikel hier op Jeugdzorg-DarkHorse :
  'Beleidsplan Jeugdzorg voor de politiek' d.d. 27 augustus 2012. \/
  Het is meer genuanceerd en goedkoper dan het eenzijdige plan in de a.s. jeugdwet.

  Hoe de a.s. RvdK te normeren? - Dat staat ook al in dat Jeugdbeschermingsplan op pag. 8.

  Bescherm jeugdigen tegen ondeskundigheid van het niveau sociaal werk in BJZ; een diagnost die past bij het mogelijke probleem kan een beter en effectiever behandelplan opstellen!

  http://www.jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/beleidsplan-jeugdzorg-voor-de-politiek.html > genoemde link aldaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Zou je ook mogen stellen dat BJZ en AMK zelf de grootste mishandelaars zijn? Immers kinderen bij ouders weghalen zonder deugedelijke onderbouwing, dat is toch kindermishandeling?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Op http://www.nujij.nl/gezondheid/is-jeugdzorg-wel-gezond-voor-uw-kind.18692290.lynkx (met een ? ) wordt naar deze pagina verwezen, terecht. +
  Maar zie ook onderstaande artikelen op deze site, met een plan als degelijker alternatief.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Niet stemmen op CDA en VVD!
  Van welke politiek partij is de Staatssecretaris ook al weer? Het CDA! Haar motto: 'Ik wil de kloof overbruggen tussen het beleid en de mensen in de zorg; de mensen die zorg nodig hebben en de mensen die in de zorg werken.'
  Ivo Opstelten van de VVD. Stukje motto: 'Burgers moeten veilig kunnen leven.' Dit geldt blijkbaar niet voor ouders en kinderen.
  Niet stemmen op deze figuren die willens en wetens het hulpverleningsklimaat aan ouders en kinderen op scherp zetten met hysterische klikcampagnes die alle ouders en alle kinderen treffen, zonder onderscheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het gaat nooit over de inhoud van de hulp. Het gaat altijd over de toename van de meldingen. Dat zou toch een veeg teken moeten zijn.
  http://www.radio1.nl/items/60307-staatssecretaris-veldhuijzen-van-zanten-over-o-m-acties-in-de-thuiszorg
  "En helpt dat nou eigenlijk? Hoeveel procent is het aantal meldingen dan gestegen vergeleken met het jaar daarvoor?"
  Wat doe je als mensen of kinderen mishandelt worden? Nou, melden!
  Hoezo helpt dat nou eigenlijk? De mensen die het betreft, schuldig en onschuldig, zitten met de gebakken peren. Roddeldossiers en rechtzaken en hulp ho maar.
  Zo'n campagne zou er over kunnen gaan wat een ieder zelf kan doen, van mens tot mens dus. En niet van anoniem tot instantie.

  BeantwoordenVerwijderen