dinsdag 7 augustus 2012

Nancy Schaefer in Amsterdam - de ongelimiteerde macht van de kinderbescherming
Disclaimer Redactie Dark horse: Het is schokkend wat Nancy Schaefer in haar video verteld. Wij publiceren deze video en het artikel (dat wij ontvingen via de mail/de bron is de site Paradigma)  omdat er internationaal een lijn te zien is wat betreft de financiering van Jeugdzorg en de beschadigende invloed van de overheid op gezinnen. Enkele zinnen zijn uit het artikel verwijderd betrekking hebbende op samenzweringstheorieën inzake Vrijmetselarij. De misstanden binnen de Jeugdzorg hebben naar onze mening geen extra samenzweringstheorieën nodig en het lijkt ons ook niet raadzaam om een nieuwe vijand te projecteren, een zondebok, als drager voor algemene menselijke zwakheden als machtswellust, hebzucht, leugenachtigheid en sadisme. Deze kunnen heel goed bestaan zonder de schuld van een specifieke groepering. Ook de mogelijkheid voor kindermisbruikers om goed te gedijen in een systeem zonder controle van buitenaf, impliceert nog niet dat de kinderbeschermingsorganisatie speciaal bestaat voor het voeden van pedofiele kindernetwerken. Maar het is zeker niet uitgesloten dat georganiseerd kindermisbruik in relatie tot kinderbeschermingsactiviteiten voorkomt. Het simpele voorbeeld van een kinderrechter enkele jaren geleden, wiens hele computer vol stond met kinderporno getuigt daarvan.


In 2004, vond Nancy Shaefer senator van de staat Georgia bewijs van zeer diepgaande corruptie binnen het “Federale kinderbescherming`s systeem”, die de aangewezen kinderen behandeld als ‘eigendom van de staat’. In 2007 publiceerde ze haar bevindingen die, vertelde ze later, ‘me mijn Senaat stoel koste”. Het kon ook wel eens zo zijn dat het haar leven heeft gekost.

In de nacht van 26 maart 2010 werd Nancy doodgeschoten in executiestijl in de achterzijde van haar hoofd terwijl ze in haar bed lag. Haar man van 54-jaar, Bruce Shaefer, werd recht in zijn hart geschoten. De nationale en zelfs de plaatselijke media schreven het af als ‘zelfmoord’. Er werden onlogische verklaringen gedrukt. De moord werd beschreven als een “zelfmoord.” De Shaefers hadden tientallen persoonlijke vrienden, vijf volwassen kinderen en vele kleinkinderen die ze niet zullen zien opgroeien. Nancy Shaefer was op haar 73e levensjaar in een zeer goede gezondheid en ze zou zeker nog eens 15 of 20 jaar langer hebben kunnen leven.

Het doel van dit artikel is, om ervoor te zorgen dat meer mensen over haar bevindingen te weten komen. De kinderbescherming maakt gebruik van de term “in het beste belang van het kind” als excuus voor de uithuisplaatsing van kinderen uit arme gezinnen voor eigen gewin.

Uit het rapport van senator Shaefer,
“De “Adoptie en Familie Wet”, die in gang werd gezet door president Bill Clinton, biedt een contant geld “bonus” aan staten, voor elk kind, dat uithuis wordt gehaald, en via de kinderbescherming overgedragen wordt aan pleegouders. Om die “adoptie bonussen” te kunnen ontvangen, heeft de lokale kinderbeschermingsdienst meer kinderen nodig. Zij moeten genoeg materiaal hebben (kinderen) die te verkopen zijn, en ze moeten er meer dan genoeg van hebben, zodat de koper ook kan kiezen. Van sommige provincies is bekend dat ze een bedrag van 4.000 dollar [betalen] voor elk kind dat niet meer terug keert naar zijn familie”.


Het is dus een stimulans voor werknemers van de kinderbescherming, om de kinderen weg te halen, en alle familieleden, die eventueel in aanmerking kunnen komen voor de voogdij, te blokkeren. De “Wet van Clinton” betaalt ook bonussen uit als het kind eigenschappen heeft die leiden tot een grotere vraag – zoals blond haar en blauwe ogen. Dat is een feit. Om dit geld te kunnen ontvangen moeten de werknemers van de kinderbescherming ‘de verkoop afsluiten’ met een adoptie gezin van een onafhankelijke 3epartij. Het maakt verder niet uit wie die partij is, zolang ze maar niet verwant zijn met het kind. Goed gekwalificeerde grootouders worden routinematig geweigerd voor het gezag, omdat de FED de kinderbescherming daarvoor geen geld uitkeert.

Hier komt nog bovenop, dat de Civil Rights Act, 42 USC 1983, (ook wel aangeduid als “sectie 1983″), rechters “soeverein rechterlijke” IMMUNITEIT verschaft voor schadevergoeding of voor vervolging, voor consequenties die voortkwamen uit hun beslissingen. Tijdens de jaren 90, kregen advocaten immuniteit, en maatschappelijk werkers zijn inmiddels immuun voor vervolging van meineed. In een notendop, de staat is verantwoordelijk voor alle mensen van Amerika sinds 1983, en de meeste mensen weten dat niet eens.
Waarom is er zoveel vraag naar deze kinderen? Zij (Shaefer) geloofde dat het deels voor seksuele uitbuiting was. Ze schreef de opvallende overvloed van aanranders die in de pleegzorg werkzaam zijn, toe aan de manier waarop het systeem is opgebouwd. Het bood geen stimulans om de werknemers van de kinderbescherming te prikkelen, om hun cipiers in de opvang te onderzoeken.

Hun aandacht is gericht op het demoniseren van de ouders en dus is het niet in hun belang om aanranders en verkrachters te ontmaskeren die deel uitmaken van het kinderbeschermingssysteem. Uiteraard zocht ik naar van alles om haar onderzoek mee te kunnen koppelen, om vervolgens te ontdekken dat de federale overheid voor het internationale pedofielen-netwerk bemiddeld. Helaas is het zo sterk gecompartimenteerd dat de directe aanpak van een pedofielen netwerk ala Omaha Franklin niet de taak van een kinderbescherming of een familie rechter is.

We weten natuurlijk dat de kinderbescherming en de familie rechter een schakel in die keten zijn. De ontvoeringen voor dat netwerk vallen buiten het systeem voor het juridische en sociale ‘welzijn’ .. Maar de kinderbescherming en de rechtbank zijn wel de eerste schakel in die keten, want het is de rechter die de kinderen uit het gezin ontwricht.
Ze zei: “Dat de kinderbescherming uitgegroeid is tot een beschermd imperium dat opgebouwd werd op het wegnemen van kinderen en het scheiden van gezinnen”. Shaefer noemde het “een ‘legale ontvoering’, van hun natuurlijke ouders en bloedverwanten, en dat terwijl het misbruik in de opvanghuizen opvallend genegeerd wordt”.

Uit haar verslag van 2007,

– “Arme ouders zijn vaak het Doelwit om hun kinderen te verliezen, omdat ze geen kennis van zaken en geld hebben over waar en welke advocaten ze moeten inhuren om het systeem te bevechten”.

– “De ouders worden slachtoffer van “het systeem”, dat profiteert van het langer vasthouden van kinderen”, en bonussen uitkeert voor kinderen die niet meer naar huis terug zullen keren”.

– “Zaakwaarnemers en maatschappelijk werkers zijn vaak schuldig aan fraude. Ze houden bewijs achter. Ze fabriceren bewijs en proberen de ouderlijke rechten te ontzeggen. Wanneer er echter een aanklacht tegen hen wordt ingediend, wordt die aanklacht genegeerd…”.

– “Het scheiden van gezinnen is uitgegroeid tot een bedrijf, wat te wijten is aan stimuleringsmaatregelen van de overheid”.

Dit is geen samenzweringstheorie. De hoge cijfers van kindermisbruik binnen de opvang en de schadelijke effecten dat het heeft op de kinderen die ze “helpen” is altijd al bekend geweest. Ze kunnen beter nog zomaar een willekeurige volwassene vragen, die als kind of tiener soortgelijke ervaringen zelf mee heeft moeten maken.

HOE HET WERKT

Pleegouders leven van maandelijkse betalingen die ze ontvangen per kind dat bij hen huist. Hoe meer ze er bij hen laten wonen, des te meer geld ze eraan overhouden. De opzet is om er zoveel mogelijk in te proppen, en zo weinig mogelijk uit te geven, aan hun zorg. Terwijl er ook goede stellen zijn, die wel goede zorg willen bieden aan dakloze kinderen, maar dat is niet de norm. Er is geen federale stimulans voor het sluiten van opvanghuizen die bekend staan om misbruik of criminele activiteiten. Professionele (criminele) seksnetwerken gedijen juist in dergelijke omstandigheden.


Het vooronderzoek van Nancy Shaefer omvatte ook bezoeken aan 37 families van wie de kinderen uit huis waren gehaald door het departement voor “familie zaken en kinderen” uit Georgia (DFC). Ze vond een verontrustend patroon van bevoegde familieleden die volledig gekwalificeerd en bereid waren om de zorg voor de kinderen op hen te nemen maar die over het hoofd werden gezien door de maatschappelijk werkers en de rechters – velen hadden rechterlijke verboden of werden bedreigt om hun kinderen te bezoeken, of zelfs, om de verblijfplaats van hun kleinkinderen, of nichten en neven te mogen weten .

“Ik was getuige van de “Gestapo” aan het werk, en ik was getuige van de bedrieglijke omstandigheden waaronder kinderen in het holst van de nacht, uit ziekenhuizen, schoolbussen, en uit hun woonhuizen werden gehaald. In één provincie was er een prive-drugstests bureau actief binnen de afdeling van DFC die vele, vele drugs lieten testen van ouders en particulieren puur voor het profijt ervan (de ouderlijke macht ontzeggen omdat je verslaaft bent). In een andere staat werden kinderen niet weggehaald wanneer ze voortdurend de ergste vormen van misbruik moesten doorstaan”.

In de loop van dat onderzoek, leken de betrokken werknemers van de kinderbescherming te zijn berispt of ontslagen. Toen Shaefer dat op een later tijdstip ging controleren ontdekte ze, dat zodra DFC dacht dat de kust weer veilig was, dat de daders hun baan terug hadden gekregen om wederom gezinnen kapot te maken om nieuwe kinderen te kunnen ronselen. Shaefer onderzocht meer dan 300 gevallen en besloot om haar bevindingen te publiceren, en deed dat niet alleen onder haar kiezers in Georgië, maar aan de hele wereld.

Zij publiceerde “THE CORRUPT BUSINESS OF CHILD PROTECTIVE SERVICES” die je zou moeten downloaden en verspreiden via de link onder dit artikel. En ze was een spreker op het Wereld Congres voor Families in Amsterdam, Nederland, augustus 2009, (zie hieronder).

Een andere instelling van de macht zou een ongeleide projectiel, als Shaefer, met wat meer postmoderne finesse kunnen hebben behandeld.  De mainstream media is eensgezind wat betreft Shaefer. Het officiële ‘zelfmoord’ verhaal werd bewust ondoorzichtig opgesteld.

Er wordt van u verwacht, het niet te geloven, het is bedoeld om ons te intimideren, zodat we vergeten wat ze openbaarde. U zult dan ook geen Wikipedia vermelding vinden voor Nancy Shaefer.
Nancy Shaefer en haar man werden maart 2011 vermoord omdat ze de aandacht vestigde op een criminele kinderhandelring die opereert onder de auspiciën van de federale regering.


Nancy Schaefer “The Unlimited Power of Child Protective Services” Part 1 of 2

“The Unlimited Power of Child Protective Services” Part 2 of 2
http://www.youtube.com/watch?v=Y73nFp0Y19c

THE CORRUPT BUSINESS OF CHILD PROTECTIVE SERVICES“.

Luister naar advocaten die geroyeerd werden voor het indienen van beschuldigingen van afpersing tegen de kinderbescherming, of, voor het rapporteren van gevallen binnen jeugd-rechtbanken. Er zijn ‘Contradictorische’ hoorzittingen, wat betekent dat een rechter “eenzijdig kan beslissen” over een zaak, waarbij de kinderbescherming, maatschappelijk werker, pleegouder, ouder of ouders niet eens op de hoogte worden gesteld.

http://www.youtube.com/watch?v=1O8nqH1mmaI

http://gadfcsparentalrightsactivist.webs.com/Saturday March 27, 2010

On Friday, former Senator Nancy Schaefer and her husband were found dead in their home in Habersham County. Even before a GBI investigation could be initiated, media outlets began pronouncing that their death was a “murder-suicide” and shut off most public comment posting on their web sites. The “murder suicide” theory implies that Sen. Schaefer’s husband shot her and then killed himself (or vice versa). Both Habersham County and the Georgia Bureau of Investigation began investigating the case as a “murder suicide” rather than the more obvious murder made to look like suicide”. Like so many people, I have known former Sen. Nancy Schaefer for 15 years and spoken to several people who know her better than I do.
They believe that the “murder suicide” theory is highly unlikely for any one of the following reasons:

1. It is totally against Nancy Schaefer’s consistently strong commitment to the sanctity of life principles that she has fought so valiantly to uphold;

2. Nancy and her husband, Bruce, have five children and more than a dozen grandchildren who they would not choose to leave behind so abruptly;

3. Bruce’s problem with cancer was corrected and under control so there was no reason to end
his life as one senator tried to imply;


4. Nancy or Bruce would not likely agree to commit such an act that violates the fundamental principles of their Christian faith;

5. Bruce was retired and the couple did not appear to be in any type of dire financial crisis that would lead them to commit such acts;

6. Bruce and Nancy knew that her sister who had Alzheimer’s disease needed her to help take care of her;

7. Friends who knew the couple best state that Bruce would simply not have the capability to
kill his wife;


8. Nancy was dedicated, as a national leader, to help needy people overcome abuse within
Child Protective Services organizations;


9. Nancy was actively exposing corruption within the Department of Family & Child Services (DFCS) including actions by the DFCS director in the county where she lived.

10. Nancy knew that she was needed in the fight against child sex slave trafficking in Atlanta which has one of the highest activity rates in the country;

11. Bruce was highly supportive of Nancy’s work for decades and would have little or no reason
to suddenly try to kill her at such a critical juncture in her career.


Specifically in Georgia, former Senator Nancy Schaefer had found during the last few years that:

· DFCS in Georgia housed children in a foster home with a known pedophile who molested
the children
.


· DFCS in Habersham County failed to remove six children from a home where they are being abused and tortured.

· DFCS in Georgia turned two girls over to a California father who had a pornographic video business.

A report that Nancy Schaefer produced on these remarkable cases can be found here:http://fightcps.com/2008/02/29/report-of-georgia-senator-nancy-schaefer-on-cps-corruption/

Nancy Schaefer was also interviewed extensively by talk show host Alex Jones about corruption in Child Protection Services nationally. A multi-part series of her interview and an Eagle Forum presentation can be found on You Tube here:http://www.youtube.com/results?search_query=nancy+schaefer&search_type=&aq=f

In addition, Senator Schaefer led opposition to HB582 and SB304, two bills introduced by fellow Republicans that would have likely resulted in increasing child sex slave trafficking.

These bills would have made it legal for teenagers to participate in certain illicit acts. The bills effectively removed the legal authority that police now have to pick teenagers up and get them into protective custody so that they can no longer be pimped for those acts.

As President of Georgia Eagle Forum, Nancy Schaefer planned to be in Alabama this weekend for an Eagle Forum convention. Instead she chose to stay in Georgia to develop new information that would have further exposed corruption in DFCS and beyond. Many Eagle forum members who were close to Sen. Schaefer were aware of her courageous efforts. None of them believe that either she or her husband was involved in any type of suicide.

It is particularly ironic that the Atlanta Journal Constitution (AJC) chose to quote State Sen. Don Thomas in their March 26 article about Sen. Schaefer’s death. The AJC portrayed him as a friend of the couple even though he lives on the other side of the state from the Schaefer family and was diametrically opposed to many of their core beliefs. Sen. Thomas, the Chairman of the Health and Human Services Committee, immediately propagated and expanded the “murder-suicide” theory without any first-hand knowledge or evidence.

That is very disturbing considering it is his committee that should have been helping to clean up the corruption at DFCS. Activists supporting Sen. Schaefer explained that he constantly advocated increased power and authority for DFCS in spite of the evidence showing the organization was misusing that authority.

With Nancy Shafer no longer on the scene the question may be raised as to how best to continue her legacy. I believe that she would want conservatives, progressives, libertarians, constitutionalists as well as grass roots Democrats and Republicans throughout Georgia to unite and work to rectify the corruption in DFCS and eliminate child sex slave trafficking in Georgia.


                       Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

2 opmerkingen:

  1. De overeenkomsten met de Nederlandse "kinderbescherming" zijn opvallend. Ook hier hoor je verhalen dat pleeggezinnen pleegkinderen "op bestelling" krijgen geleverd; zijn er perverse financiële prikkels om zoveel mogelijk kinderen uit huis te plaatsen en is sexueel misbruik in de jeugdzorg blijkbaar een veel voorkomend verschijnsel.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Laten we doen wat Nancy ons vraagt: opstaan en handelen en niet langer toezien. Haar dood mag niet voor niets zijn geweest.

    BeantwoordenVerwijderen