maandag 20 augustus 2012

Onderzoek???

Amsterdam, 20 augustus 2012

Deze morgen hebben wij contact opgenomen met de Dienst Openbare Orde en Veiligheid. In opdracht van Burgemeester Van der Laan wordt er door deze dienst onderzoek gedaan naar de vragen die wij hebben gestuurd aan de Burgemeester (13 juli 2012) , op deze blog bekend onder de titel 'Wie was de geheime informant?'-deel 4.


Hoewel wij vriendelijk te woord werden gestaan, kon er op de vragen in dit telefoongesprek geen enkel concreet antwoord worden gegeven, m.b.t. 'Wie leidt het onderzoek?' 'Wat wordt er precies onderzocht?' 'Wordt er nog met ons ouders contact opgenomen gedurende het onderzoek?' 'Wordt er nog contact opgenomen met de therapeut, die de traumabehandeling van onze dochter heeft gedaan?' (Wat ook nog steeds niet is gedaan door BJAA-bestuursvoorzitter Erik Gerritsen, die hoewel hij onze zaak heeft 'onderzocht', dit ook liever als 'mogelijkheid' open laat, dan het concreet te doen)

Wat mevrouw S. van Grinsven wel wist mede te delen, was dat onze contactpersoon bij de gemeente de persoonlijk adviseur van de Burgemeester, de heer Van Meggelen is. Dezelfde persoon waar wij al geruime tijd ontevreden over zijn. De persoon die als hoofd van het meldpunt seksuele intimidatie voor de gemeente Amsterdam, het eveneens niet nodig vond contact op te nemen met de traumatherapeut. En dit terwijl deze toch heel ervaren is, en deel heeft uitgemaakt van scenarioteams met zedenpolitie, BJZ, AMK, om onderzoek te doen naar kindermishandeling en seksueel misbruik.

Natuurlijk wil niemand met deze persoon spreken, omdat al vast staat in welke richting zo'n gesprek zou lopen: de incompetentie van de verschillende diensten, die met hun tunnelvisie het verkeerde gezin in de hoek hebben gedreven en het echte probleemgezin hebben laten schieten.
Waarom dit zo is? Omdat de confrontatie met de school, waar anderhalf jaar terug het probleem begon, de gemeente altijd de verliezer is. De gemeente heeft geen 'middelen en maatregelen' om onze zaak een andere wending te geven, als de overkoepelende organisatie Kentalis op geen enkel vlak meewerkt.

De Burgemeester blijft verantwoordelijk voor de zedenpolitie. En met de gegevens die nu bekend zijn (maar waar men met tegenzin kennis van neemt) zou men van de zedenpolitie samen met Jeugdzorg, moeten kijken naar het gezin waarvan de kinderen onze dochter traumatiseerden. De therapeut had in dit stadium al lang uitgenodigd moeten zijn voor een gesprek. De verdachtmaking blijft, ondanks vrijspraak door de RvdK nog steeds liggen bij ons gezin. Men vermijdt op het gemeentehuis de sluitende redenering, dat als het misbruik niet heeft plaats gehad binnen ons gezin, en onze dochter vanwege haar stoornis in het autistische spectrum ook nooit zonder ons toezicht is buiten schooltijden, er geen andere conclusie mogelijk is dan dat het misbruik op de school heeft plaats gehad.

Tot nu toe was de weinig steekhoudende redenering van de school waar het misbruik plaats vond, zowel als die van de zedenpolitie als van het AMK, dat het op de school nooit gebeurd had kunnen zijn, vanwege de theorie van continu toezicht op de school. Dat er een groot verschil kan bestaan tussen de theoretische veiligheid op een school en de werkelijkheid, bleek niet alleen op 't Hofnarretje, waar de zedenpolitie ook onderzoek had gedaan en alles 'veilig' bevonden (later waren er meer dan 80 zedenslachtoffertjes) ook op een andere school van Kentalis, dezelfde organisatie waar de school van onze dochter onder valt, zijn er al eerder zedenzaken geweest. Hierbij waren de kinderen zelfs zo lang zonder toezicht, dat het misbruik in de klas kon plaatsvinden!

Toch willen de gemeente en de zedenpolitie graag vasthouden aan de hierboven genoemde redenering van ontkenning, omdat de werkelijkheid die de theorie verslaat, de gemeente in een moeilijke situatie brengt met Kentalis en met Jeugdzorg, waar zij eveneens voor verantwoordelijk is. En dan hebben we het nog niet eens over de privacyschending richting een journalist van Elsevier. Saillant detail daarbij: Tijdens een twee uur durend gesprek met Gerritsen bij ons thuis, hebben wij het over veel zaken gehad, maar niet over de privacyschending.

Wij hadden er wel uitvoerig over gepubliceerd op de blog, maar van de kant van BJZ kwam daarover geen commentaar in de brief die wij ontvingen voorafgaand aan het gesprek. Wat deze brief wel vermeldde, was de 'vergissing' dat onze beide kinderen werden genoemd i.v.m. de 'problematische scholengeschiedenis', terwijl dat eigenlijk alleen onze dochter betrof (en dit ook zwaar aangezet en vrij geïnterpreteerd – wij noemen dat onwaarheden verkondigen).

Het toegeven hiervan, maakt de boodschap die de journalist van Elsevier kreeg over ons gezin, twee maanden voordat het AMK-onderzoek klaar was, alleen maar verdachter. Hij hoorde immers ook over problemen met beide kinderen, met meerdere scholen. Het is precies dezelfde 'vergissing'! Van wie anders kan deze informatie afkomstig zijn, dan van het AMK?

Kortom, er is veel te onderzoeken door de dienst Openbare Orde en Veiligheid, maar wat ze precies onderzoeken en met welk doel, blijft voor ons volkomen duister.
Sven Snijer

Redactie Dark horse: hieronder leest u het commentaar van een lezer, waarvan wij vinden dat het belangrijk is het onderaan dit artikel te vermelden.

Er ligt nog zo'n zaak bij de burgemeester. Dat gaat over het laten vervolgen van iemand die getuige was van ernstige mishandeling en verwaarlozing van twee kinderen die al onder OTS stonden van BJAA.

BJAA was zo bang dat dat in de publiciteit zou komen dat de verhalen over deze kinderen totaal zijn ontkend. Immers, volgens BJAA zijn kinderen die bij hen onder OTS staan 'veilig'.

BJAA kon dat eerder niet waarmaken en stond daarvoor onder curatele van de gemeente en van de Inspectie. En net toen ze daar bijna vanaf waren, kwam dit verhaal.

Ook in deze zaak doet de gemeente tot nu toe ook niets en gelooft de lezing van BJAA. Sterker nog: de ambtenaren van de gemeente hebben zelf Erik Gerritsen geïnformeerd over deze zaak omdat 'Erik zo transparant is'.

Daarna heeft Gerritsen het verhaal ontkend (en de getuige laten vervolgen)en geprobeerd monddood te maken. Nu is deze zaak volledig bewezen ondertussen en kan het stadhuis dat niet meer ontkennen.

Tot nu toe is het ook hierover radiostilte. Kennelijk kost het op het stadhuis heel veel moeite om te accepteren dat er een volstrekt ongeschikte bestuurder is aangesteld over BJAA die alles en iedereen bedriegt als hij daarmee 'negatieve publiciteit' kan voorkomen.

Mogelijk is er op het stadhuis ook zorg over hoe men van deze man afkomt maar dat is niet het probleem van de burgers. De gemeente moet haar inwoners beschermen, misstanden uitzoeken en het opnemen voor Amsterdammers die zo schandelijk behandeld worden terwijl ze niets hebben gedaan.

Burgers die dit hebben meegemaakt met BJAA geven niet meer op, willen persé dat de misstanden bij BJAA ophouden en de gemeente ingrijpt. Of dat de inspectie ingrijpt. Of dat de gemeenteraad een onderzoek eist.

Hoe dan ook: burgers onderdrukken en laten vervolgen als ze in de weg lopen kan niet in een democratie. Media-berichtgeving manipuleren met leugens en vervolging van boodschappers van slecht nieuws over BJAA kan ook absoluut niet in een democratie.

De gemeente Amsterdam als democratisch orgaan is verplicht iets aan deze wantoestanden in haar eigen stad te doen.
Anoniem

Disclaimer: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/07/disclaimer.html

                                       Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html


2 opmerkingen:

 1. Er ligt nog zo'n zaak bij de burgemeester. Dat gaat over het laten vervolgen van iemand die getuige was van ernstige mishandeling en verwaarlozing van twee kinderen die al onder OTS stonden van BJAA.

  BJAA was zo bang dat dat in de publiciteit zou komen dat de verhalen over deze kinderen totaal zijn ontkend. Immers, volgens BJAA zijn kinderen die bij hen onder OTS staan 'veilig'.

  BJAA kon dat eerder niet waarmaken en stond daarvoor onder curatele van de gemeente en van de Inspectie. En net toen ze daar bijna vanaf waren, kwam dit verhaal.

  Ook in deze zaak doet de gemeente tot nu toe ook niets en gelooft de lezing van BJAA. Sterker nog: de ambtenaren van de gemeente hebben zelf Erik Gerritsen geïnformeerd over deze zaak omdat 'Erik zo transparant is'.

  Daarna heeft Gerritsen het verhaal ontkend (en de getuige laten vervolgen)en geprobeerd monddood te maken. Nu is deze zaak volledig bewezen ondertussen en kan het stadhuis dat niet meer ontkennen.

  Tot nu toe is het ook hierover radiostilte. Kennelijk kost het op het stadhuis heel veel moeite om te accepteren dat er een volstrekt ongeschikte bestuurder is aangesteld over BJAA die alles en iedereen bedriegt als hij daarmee 'negatieve publiciteit' kan voorkomen.

  Mogelijk is er op het stadhuis ook zorg over hoe men van deze man afkomt maar dat is niet het probleem van de burgers. De gemeente moet haar inwoners beschermen, misstanden uitzoeken en het opnemen voor Amsterdammers die zo schandelijk behandeld worden terwijl ze niets hebben gedaan.

  Burgers die dit hebben meegemaakt met BJAA geven niet meer op, willen persé dat de misstanden bij BJAA ophouden en de gemeente ingrijpt. Of dat de inspectie ingrijpt. Of dat de gemeenteraad een onderzoek eist.

  Hoe dan ook: burgers onderdrukken en laten vervolgen als ze in de weg lopen kan niet in een democratie. Media-berichtgeving manipuleren met leugens en vervolging van boodschappers van slecht nieuws over BJAA kan ook absoluut niet in een democratie.

  De gemeente Amsterdam als democratisch orgaan is verplicht iets aan deze wantoestanden in haar eigen stad te doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Burgemeesters hebben een zorgplicht jegens hun burgers en kunnen als hoofd van de politie ook de politie opdracht geven, dat bij elk aanvraag van een uithuisplaatsing een mutatie bijgesloten moet worden voordat überhaupt mogelijk is om politieinzet in te gaan zetten bij Staatsontvoeringen.

  Burgemeesters en zeker die Linksen gaan nog wel merken nadat de Provinciale verantwoordelijk is overgeheveld naar de gemeenten toe wat voor een verantwoordelijkheid ze hebben jegens hun burgers.

  BeantwoordenVerwijderen