zaterdag 11 augustus 2012

Inspectie: instellingen onvoldoende gehandeld

http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/42/246.html


Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, de William Schrikker Groep (WSG), pleegzorgaanbieder Juzt en de school hebben onvoldoende gehandeld naar aanleiding van signalen van mogelijke mishandeling van een meisje in een pleeggezin, aldus Inspectie Jeugdzorg.

De inspectie oordeelt dat de signalen die erop wezen dat de verzorging, opvoeding en behandeling van het meisje te kort schoten, onvoldoende tot handelen hebben geleid. De inspectie benoemd verschillende oorzaken daarvoor.


Zo waren de betrokken instellingen het niet eens over de taakopvatting van de gezinsvoogd, had er geen goede matching plaatsgevonden tussen het meisje en het pleeggezin, werden signalen van de biologische moeder niet serieus onderzocht en hadden de instellingen lange tijd niet rechtstreeks contact gehad met de school.


De inspectie heeft de instellingen aanbevelingen gedaan ter verbetering van de kwaliteit bij het zicht houden op de veiligheid van het kind en de begeleiding van de pleegouders. Bron: NJI

                   Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
Chttp://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

1 opmerking:

  1. Ja, ouders van van alles beschuldigen, maar zelf maken ze er niet zelden een puinhoop van.

    Als jeugdzorg zich zou beperken tot de ~30% waar ze echt nodig zijn en (positief) effect hebben ..

    BeantwoordenVerwijderen