dinsdag 7 augustus 2012

Ouders 'betrekken' bij school

http://www.verwey-jonker.nl/jeugd/publicaties/gezin/school_en_ouders_als_partners_in_de_opvoeding_van_tieners

School en ouders als partners in de opvoeding van tieners


Veel onderzoek naar ouderbetrokkenheid gaat over ouders en leerlingen in het basisonderwijs. Maar ook in het voortgezet onderwijs is de betrokkenheid van ouders van belang. Dit rapport doet verslag van een onderzoek op het Comenius Lyceum, een havo-/vwo-school in Amsterdam Nieuw-West met een goeddeels allochtone leerlingpopulatie. Hoe willen ouders betrokken zijn bij de schoolcarrière van hun kinderen en hoe zien zij de verhouding tussen school en thuis als het om opvoedkwesties gaat? Hoe kan de school hierop inspelen? Het rapport bevat belangrijke aanbevelingen voor een pedagogisch partnerschap: hoe ouders en school kunnen samenwerken om de ontwikkelingskansen voor jongeren te vergroten.

Wat is de Kenniswerkplaats Tienplus?


Veel migrantenouders met tieners ervaren een afstand (?) tot de opvoedvoorzieningen in Amsterdam. Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband tussen kennis, beleid en instellingen dat het bereik en de effectiviteit van (op-voedings)ondersteuning voor die groep wil verbeteren. Partners zijn de gemeente Amsterdam (DMO), stadsdelen Zuidoost, Nieuw West en Noord, Stedelijk overleg Diversiteit, Hogeschool Inholland, Vrije Universiteit, Academische werkplaats Publieke gezondheid GGD-AMC en het Verwey-Jonker Instituut (penvoerder).
Zie ook: www.kenniswerkplaats-tienplus.nl

Redactie Dark horse: Wat men hier probeert te zeggen, is dat allochtone ouders zich minder verbonden voelen met de schoolontwikkeling van hun kind(eren). Ik (Ranada) zit zelf in de MR van een bijna volkomen zwarte school in West, en er is weinig tot geen enkele participatie of interesse van allochtone ouders. Omdat men dat uit politiek correcte redenen niet hardop durft te zeggen, komt men met allerlei repressieve en gevaarlijke ideen. Zoals het pubergesprek voor kinderen van 14 jaar. In Oudekerk aan de Ijssel krijgen brugklassers (11,12 jaar) lijsten met vragen als: "Wat eet jij 's morgens? "Hebben je ouders weleens ruzie?" Deze vragenlijsten mogen ze niet mee naar huis nemen.
Door politieke schijnheiligheid ten opzichte van een bepaalde groep ouders worden nu alle gezinnen aan hetzelfde regime onderworpen. Van de manipulatieve en suggestieve vraagstelling kunnen in principe alle soorten van gezinnen slachtoffer worden.


                                       Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horseC http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

2 opmerkingen:

 1. Scholen zijn intussen overgegaan van kennisoverdracht als hoofdmoot naar allerlei vage projecten mbt samenwerking en mondigheid.

  Dat leerlingen en leerkrachten o.m. de Nederlandse taal niet behoorlijk beheersen tracht men te compenseren/verbloemen door de ouders mede verantwoordelijk te maken.

  Het zou beter zijn eerst kennis over te dragen, en daarna (zonodig) te werken aan samenwerking en mondigheid.

  Dan kunnen ouders hun werk doen (geld verdienen) en het huishouden/gezinsleven managen, in plaats van taken van de school overnemen waarvoor de kinderen nu juist naar die school gaan.

  Als ik de kinderen wijs op taalfouten krijg ik het antwoord dat dat niet erg is als je het maar probeert(?). Door dat uit te dragen wordt mijn ouderlijke bijdrage thuis onmogelijk gemaakt.

  Heb ik nu nog zin om mij door de school te laten gebruiken als alternatieve klasse-assistent?

  Driemaal raden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Onderwijs hoort op school. Vele leerkrachten steunen teveel op derden waardoor ze teveel met andere zaken bezig zijn en zelf geen les meer kunnen geven. Dit is triest.
  Een kind leert overigens veel sneller een vreemde taal. Dat ouders uit een vreemd land komen met allerlei trauma's, wilt niet zeggen dat ze een slachtoffer moeten worden van het AMK, BJZ enzo. Nog triester.

  BeantwoordenVerwijderen