maandag 20 augustus 2012

Spook-OTS in optima forma

Einde OTS? Dan 'levenslang OTS'!
Men zegt wel eens dat je van jeugdzorg nooit af komt. Dat dit geen loze frase is bewijst deze casus:
Op grond van valse aantijgingen van weliswaar zeer ernstige aard, worden 5 kinderen welke hier feitelijk buiten stonden uit huis geplaatst…. Na enige jaren, terwijl BJZ al begonnen was met de zaken over 'ontzetting ouderlijk gezag' en definitieve pleegzorg-plaatsingen, zag men toch in dat de aantijgingen geen stand konden houden. Ook de band tussen ouders en kinderen bleek, tot ergernis van BJZ maar met name de Raad, niet te breken: die was gewoonweg zeer sterk!
Uiteindelijk worden de kinderen met  veiligheidswaarborgen van een 'Signs of Safety' traject thuisgeplaatst. 28-11-2011 is de grote dag: alle 5 de kinderen komen definitief thuis na meer dan 3,5 jaar UHP…
BJZ krijgt zelfs in juni nog 2 maanden 'verlenging OTS' voor elkaar eenvoudigweg ter afronding er zijn geen kind- of gezins- doelen meer te bedenken… maar dan heeft de Raad nog tijd om te toetsen en dan is het op 10-8-2012 afgelopen…..
Nu komt het: op 3-8- 2012 komt er een brief van de Raad voor de Kinderbescherming aan BJZ en ouders…Hieruit blijkt:
- Iedere 2 maanden moet er overleg komen over 'de hulpverlening' aan de kinderen…
- De 'zorgen om de veiligheid' van de kinderen blijkt nog steeds aanwezig te zijn bij de Raad hoewel BJZ hier inmiddels anders over denkt.
- Er wordt geen enkele einddatum voor deze intensieve zorg genoemd en het is onduidelijk wat voor hulp en dan nog wel geboden zou moeten worden…. Dit gaat enkel en alleen om het "in de gaten houden"…
- De 'duidelijke afspraken' genoemd in de brief zijn niet besproken of bekend bij de ouders
Let wel:
in de 3,5 jaar UHP en 4 jaar OTS is er nimmer enige hulp aan de kinderen noodzakelijk geweest, de kinderen hebben wel schade opgelopen door de UHP!
Er is géén enkele indicatie voor welke hulp dan ook …
Conclusie:
Hier wordt door de Raad een 'indicatie' voor onbepaalde tijd + onbepaalde tijd BJZ interventie geïndiceerd terwijl BJZ juist aangeeft dat de OTS beëindigd kan worden. Op de vraag aan welke doelen er dan gewerkt zou moeten gaan worden kan BJZ ook geen antwoord geven…. maar zo zijn we het gewend van BJZ en de Raad!

Hier onder de brief van 3-8-2012 van de RvdK (gescand met tekstherkenning en geanonimiseerd):
 

Raad voor de Kinderbescherming
Miniserie van Veiligheid en Justitie

                         

> Retouradres Postbus 250 1800 AG AlkmaarBureau Jeugdzorg Noord-Holland locatie Alkmaar afdeling Jeugdbescherming
De gezinsvoogd

Postbus 1146

1810 KC ALKMAAR     Datum            3 augustus 2012

Onderwerp OndertoezichtstellingGeachte heer,Op 02-07-2012 ontving de Raad voor de Kinderbescherming uw rapportage over
de ondertoezichtstelling van:Kind 1 geb 2006
Kind 2 geb
2002

Kind 3 geb 2000

Kind 4 geb 1998

Kind 5 geb 1997U deelde mee de ondertoezichtstelling te willen beëindigen. Na bestudering van de
stukken deel ik u mede dat de Raad voor de Kinderbescherming zich hiertegen
niet zal verzetten om de volgende redenen
:

De Raad voor de Kinderbescherming heeft diverse overleggen gehad over het wel
of niet akkoord gaan met de beëindiging van de OTS. Hierin heeft steeds centraal
gestaan de kwetsbaarheid van deze jonge kinderen en hun veiligheid, zoals ook
bij de toetsing van de beëindiging van de uhp al heeft gestaan ( voor de zorgen
wordt ve
rwezen naar deze rapportage) Gebleken is dat de uitvoering van de OTS
niet het gewenste doel heeft bere
ikt. Ouders ontkennen de gronden van de OTS
waardoor er zeer veel weerstand is van ouders t
.a.v. de rol van de gezinsvoogd
en de hulpverlening.

De raad is van mening dat de veiligheid van de kinderen zeker een groot punt van
aandacht is en bl
ijft hetgeen niet weggenomen is door de uitvoering van de OTS.
Doch is de Raad voor de Kinderbescherming van mening dat er wellicht zonder
tussenkomst van de OTS meer zicht en ingang zal zijn
in het systeem. Er zijn
duidelijk afspraken gemaakt voor wat betreft terugkoppeling van de hulpverlening
mochten de ouders de hulpverlening (voortijdig) beëindigen en/of afspraken niet
nakomen welke door de afdeling case management van BJZ JHV intensief zal worden

gevolgd. Dit zal zijn in de volgende frequentie; eenmaal per twee maanden zal er contact zijn met het gezin en de hulpverlening.Rdt

 verstuurd aan alle belanghebbenden.
Regio Noord-Holland
Locatie AlkmaarKennemerstraatweg 21
1814 GA AlkmaarPostbus 2501800 AG Alkmaar
Drs. N.J. Mul

Drs. N.J.M.Mul
Skype: Nicomul55Zie reactie Stichting KOG:

http://www.stichtingkog.info/pages/posts/is-het-na-beeindiging-ots-nog-niet-afgelopen432.php


Is het na beeindiging ots nog niet afgelopen?

Geplaatst op 22-08-2012
2012 >>
Aan de Directie van de Raad voor de Kinderbescherming
Landelijk Bureau
Postbus 19202
3501 DE Utrecht


Haarlem, 22 augustus 2012


Geachte Directie,

Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders heeft per e-mail kopie ontvangen van de brief van de Raad voor de Kinderbescherming Alkmaar aan Bureau jeugdzorg Noord-Holland d.d. 3-8-12.
De uitgeprinte brief gaat hierbij. De ouders delen mee dat zij niet op de hoogte zijn van de afspraken (“Er zijn duidelijk afspraken gemaakt voor wat betreft terugkoppeling van de hulpverlening mochten de ouders de hulpverlening (voortijdig) beëindigen en/of afspraken niet nakomen welke door de afdeling case management van BJZ JHV intensief zal worden gevolgd.”)

Graag horen wij van u op grond waarvan de Raad voor de Kinderbescherming het recht heeft van een bureau jeugdzorg te verlangen hulpverlening aan een gezin te volgen na beëindiging van een ondertoezichtstelling. Mocht dit recht bestaan, hoe lang mag een gezin dan gevolgd worden?

Met vriendelijke groet,
 
Stichting KOG
 

Ga terug
5 opmerkingen:

 1. De brief lijkt me pure bluf. Er is immers geen OTS en UHP. Dat betekent m.i. dat de Raad in deze zaak geen enkele rol meer speelt. De Raad komt pas weer in beeld als BJZ of de kinderrechter een nieuw raadsonderzoek wenst. Gezien de voorgeschiedenis lijkt me de kans hierop klein. Als ik de ouders was, zou ik me niets aantrekken van de brief. Wel eventueel een procedure tot schadevergoeding opstarten tegen de Raad. De Raad gaat immers buiten haar boekje door zichzelf bevoegd te verklaren in een zaak waarin zij - wettelijk gezien - niet bevoegd meer is. Mij lijkt dat er dan sprake is van een onrechtmatige daad dan wel détournement de pouvoir (machtsmisbruik). Een goede advocaat moet de ouders hier verder mee kunnen helpen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat die instanties zelf krijgen per melding is mij onbekend. Wel weet ik dathte AMK jaarlijks afgerekend wordt op het 'aantal verwerkte meldingen': hoe meer meldingen, hoe meer inkomen voor het jaar er op...
  Daarbij krijgt hte AMK meer voor medlingen die zij geheel zelf verwerken dan voor meldingen via scholen en SEH van ziekenhuizen of andere artsen.

  Treurig is dat men nu BJZ-medewerkers aan het recruteren is om artsen / verpleegkundigen en leerkrachten 'signalen kindermishandeling' te laten herkennen (Bron: AMK-medewerker!). Een volledige herhaling van de'incestherkenning' van 1987-1990 met de successen 'Bolderkar' (14 zaken, NIETS aangetoond wel kinderen en ouders voor het leven beschadigd door de valse meldingen), 'Oude Pekela' en 'Lancee' en toen werd het stil...

  Laat duidelijk zijn: men wordt betaald voor het verwerken van 'meldingen', vandaar ook de TV-reclamespots...

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Waarom zijn wij ouders gedoemd om te worden bedreigt door de Raad
  en BJZ. Waar halen ze het recht vandaan zoveel leugens op te schrijven en aan de rechters voor te leggen.

  Hoe machteloos sta je als ouders wanneer vreemden onterecht over jou kind beslissen. En zeker als er eigenlijk niets aan de hand is.
  Wat doe je aan een vader die uit rancune een OTS aanvraagt.
  Hij doet waar Jeugdzorg blij mee is. Wie weet hier wat de overheid bezielt om kinderen uit huis te laten halen met oom agent.

  Ze begrijhpen niet dat dat ook kindermishandeling is. Wie kan mij antwoord geven op al mijn vragen a.u.b?
  En hoe kunnen wij, mensen die het met mij eens zijn hier tegen vechten.
  Ik hoor zo veel verhalen ik kom er alleen niet meer uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ook alweer Alkmaar...??? Vraag maar eens aan Ben van de Brink wat hij met Alkmaar heeft meegemaakt. Noord-Holland lijkt een geweldig oord voor mensen die het niet goed voorhebben met kinderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik ben ook een gedupeerde moeder die te maken heeft met BJZ Rotterdam en daarna de William Schrikkergroep. Hulp vragen bij een dokter daar zal ik nu 10 keer over moeten na denken! Terwijl je eigenlijk nooit zou hoeven te twijfelen om een arts te bellen.

  Ik heb zelf ook meldingen gedaan bij het AMK, maar kreeg te horen dat ze het niet in behandeling konden nemen!! Hoezo?!?!? RVKB hoort onderzoek te doen, ook dit hebben ze niet gedaan, maar ze waren wel van mening dat de kinderen onder de hoede moesten komen van BJZ Rotterdam.

  Ik ben iig mijn vertrouwen kwijt geraakt in de overheid.

  Mvg
  Rahana Soebrati

  BeantwoordenVerwijderen