dinsdag 14 augustus 2012

Het kind eerst?

http://www.han.nl/gebied/gedrag-maatschappij/nieuws/nieuws/publicaties-minorstudente/

2 augustus 2012

Van een aantal HAN-studenten die de minor 'Systeemgericht werken in de ambulante jeugdzorg' volgen, zijn voor de 4e keer op een rij 2 artikelen geplaatst in een vaktijdschrift.

Het Kind Eerst

Minordocent Pia in 't Veld is erg trots op haar studenten: 'Wat staat dit goed op hun CV. Petje af!'.

Het vakblad 'Het Kind Eerst' voor jeugdzorg, kinderbescherming en pleegzorg, publiceerde de volgende artikelen van de minorstudenten:
Twitter jij al met je cliënt? Effectiviteit vergroten door het verschil te maken
Om de geitenwollen sok hoort een stevige schoen.

Twitter en jeugdhulpverlening

Het artikel 'Twitter jij al met de cliënt?'  merkt op dat sociale media nog niet zo ingeburgerd zijn in de jeugdhulpverlening. Als hulpverlener gebruik kunnen maken van deze nieuwe media is het recept voor effectiever hulpverlenen, zo zeggen verschillende deskundigen. Feit is in ieder geval dat je niet meer om online hulpverlening heen kunt, zo betogen de studenten Fiona Schotman, Lieke Gussenhoven, Dorien Cuijpers, Ellen Effing, Sacha Cremer en Yvette Boers.

Geitenwollen persoonlijkheid met overwicht

In het artikel 'Om de geitenwollen sok hoort een stevige schoen' lees je dat de hulpverlener vaak wordt gezien als een zweverig type met een zachtaardig karakter (???). De studenten Els Bruinissen, Linda Weenink, Marleen Clerx, Silke Takman en Tanja Bruisten vinden dat daarbij wordt vergeten dat hulpverleners een sterke persoonlijkheid moeten hebben met een natuurlijk overwicht.
'Zij hebben dit nodig, omdat zij in aanraking komen met onveilige situaties in hun werk met cliënten. De vraag is of die schoen stevig genoeg om het werk als hulpverlener te kunnen uitvoeren.'

Bron: HAN (nieuwsbrief ISS, juni 2012


Zie jij jezelf als een toekomstige procesbegeleider die ernaar streeft om het gezin zoveel mogelijk de regie in eigen handen te geven?

Volg dan de minor

Systeemgericht werken in de ambulante jeugdzorg bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Systeemgericht werken

Je leert in deze verdiepende minor Systeemgericht werken in de ambulante jeugdzorg samen te werken met (pleeg)ouders binnen de context van het gezin, familie en het sociale netwerk.

Werkgebied

Je werkgebied is de ambulante jeugdzorg: als toegangswerker of gezinsvoogd gesitueerd bij Bureau Jeugdzorg of bij de zorgaanbieder als ambulant werker of pleegzorgwerker.

Actualiteit

Deze minor is ontwikkeld  in samenwerking met het werkveld. De inhoud van de minor wordt jaarlijks bijgesteld op grond van actuele ontwikkelingen. Het is een mix van trainingen, inhoudelijke lessen en werken aan relevante en gevarieerde opdrachten. Het onderwijs wordt verzorgd door deskundigen uit het werkveld en door docenten van ISS/HAN die zelf ervaring hebben in de ambulante jeugdzorg.

Verdeling in 2 periodes

In periode 1 staat het ambulante werk vanuit Bureau Jeugdzorg centraal. Waar krijg je mee te maken als medewerker bij BJZ? Bijvoorbeeld het opstellen van indicatie, het taxeren van veiligheid, het advies om al dan een kind uit huis te plaatsen; hoe doe je dat? Waar laat je je door leiden? Het opstellen van een indicatie, hoe doe je dat? Joh, maakt niet uit, de waarheid staat altijd aan jouw kant. Aan waarheidsvinding wordt immers niet gedaan. Voor het taxeren van de veiligheid neem je vooral je ‘onderbuikgevoelens’ serieus, laat je niet afleiden door feiten. Een kind uithuis plaatsen, hoe doe je dat? Da’s niet zo moeilijk hoor, je zegt tegen de kinderrechter dat het kind ‘ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigt, en binnen een paar dagen is het kind uit huis, en Jeugdzorg heeft er weer een zak geld bij.

In periode 2 wordt er expliciet stil gestaan bij het ambulante werk vanuit de context van de zorgaanbieder zoals de werkzaamheden van de ambulant werker en de pleegzorgwerker. Vragen als: hoe werk je in crisissituaties, of  hoe werk je competentiegericht aan het versterken van opvoedingsvaardigheden? Hoe zorg je dat het contact met ouders en pleegouders goed is waardoor het kind niet in loyaliteitsconflict komt?

Overige onderwerpen

Uitvoering beroepstaken zoals het schrijven van een indicatiestelling, of handelingsplan ambulant werker
Vraag en oplossingsgericht werken
VIB (video interactiebegeleiding)
Meerzijdige partijdigheid hanteren oftewel contextueel werken
Triple P (werken aan versterken van opvoedingsvaardigheden)

Communicatieve training gericht op het communiceren met kinderen en pubers
Het werken aan gespreksvaardigheden met casuïstiek, uit je eigen praktijk en aangeleverde casuïstiek. De casuïstiek gebruik je voor het inzetten en uitvoeren van de beroepstaak

Methoden en methodieken gebonden aan functies zoals de toegangswerker, de jeugdbeschermer, de ambulant gezinswerker/ouderbegeleider, de pleegzorg

Systeem en communicatietheorie, oplossingsgericht werken, competentiegericht werken

Kennis en stellingname bij dilemmas waar je als ambulant werken mee geconfronteerd wordt

Vraaggericht trainen gericht op behoefte en vraag vanuit het beroepenveld, ingegeven door de profileringspunten van de studenten

Soort minor

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).
Dit is aanschuifonderwijs. Dat betekent dat je kunt aanschuiven bij onderwijs dat toch al gegeven wordt, maar dat niet tot je major behoort.


Aanvullende vragen?
HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 - 15.00 uur (tijdens zomerperiode)

(024) 353 05 00
info@han.nl


                                      Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten