maandag 6 augustus 2012

Schockschade en PTSS

http://www.makemyday.org/letselschade/letsels/posttraumatische-stress-stoornis-PTTS/shockschade.doc/

Shockschade is de schade die iemand heeft opgelopen door een gruwelijke gebeurtenis. Bij posttraumatische stress-stoornis PTSS is dat het geval waardoor u deze zogenaamde shockschade kunt claimen. Shockschade wordt ook wel schrikschade genoemd. Als u op basis van posttraumatische stress-syndroom PTSS een vordering wilt instellen jegens de veroorzakende partij dient u, net als bij lichamelijke letsels, u medisch uitgebreid te laten onderzoeken. Uw stoornis moet net als bij andere letselschade zaken ondersteund worden door rapporten van psychologen, medici, psychiaters en psychotherapeuten. U dient wel direct betrokken of geconfronteerd te zijn geweest bij de traumatische gebeurtenis. Het kan zowel gaan om een vergoeding van materiële schade (schadevergoeding) als om immateriële schade (smartengeld). Shockschade is wel iets anders dan smartengeld voor naasten voor het lijden door ernstig letsel of het verlies van een dierbare. Dit valt onder de noemer affectieschade en is alleen schaderegeling voor nabestaanden.

Shockschade en posttraumatische stress-stoornis PTSS

Er is door de Hoge Raad een uitspraak gedaan wat de voorwaarden zijn om succesvol aanspraak te maken op schadevergoeding door shockschade. De tegenpartij dient volledig aansprakelijk te zijn voor de door hem veroorzaakte schade aan het slachtoffer. Degene die betrokken is moet rechtstreeks geconfronteerd zijn geweest met de traumatische gebeurtenis. Dit kan doordat de persoon met shockschade bij de gebeurtenis aanwezig was of direct daarna met de gevolgen geconfronteerd is geraakt. Het persoon met shockschade moet een ernstig trauma aan de gebeurtenis over gehouden hebben. Dit betekent dat een psychiater een posttraumatische stress-stoornis PTSS moet hebben vastgesteld. De confrontatie met de gebeurtenis en het teweegbrengen van een heftige schok zal zich volgens de Hoge Raad vooral voordoen indien er sprake is van een nauwe affectieve band met degene die door het ongeval is overleden of is gewond geraakt, bijvoorbeeld de partners of de eigen kinderen. Ook dient er een duidelijk verband te zijn tussen de psychische schade en de traumatische gebeurtenis. Het verdriet dat voortvloeit uit de schokkende ervaring wordt niet gezien als shockschade.

Claim indienen voor shockschade

Indien u lijdt aan posttraumatische stress-stoornis PTSS is het zeker aan te raden om een shockschade claim in te dienen bij degene die u de traumatische ervaring heeft bezorgd. Als u op basis van posttraumatische stress-stoornis PTSS een vordering wilt instellen tegenover de veroorzakende partij dient u er zich van bewust te zijn dat dit tot gevolg heeft dat u herhaaldelijk met de voor u angstige situatie wordt geconfronteerd. Stem met uw behandelaars goed af hoe hier mee om te gaan.

                    Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

1 opmerking:

 1. Hoe zal dit lukken bij BJZ?::
  In een instituut als de particuliere stichting BJZ (+WSG/SGJ/LdHJ) kan iedereen zich achter een ander verschuilen, of achter een ingeschakelde derde. . . . .
  Dat is zo slim van de BJZ-lobby: geen kwaliteit van handelen te meten omdat alles door diffuus team en derden wordt beïnvloed.
  Hoe ondeskundig ook!
  Er is geen hoge standaard van ethiek daar.

  Er is een mogelijkheid om een BJZ dat naliet diagnostiek te geven financieel aansprakelijk te stellen voor de gevolgkosten na het 18e jaar! Er zullen wel meerdere rechtszaken nodig zijn, want BJZ is een logge, liegende, insinuerende, defensieve, blinde lobby.

  Dit kan ook waar er niet zo'n grote schade is als ernstige PTSD. Maar toch; BJZ behoort door te geleiden (=indiceren) naar de juiste hulp/diagnost/therapeut.

  En doe een melding naar de inspectie; ze behandelen geen individuele klachten maar nemen wel kennis van meldingen, die op een grote hoop gaat en soms van geleerd wordt.

  BeantwoordenVerwijderen