zaterdag 25 augustus 2012

BJAA koos eigen toezicht uit

GERRITSEN (BJAA) KOOS EIGEN TOEZICHT UIT

Nu de schandalen rondom BJAA en Erik Gerritsen zich opstapelen, zie ook de artikelen en reacties m.b.t. Burgemeester van der Laan voor een samenvatting daarvan, is bekend geworden dat de raad van toezicht bij BJAA is uitgekozen door BJAA en Erik Gerritsen zélf. Dat blijkt uit deze personeelsadvertentie van BJAA voor een voorzitter van de raad van Toezicht. http://www.bjaa.nl/sites/default/files/Voorzitter%20en%20Lid%20Raad%20van%20Toezicht%20BJAA.PDF

De voorzitter moest solliciteren bij BJAA en Erik Gerritsen, want zij bepaalden wie er werd aangesteld. De slager die zijn eigen vlees keurt! Onbegrijpelijk dat de gemeente Amsterdam dát heeft goedgevonden.

Vooral omdat er nog maar enkele jaren geleden enorme schandalen zijn geweest bij BJAA, waarop de toenmalige bestuursvoorzitter – Wiel Jansen – is vertrokken. Toen bleek al dat de Raad van Bestuur niet had gefunctioneerd en dat ook de gemeente Amsterdam te laat had ingegrepen. Er werd een nieuwe bestuursvoorzitter aangesteld: Erik Gerritsen, de voormalige gemeentesecretaris van Amsterdam. Korte tijd later bleek dat de situatie onder zijn leiding niet was verbeterd en dat met name de voogdij over mishandelde, misbruikte en verwaarloosde kinderen weinig om het lijf had. Hetgeen tot levensgevaarlijke situaties kon leiden. Daarop besloot wethouder Asscher BJAA onder verscherpt toezicht te stellen en de Inspectie Jeugdzorg besloot tot hetzelfde.

Sindsdien onderdrukt Erik Gerritsen met bot machtsmisbruik klachten over BJAA en probeert hij met alle middelen negatieve publiciteit voor BJAA te voorkomen. Dat doet hij volgens het principe ‘kill the messenger’; mensen die zich over BJAA beklagen en vooral mensen waarbij er gevaar bestaat dat hun  klachten in de publiciteit komen, worden in staat van beschuldiging gesteld. Het gaat dan om vormen van beschuldiging waarbij Erik Gerritsen door zijn ervaring met gemeentelijke diensten een dikke vinger in de pap heeft bij de verdere vervolging. In de praktijk worden mensen die kritisch zijn over BJAA beschuldigd van mishandeling of misbruik van kinderen, of van laster of smaad. Daarna zorgt Gerritsen er binnen zijn eigen organisatie BJAA of bij de politie (die hij ook heel goed kent vanuit zijn vorige baan) dat er serieus werk wordt gemaakt van deze valse beschuldigingen. Zo verzekert hij zich ervan dat deze critici niet meer serieus genomen worden.

Helaas voor Gerritsen heeft hij zijn hand daarbij overspeeld. Aanvankelijk leek hij als bestuurder inderdaad succesvol (de curateles werden opgeheven), maar hij vergat in zijn rücksichtlosheid dat burgers die zoiets onrechtvaardigs overkomt getraumatiseerd zijn voor hun leven, evenals de kinderen die erbij betrokken zijn. Deze mensen geven over het algemeen niet op. Ook vergat Gerritsen dat niet alle ouders en burgers waar hij mee te maken heeft sociaal zwak zijn (zoals veel ouders van jeugdzorgkinderen) en laag opgeleid, maar dat er ook hoopopgeleide assertieve mensen tussen zitten. Ondertussen zijn twee van deze zaken volledig uitgezocht en bewezen. Andere zaken worden uitgezocht en daarom vraagt men ook of andere klagers over BJAA zich bij deze site willen melden (kan via een mailtje).

Ondertussen beklagen ook medewerkers van BJAA zich in toenemende mate. Trouw heeft al eerder  gepubliceerd, hoe de medewerkers zich op een actiebijeenkomst tegen Gerritsen keerden. Maar er staan ook klokkenluiders op die signalen afgeven in maatschappelijk Amsterdam en via sociale media. Daarnaast zijn er veroordelingen van de Nationale Ombudsman van BJAA en zelfs van Erik Gerritsen persoonlijk, wegens zijn omgang met klagers. (desondanks serveerde Gerritsen onlangs nog een wanhopige moeder genadeloos en public af, m.b.t. tot haar klachten die hij ongegrond vond en dat via Twitter mededeelde) Ook is het ondertussen bekend dat er ruim een miljoen aan extra gelden voor de kinderen – volgens Gerritsen dringend nodig om wachtlijsten te voorkomen – nooit aan de kinderen is besteed, maar is gebruikt om de reserves van BJAA te spekken.

Je zou dus verwachten dat de Raad van Toezicht extra goed oplet dezer dagen. Zeker nadat bij het vorige schandaal rond Wiel Jansen achteraf bleek dat de RvT ernstig had gefaald. Zie http://www.parool.nl/parool/nl/265/GEZONDHEID-WETENSCHAP/article/detail/39059/2008/10/25/Toezicht-jeugdzorg-faalde-ook.dhtml.
Maar niets lijkt minder waar, want Erik Gerritsen heeft gewoon zijn eigen Raad van Toezicht aangesteld…

Dit verhaal wordt steeds extremer en vraagt dringend om ingrijpen van de burgemeester, de Inspectie of (erg onwaarschijnlijk) de Raad van Toezicht. Of wordt straks bekend dat de geschiedenis bij BJAA zich in vijf jaar tijd alleen maar heeft herhaald en dat er niets is geleerd van het verleden?

3 opmerkingen:

 1. Dat een Raad van Bestuur zijn eigen Raad van Toezicht uitkiest, is helaas niet typisch voor BJAA, maar schering en inslag in ons land. Daarom gaat er ook zoveel mis in dit land. Denk ook aan de schandalen bij de woningco-operaties, COA, nu weer bij het VU medisch centrum etc etc. Bij al deze schandalen greep de Raad van Toezicht niet in. Nederland is een door en door corrupt land, waarbij de baantjes onderling verdeeld worden. Wellicht gaat er iets veranderen nu corrupte partijen als PvdA en CDA steeds meer naar de marge gedrukt worden. Het publiek begint steeds meer te beseffen dat het bij deze partijen (de VVD en D66 incluis) in de eerste plaats niet gaat om het dienen van ons land, maar om het verdelen van de lucratieve baantjes.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ook in het onderwijs gaat het zo.
  Een brief met klacht komt terecht bij de directeur of rector omdat die ook in het bestuur zit en de post ontvangt.
  Een Raad van Bestuur heeft als adres de organisatie dat het bestuurt! Dus schrijf je een klachtbrief dan komt het als eerste terecht bij de persoon waarover je klaagt!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Rapport 'De positionering van de jeugdrechter' p.61
  (2006)

  "Met name in conflictsituaties tussen gezinsvoogd
  en ouders, zou het Bureau Jeugdzorg af
  en toe wensen dat de rechter knopen doorhakt
  en verantwoordelijkheid neemt voor impopulaire
  maatregelen.

  In andere situaties wordt
  daarentegen een interveniërende rol door de
  rechter niet op prijs gesteld, bijvoorbeeld als
  het Bureau Jeugdzorg vindt dat de rechter te
  inhoudelijk toetst, een klacht die in Amsterdam
  wel wordt gehoord.

  Dit geeft aanleiding te
  veronderstellen dat het gezag van de rechter
  door gezinsvoogden alleen wordt gewaardeerd
  als de rechter niet een eigen afwijkende
  mening heeft maar die van de gezinsvoogd
  bevestigt. In die zin wordt vergroting van
  ‘het rechterlijk gezag‘ niet in de volle breedte
  gesteund."

  M.a.w. BJAA denkt het zelf beter te weten, of kan niet tegen kritiek.

  Dat laatste is een belangrijk kenmerk van disfunctionerende prefessionals ..

  BeantwoordenVerwijderen