zondag 5 augustus 2012

Expertgroep klokkenluiders

bestuur@expertgroepklokkenluiders.nl


Geachte heer Laarman, secretaris expertgroep klokkenluiders,

Met belangstelling heb ik kennis genomen van het Zwartboek Klokkenluiders.

Als ervaringsdeskundige in een klokkenluiderszaak maar ook in diverse jeugdzorgzaken, waarbij zijn betrokken de Raad vd Kinderbescherming, gezinsvoogdijinstellingen en pleegzorginstellingen wil ik de site
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/ onder uw aandacht brengen. Een site waar melding wordt gedaan van allerlei misstanden in de jeugdzorg. Het verbaast ons, dat in uw opsomming van blz 19 tm 26 geen enkele melding wordt gedaan over jeugdzorgzaken.

Betreffende uw uitspraak
Hoogleraar Guido Enthoven publiceerde in 2012 zijn boek ‘informeren of manipuleren’. Hij laat daarin tot in detail zien hoe de Tweede Kamer vaak zijn best doet, maar steeds op basis van zeer gebrekkige informatie tot besluitvorming moet komen willen wij opmerken, dat burgers die aan bewindslieden melding doen van misstanden bij jeugdzorg altijd als antwoord krijgen, dat er niet kan worden ingegaan op individuele kwesties. Zelfs de inspectie jeugdzorg antwoordt dit altijd. Het zou toch moeten opvallen, dat als verschillende burgers met dezelfde klachten over jeugdzorg komen, het geen individuele klacht meer is maar een algemeen klacht cq opmerking.

De schrijver(s) van jeugdzorg dark horse informeren over de misstanden in de jeugdzorg en kan dus beschouwd worden als een klokkenluiders site. Hoewel deze situatie verschilt van de klokkenluider die een misstand meldt binnen een organisatie, is het melden van misstanden in belangrijke maatschappelijke instanties, die verregaande consequenties hebben voor de toekomst (immers kinderen zijn onze toekomst), een gegeven die binnen uw Expertgroep aandacht zou moeten kunnen krijgen.

Met vriendelijke groet,

Kinderen First


             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

1 opmerking:

 1. Jeugd'zorg'.
  Waarom kinderen in de holding?
  Waarom in de time out ruimte?
  Waarom kinderen in de nachten bewaakt met video camera?
  Is deze aanpak succes vol?
  Volwassen geworden kinderen van een instelling, wat is er van jullie leven geworden?

  Hopelijk komen ooit deze mensen aan het woord.
  Wat is er van mij geworden na de instelling?
  Een angstig mens,die vele jaren trauma therapie heeft gehad.

  Gelukkig een man tegen kwam, die voor mij zorgde. Want nooit ben ik geschikt geweest op de werkvloer.
  Mijn leeftijd nu 60 jaar.

  BeantwoordenVerwijderen