donderdag 2 augustus 2012

Een beschrijving van het wettelijk kader voor gezinsvoogden

In december 2008 is verschenen:

De ondertoezichtstelling. Een beschrijving van het wettelijk kader voor gezinsvoogden.
Een gezamenlijk product van Van Montfoort te Woerden
en Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland te Den Haag.

Van Montfoort
Houttuinlaan 4 • 3447 GM Woerden
Tel. (0348) 481 200
www.vanmontfoort.nl
Auteur: mr. Renske de Boer, senior juridisch adviseur Van Montfoort

Het boekwerk is gemakkelijk te downloaden op internet. Als er regels zijn moeten deze toch ook worden nageleefd? Wie ziet daarop toe en hoe? Duidelijk is dat de inhoud van dit boekwerk niet overeenkomt met de praktijk.

Enkele hoofdstukken:

Toepasselijke wet- en regelgeving bij de uitvoering van de OTS?
2.1 Wat is de belangrijkste Nederlandse wetgeving voor de uitvoering van de OTS?
2.1.1 Kinderbeschermingsmaatregelen in het Burgerlijk Wetboek
2.1.2 Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering
2.1.3 Wet op de jeugdzorg en bijbehorende uitvoeringsbesluiten
2.1.4 Algemene wet bestuursrecht
2.2 Invloed internationale wetgeving
2.2.1 EVRM en IVRK
2.2.2 Verdragen voor kinderbescherming, adoptie en kinderontvoering
2.3 Invloed van rechterlijke uitspraken (jurisprudentie)
2.4 Verhouding OTS-wetgeving met het vreemdelingenrecht

5.1 Opdracht aan BJZ (doel van de OTS) (artikel 2575.2 Beperking van het ouderlijk gezag door BJZ tijdens de OTS
5.3 Middelen van BJZ bij de uitvoering van de OTS
5.4 Gezinsvoogd voert de OTS namens BJZ uit
5.4.1 Juridische positie gezinsvoogd t.o.v. BJZ
5.4.2 Aanwijzen gezinsvoogd en informeren ouders (artikel 44 Ub Wjz
5.5 Uitvoering OTS via een plan van aanpak en evaluatie
5.5.1 Opstellen van een plan van aanpak (artikel 43 Ub Wjz
5.5.2 Bijstelling plan van aanpak en evaluatierapportage
5.5.3 Afsluitrapportage bij einde OTS
5.6 Samenloop OTS en jeugdreclasseringmaatregels
5.7 Controlerende taak van de Raad voor de Kinderbescherming
5.8 Vervanging door een ander BJZ
5.9 Uitvoering OTS door een landelijk werkende instelling

A


               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
Geen opmerkingen:

Een reactie posten