maandag 20 augustus 2012

Klacht- en Aangifte Register Jeugdzorg

#1201 Uitspraak kort geding :
http://zwartboekoverheid.nl/?p=1359

Klacht- en Aangifte Register Jeugdzorg (KAR-JZ)Als u als ouder een school kiest voor uw kind wilt u natuurlijk graag vooraf weten of het een goede school is; een slechte school kan uw kind en zijn/haar toekomst behoorlijk verpesten.

Als u in het ziekenhuis een operatie moet ondergaan wilt u vooraf weten hoe goed (of hoe slecht) de reputatie van het ziekenhuis en de chirurg is; u wilt tenslotte niet onder het mes in een ziekenhuis waar aanzienlijk meer mensen op de operatietafel overlijden dan in andere ziekenhuizen.

Als u een auto wilt kopen maakt u eerst een proefrit en vraagt u naar het onderhoudsverleden; u wilt tenslotte geen duizenden Euro’s betalen voor een auto die drie maanden later hetzelfde bedrag nogmaals gekost heeft aan reparaties.

Zo zijn er nog tal van andere voorbeelden te bedenken waarbij u vooraf informatie wilt. Al die informatie is tegenwoordig te achterhalen in allerlei registers zodat u kunt voorkomen dat u beslissingen neemt die later rampzalig blijken te zijn.

Een dergelijk register over jeugdzorginstanties in het algemeen en gezinsvoogden in het bijzonder bestaat echter niet. Wanneer u met dergelijke instanties te maken krijgt wordt u een gezinsvoogd toegewezen zonder dat u daar enige inspraak in heeft. Gezien de verwoestende werking welke de jeugdzorg op ouders, kinderen en hele gezinnen kan hebben is het voor u en uw kinderen echter wel letterlijk van levensbelang om te weten wat voor vlees u in de kuip heeft.

Klacht- en Aangifte Register Jeugdzorg

Een dergelijk publiekelijk register inzake de jeugdzorg bestaat niet maar zou wel bijzonder nuttig zijn, dus is nu alsnog een dergelijk register opgezet: het Klacht- en Aangifte Register Jeugdzorg, afgekort ‘KAR-JZ’.

Ook tegen gezinsvoogden worden klachten (bij de Klachtencommissie) ingediend, ook tegen gezinsvoogden worden aangiftes gedaan bij de politie. De bedoeling van het Klacht- en Aangifte Register Jeugdzorg is dat deze klachten en aangiftes centraal worden geregistreerd zodat ouders kunnen informeren of tegen hun gezinsvoogd in het verleden klachten zijn ingediend en/of aangifte is gedaan.

Informatie opvragen

Ondanks de enorme belangen welke op het spel staan mag dergelijke informatie helaas niet open en bloot gepubliceerd worden; helaas vindt de overheid de privacy van jeugdzorgmedewerkers belangrijker dan de rechten, belangen en toekomst van uw kinderen. Wilt u weten of uw gezinsvoogd ooit onderwerp is geweest van een klacht en/of aangifte dan kunt u dit opvragen via de contactpagina. Voor zover informatie bekend is wordt u dan geïnformeerd over de datum, inhoud en afhandeling van de klacht/aangifte. Persoonsgegevens van de klager zelf worden niet verstrekt.

Informatie uit het Klacht- en Aangifte Register Jeugdzorg wordt uitsluitend digitaal verstrekt; aan het opvragen van informatie zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage in de kosten van het onderhouden van het KAR-JZ wordt echter wel op prijs gesteld.

Informatie toevoegen

Op dit moment is het register nog vrijwel leeg, daarom is uw hulp nodig. Jeugdzorginstanties en politie zullen dergelijke informatie niet aan het KAR-JZ verstrekken, u als ouder kunt dat echter wel. Heeft u in verleden een klacht ingediend tegen een jeugdzorgmedewerk(ster) en/of aangifte tegen hem of haar gedaan dan is alle informatie van harte welkom. Neemt u in dat geval contact op via het contactformulier.

Hierboven wordt telkens gesproken over de gezinsvoogd, uiteraard geldt hetzelfde ook voor andere medewerkers in de jeugdzorg (directies, managers, gedragsdeskundigen enzovoort) en jeugdzorginstanties zelf.

Klachten- en Aangifte Register Jeugdzorg — omdat het om de toekomst van uw kind(eren) gaat!

Jeroen van Baardwijk

                                            Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

3 opmerkingen:

 1. Wie zijn de initiatiefnemers van deze KAR? Wie zitten daar in de directie en bestuur? Dat is niet terug te vinden op die website. Transparantie is belangrijk, wat gebeurt er verder met die aangiftes? Of is het gewoon weer de zoveelste doodlopende weg van of via BJZ?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het KAR-JZ was een initiatief van Zwartboek Overheid, maar is een aantal maanden geleden ter ziele gegaan (Zwartboek Overheid zelf bestaat overigens nog wel). We hadden bepaald geen gebrek aan informatieverzoeken, maar wel een gebrek aan dossiers om het register mee te vullen.
  Tal van ouders vonden een dergelijk register wel een uitstekend plan, maar helaas was er nauwelijks animo om dossiers aan te leveren. Dat betekende in de praktijk dat vrijwel alle verzoeken om informatie afgedaan moesten worden met "Over deze gezinsvoogd hebben we helaas geen informatie". Aan die situatie had niemand iets, dus zijn we er maar weer mee gestopt.
  Voorafgaand aan die beslissing hebben contact gehad met anderen welke vergelijkbare initiatieven hadden ontplooid, en zij hadden dezelfde ervaring: iedereen wil wel informatie hebben, maar hun eigen dossier niet aanleveren.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Tip! Via het SKJ kan je ze ook te grazen nemen.

   Verwijderen