vrijdag 24 augustus 2012

Van der Laan naar taskforce seksueel misbruik

http://nos.nl/artikel/336033-van-der-laan-naar-taskforce-seksueel-misbruik.html


http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/07/wie-was-de-geheime-informant-deel-4.html


De Amsterdamse burgemeester Van der Laan wordt voorzitter van de taskforce tegen kindermishandeling en seksueel misbruik. Die moet onder meer toezien op de uitvoering van het actieplan van het kabinet om harder en effectiever op te treden tegen misbruik.

Het kabinet stelde de taskforce in na het rapport van de commissie-Deetman. Die kwam met alarmerende cijfers over de omvang van het seksueel misbruik in de katholieke kerk.

Volgens het rapport wist de katholieke kerk van misbruik op grote schaal, maar reageerde de kerk daar niet goed op. De commissie schatte dat tussen 1945 en 1981 10.000 tot 20.000 minderjarigen in katholieke internaten, kindertehuizen, kostscholen en weeshuizen het slachtoffer zijn geworden van misbruik. Enkele duizenden van hen zouden zwaar seksueel zijn misbruikt.

Hofnarretje

In het actieplan voor de taskforce staan een groot aantal maatregelen die een betere preventie en signalering van kindermishandeling tot gevolg moet hebben. Ook moet het lopende kindermishandeling aanpakken. Daarnaast komt er ook extra aandacht voor de nazorg aan slachtoffers. Daar hebben wij als ouders tot nu toe weinig van gemerkt. Al anderhalf jaar strijden wij voor rechtvaardigheid in onze zaak.

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/pina-colada-onderzoek.html

Van der Laan gaf als burgemeester leiding aan de hulpverlening en nazorg in de Amsterdamse zedenzaak in het kinderdagverblijf het Hofnarretje.

 

3 opmerkingen:

 1. Hopelijk is burgemeester van der Laan ondertussen bezig met het oplossen van de zeer ernstige klachten over de misstanden bij BJAA in zijn eigen stad.

  Hoe zit het met het verhaal van de eigenaren van deze site en hoe publicatie van hun verhaal werd tegengewerkt door de woordvoerder van de burgemeester, op basis van valse informatie die ingestoken werd door BJAA? Hoe zit het met de getuige van steeds erger wordende mishandeling en verwaarlozing van twee OTS-kinderen die daarover keurig meldde bij BJAA. Maar beschuldigd werd van laster en smaad door BJAA, omdat OTS kinderen bij BJAA 'veilig zijn'. Hoe zit het met de eerste melding van een moeder die beweerde dat haar kindje seksueel misbruikt werd door Robert M, en die veroordeeld werd voor laster en smaad en een boete kreeg? Hoe zit het met het meisje Narda waar de dossiers niet kloppen en dat zomaar zwakbegaafd verklaard is en waar BJAA schuldig lijkt aan ernstige mishandeling van dit kind? In plaats van behandeling voor haar problemen? Ook in het geval van Narda lijkt er een lijntje te zijn naar oude gemeentepolitiek. (ook uit de tijd van Erik Gerritsen?) En hoe zit het met het miljoen voor de jeugdzorgkinderen van Amsterdam dat is verdwenen in de reserves van BJAA ipv bij de kinderen terecht te komen? Volgens de Amsterdamse rekenkamer? Hoe zit het met de positie van de werknemers bij BJAA? Worden zij bedreigd als zij klokken luiden? Hoeveel ontslagen vallen daar jaarlijks? Wat is het ziekteverzuim? Hoeveel medewerkers worden juridisch vervolgd omdat hun management hen niet dekt? Hoe zit het met de Inspectie, is er overleg tussen de burgemeester en de klachten in Amsterdam over BJAA?


  Burgemeester van der Laan heeft nog tot zijn aanstelling in oktober (?) om in zijn eigen stad orde op zaken te stellen. Vermoedelijk is hij daar goed toe in staat, het is een bestuurlijk zwaargewicht. Mocht het onverhoopt niet lukken dan is het wellicht interessant voor media om naar aanleiding van zijn aantreden te publiceren over de misstanden in Amsterdam. Want die zijn er genoeg!!! En veel burgers zijn zo onvoorstelbaar boos daarover na al die jaren van onrecht en repressie dat zij niet langer hun mond houden en niet zullen rusten voordat deze situatie bij BJAA met wortel en tak is uitgeroeid en Erik Gerritsen opstapt of wordt ontslagen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Van der Laan wordt voorzitter van de taskforce tegen kindermishandeling en seksueel misbruik.

  Dit onderzoek wat Van der Laan moet gaan voorzitten is voor hem en BJAA (Erik Gerritsen) alleen maar een mooie aanleiding om de aandacht af te leiden.
  Oftewel, een mooi voorbeeld van "kijk eens, hoe mooi we alles weer in de doofpot stoppen."
  Van der Laan positief in het nieuws met kinderen, maar BJAA blijft weer mooi buiten schot.
  Want het onderzoek naar misbruik in de Katholieke kerk is veel makkelijker (lees minder vriendjes die dat kunnen tegenwerken).

  En bestuurders die zich druk maken om de burgers?
  Die zijn volgens mij helaas op één hand te tellen.
  Of ze moeten er politiek gewin uit kunnen halen, maar zodra dat niet meer lukt hoor en zie je ze ook niet meer.

  Ron V.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Nou, wacht maar eens even af. Het ligt op basis van de ervaringen in Amsterdam voor de hand om cynisch te zijn maar het is ook belangrijk om burgemeester van der Laan vertrouwen te geven. Hij is niet achterlijk, staat erom bekend dat hij harder durft te zijn tegen ambtenaren dan gebruikelijk was in Amsterdam voor zijn tijd.

  En ik weet zeker dat de eigenaren van deze site graag bereid zijn om hun contacten - als die dat willen - in contact te brengen met de burgemeester als die daarom vraagt. Alleen ambtenaren worden niet meer vertrouwd, na het akkefietje ook met Bartho Boer jegens Elsevier. En de opvolger van Erik Gerritsen - Henk de Jong, de voormalige rechterhand van de burgemeester heeft ondanks ook van grote partijdigheid mbt BJAA blijk gegeven.

  De Jong twitterde in zijn nieuwe commerciële functie als directeur van een adviesbureau dat BJAA en ERik Gerritsen zo ontzettend goed bezig zijn qua hervorming. Terwijl de Jong nota bene wist van de problemen bij BJAA, de klachten en de partijdige ambtenaren die op de hand zijn van Gerritsen, en daar de burgemeester over moest adviseren. Daar bestaan mails van als bewijs.

  Maar nu komt de aap uit de mouw, n zijn nieuwe functie hoopt De Jong op BJAA als klant voor zijn adviesbureau.Dus al die tijd hadden burgers daar ook niets aan, blijkt nu. De Jong had zo zijn eigen belangen bij de contacten met Erik Gerritsen en BJAA goed houden. Nu is er dan een nieuwe gemeentesecretaris maar die wordt nu natuurlijk ook niet meer vertrouwd.

  Als gevolg daarvan zit er voor de Burgemeester niets anders op dan zelf een aantal avonden de telefoon te gaan pakken en op huisbezoeken te gaan. Maar hopelijk heeft hij dat er graag voor over, laten we daar tot zijn aanstelling als de voorzitter van de Taskforce vanuit gaan. Daarna kunnen de media uitvoerig worden ingelicht over de gang van zaken in Amsterdam, mochten die onverhoopt toch niet zijn opgelost.

  BeantwoordenVerwijderen