vrijdag 24 augustus 2012

Jeugdzorg spant kort geding aan om meer geld

http://www.jeugdzorgnederland.nl/persberichten/nieuws/kort-geding-jeugdzorg-nederland-tegen-vws-om-korting-op-budget-jeugdzorg---vws-moet-afspraken-nakomen-/


24.08.2012

VWS moet zijn financiële verplichtingen nakomen en doet dat niet. Om die reden dient vandaag het kort geding dat Jeugdzorg Nederland heeft aangespannen tegen het ministerie van VWS. VWS haalt namelijk - vanwege een tekort op de eigen begroting - de toegezegde compensatie voor stijging van de loonkosten in 2012 en 2013 terug. Jeugdzorg Nederland vindt dat VWS bestaande afspraken moet nakomen.

Het ministerie van VWS kondigde op 6 juli onverwacht aan dat in 2013 2,65% gekort wordt op het budget voor Jeugdzorg. "Wij vinden het onacceptabel dat een tekort bij VWS wordt afgewenteld op kwetsbare kinderen en op een sector die de komende jaren mede vanwege de transitie naar de gemeenten al onder zware druk staat", vindt vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Mark Bent.

Het aantal kinderen en ouders dat een beroep doet op jeugdzorg is de laatste jaren fors gestegen. Jeugdzorgorganisaties en hun medewerkers hebben met een gelijkblijvend budget al deze kinderen en ouders geholpen. "De rek is er nu uit. Door verder bezuinigen zullen organisaties moeten kiezen: minder kinderen helpen en wachtlijsten of alle kinderen helpen met minder personeel en dus minder kwaliteit. Een duivels dilemma, want bij beide opties bestaat er een reële kans dat de veiligheid van kinderen in gevaar in gevaar komt", vindt Mark Bent.

Jeugdzorg Nederland vraagt de rechter vandaag om VWS te dwingen tot het daadwerkelijk nakomen van de afspraken in het zogenoemde OVA-convenant. Dit convenant tussen de overheid en de zorgbranches regelt dat de zorgbranches jaarlijks financiële ruimte krijgen om marktconforme cao-afspraken te maken. Het kabinet heeft besloten om de verplichtingen uit dit convenant te respecteren. Mark Bent: "In het lente-akkoord staat ook dat de zorgbranches zijn uitgezonderd van de nominale nullijn voor de collectieve sector. Het ministerie van VWS ziet nu door deze afspraak een begrotingstekort ontstaan. Zij respecteren het convenant, maar korten gelijktijdig 2,65% op het budget voor Jeugdzorg. Voor de andere zorgbranches geldt deze korting niet."

In de cao Jeugdzorg is met de vakbonden afgesproken dat de werknemers 2% loonstijging krijgen in 2012. De compensatie die jeugdzorgorganisaties hiervoor van VWS toegezegd hadden gekregen op basis van het OVA-convenant wordt nu door VWS achteraf weer teruggenomen.
Ook de stijging van het opleidingsbudget met 0,2% die in de cao was afgesproken, wordt niet meer gedekt. Dit budget is nodig voor het verder professionaliseren van jeugdzorgprofessionals via beroepsregistratie. Een ontwikkeling die mede door VWS is geïnitieerd en die binnenkort via een wijziging van de Wet op de Jeugdzorg verplicht wordt.

Contact: Onno Hoorn, senior communicatie-adviseur a.i., tel. 06-218 47 372, onno.hoorn@jeugdzorgnederland.nl

Redactie Dark horse: Volgens de vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland is het aantal ouders dat een beroep doet op Jeugdzorg de laatste jaren fors gestegen. Dit zou de indruk kunnen wekken dat het hier om tevreden cliënten gaat, die steeds meer Jeugdzorg willen, omdat ze er geen genoeg van kunnen krijgen! De werkelijkheid is anders. Het gaat niet om ouders die een beroep doen op BJZ (met een realistisch beeld van deze 'hulpverlener'), maar om ouders die de jeugzorgfuik zijn ingestuurd door valse voorlichting over de zogenaamde transparantie en 'samenwerking met ouders'- waar in de praktijk niets van terug te vinden is - en ouders die massaal worden aangemeld bij het AMK als gevolg van de meldingshysterie de laatste jaren, begeleidt met dure campagnes om de valse indruk te wekken bij politici en het grote publiek, dat er steeds meer kindermishandeling plaats zou vinden in Nederland.

In realiteit wordt er niet meer of minder mishandeld dan jaren geleden en het is evenmin zo dat meer geld voor Jeugdzorg, of meer repressief beleid van Jeugdzorg (tegenover betere ouderondersteuning) er toe leidt dat er minder excessen plaats vinden, soms met dodelijke afloop. Hoezeer de machtspositie van Jeugdzorg ook wordt uitgebreidt, met exta geld of verdergaande bevoegdheden middels nieuwe protocollen, het maakt geen enkel verschil voor de effectiviteit van de jeugdzorg. De sector maakt nog steeds de zelfde fout in twee richtingen: teveel gezinnen onder toezicht stellen die dit niet nodig hebben, met de afschuwelijke dreiging van verdergaande 'hulp' in de vorm van onteigening van de kinderen en aan de andere kant zijn er nog steeds gezinnen (en pleeggezinnen) waar kinderen onder het toeziend oog van BJZ worden mishandeld, terwijl ze alle signalen van de omgeving hierover negeren.

Volgens Jeugdzorg, dat altijd de mening is toegedaan dat zij prima werk levert, is de rek er nu uit vanwege het slinkend budget. Ze moesten eens weten hoeveel vreugde dit geeft bij talloze gezinnen die alleen maar kunnen hopen en bidden dat de financiele crisis vanuit dit perspectief nog even aanhoudt. Minder geld betekent niet zoals gesuggereerd wordt langere wachtlijsten en daardoor minder kwetsbare kinderen die geholpen kunnen worden. Nee, het zal uiteindelijk betekenen (maar zover zijn ze nog lang niet, want dat vergt een grote omslag in hun denken) dat ze straks hun aandacht zullen moeten richten op de echte crisisgezinnen, terwijl ze de gezinnen met mindere problematiek met rust moeten laten. Die zullen, door de zege van het krimpend budget, doorverwezen moeten worden naar positieve hulp op vrijwillige basis, waar BJZ zichzelf weer snel mee overbodig mag maken. Halleluja.

Sven Snijer
 

6 opmerkingen:

 1. Kwaliteit? Welke kwaliteit hebben ze tot dusver geleverd dan? Het uit huis plaatsen van kinderen?
  Ze hebben echt niet meer geld nodig. Minder geld betekent minder uit huisplaatsingen en dat betekent echt kwaliteit leveren!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Altijd dat gejank om meer geld bij JZ. Als JZ de komende jaren minder kinderen gaat "helpen", is dat alleen maar winst. Wat mij betreft, kan er wel 50% van het budget af.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Men zou dat BJZ eens flink moeten doorlichten op Fraude.
  Wanneer gebeurd dit eens een keer.
  Ze zouden zelf hun kinderen moeten verliezen.
  Eigenlijk zouden ouders waarvan de kinderen ontvoerd worden, de kinderen van de ontvoerders moeten ontvoeren!

  Moet toch mogelijk zijn ergens?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Helemaal eens met de redactie van darkhorse niets aan toe te voegen

  BeantwoordenVerwijderen
 5. a) - BJZ en CJG zijn geen hulpverleners maar indiceerders met een heel leuk extra oog:: een oog dat u bekijkt of u als kindermishandelaar bestempeld kan worden, ook al bent u het niet; de bedoeling is om bezettingsgraden te halen: werkgelegenheidsvlees voor deze slager die ook aan gezinsvoogdij en uithuisplaatsen doet!

  Heel leuk is u te bedreigen om in te stemmen met een niet-gediagnosticeerd plan dat uw kind zal schaden, en als u tegenspreekt, dan OTS, of zelfs in 60% van de gevallen UHP! Dat wordt door uw kind niet als 'veilig' ervaren, maar BJZ zal zeggen dat het 'veilig' is.

  b) - BJZ kan in werkelijkheid best met minder geld toe, doch dan moeten ze bekennen dat ze te veel kinderen duur uithuisplaatsen, op ongegronde basis, zonder diagnostiek door een echte specialist.
  Weet u het beter als ouder, dan werkt u niet mee, en is dat reden tot een juridische maatregel (OTS/ UHP/ ontzegging).

  Wetenschappers zeggen zelfs dat men 100% kan bezuinigen op BJZ:: BJZ leidt tot niets, het indiceert niet op niveau van en huisarts, maar lager, op niveau van een sociaal werker die het geleerde (met een zesje gehaald) niet weet te combineren met uw zaak.

  c) - Geld uitgeven aan deze zichzelf bewijzende beroepsgroep is geld uitgeven aan het fantaseren hoe te insinueren, te liegen, fraude te plegen met gegevens, te polariseren opdat de rechter er in trapt en accoord gaat met een kind-schadende maatregel (OTS/ UHP/ ontheffen).

  d) - De inspectie doet slechts aan meta-analyse, dus ziet de details per case niet. Er is geen ander kwaliteitsmechanisme dat werkt. Er kan dus niet doorgelicht worden, want de dossiers zijn 'geselecteerde stukken'. - Men zou onafhankelijk wetenschappelijk los van BJZ/CJG/AMK via de CLIËNT moeten onderzoeken, en met een diagnost en valide tests, zoals eens het TGV-onderzoek rond adoptie (1994). - Dat durft BJZ niet meer na het onderzoek dat leidde tot 72% van niet-effectief tot schadend: "909-zorgen", N.W. Slot et al.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het zijn domme mensen die daar werken.
  Insinuerende opmerkingen als bijvoorbeeld:

  Komt afspraak niet na:
  Dat diegene ziek was die dag en netjes heeft afgezegd, staat er niet bij vermeld.

  Luistert niet naar onze adviezen:
  I.p.v.: wij luisteren niet naar de ouders!
  Zij vinden zichzelf nl. erg intelligent, en vinden dat zij wijzer zijn en alles beter weten!
  Ze kennen een kind zelfs nog beter dan de ouders zelf!

  Opmerkingen die geplaatst worden door ouders, worden verdraaid om ze slechter te laten uitkomen.

  Bijvoorbeeld: Vader zegt dat hij het zat is.
  (depressief? Negatief?)
  Dat hij ermee wilde zeggen dat hij die bemoeienis zat is, staat er uiteraard niet bij.

  Ouders zijn te bezorgd om het kind, trekken aan sjaal op schoolplein als ze het kind ophalen.
  Dat de ouders dit met een grapje erbij deden en waarom weet men niet.
  Het is te klef allemaal volgens jeugdzorg.
  Dat kan niet, dat is fout, voor de ontwikkeling van een kind.

  Kind met lichtelijk overgewicht:
  Wat eet het kind bananen?
  Maar dat kan niet zeg, daar wordt je dik van.
  Maar het snoept niet. Direct een aantekening; kind is dik dankzij bananen!
  Dat het kind nooit snoept wordt niet vermeld.
  Ham op brood?
  Veel te vet!
  Kan nog magerder, eet helemaal geen brood meer!
  Geen ontbijt, dan val je vanzelf af, of toch niet?

  Moeder blondeert het haar...is dit wel in orde?

  Vader rookt mag dit wel?
  Bij de afzuigkap, (zegt men niet in de rapportage) maar ze zien wel een gevaar voor het kind!

  Kind heeft geen contact met hangjongeren= gevaar!
  Kind heeft wel contact met hangjongeren...= positief!

  Ouders spreken ons tegen:
  Hoe durven ze ons tegen te spreken wij zijn de professionals!
  Zij niet.

  We zeiden dat we de kinderen uit huis zouden plaatsen:
  Moeder loopt boos weg!
  (Moeder loopt huilend weg, gek toch? Maar dat vermeld men liever niet)

  Vader schreeuwt tegen ons, er is gevaar voor de kids!
  Vader is agressief, staat er in het rapport.

  En ga zo maar door, om aan te geven hoe men de boel verdraait met die verziekte geesten.

  Walgelijk.  BeantwoordenVerwijderen