donderdag 2 augustus 2012

Indicatiebesluiten zonder einddatum


Datum
uitspraak:
27-06-2012

Datum
publicatie:
27-07-2012

Rechtsgebied: Personen-en familierecht

Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie:Geen geldig indicatiebesluit overgelegd bij verzoek om verlenging van de machtiging
tot uithuisplaatsing. Indicatiebesluit voor onbepaalde tijd is onaanvaardbaar. Artikel
3 lid 4, laatste volzin, Wet op de jeugdzorg.
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

  BJZ Utrecht is ondanks uitspraak van het Hof in Arnhem erg hardleers

Geachte mevrouw van den Burg,

Enige tijd geleden heb ik u middels een tweetal uitspraken van het Hof in Arnhem geattendeerd op het feit dat er afspraken zijn tussen de Bureaus Jeugdzorg, Rechtbanken, Provincies en Zorgaanbieders aangaande verlenging OTS/UHP zonder geldig indicatiebesluit of met een indicatiebesluit zonder einddatum. Op 22 juni 2012 heeft u hierover vragen gesteld aan de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, tot op heden heeft er geen beantwoording plaatsgevonden.

Na de uitspraken van het Hof in Arnhem zou men mogen verwachten dat de Bureaus Jeugdzorg de bevinding van het hof dat de wet geen enkele ruimte bied voor een verlenging  OTS/UHP zonder geldig indicatiebesluit of een indicatiebesluit zonder einddatum zou respecteren. Helaas is gebleken dat Bureau Jeugdzorg Utrecht geen enkel respect toont voor de uitspraak van het Hof in Arnhem. Het lijkt er zelfs op dat Bureau Jeugdzorg Utrecht zich boven de wet verheven voelt nu zij op 27 juni 2012 bij de Rechtbank Dordrecht wederom een verlenging OTS/UHP indienen zonder geldig indicatiebesluit bij te voegen. De rechtbank doet haar werk gelet op haar motivatie in overweging 4.2.3. uitstekend zij volgt de eerder uitspraken van het Hof in Arnhem.

Voor mij is echter onbegrijpelijk dat BJZ Utrecht ondanks duidelijk uitspraken toch doorgaat met deze omstreden werkwijze. Het schaad de rechtszekerheid de jeugdige en zijn ouders in ernstige mate. Onbegrijpelijk is ook dat rechtbanken BJZ steeds opnieuw de kans bieden om bij het ontbreken van een geldig indicatiebesluit om alsnog binnen een gestelde termijn een geldig indicatiebesluit aan te leveren. In het strafproces komt en verdachte bij gebrek aan bewijs onmiddellijk op vrije voeten ongeacht de ernst van het gepleegde delict en ongeacht het risico voor de samenleving of het risico voor de dader. Bij het ontbreken van een geldig indicatiebesluit OTS/UHP zou de OTS/UHP direct opgeheven moeten worden, de bewijsvoering klopt immers niet en wie kan met zekerheid stellen dat terugplaatsing een onaanvaardbaar risico is. Door onderzoek van het NJI is reeds allang bekend dat de meeste jeugdzorginterventies niet slagen. Slechts 33% van alle jeugdzorginterventies kan als geslaagd worden aangemerkt.  

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw reactie verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

DD


               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
Geen opmerkingen:

Een reactie posten