maandag 6 augustus 2012

Kwaliteit AMK Groningen na hertoets matig

http://www.inspectiejeugdzorg.nl/actueel/nw_detail.asp?id=0290

Kwaliteit AMK Groningen na hertoets matig

In 2010 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de advies- en consultfunctie van alle Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK). Het oordeel van de Inspectie over het AMK Groningen luidde toen, dat het AMK onvoldoende zorg draagt voor het geven van bruikbare adviezen en consulten en slechts beperkt zicht heeft op de mate waarin het gegeven advies of consult bruikbaar is.

17 juli 2012

Naar aanleiding van een calamiteit heeft het AMK Groningen in oktober 2011 een verbeterplan opgesteld voor de onderzoeksfunctie.

In april 2012 heeft de inspectie opnieuw onderzoek gedaan naar het primair proces bij het AMK Groningen. Dit onderzoek betrof ditmaal de advies-, de consult- en de onderzoeksfunctie.

Oordeel na hertoets

De inspectie is van oordeel dat de kwaliteit van het primair proces van het AMK Groningen matig is.
De uitvoering van de advies- en consultfunctie is verbeterd ten opzichte van 2010, maar verbetering blijft nodig in de vorm van een scholingsplan voor de medewerkers en implementatie van steekproefsgewijze kwaliteitscontrole.
De uitvoering van de onderzoeksfunctie voldoet grotendeels aan de kwaliteitseisen, maar er blijven ook nog verbeterpunten zoals het zicht op de veiligheid van het kind bij snelle overdracht, het verlagen van de werkdruk van de onderzoekers en het vergroten van het zicht op de uitvoering van het onderzoek.

In het algemeen staat de kwaliteit van de verschillende functies onder druk door vacatures, hoge werkdruk, langdurige onderbezetting van de functie gedragswetenschapper en door wachtttijden voor de onderzoeken.

De inspectie heeft het AMK Groningen een aantal aanbevelingen gedaan om deze situatie te verbeteren. De inspectie verwacht van het AMK een verbeterplan met concrete maatregelen, dat vervolgens zal worden beoordeeld. De invoering van de maatregelen in de praktijk zal nauwgezet door de inspectie worden gevolgd.
Hertoets naar de kwaliteit van het AMK Groningen (pdf 153 Kb)

                             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

Geen opmerkingen:

Een reactie posten