vrijdag 31 augustus 2012

Onderzoek welbevinden kinderen na AMK melding

http://www.trimbos.nl/nieuws/trimbos-nieuws/onderzoek-welbevinden-kinderen-na-amk-melding

30 augustus 2012

Het Trimbos-instituut gaat beginnen met onderzoek naar het welbevinden van 285 kinderen en hun ouders die zich gemeld hebben bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Hoewel de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling al meer dan 30 jaar bestaan is onbekend hoe het met de gemelde kinderen gaat, noch op het moment van melden, noch daarna. Daarin kan nu verandering komen.

In 2009 is een onderzoek van start gegaan naar het beloop van de psychische gezondheid en kwaliteit van leven van mishandelde kinderen (5-16 jaar) en hun ouders nadat zij gemeld zijn bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. In het onderzoek wordt nagegaan welke factoren, zowel bij kinderen van Nederlandse en niet-Nederlands afkomst, de psychische gezondheid en kwaliteit van leven beïnvloeden of voorspellen.

Deze onderzoeksvragen worden bestudeerd met een prospectieve studie waarin ouder-kindparen kort na de melding, en daarna telkens na een half jaar, tot anderhalf jaar na de melding worden gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen.

Eind 2010 startte het Trimbos instituut met de werving van ouder-kindparen voor dit onderzoek in zeven regio's. Nu de afgelopen maand 285 kinderen en hun ouders de vragenlijst voor de eerste keer hebben ingevuld, sluit de werving van het onderzoek onder deze even belangrijke als kwetsbare  doelgroep.

Meer informatie: Froukje Unger  funger@trimbos.nl

=> Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten