woensdag 15 augustus 2012

Jeugdzorg in 2003 al een puinhoop

Dirk Jan Sprokkereef van BJZ Utrecht heeft er een puinhoop van gemaakt, Nieuws? Er is NIETS veranderd, in 2003 was dit ook al bekend zie: Op 11 september 2003 was Jeugdzorg Gelderland weer in het Nieuws.

Uitspraak Commissaris van de Koningin J. Kamminga op 11 september 2003: "De jeugdhulpverlening in Gelderland is een puinhoop en we zijn het zat"

Directeur W. van Jeugdzorg Gelderland heeft boos gereageerd: " De uitspraak van Kamminga is onparlementair", "Ik zeg niet dat er wat erkenning is", "We hebben MEER GELD nodig"!

Jeugdzorg: doolhof zonder uitweg

Van onze correspondent − 12/11/03, 00:00

ARNHEM - De jeugdzorg moet worden afgerekend op prestaties. De provincie Gelderland, gemeentes en instellingen moeten in het openbaar verantwoording afleggen aan jeugdigen en aan de bevolking.

Dat stelt de 'hoorcommissie' jeugdzorg voor aan provinciale staten van Gelderland. De commissie heeft gesproken met vertegenwoordigers van 35 verschillende jeugdzorginstellingen en andere betrokken organisaties. De conclusies van de hoorzittingen bevestigen het beeld van langs elkaar heen werkende instellingen die de probleemjongere en diens (pleeg)ouders vaak van het kastje naar de muur sturen. Daardoor krijgen jongeren te laat of zelfs helemaal geen hulp. Dat komt vooral onder allochtonen jongeren voor. De problematiek is in het hele land vergelijkbaar.

Maar zo heftig als commissaris van de koningin J. Kamminga het voorstelde, staat de jeugdzorg in Gelderland er volgens de commissie ook weer niet bij. Kamminga haalde zich twee maanden geleden de woede van jeugdzorginstellingen op de hals door ronduit te stellen dat het in de sector 'een regelrechte puinhoop' zou zijn. Zijn 'gevoelens van wanhoop, boosheid en afkeer' verbloemde de commissaris niet.

Het gisteren gepresenteerde rapport 'Groeistuipen' geeft een genuanceerder overzicht van problemen en mogelijke oplossingen. Ook de provincie Gelderland -volgens de nieuwe Wet op de jeugdzorg hoofdverantwoordelijk voor de hulp aan zo'n tienduizend probleemjongeren- laat steken vallen. Per jaar geeft de provincie meer dan 90 miljoen euro uit aan jeugdzorg. Om verzekerd te zijn van een goede besteding, moet de provincie meer 'als krachtige en duidelijke regisseur van de jeugdzorg' gaan optreden, adviseert de hoorcommissie.

Het Bureau Jeugdzorg (acht regionale vestigingen en 24 lokale voordeuren) zou de spil in de hulpverlening moeten zijn, maar 'wordt ervaren als een bureaucratisch, log en vooral nog intern gericht instituut'. Het hulpaanbod is meer gericht op het aanbod dan op wat jongeren zelf nodig hebben. Jeugdigen voelen zich niet als volwaardige gesprekspartners behandeld. Ze worden 'omringd' door veel hulpverleners die vaak van elkaar niet weten wat ze doen.

Door het ontbreken van centrale registratie moeten jongeren bij hulpverleners soms tien keer hetzelfde verhaal vertellen. ,,Gebrekkige communicatie met jeugdigen maakt de jeugdzorg welhaast tot een doolhof zonder uitweg.'' De commissie pleit voor het aanstellen van een vast contactpersoon en het samen met jeugdigen opstellen van een hulpverleningsplan. Het kan nodig zijn om eerder en harder in te grijpen bij jongeren die dreigen te ontsporen. ,,Niet alle jeugdigen staan open voor zorg'', stelt de commissie vast.

Uitspraken Kamminga doen stof opwaaien

15 september 2003

'Met verbijstering hebben wij kennis genomen van uw citaten over de jeugdzorg in diverse kranten. Het kan niet anders of dit moet journalistiek broddelwerk zijn. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de uitspraak 'de jeugdhulpverlening maakt de jongeren kapot' uit uw mond komt.' Dit schrijft de werkgeversvereniging MOgroep in een reactie op de uitspraken van de heer Kamminga, commissaris van de koningin van Gelderland. De commissaris zei verscheurd te zijn door gevoelens van wanhoop en boosheid, omdat de jeugdhulpverlening er maar niet in slaagt efficiënt te werken.

De reacties in Gelderland op de uitspraken zijn verdeeld. Topambtenaren van de Gelderse jeugdzorg betreuren de uitspraken van de commissaris, omdat zij vinden dat hij een te negatief beeld schetst.

Gedeputeerde Esmeijer staat geheel achter Kamminga.
Kamminga blijft bij zijn uitspraken. ´De sector is nu wakker geschrokken van mijn opbouwend bedoelde kritiek. Ze denken niet meer dat het wel overwaait. Dat is winst, want ook de gedeputeerde die verantwoordelijk is voor jeugdzorg is langzamerhand wanhopig.'

Bron: NJI

Verbazingwekkend!!!

... hoe actueel dit stuk uit 2003 nog is....
... hoe de houding van de overheid nog steeds het zelfde is.....

En wat hebben die provincie-bestuurders zelf gedaan om de regie stevig in handen te nemen? Ik geef een opsomming:

- Bij de studiedag 'Succesverhalen van jeugdzorg' op 19-6-2008 te Utrecht (georganiseerd door het Inter Provinciaal Overleg) kwamen allerlei provinciebestuurders bijeen om van BJZ en zijn medewekrers te horen hoe goed het allemaal ging en hoe bijvoorbeeld in de provincie Limburg vele miljoenen werden uitgetrokken om '2x per maand positief in het nieuws te komen' en om 'het imago van de BJZ_medewerker te verbeteren'... Niet gelukt, wel miljoenen verspild! (Ik was daar als enige ouder-ondersteuner, men wist NIETS van de kritieken die OUDERS hebben op BJZ....vreemd... Ik voelde me daar een vreemde!)

- 24 nov 2008 kregen ouders spreektijd bij een commissie Jeugdzorg in Den Bosch: zij pleitten voor MINDER geld naar jeugdzorg en om die geldkraan eens POTDICHT te doen... wat gebeurde? meer geld naar jeugdzorg, zie de rapporten van IJZ over BJZ- N.Br.!

- In 2009 werd een petitie van vele oduers aangeboden aan de 2e kamer + minister Rouvoet.... De minister schreef aan de Tweede Kamer: 'Ik herken de zorgen van deze ouders niet'... en daar kon men het mee doen... ook hier werden ouders weer genegeerd.

- In 2011 kreeg een groep ouders van oudernetwerk Noord Holland ook spreektijd met Provinciale Staten... ook zij wensten MINDER geld naar Jeugdzorg, juist omdat méér geld meestal betekent méér uit huis plaatsingen en méér kinderen opsluiten in 'jeugdzorg-instelliingen'! De ouders werden genegeerd..

- In 2012 zou oorspronkelijk in Limburg minder geld besteedt gaan worden aan Jeugdzorg, na een jammerklacht van BJZ en consorten ging er weer 15 miljoen méér naar deze instanties...

FEIT: alle Provincies hebben zich steeds laten leiden door BJZ en STEEDS méér geld gegeven op grond van de jammerklachten van BJZ.... Idem dito voor de Tweede Kamer en ouders zijn massaal genegeerd!

Zouden, misschien onder druk van bezuinigingen, nu gemeentebestuurders eens WEL met ouders gaan praten over welke 'jeugdhulp' zij eventueel wensen en eens gaan praten met jongeren die 'jeugdzorg' gehad hebben en er van bevrijdt zijn (vaak pas met hun 18e of 23e...)?

Ik hoop dat, mede misschien dankzij deze blog, gemeentebestuurders een beetje wakker gemaakt worden....Ik vrees het ergste: mijn brief van ca. 4 maanden geleden aan vele wethouders-jeugdzaken is, ondanks persoonlijk toesturen, geheel genegeerd....

Maar ja: de hoop niet opgeven....

https://dl.dropbox.com/u/3224280/Brief%20aan%20wethouders%20jeugdzaken.pdf


Nico Mul (18 jaar ouder-ondersteuner in jeugdzorg/ Kb zaken)

                                  Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html


7 opmerkingen:

 1. Mijn sympathie voor de mensen die enerzijds dankzij hun status een zekere invloed kunnen uitoefenen,mbt kritiek op huidig functioneren jeugdzorg,en zich tegelijkertijd ook heel kwetsbaar maken door die kritiek in deze status te uiten.Zo hoort dat toch,ipv zich te verschuilen achter popularisme,like politicians do...?
  Ik vind het alleen zo schrijnend dat de kritiek van kinderen en hun ouders en familie zelf over functioneren jeugdzorg,totaal genegeerd blijft.
  Dat zijn immers de slachtoffers dus wél de aangewezen personen om dan naar te moeten luisteren als het gaat om de resultaten van dit onmenselijke Gestapo-protocol,dat naar hartelust op Nederlandse gezinnen wordt gebotvierd alsof het een normaal ding is.Anno 2012 !!!
  Fijn om te horen dat er naast ouders en kinderen toch meer mensen zijn die het ook zorgen baart.
  De mensen die verantwoordelijk zijn in de jeugdzorg voor de OTS en UHP,zijn zo verdomde onkundig omdat zij niet weten hoe de wet te interpreteren en te hanteren.
  En dan het gore lef hebben om te denken dat ouders zich daar maar in kunnen berusten? wat een vergissing..zoals altijd in dit land moet eerst alles uit de hand lopen wil er uiteindelijk iemand aan de noodrem trekken.
  Maar waarom wachten tot escalatie?

  Meanwhile staan er vast weer veel kinderen op de wachtlijst van vandaag om van hun ouders gesepareerd te worden zonder dat daar uberhaupt een goede reden voor zal zijn.
  Je kan niet eens de poltie bellen om je kind en jezelf hiertegen te beschermen,want ook zij maken zich schuldig aan deze ogenschijnlijk onveranderlijke misdadige praktijken.
  Ouders zijn het zat om zich bang te laten maken,omdat zij er alles voor over hebben hun kind uit handen van deze rovers te halen.
  Time will tell

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Waarom begint dit artikel met een beschuldiging aan Jan Dirk Sprokkereef zonder dat die beschuldiging verder zelfs maar onderbouwd wordt?

  Dat is niet eerlijk. BJZ-Utrecht heeft fouten gemaakt in de zaak van Naoufal maar voor zover mij bekend heeft de heer Sprokkereef geen zaken verdoezeld of de klagers geprobeerd te intimideren of wat dan ook. Van Erik Gerritsen van BJAA is bekend dat hij zulke dingen wél doet en daarom is het terecht om deze man op de voet te volgen en keer op keer zijn handelswijzen weer aan te kaarten. Maar de heer Sprokkereef staat bekend als een zeer integer bestuurder met hart voor kinderen, zo is hij zelf ook pleegvader.

  Het gaat te ver om alle bestuurders in de jeugdzorg voor fout uit te maken. Per slot van rekening gaat het om een systeem dat ontspoord is, niet om complot. In dat ontspoorde systeem kunnen ijdele bestuurders die niets aan het disfunctioneren van dat systeem doen maar juist klachten onderdrukken en het belastinggeld voor de kinderen maar in de eigen zak van de organisatie stoppen, floreren. (zie bv wat de Amsterdamse Rekenkamer in dit verband over Erik Gerritsen en BJAA zegt.

  Maar dat betekent niet dat alle bestuurders zo zijn! Beschuldigingen moet je kunnen onderbouwen en anders kun je ze niet publiceren want dan is het laster en smaad. Het feit dat een BJZ Utrecht een dodelijke fout heeft gemaakt, dat gebeurt aan de lopende band in heel Nederland volgens onderzoek van de Veiligheidsraad als gevolg van het disfunctionele systeem, kun je niet automatisch aan willekeurige bestuurders toeschrijven. Het getuigt ook van weinig kennis van zaken want juist iemand als Jan Dirk Sprokkereef staat bekend als een zeer integere man. met hart voor de jeugdzorg. Hij zou nou juist wel eens het verschil kunnen gaan maken in de jeugdzorg.

  Dit zijn slordige manieren van schrijven en actievoeren en zwarte pieten waarmee je niets bereikt. Met ongefundeerde beschuldigingen demoniseer je de tegenpartij en geef je blijk van weinig respect, op die manier zijn er geen oplossingen te verwachten en krijg je geen maatschappelijke medestanders. Dus ouders en anderen, kijk nou uit met zulke dingen! Want je roept het zo af dat je aangiften wegens laster en smaad ook aan je broek krijgt.

  Het gaat om zorgvuldigheid en om anderen hoog te houden in de communicatie en de omgang, te respecteren totdat blijkt dat dat niet gerechtvaardigd is zoals in Amsterdam. Maar zo bont als de heer Gerritsen heeft Jan Dirk Sprokkereef het zeker niet gemaakt. Integendeel. Hij is bescheiden, op de achtergrond, heeft veel kennis van zaken, veel uitgebreidere ervaring in de jeugdzorgwereld en geeft blijk van persoonlijke betrokkenheid bij de kinderen. Ook door pleegouder te zijn wat hij al jaren is.

  Kortom, pick your battles. Niet alle bestuurders in de jeugdzorg zijn per definitie fout.Er zijn er echt ook die het hart wel op de juiste plaats hebben en van binnen uit verbeteringen proberen te bewerkstelligen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. U heeft een punt.
   Evengoed vind ik bestuurders die uit onmacht een systeem handhaven waarvan zij weten dat het niet deugd en geheel niet zonder het benodigde falen ongevaarlijk is ,even schuldig.Verdoezeld of niet,
   Wat de laster en smaad betreft:U heeft kennelijk geen ervaring met de inhoud van dossiers die daar in elkaar worden geknutseld bij jeugdzorg,maar eigenlijk komt het neer op niets anders dan smaad en laster betreffende het gehele gezin, met veel juridische woorden als vormgeving.En dat moeten ouders en kinderen zich wel laten welgevallen ,want het woord correcties komt niet eens ter sprake in de rechtzittingen?
   Waar blijven die verbeteringen overigens?
   Gaat zeker weer 50 jaar overheen als er eindelijk weer ns zo'n ouwe knakkerd de pijp uit gaat..

   Verwijderen
 3. Zolang ouders in de wet en de praktijk weggezet worden als non-valeurs en overbodige aanhangsels van hun kind is geen enkele bestuurder te vertrouwen. Want teveel macht om kwaad te doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Beste anonieme schrijver,

  U 'vergeet' even dat dhr. Sprokkereef bestuurder is van de landelijke sectie 'jeugdzorg' van de MO-groep ('Maatschappelijke Ondernemers': de naam geeft al aan dat het om GELD gaat!)
  Over zijn integriteit zegt zijn optreden bij een TV-maker genoeg die heel Nederland tegen mij moest waarschuwen als 'gevaarlijke hulpverlener'... maar ja; hij deed dit als 'waarschuwing' met de bedoeling mij als ouder-ondersteuner het zwijgen op te leggen. De eerlijkheid gebiedt mij om ook te melden dat Sprokkereef wél zo sportief was om later schriftelijk naar mij toe aan te geven dat hij NIETS had dat zijn waarschuwingen tegen mij zou bevestigen.... maar het kwaad was al geschied: heel BJZ zal mij neerzetten als 'gevaarlijk' of andere negatieve terminologie.

  Juist Sprokkereef is ongeveer een hoofd-jammeraar om méér geld en méér invloed van BJZ... (samen met dhr. Ton Moolenaar, de voorzitter van de bond van GV-werkers... die steeds een te laag salaris en te weinig bonus vangen....).

  Jammer dat u anoniem reageerde: iets te verbergen???

  Een levensgevaarlijke Nico Mul (ouder-ondersteuner)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is te hopen dat snel de geldkraan wordt dichtgedraaid.

   Dan sterft het 'hulp'-carcinoom in onze samenleving ook snel.

   Verwijderen
 5. Dag, Anoniem@ Bij deze een ouder met alle feitelijke bewijsstukken van de gruwelijke daden van 3 verschillende gezinsvoogden en twee teammanagers die ons gezin sinds 2.5 jaar aan het terroriseren zijn met steun van de directieleden van BJZ!!

  Is dat misschien bewijs genoeg? Zwart op wit!! Niet te spreken van films en gesprek opnames als bewijs van het feit van hun leugens en feiten verdraaien! Dat is de grootste kunst dat BJZ beheerd en waarop de gehele BJZ in stand wordt gehouden...
  Zit daar iemand tussen met een goed hart die BJZ van binnenuit ten goede wil veranderen dan is hij/zij niet meer gewenst en kan beter ergens anders gaan werken 'omdat zijn/haar profiel niet past bij hun beleid!?'

  Jaaah, dat is de kinderfabriek van BJZ die draaiende gehouden moet worden... Hoe komen anders die machtsbeluste nutteloze mensen aan hun werk?! Op deze manier dus.... Kinderen en ouders kapot maken door te roepen dat zij, jaaaah, voor 'in het belang van het kind' handelen!!
  Ik wordt al misselijk als ik dat weer hoor uit den machtsmisbruikende mond van een BJZ (kinder mishandel) werker....

  Artemis

  BeantwoordenVerwijderen