donderdag 2 augustus 2012

Jeugdzorg Groningen haalt drie kinderen uit Duitsland

Juli 2012

Jeugdzorg Groningen heeft met de Duitse Jugend-amt eind vorig jaar drie Nederlandse kinderen uit huis gehaald die net met hun ouders in Duitsland woonden. Advocaat Huib Struycken spreekt van ontvoering en eist vandaag bij de rechtbank Den Haag teruggeleiding van de kinderen naar Duitsland.


De meisjes (5, 4 en 3 jaar) zitten nu op geheime adressen in Nederlandse pleeggezinnen. Ze hebben sinds eind mei geen contact met hun ouders.
Het is zeer uitzonderlijk dat Bureau Jeugdzorg internationaal opereert. In principe houdt zijn bevoegdheid op bij de grens. Het komt om die reden sporadisch voor dat ouders naar het buitenland 'vluchten' om te voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. 'Maar dat zijn incidenten', zegt Richard Bakker van de Raad voor de Kinderbescherming.

Advocaat Huib Struycken, die de ouders bijstaat, stelt dat hier geen sprake is van vluchtgedrag. 'Mag een familie er alsjeblieft voor kiezen om in Duitsland te gaan wonen?'

Bureau Jeugdzorg Groningen interpreteert de verhuizing wel als een vlucht. Als de Raad voor de Kinderbescherming in oktober 2011 een onderzoek naar de situatie begint, woont het gezin nog in Stadskanaal. Eerder zijn er al verscheidene meldingen bij de politie geweest van geweld tussen vader en moeder. De ouders hebben even vrijwillig meegewerkt aan hulpverlening, maar die is inmiddels stopgezet. Wegens de relatieproblemen logeren de dochters in oktober tijdelijk bij hun oma.


Op 22 november (valselijk gedateerd) dient de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek bij de kinderrechter in om de dochters onder toezicht van Bureau Jeugdzorg te stellen. De kinderen worden volgens het rapport in hun ontwikkeling bedreigd. Er wordt tevens een machtiging voor uithuisplaatsing gevraagd. Het verzoek is nog niet behandeld als op 23 november de ouders zichzelf en de kinderen uitschrijven bij de gemeente Stadskanaal.

Advocaat Struycken:
"De ouders zijn niet verhuisd nadat de OTS was aangevraagd en ook niet nadat de uithuisplatsing was verzocht. BJZ en de Raad hebben het verzoek OTS valselijk gedateerd op 22 november, maar het is opgemaakt en ingediend op 24 november. Dit naar aanleiding van het feit dat de burgerlijke stand BJZ had bericht dat het gezin op 23 november 2012 zich had laten uitschrijven uit het GBA in Nederland en dus ingeschreven waren in Duitsland.Valsheid in geschrifte om zich een bevoegdheid toe te kennen om kinderen te ontvoeren is toch wel een ernstig strafbaar feit."

Ze zijn verhuisd naar Esterwegen, ruim 30 kilometer over de grens. Als Bureau Jeugdzorg en de Kinderbescherming daar achter komen, doen ze op 25 november een spoedaanvraag. De rechter geeft toestemming de kinderen direct uit huis te plaatsen.

'De meisjes waren op bezoek bij de buren en zaten aan tafel te eten. De mensen van Jugendamt zijn gewoon naar binnen gestormd en hebben ze zonder pardon meegenomen', zegt Struycken. 'Het is ontzettend traumatiserend voor kinderen om zoiets mee te maken. Terwijl er feitelijk weinig aan de hand was. De ouders hadden in het verleden relatieproblemen, maar die waren opgelost.'

Struycken eist vandaag teruggeleiding van de meisjes naar Duitsland. Volgens hem is de Nederlandse rechter niet bevoegd een ondertoezichtstelling uit te spreken over kinderen in het buitenland. De Raad voor de Kinderbescherming stelt echter dat dit wel kan als de procedure is gestart op het moment dat kinderen nog in Nederland woonachtig zijn.

Bestuurder Martin Sitalsing van Bureau Jeugdzorg Groningen vindt dat Duitse en Nederlandse hulpverleners uitstekend hebben samengewerkt. 'Er is voorkomen dat kinderen over wie we ons ernstig zorgen maakten, uit het zicht zijn verdwenen.'

Redactie Dark horse: Wij hebben contact met de vader van het gezin. Binnenkort zal Dark horse uitgebreider op deze casus in gaan. 


Nieuwe informatie 03 -augustus 2012

Kinderen zitten op verschillende plekken. Contact was 1 x 1 uur in de 14 dagen bij BJZ. Ook hebben ze de kinderen aangemeld bij VGZ zorgverlener, terwijl ze in Duitsland verzekerd zijn . Bij VGZ heeft BJZ het oude adres gebruikt waar moeder heeft gewoond, en van vader het adres van zijn moeder, waar hij nooit heeft gewoond. Zo kon men geld ontvangen Dit is schandalig, Duitsland keerd geen geld uit aan BJZ. Dit is fraude wat BJZ doet. En niemand doet nog wat, BJZ kijkt ook niet naar kinderen om nu ze in een pleeggezin zitten. In het pleeggezin zijn fotos  gemaakt. Dat BJZ zo met iemands kinderen omgaat dit moet bestraft worden. Controle is er dus niet. Ouders word wakker en zet alle negative ervaringen op internet. BJZ mag zo niet door gaan.  

UPDATE: 14 januari 2015 - De Telegraaf


  
             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
              

7 opmerkingen:

 1. op welke manier hebben de kinderen van december 2011 tot aan mei 2012 wel contact gehad met de ouders?
  en zitten de meisjes bij elkaar of ook nog eens op verschillende plekken want ook daar zijn ze heel goed in om op deze manier de fam. kapot te maken

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dit Bureau Jeugdzorg Groningen werkt uitstekend aan een schadelijk Oudervervreemdingssyndroom alsmede aan een heerlijke hechtingsstoornis bij deze jonge kinderen.

  Het is zo goed om de kinderen slechts een te kort uurtje contact te laten houden met hun biologische afkomst, en geen contact met hun omgeving. Het is zo goed om de contact-frequentie zo laag te houden dat onthechting en dus schade in de psyche ontstaat.

  Daarmee creëert dit BJZ immers een mooie werkgelegenheid bij deze jonge objecten in de toekomst: door de schade zal er mogelijk een heel leven lang (maal 3) psychologische hulp nodig zijn: een geweldig werkproject!

  B. Goudard noemde oudervervreemding (PAS) als het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel (bedenk dit op hersencellen-verbindingsniveau), dus de a.s. werkgelegenheid is verzekerd!

  Mooi werk, 'jeugdzorgers' in Groningen! Nog een universitaire studie van een reeks dagdelen in een maand, en u vangt zo meer objecten! De rechter controleert toch niet! Die 'gelooft'. (Scheiding van kerk ofzo en staat bestaat dus niet in het recht!).

  Complimenten; dit wordt gezien!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ouders zonder OTS mogen de verblijfplaats van hun kind bepalen. Nederland is dus onbevoegd.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ouders hebben de plaats gevonden waar de kinderen verbleven. BJZ heeft ze meteen overgeplaatst, terwijl het kind erg ziek is. Dit was ouders verteld door BJZ. Is dit nou in het belang van het kind?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De drie ontvoerde meisjes. Dit mag ik niet zeggen, maar het is wel zo dat de ouders zijn gewoon geëmigreerd zijn. En dat mogen zij als gezagdragende ouders. Er lag niets in de weg dus mogen gaan en staan waar zij willen. De meisjes zijn vrolijke lieve meisjes, lachten veel. Gewoon heerlijke gezonde meisjes die goed verzorgd zijn door hun ouders. Dat ook door vele mensen kan worden bevestigt. Maar dit interesseert BJZ helemaal niet. Wel de verdienste die hier uit voortvloeien. Ook BJZ geeft niets om kinderen, want als je vraagt hoe gaat het met de kinderen dan geven zij als antwoord weet ik niet. Helaas kan ik bevestigen dat het hen hier niet om het kind maar om het geld en de macht. De kinderen zijn nooit mishandeld in welke vorm dan ook. Ze worden wel weggehaald bij de ouders.
  De Raad van Kinderbescherming laat vrijheid van meningsuiting weg halen van het internet . Waar zijn zij bang voor? Bang dat de waarheid boven komt? Dat dan werkelijk blijkt dat de Raad en Jeugdzorg en Justitie in samenwerkingsverband misdaden tegen de mensheid plegen.

  Tot mijn grote verbazing heb ik gesprekken meegekregen dat rechtbank en de Raad voor de Kinderbescherming gesprekken hebben voor de rechtszitting. Waardoor ouders geen schijn van kans meer hebben. Waar is de Raad voor de Kinderbescherming bang voor, dat zij geen onschuldige kinderen meer uithuis mogen plaatsen en daarmee ouders en kinderen de vernieling in helpen?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Gezin uit duitsland wordt in het ongelijk gesteld. Waar is recht nog in Nederland en waar zijn de wetten van Brussel II bis en de wet van HKOV dan voor bedoeld?
  Den haag heeft dit naast zich neergelegd. Het hof heeft hetzelfde geoordeeld als de kinderrechter. De ouders staan 100% in hun gelijk, dus wie helpt deze ouders? Er was geen ots, ouders beiden met gezag, geemigreerd naar het buitenland. Nadien pas verzoek spoed uhp, omdat bjz de gba gegevens had op gevraagd en er achter kwam dat gezin met kinderen geemigreerd waren. Het hof oordeelt: Omdat het kind van 4jaar op school stond in geschreven, is de verblijfplaats Nederland gebleven. Het kind is niet leerplichtig en de andere 2 kinderen dan van leeftijd 2 en 3 zijn dat wel in duitsland. Welke rechter dit uitspreekt, daar zijn geen woorden voor! Als het kind niet meer in Nederland zijn verblijfplaats heeft tijdens ingediend verzoek, is de Nederlandse rechter onbevoegd. De centrale autoriteit heeft ook bevestigd: gezag bij beide ouders ,verblijfplaats duitsland. Raadsonderzoek is gestart op 15 september,25 november spoed uhp, omdat de ouders zijn geemigreerd. Zelfs de autoriteit zegt dat kinderen terug moeten.
  Een uhp en ots mag alleen, als hulp thuis niet mogelijk is. Ook daarvan was geen sprake. De instanties hebben alles stop gezet. De ouders hebben bewijs, de kinderen hebben geen achterstanden en zijn netjes opgevoed, goede verzorging. Er waren helemaal geen zorgen om de kinderen. De zorgen kwamen toen ouders bleken te zijn gemmigreerd. Geen onderzoek verricht of gegevens bekend. Maar bjz heeft de kinderen nu al 3 x in andere pleeggezinnen geplaats en ook nog kinderen uit elkaar gehaald. Waar is het recht van een kind op familie life en art 8 recht op gezinsleven? Geen wetsartikel in welke vorm dan ook komt toe aan bjz. Ouders met gezag bepalen de verblijfplaats. Zo is de wet en als er zoveel zorgen waren, waarom heeft bjz het dan niet over gedragen aan jugendam, want Duitsland is de plaats waar het gezin woonde.


  BeantwoordenVerwijderen
 7. Jeugdzorg bepaalt de wet. De rechter volgt.

  BeantwoordenVerwijderen