donderdag 5 september 2013

Wethouders hebben er zin an

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/09/zomaar-een-voorbeeld.html

De wethouders blijven blijmoedig volhouden dat ze er veel zin in hebben om met lichte hulp dicht bij de burgers de zorg aan kinderen en hun ouders kunnen verbeteren en kostenbesparend maken. Het voordeel is natuurlijk ook dat je in voorkomende gevallen kunt schakelen naar schuldhulpverlening en echtscheidingsbemiddeling.  

Het nadeel is dat alle gezinnen in de jeugdwet gescreend worden op overige problematiek. Terwijl het met 80% van de kinderen gewoon goed gaat zijn ALLE kinderen doelwit van een mogelijke MAATREGEL (OTS en UHP). De nieuwe jeugdwet gaat namelijk over kinderbescherming en hulp is daar weer een afgeleide van mits goedgekeurd door gemeente en generalist.

Als er weer een wethouder begint over het terugdringen van de medicalisering/Ritalin meldt Refik Dursun, Platform jongeren uit de jeugdzorg, dat hij zijn pilletje niet heeft genomen. :-)

Gevolgen voor de positie van ouders en kinderen

De nieuwe jeugdwet samen met het voorstel van Teeven om ouders eerder uit het gezag te ontheffen en de voorstellen om kinderen uit huis te plaatsen zonder tussenkomst van de rechter zijn voor de rechten van ouders en kinderen niet goed. Ook is het niet goed is als de jeugd-ggz uit de ziekenfondswet gaat en de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst niet meer geldt. 

Daarin moeten ouders en kinderen toestemmen in een voorgestelde behandeling. Dat geldt niet meer als de jeugdwet in werking wordt gesteld.
 
Ondanks dat er hier en daar vragen over zijn wordt niet onderkend dat het een verdere verslechtering is voor de positie van ouders en kinderen, die worden niet gehoord, en dat OTS en UHP zullen toenemen.

Sociale wijkteams


Met het aanstellen van wijkteams zullen meer hulpbehoevende gezinnen ‘gevonden’ worden en dat maakt de transitie aanvankelijk duurder.

Niemand vraagt naar het wetsartikel waarin de regisseur voortdurend het proces moet bewaken of er geen ‘maatregel’ (OTS en UHP) nodig is in plaats van het bewaken of er echte hulp nodig is.


Fiet van Beek van de Eigen Kracht Centrale vraagt tenminste nog in de wet te garanderen dat ouders en kinderen eerst zelf de kans krijgen om een eigen kracht bijeenkomst te regelen waarbij hulpverleners alleen adviseren. En dan dat hulpverleners geleerd wordt daarbij aan te sluiten en de regie niet over te nemen. En dat dan in de wet.

Hamerstuk

Zorgen en vragen dus. Dat wordt niet beantwoord in een week, maak je mij niet wijs. De kans dat de jeugdwet volgende week een hamerstuk wordt lijkt me groot.
 
 

Anoniem

1 opmerking:

 1. Uiteraard hebben die wethouders er zin in.
  De mooipraat is zo mooi.
  En zij zijn te ondeskundig om de gaten in dit plan te zien.

  Er wordt beloofd dat de jeugd wel via de jeugdzorgwerker bij een diagnost komt als het moet, maar er moet 'ontmedicaliseerd' worden, dus liever in eigen kracht oplossen, onder bedreigende dwang van een jeugdzorgwerker, die 'regie' voert.
  Een VALSE belofte!

  Die regie-voerende jeugdzorgwerker mag wel verwijzen naar een medicus, doch
  is opgeleid om mishandeling te zien, en
  zal liever doorverwijzen naar bovenlokale jeugdzorg, die een OTS kan opleggen (straks zelfs zonder tussenkomst van een goedgelovige rechter) om even later zelf een UHP aan te wijzen als 'hulp' of 'zorg'.
  OTS en UHP zijn geen zorg-trajecten!

  Zo 'deskundig' en 'professioneel' zal de jeugdzorg worden.
  Ten minste .... als... de gemeente niet direct (via de huisarts) de diagnosten toegankelijk maakt zodat dezen declarabel blijven i.p.v. de uitvallende zorgverzekering.

  Want onder de a.s. jeugdwet vervalt het recht op zorg aan jeugdigen.
  De jeugdigen hebben dan niet het recht op de WGBO!
  Artikel 24 IVRK (Kinderrecht op hoogste zorg) werkt alleen in cassatie. Maar dat is moeilijk bewijsbaar als je kind weggenomen is uit huis en je als ouder niet met het kind alsnog naar een specialist kan voor dat tegenbewijs tegen jeugdzorg-insinuaties.

  Gemeenten mogen ook kiezen voor het declarabel maken van diagnosten, maar de mooipraat, de verkooppraat, van jeugdzorg is gesubsidieerd en verzwijgt de gaten in die wet.
  De politiek is niet wetenschappelijk aangelegd en vult het ene gat met een ander, op meningsvorming, op lekke ideeën. Dus zal jeugd-hulp falen.

  BeantwoordenVerwijderen