donderdag 19 september 2013

Scholen - Machtsmisbruik en Inspanningsverzuim

Via scholen zien we veel machtsmisbruik en afdekken van inspanningsverzuim.

Veel ouders onderschatten dat. Ze onderschatten de gevolgen van AMK en BJZ of straks 'gezinsregie'.

Een insinuatie is zo gemaakt om al dan niet via de rechter een spoed-OTS en -uithuisplaatsing te verkrijgen door de 'jeugdzorg', die gemakshalve geloofd wordt door rechters.


Alhoewel jeugdzorg tevens juridische partij in rechte is, wordt deze 'tegenpartij' geloofd. De rechter is immers geen diagnost.

Het kromme is dat voor het terugplaatsen niet gekeken wordt naar wat vals is in de aanleiding tot uithuisplaatsen, doch men moet aantonen dat men als ouders weer veilig is voor de ontwikkeling van het kind. 


Op deze rechteloze manier wordt valsheid in geschrifte en laster door de jeugdzorg handig weggenomen in de wet. De ouders mogen dan nog zo belezen zijn, vaak niet in de onheuse praktijken van machtig jeugdzorg/gezinsvoogdij.

De p.r. rond jeugdzorg is: ouders die onder OTS staan zijn allemaal pedagogisch onbekwaam (zie: http://www.peterprinsen.nl/WAARHEIDSVINDING.htm en dan bij "Lezing Quick-Schuijt" onder "hiernaast" de lezing met uitleg van smoesjes en drogredeneringen), die ouders zijn multiprobleem-gevallen, zijn slechte ouders. Een mooi p.r.-etiket, maar niet de waarheid!
 
Uithuisplaatsing op valse gronden

In ca. 300% worden kinderen zonder diagnose en op verkeerde gronden uithuisgeplaatst (UHP) via schadende overplaatsingen naar een 'perspectief-biedend' pleeggezin, waarbij het perspectief is dat jeugdzorg subsidie ontvangt voor dit UHP-etiket Regeling Normbedragen Jeugdzorg, hoofdstuk 2:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0026916/geldigheidsdatum_30-06-2012#Hoofdstuk2

Het terugplaatsbeleid is voor de gezinsvoogdij niet aantrekkelijk, want dan stopt de subsidie. Er wordt niet gefinancierd op effectieve hulpverstrekking.
Ouders komen er te laat achter wat jeugdzorg is (tegenover jeugd-gezondheidszorg).

Zo ook denken ouders dat een diagnose zo snel mogelijk na een melding (AMhK) niet nodig is omdat zij vinden dat er niets aan de hand is. Helaas.
Slechts met een schriftelijk diagnostisch rapport in handen heeft men kans zich tegen de insinuaties van jeugdzorg en de laster te verdedigen. 
Jeugdzorg heeft vele strepen voor in de rechtszaal. Het is een juridische partij die bij voorbaat geloofd wordt, aangewezen door politici die niet naar wetenschap doch naar meningen kijken en ernaar handelen.

De vele wetenschappelijke aanwijzingen over de schadelijkheid van uithuisplaatsen, van pleegplaats-gevolg ìn het kind, worden genegeerd en nimmer meegewogen in indicatiebesluiten of op de rechtszitting voor een OTS, UHP of ontheffing uit de ouderlijke macht. Nimmer wordt overwogen of een UHP therapeutisch zal werken en nimmer wordt na 3 maanden gecontroleerd of de UHP zijn therapeutisch werk in het kind doet.
 
Vrijgevestigde diagnost
 
Echt, OUDERS, jullie kunnen slechts met het kind naar een vrijgevestigd diagnost als het kind niet opeens uit huis is geplaatst, want daarna woont het kind niet meer bij jullie!
 
En het is niet in het belang van jeugdzorg/jeugdhulp om een diagnose te laten uitvoeren, die hun ongelijk kan aantonen, kan aantonen dat de insinuatieve basis voor de OTS+UHP ongegrond was.

Waar er een melding wordt gedaan (wees alert als men ergens klaagt) is bewijs nodig tegen insinuaties, zwart op wit.
 
TS

7 opmerkingen:

 1. De jeugdzorg 'moet' kijken met kinderbeschermende ogen.

  Daartoe zijn ze (niet-medisch-academisch) opgeleid! Dat zullen ze 400% zien!
  Dus vele kinderen raken ongegrond ook in de gevolg-hebbende uithuisplaatsingen, pleegplaatsingen, terecht!

  Buiten hun vertrouwde omgeving en bekende ouders.

  Er bestaat kindermishandeling en -verwaarlozing, en de definities zijn vaag en laag.

  Een beschuldiging is zo gemaakt, en kan een zeer oud feit zijn. Even een ruzie, even een klacht over pesten, even een klacht over een onwerkzame beslissing,... en het kind loopt jaren later nog 'gevaar' - in de ogen van jeugdzorg.

  Bij nog geen kwart van de Uithuisplaatsingen is het in enigermate terecht dat dit een kind wordt aangedaan. http://silkslides.com/S9dEk
  Dus voor ruim 300% is UHP onterecht, ongegrond, meer schadend dan lonend.

  Het is dus verstandig om niet alleen een rechtsbijstandverzekering te hebben als men kinderen heeft, maar ook te weten hoe jeugdzorg/jeugdhulp werkt, niet alleen de p.r.-praat vanuit deze beroepsgroep, doch ook de bevindingen van advocaten, ouderondersteuners, artsen en wetenschappers, die niet gehoord worden door de politiek.

  Ouders moeten weten wat te doen, snel en kindbeschermend.

  Jeugdzorg is een 'ingang' doch ook een dóórgang tot DWANG, ònvoorzien door vele (slaperige of onnozele, onwetende of ongeïnteresseerde) ouders.

  Jeugdzorg zou moeten doorverwijzen naar specialisten, maar dat gebeurt te zelden.

  Jeugdzorg is ambtelijk.
  OTS is dwang.
  UHP is dwang.
  Beiden zijn geen therapieën!
  Beiden zijn geen 'hulp'.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit hoort eigenlijk nog bij het artikel dat een reactie was bij een onderstaand artikel.

   Verwijderen
 2. Ik kan alleen zeggen, het klopt je hebt gelijk.
  Gevolg is, op hun 18de komen de kinderen thuis,heel erg boos.
  Het is ze verteld dat ouders dit wilden en nu worden ze gedumpt bij diezelfde ouders.
  Het begint nu pas goed, ouders mogen puin ruimen.
  Kinderen blijven achter zonder hulp, ouders ook.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is kennelijk voor jeugdzorgwerkers geen zorg dat kinderen na hun opgroeien de valse gronden ontdekken van hun gemis in hun vertrouwde gezin en familie op te mogen groeien.
   Dat heet pedagogisch onbekwaam, gebezigt door jeugdzorgwerkers die voor de overheid vroegtijdig kinderen belasten met ongediagnosticeerde trajecten, met dwang en buiten hun vertrouwde omgeving, vaak met halfslachtige insinuaties en verdraaien van de waarheid, want waarheidsvinding hoeft volgens jeugdzorg niet, dat zeggen ze zelf!

   Waar pedagogische onbekwaamheid van ouders zonder hulp vooraf reeds ˊkindermishandelingˊ heet, mag deze pedagogische onbekwaamheid van jeugdzorg dus ook kindermishandeling heten.
   Het is wetenschappelijk aangetoond dat uithuisgeplaatst-zijn schadelijke aspecten kent voor het pleegkind, en dus de pleegzorg voorkomen dient te worden door echte zorg.
   Zouden kinderrechters dit ooit onderkennen???

   De door gemeenten en overheid aangewezen jeugdzorgwerk is geen gezondheidszorg, ook niet op psychisch gebied!
   Op artsennet.nl (zoek: jeugdzorg, transitie) zien we dat ook artsen en medische hoogleraren dit aanhangig maken, maar de politici slapen verder, denderend, de overgang tot dwang in ondeskundige handen houdend. Jeugdzorg is geen zorg.

   Verwijderen
 3. Ouders zullen door BJZ noooooooooit meer "goed genoeg" bevonden worden om hun kinderen weer thuisgeplaatst te krijgen,dat is de harde realiteit.

  Ooit gehoord van BJZ dat een onderzoek laat doen om te kijken of het kind weer naar huis kan en als het antwoord positief is, het dan ook laat gaan? Nee, BJZ zorgt wel dat ze de vraagstelling aan het onderzoeksbureau zo formuleren dat er een ferm "nee" uit zal komen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Volgens DSM V is elkeen ziek. Dus ook pleegouders! Zou jeugdzorg dat willen erkennen??
   Jeugdzorg doet wel alsof alle ouders, ook de hoogopgeleide en pedagogisch belezen ouders, ziek zijn, waardoor ze niet kunnen bewijzen dat terugplaatsing kan.
   Maar dat is scheef: dan zijn ook alle pleegouders, met hun wetenschappelijk bewezen nadelen voor het pleegkind, ˊziekˊ, pedagogisch onbekwaam door DSM V.

   Dus gebruikt jeugdzorg DSM V enkel sturend naar wat hun uitkomt, en zo is dergelijke motivering vals! Kindbeschadigend.
   En nu moeten kinderrechters wakker worden, en deze vergelijking zien en wegen.

   Verwijderen
 4. Uit elkaar

  Hun hel pen schrijft, dus jij blijft,
  door hun verslag verslagen,
  verwijderd van je kinderen

  Jij wordt,
  door hun hel pen en hel pers
  belasterd en geplet
  met woorden, met verslagen
  en als ontaard, mis handelend neergezet
  bij kritiekloze rechters zonder vragen

  zo krijgen hel pen en hel pers de macht
  zo worden recht en waarheid al jarenlang verkracht.

  BeantwoordenVerwijderen