zondag 22 september 2013

Nog steeds niet op orde!

Praktijktoets Inspectie Jeugdzorg over de uitvoering van het Protocol Netwerkpleegzorg door BJZ 

21 augustus 2013 
‘Door de bureaus jeugdzorg en landelijk werkende instellingen is herhaaldelijk toegezegd dat zij het protocol in de praktijk daadwerkelijk geïmplementeerd hebben. De provincies en stadsregio’s gaven in 2012 aan dat de bureaus jeugdzorg die dit begin 2012 nog niet hadden geïmplementeerd dit uiterlijk 1 mei 2012 op orde hebben. Uit het onderzoek van de inspectie blijkt nu dat dit toch niet op orde is; slechts de bureaus jeugdzorg Limburg en Noord-Holland passen beide fasen van het protocol goed toe.’  
Ik lees: Ondanks herhaaldelijke toezeggingen nog niet op orde! Begin 2012 afgesproken om het uiterlijk mei 2012 in orde te hebben en anderhalf jaar verder, augustus 2013, constateert de inspectie dat het nog niet klopt.
Het oordeel over de diverse BJZ’s? Hieronder volgt wat in het inspectierapport staat:
Op basis van het onderzoek is de inspectie van oordeel dat: 
     de bureaus jeugdzorg Limburg en Noord-Holland  het protocol in de onderzochte dossiers goed hebben toegepast. Dit betekent dat bij deze bureaus jeugdzorg tijdig zicht is op de veiligheid van de netwerkplaatsing en de screening, begeleiding en de pleegzorgvergoeding tijdig kan starten; 

     de bureaus jeugdzorg Gelderland, Friesland en Rotterdam en LJ&R het protocol in de onderzochte dossiers voldoende hebben toegepast. Bij deze bureaus jeugdzorg is wel tijdig zicht op de veiligheid van de netwerkplaatsing, maar kan de screening, begeleiding en de pleegzorgvergoeding niet tijdig starten 

     de bureaus jeugdzorg Overijssel, Noord-Brabant, Groningen, Flevoland, Zeeland en SGJ en WSG het protocol in de onderzochte dossiers matig hebben toegepast. Bij deze bureaus jeugdzorg is wel zicht op de veiligheid van de netwerkplaatsing, maar dit is niet tijdig. Ook kan de screening, begeleiding en de pleegzorgvergoeding niet tijdig starten;  

     de bureaus jeugdzorg Drenthe en agglomeratie Amsterdam het protocol in de onderzochte dossiers onvoldoende hebben toegepast. Bij deze twee bureaus jeugdzorg is onvoldoende zicht op de veiligheid van de netwerkplaatsing. 
 
Ernstig

Dertien van de 15 onderzochte instellingen voldoen nog niet aan wat afgesproken is.

De inspectie vindt het ernstig dat, ondanks alle eerdere toezeggingen van de bureaus jeugdzorg en de handhavende overheden, het protocol er niet toe heeft geleid dat er tijdig zicht is op de veiligheid van de netwerkplaatsing voor alle netwerkpleegzorgplaatsingen die niet vooraf gescreend zijn op veiligheid en geschiktheid. 
Het leidt er toe dat in de praktijk nog steeds kinderen verstoken blijven van een deugdelijke en tijdige veiligheidscheck in het netwerkgezin waar zij verblijven.

Dringend noodzakelijk
Vervolgens zegt de inspectie voor de zoveelste keer dat het snel in orde gebracht moet worden. De inspectie vindt een aantal maatregelen dringend noodzakelijk: 
 De betreffende provincies en stadsregio’s stellen vast dat het protocol daadwerkelijk wordt toegepast en geven zo nodig een aanwijzing wanneer een bureau jeugdzorg de veiligheid van kinderen in netwerksituaties niet goed en tijdig inschat. De inspectie wil hierover vóór 1 oktober 2013 schriftelijk geïnformeerd worden; 
     Jeugdzorg Nederland informeert vóór 1 januari 2014 de inspectie schriftelijk over de aanpassing van het protocol;
     De bureaus jeugdzorg en de landelijk werkende instellingen voeren over het eerste half jaar van 2014 een interne audit uit naar de wijze waarop zij het protocol toepassen. De inspectie verwacht dat de provincies en grootstedelijke regio’s hierop toezien en de inspectie hierover informeren.  
Jeugdzorg Nederland en het Interprovinciaal Overleg hebben inmiddels afgesproken om gezamenlijk voor 1 oktober 2013 te bezien in hoeverre het protocol moet worden bijgesteld. 
Vernietigend oordeel zou je zeggen. Al in 2011 afspraken gemaakt en vastgelegd, maar ………….  

In 2012 houden 13 van de 15 instellingen zich hier nog steeds niet aan.

Wat stelt de inspectie de provincies en stadregio’s o.a. voor: een bureau jeugdzorg ‘zo nodig een aanwijzing te geven’!  

Gniffelen
 
Ik hoor de bureaus jeugdzorg, de William Schrikker Groep, de SGJ enz. al gniffelen. Zeker als de inspectie, brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland de taak geeft hier op toe te zien en de inspectie te informeren voor januari 2014.

Nee, bureaus jeugdzorg hoeven zich niets aan te trekken van aanwijzingen, dat moeten alleen ouders! O wee, als ouders een aanwijzing negeren! Dan informeren de bureaus jeugdzorg de rechter en die legt ouders op wat jeugdzorg hem voorzegt.  

Maar er is geen inspectie, geen rechter in dit land die bureaus jeugdzorg corrigeert. Bureaus Jeugdzorg laat zich niet corrigeren, bureaus jeugdzorg lappen afspraken en aanwijzingen van de inspectie aan hun laars. Geen rechter, geen inspecteur, geen politicus die daar wat aan doet. 

Het hele rapport is te vinden op:  http://www.inspectiejeugdzorg.nl/actueel/publicaties/
 

YB  

2 opmerkingen:

 1. Waarom zouden wij van jeugdzorg ons houden aan dat protocol?
  Wij houden liever ons aan ons eigen netwerk voor pleegkindplaatsingen, dan dat de pleegkinderen in de buurt, in 't familienetwerk blijven.
  Kinderen kunnen lastiger teruggeplaatst worden als ze fijn ver weg van hun eigen ouders geplaatst worden, dat geeft zekerheid aan jarenlange inkomsten. Dan heten die pleegkinderen gewoon gehecht aan het pleeggezin van ons.

  En ja, we geven gewoon de ouders de schuld als we wat vergeten. Die heten dan niet mee te werken aan jeugdzorg. Het mooie is dat de kinderrechter ons gelooft.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Klopt, Sven en dat kun je lezen op de site van de inspectie zelf: http://www.inspectiejeugdzorg.nl/documenten/Hertoets%20naar%20de%20kwaliteit%20van%20de%20Bureaus%20Jeugdzorg%20en%20de%20Raad%20voor%20de%20Kinderbescherming%20bij%20besluiten%20over%20een%20kinderbeschermingsmaatregel.pdf

   Verwijderen