zaterdag 30 november 2013

Klemcriterium

http://klemcriterium.wordpress.com/category/wetsartikelen-bw1/bw1art-251a/  

BW1:251a lid 1:
 


Dit artikel kan ook goed misbruikt worden door BJZ, omdat BJZ enkel hoeft te beweren dat het kind klem zit. Maar dat 'klem komen te zitten' met -in feite- hulp van de gezinsvoogdij komt omdat deze gezinsvoogdij onder een Scheidings-OTS niet de passende en deskundige hulp weet te geven, er geen specialist op zet (omdat het "te duur" zou zijn, alsof OTS jarenlang goedkoper en goed voor het kind zou zijn...). Dat is op het congres over vechtscheidingen (BJAA) ook duidelijk geworden.

Het moet gezien worden onder BW1:247, lid 3 en BW1:257 tijdens Scheidings-OTS:

BW1:257 . lid 1. De stichting [BJZ] houdt toezicht op de minderjarige en zorgt dat aan de minderjarige en de met het gezag belaste ouder hulp en steun worden geboden teneinde de bedreiging van de zedelijke of geestelijke belangen of de gezondheid van de minderjarige af te wenden. 
 

2. Deze hulp en steun zijn erop gericht de met het gezag belaste ouder de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding zoveel mogelijk te doen behouden. Bij algemene maatregel van bestuur, op de voordracht van Onze Ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kunnen regels worden gesteld omtrent de aard en de omvang van de hulp en steun.  

3. Indien het leeftijds- en ontwikkelingsniveau van de minderjarige en diens bekwaamheid en behoefte zelfstandig te handelen en zijn leven naar eigen inzicht in te richten daartoe noodzaken, zijn de hulp en steun, meer dan op het vergroten van de mogelijkheden van de ouders om hun kind te verzorgen en op te voeden, gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de minderjarige.  

4. De stichting [BJZ] bevordert de gezinsband tussen de met het gezag belaste ouder en de minderjarige.  

Afwachten
 
BJZ is geneigd om beide ouders schuld te geven, en af te wachten of de ouders het de 'strijd' en de 'omgang' zelf kunnen regelen, zonder deskundige hulp, zodat het lijkt of beide ouders ontheven zouden kunnen worden, als pseudo-'goed' voor een kindbelang.
 
Dat is makkelijker voor een Jeugdzorg van dit bestaand niveau, maar gaat voorbij aan mogelijkheden en belangen van het kind, ook op termijn.

Eigenlijk zouden rechters er goed aan doen om een deskundige toe te wijzen in plaats van te vertrouwen op de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg.
 
Teamlid JDH

7 opmerkingen:

 1. Zeker weten
  By the way.....Ik schrok nogal van punt 4 :' De stichting [BJZ] bevordert de gezinsband tussen de met het gezag belaste ouder en de minderjarige.'

  Sinds wanneer hebben ze dat idee dan verzonnen....want het komt de meeste ouders, denk ik wel totaal onbekend voor dat BJz aan HERENIGING doet ,Laat staan HECHTING bevordert. Ik ben er totaal van in de war geraakt. Kan je nagaan...TOTALLY BREAKING.
  In mijn situatie kwamen ze ten tonele omdat men vernam dat er al 6 jaar sprake was van een scheiding, zonder omgang met de ene ouder.

  Beide ouders hadden zich al 6 jaar berust in dit feit. Ervaring had ons geleerd dat het zo beter was. BJZ en RvdK hebben werkelijk alles uit de kast gehaald om toe te werken naar een UHP !

  Opeens was ik de 'slechte' ouder en waren mijn kinderen enkel nog maar in groot gevaar en onthield ik de kinderen het geluk van hun leven.....De ervaring heeft zowel mijzelf als de andere ouder geleerd dat kinderen ver van veilig zouden zijn indien er wel jaren omgang zou zijn geweest met de andere ouder. Dat is moeilijk te bewijzen zonder aangiften, maar dat neemt niet weg dat ik de kinderen toch verschillende keren van een gewisse dood heb gered vanwege wangedrag van die andere ouder.. probeer dat maar eens van je af te zetten. Want in de ogen van BJZ was er helemaal niets aan de hand met die andere ouder(die overigens gewoon in het buitenland woont, jaja)

  Punt is: ouders leven met hun eigen oplossingen voor conflictsituatie,maar u kent BJZ: Hebben ze zich eenmaal in je kind vastgebeten, (stelletje honden als het zijn), laten ze dus nooit meer los. Tenzij je die hond een knal voor z'n kop durft te geven. Dat is soms echt echt de moeite waard.

  In het kort komt het er op neer dat er na 5 jaar hel ,eigenlijk helemaal niets veranderd is, behalve dat BJz nu buiten spel staat. Maar nog steeds is de andere ouder een gevaar voor de kinderen, toont totaal geen interesse noch verantwoordelijkheid noch wil deze ouder contact! ONDERTUSSEN WEL BIJNA JE KINDEREN UIT HUIS GEPLAATST !!!

  Waarbij je je ook al bewust bent van het pijnlijke feit dat áls het gebeurt, als ze het doen .... je je bloedeigen kinderen ook nooit meer terug zal zien. Wat een gruwel ...Vanaf de dag van geboorte ben je niet van hun zijde geweken, heb je ze verzorgd, heb je ze lief, leef je alleen nog maar voor hen. 365 dagen lang.

  De hel van BJz krijg je hel als beloning. ..BJZ zijn de handlangers van een diepgeworteld malafide family-destruction-systeem .
  En dit is in mijn leven nog maar het topje van de ijsberg.
  Ik vindt het GEORGANISEERDE MISDAAD in naam van de Staat. Die in dat opzicht geenszins veranderd is sinds 1945.

  Behoed uzelf en uw kinderen .Bovenal bent u gewaarschuwd, neem het maar ter harte.

  F.O.C.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ben zo benieuwd of die 'ervaring' ook gewogen is met kennis, met wetenschap? Is berusting in het begin wel goed voor het kind?
   BJZ ziet graag dat één ouder het opgeeft in plaats van snel voor het belang van het kind, denkend vanuit de beleving en ontwikkeling van een kind, opkomt.

   UHP is nog slechter, dat wel. Het gebruik van echte deskundigen in het begin is belangrijk, ook tegen epaterend jeugdzorgniveau.

   Er is hier meer geschreven over wat omgangssabotage met een kind doet. Dat is internaliserend uiteindelijk geen 'rust'. Een opgroeiende komt eens in z'n identiteitsfase, en wordt bewust van inspanningsverzuim door de hulpverlening en een saboterende ouder.
   Bij echt gevaar kan die ouder aangifte doen. En een echte deskundige laten wegen en onderzoeken wat 't best is voor het kind, met meer kennis over de psychologie en de toekomstige ontwikkelingsfasen.
   Mogelijk zijn signalen van de ene ouder een bron van ongewenst gedrag, en kan die 'gevaarlijke' ouder best wel redelijk ouder zijn zonder die signalen. Gedrag naar het kind is anders dan naar een partner, vaak. Soms is geen omgang het beste, maar laat dat deskundig onderzoeken en wegen, omdat je later het kind wilt aantonen voor zijn gemoedsrust dat die keuze het beste naar omstandigheden was.

   Verwijderen
 2. Kijk, als het om strafzaken gaat kan de Raad voor de Rechtspraak het EVRM wél vinden:

  De RvdR wijst ook naar het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Eén van de grondrechten daarin is dat iemand in principe onschuldig is, totdat het tegendeel bewezen is.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Volledige tekst BW1:251a:

  Artikel 251a uit Eerste Burgerlijk Wetboek (BW1):

  lid 1. De rechter kan na ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed op verzoek van de ouders of van één van hen bepalen dat het gezag over een kind aan één ouder toekomt indien:

  a. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of

  b. wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

  2.De beslissing op grond van het eerste lid wordt gegeven bij de beschikking houdende scheiding van tafel en bed, echtscheiding dan wel ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed of bij latere beschikking.

  3.Indien een beslissing op grond van het eerste lid niet alle kinderen der echtgenoten betrof, vult de rechtbank haar aan op verzoek van een van de ouders, van de raad voor de kinderbescherming of ambtshalve.

  4.De rechter kan, indien hem blijkt dat de minderjarige van twaalf jaar of ouder hierop prijs stelt, ambtshalve een beslissing geven op de voet van het eerste lid. Hetzelfde geldt indien de minderjarige de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, maar in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.
  ----------------------

  Jeugdzorg hoeft zich niet te houden aan de wet, want de jeugdzorgwerkers zijn te ondeskundig om echt onderscheid te kunnen maken wat kindermishandeling is en wat niet of juist door henzelf veroorzaakt wordt.
  De Wbp wordt in de a.s. jeugdwet een beetje aan de kant gezet. Want het mooipratende adagio vanuit jeugdzorg is dat kindermishandeling moet kunnen worden opgespoord, ten koste van vele andere kinderen en gezinnen, al zeggen ze dat laatste er niet hardop bij.
  Uit onderzoek bleek dat 72% van de OTS-sen na 2 jaar niet effectief verbeterend hielp. Ook dat wordt onder tafel geschoven.
  De wet is soepel, en de rechters goedgelovig, zeker als ze achter gesloten deuren van een familiezitting werken, zodat het gezin geen deskundigen mag meenemen in de rechtszaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Tijdens de rechtszaken werd de strijd t.a.v. de zgn. 'omgangsproblematiek' langzaam, maar zeker opgevoerd en heel subtiel verbouwd tot een strijd m.b.t. 'ernstige risicofactoren incluis een hele risico-taxatielijst. Kind zou ernstig in gevaar zijn.....Uiteraard daaropvolgend een hele reeks van OTS-en, want ik was niet 'coöperatief'.

  De 'afwezige ouder', die nooit een deel van het gezin is geweest, heeft hier dan ook geweldig misbruik van weten te maken. Meteen heeft de andere ouder alle rechten opgeëist én gekregen. Waarbij ze vergeten zijn ook deze ouder op zijn plichten te wijzen. Waarmee hij toch niet weet wát te doen en waarvan ikzelf weet dat het om pure treiterij gaat.

  Qua situatie is er wezenlijk niets veranderd. Al deze ontwikkelingen hebben niets bijgedragen in positieve zin. Behalve nieuw trauma voor ouder en kind en nieuwe zorgen omtrent de andere ouder.

  Terwijl voorheen de sfeer rustig en ongedwongen was. Hoe kon de afwezige ouder zo dom zijn om mee te gaan in hún straatje ? Uiteindelijk zou deze ouder ook zelf eigen kinderen verliezen.....Weg rust, weg sfeer, weg gelukkig leventje . !.

  Koste wat het kost zal Bureau- Zonder- Zorg u wel eens even komen brainwashen.
  Ze willen dat je zaken die gewoon niet meer te repareren en niet aan de orde zijn, KOSTE WAT HET KOST moet zien te plakken.

  En als u daar anders over denkt ,dan zijn ze genoodzaakt een voorstel tot uithuisplaatsing te doen...Dat u het maar even goed begrijpt ! Het is in eerste instantie niet eens te geloven als je zoiets onder ogen krijgt ......Je denkt zelfs dat je het niet goed hebt gelezen en knippert met je ogen ...Dan nog eens lezen ...Je voelt je bloed koken, je hart gaat bonken ...Je hart verzakt alsof er een grote scheur in wordt gereten...Je voelt hoe het bloed letterlijk uit je benen wegtrekt en je wil om hulp schreeuwen .......Je hyperventileert.. en dat duurt dan een paar weken voordat je weer enigszins een beetje normaal voelt . .HOE,IN HEMELSNAAM DURVEN ZE ??!!! en wie zijn ze eigenlijk? Lafbekken zijn 't .......

  Vertel me dat eens recht in mijn gezicht..... . Alsof het verdorie niets is om zo met je kind te sollen! En dat predikt dan voortdurend zelf over geborgenheid, veiligheid, en risico?
  Ik weet een ding : degene die het durft, kom ik zelf van zijn bed halen ...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. U moet ons van BJZ vergelijken met waarzeggers:
   Wat we vaak tegen een rechter zeggen: "er is een vermoeden dat er binnenkort een bedreiging kan gaan ontstaan die mogelijk de ontwikkeling van het betreffende kind kan schaden (ook al weten we nog niet hoe), en dus is een kinderbeschermings-maatregel nodig, ˊpreventief werkendˊ, voorkomend."
   Het zou kunnen is reeds een feit!
   Dus moet de rechter gehoor geven aan ons Indicatiebesluit
   En gelukkig geloven veel rechters ons nog steeds.
   Zo behouden we ons werk.
   En wegens het juridische aspect zijn kinderen ook gewoon een werkgelegenheidsobject.
   En - let wel - wij beslissen nooit, want dat doet de rechter! Goed hé!

   Het kind staat bij ons centraal! Niet de ouders, dus wat onze inzet met die ouders doet, doet er niet toe.
   En wat is een "kind-ouderband"? Waar zit dat? Ik heb dat nog nooit gezien! Om een been, of een arm, of de nek? En wat is een ouder, als er pleegouders bestaan? Daar werken we mee.

   Verwijderen
 5. Klemcriterium betekent niet meer dan: we weten niet hoe het zit, of wat we zouden moeten doen, dus schuiven we 1 ouder aan de kant.

  BeantwoordenVerwijderen