zaterdag 9 november 2013

Amendement waarheidsvinding


Mr Ir P.J.A. Prinsen
Renbaanstraat 45
2586 EX Den Haag
btwnr: NL.0407.23.240.B.01
 
PRINSEN
advies
LEGAL OPINION
Telefoon (070)-406.32.21
Telefax 084-733.50.78
 
 
Den Haag,  11 oktober 2013
Kenmerk: 
Onderwerp: Amendement waarheidsvinding vooralsnog een tandeloze tijger
L.S.
Artikel 3.2.a Ontwerp Jeugdwet
“De raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instelling zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.”
Hoe blij moeten we hiermee zijn? Eindelijk waarheidsvinding? Zijn we eindelijk af van de flagrante leugens van Raad en Jeugdzorg? En van de verkapte leugens?
Wij zeggen niet dat moeder het kind heeft mishandeld, we zeggen dat iemand het heeft gezegd. Echt waar, iemand heeft het gezegd, dus wij hebben niet gelogen”.
Zo gaat het al jaren, en zo zal het blijven doorgaan, amendement of niet.
Andere vraag: Mogen Raad en Jeugdzorg liegen? Nee natuurlijk, ook al zou het niet in de wet staan.
Het staat er trouwens wèl in!
Artikel 21 Wb v Burgerlijke Rechtsvordering
“Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.”
Om Raad en Jeugdzorg te dwingen tot normaal burgerfatsoen zijn heel wat meer maatregelen nodig. En wel de maatregelen die in het burgerlijk recht van oudsher bestaan, maar die in het Familie- en Jeugdrecht een dode letter zijn geworden:
-      Dwingend bewijsrecht van toepassing verklaren op het Jeugdrecht als het om concreet feit en toedracht gaat,
-      Ambtseed, met strafrechtelijke vervolging van de ambtsedige ambtenaar of jeugdzorgwerker,
-      Toelating getuigenverhoor onder ede,
-      Dwingende kostenveroordeling: veroordeel bij afwijzing van het OTS- of UHP-verzoek de ambtenaar of jeugdzorgwerker persoonlijk in de kosten die de ouders hebben moeten maken.
En aan het strafrecht ontlenen we nog als aan de Jeugdwet toe te voegen maatregelen:
-      Niet-ontvankelijk verklaring Raad of Jeugdzorg
-      Breng een op leugens gebaseerd verzoek tot OTS of UHP onder de werking van art. 268 Sr (lasterlijke aangifte),
-      Breng het verspreiden van rapporten met flagrante leugens onder de werking van art. 262 Sr (smaadschrift).
-      Ken een vergoeding toe aan de ouders voor iedere dag dat hun kind ten onrechte uit huis geplaatst is geweest.
Het is natuurlijk zeer te waarderen dat de indieners van het amendement een wettelijke grondslag willen geven aan het uitgangspunt van waarheidsvinding in het Jeugdrecht, maar het amendement, wil het effectief zijn, is nog niet af.
P.J.A. Prinsen
 

3 opmerkingen:

 1. Het allermooiste zou zijn, om jeugdzorg en Raad, zoveel mogelijk te voorkomen. Natuurlijk kan dat niet altijd, zeker niet als er op extreme wijze 'gezocht' en gemeld gaat worden. Ik vraag mij af hoe dat eigenlijk zit. Dat recht op privacy? In regel en wetgeving vind ik nu al zaken die mij zeer verontrusten. (melden en registeren binnen het onderwijs) en het Kidos: http://www.kidos.nu/, zij hebben ook al een website kidos.eu in de maak.....en krijgen bij gemeente de aanbesteding. Recht op (hun) gemaakte over jou gaande dossier. Niet alleen via moeilijke weg, als je het kunt vinden een inzagerecht. (wat ook niet altijd veel voorstelt). Het doet mij denken aan; 'alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden.' En dan zijn wij weer terug bij het artikel.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Omdat er onderling in deze beroepsgroep met de staatssecretarissen afgesproken is om de grenzen der wet (ook de Wbp over privacy) desnoods te overschrijden om signalen van mogelijke kindermishandeling (en verwaarlozing in de ogen van broekjes jeugdzorgwerkers) te 'ontdekken'!

  Ouders dienen dus dit decennium veel beter zelf te weten wat jeugdzorg is en kan betekenen als gevaar voor uw kind.
  Ouders dienen preventief dit te weten.

  De toeleiding tot dwang wordt gemakkelijker gemaakt , dus zonder diagnose kan uw kind weg uit huis genomen worden met politiebegeleiding!
  Waarheidsvinding wordt ge-epateerd door de jeugdzorgwerkers.

  Vertrouwen op de politiek is een gepasseerd station.
  Enkel uw gemeente kunt u nog beïnvloeden door de ambtenaar te overtuigen dat zorginkoop aan diagnosten (die de toegang tot dwang bewaken onder de WGBO en BIG) beter en voordeliger is dan en i.p.v. schijnbaar goedkopere jeugdzorgwerkers in te kopen.
  Jeugdzorg met OTS is geen zorg, herhaal: geen zorg!
  Uithuisplaatsen is schadelijk en zonder therapie.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dit kunnen ouders nog doen :
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/11/mail-uw-gemeenteraadsleden.html

  Daarna zelf weten wat in Nederland ongewenst en ongedacht bestaat! Preventief! Voor enig signaal van jeugdzorg en AMK!
  Wees voorbereid!

  Reken niet op waarheidsvinding!
  Manipulerende beweringen zijn volgens jeugdzorg ook 'feiten'.
  Diagnostiek kan enkel voordat jeugdzorg zich meldt!
  Met een diagnostisch rapport zwart op wit is er bewijs tegen beweringen uit de losse pols van jeugdzorg en AMK.

  De 'vertrouwensarts', de AMK-arts, denkt "direct te zien als er wat met het kind is" (NRC 24-6-'13). Ook al verliest deze 'arts' na de verkregen dwang-machtiging (OTS/UHP) het zicht op de cliënt.
  Reken op speculatieve zorg, indien U als ouders niet voorbereid zijt. Dwangzorg, al gaat het de verkeerde kant op. Dan is er geen keuze meer.

  BeantwoordenVerwijderen