zaterdag 23 november 2013

Krijsen als een mager varken

19 november 2013

Een lam schijnt zich gewillig naar de slachtbank te laten leiden. Zo wil het spreekwoord althans, terwijl een varken zijn misnoegen duidelijk kenbaar maakt en een mager varken kennelijk nog uitgesprokener. Ik weet niet wie beter af is: het varken of het lam. Beide worden geslacht en misschien is dat lijdelijk ondergaan dan nog wel het beste. Maar een varken gedraagt zich als een varken en daar verander je niks aan.
Reageer ik als een mager varken op het wetsvoorstel om de gezondheidszorg voor kinderen met psychische aandoeningen over te hevelen naar de gemeente? Vreemd zou dat niet zijn. Door de genen of door de opvoeding ben ik niet in de wieg gelegd dan wel opgevoed tot kalm ondergaan. Van huis uit heb ik geleerd in heftige termen te denken over het gevaar wat ons bedreigt en het leed wat op ons pad komt. Mijn moeder hield niet van half werk.

Wij waren thuis niet ziek maar doodziek, niet misselijk maar kotsmisselijk, niet rillerig maar hondsberoerd, niet moe maar afgedraaid en niet verdrietig maar zielsverdrietig. We waren voortdurend aan het eind van ons Latijn, konden geen pap meer zeggen of vielen om van moeheid. Bij ons regende het niet maar het plensde. Het was geen rotweer maar noodweer. Het waaide een storm, de helft van de winter was het spiegelglad en bitterkoud en als het écht koud was bitter-bitterkoud. En als we een half uur te laat waren dan was mijn moeder dodelijk ongerust.
Nee, geen pasteltinten in huize Oosterhoff.
Overdreven?
Zou ik daarom die nieuwe Jeugdwet rampzalig voor de geestelijke gezondheidszorg noemen? Is dat overdreven? Dat is wel wat de heer Gerritsen van Bureau Jeugdzorg Amsterdam ons verwijt. In een interview in het Parool zegt hij: ‘Het is bangmakerij wat de jeugdpsychiaters nu doen terwijl ze er juist voor zijn om mensen van hun angst af te helpen.’
Dat klopt niet helemaal, wat meneer Gerritsen zegt. Angst moeten we niet meteen als ziekte bestempelen waar mensen vanaf geholpen moeten worden. Dat is immers medicaliseren. Angst is een hele normale en nuttige emotie. Pas als het overmatig is en verstorend voor het functioneren dan komt de psychiatrie eraan te pas. De vraag is dus of we mensen terecht waarschuwen of onnodig bangmaken.
Ontzorgen, demedicaliseren en normaliseren
Gemeentes zijn erop gebrand dat niet alleen de jeugdzorg maar ook de jeugd-ggz overgeheveld wordt. Niet gehinderd door veel detailkennis maar met een blijmoedig geloof in vooruitgang, stralen ze een gretigheid uit om dit varkentje eens grondig te wassen. Wat zijn ze van plan?
Ontzorgen, demedicaliseren en normaliseren. Dat ontzorgen klinkt al als ontwormen. Het verwijderen van een lastige parasiet. Demedicaliseren voorspelt ook weinig goeds voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen. Normaliseren zou minder eng hoeven zijn want dat proberen we in ons werk te doen. Hier klinkt het echter vermanend: doe even normaal, doe niet zo moeilijk!
Minder zorg, minder gezondheidszorg en doe even normaal. Ik vind dat krijsenswaardig. Je zou dat eens van de kindergeneeskunde moeten zeggen. Iedereen zou op zijn achterste benen staan en briesen van verontwaardiging. Maar dat is meer iets van een paard.
Big Bang
Als ik Kees Bakker van het Nederlands Jeugdinstituut mag geloven dan gaan we een Big Bang tegemoet. Een Big Bang! De uitspraken van mijn moeder zijn daarbij vergeleken flets. Jeugdzorg spreekt inmiddels van massaontslagen. Alle reden om te blijven krijsen als een mager varken. In de Jeugdwet komt het woord gezondheidszorg niet voor. ‘Ach ze zijn bang voor hun baantje’ hoor ik wel als tegenwerping tegen de kritiek op de transitie. Bang zijn voor je baantje is bij de 60.000 ondertekenaars van de petitie hooguit bij vijf procent aan de orde.
Kinderen en hun ouders
Deze overheveling treft ook en vooral kinderen en hun ouders. Als je kind een psychisch probleem heeft moet je straks eerst aan de keukentafel met mensen uit je netwerk zoals school en familie. Kijken of je er zelf niet kunt uitkomen. Ik word daar misselijk van. Onder ogen moeten zien dat je kind hulp nodig heeft is niet gemakkelijk.
Lekker dan: zo’n ballotage waarbij je je hele hebben en houwen op tafel moet leggen met de buren, de school, de huisarts en je schoonfamilie erbij. Mijn hemel, sta ouders bij! Je kind heeft misschien een psychische aandoening en jij moet je dit laten aanleunen. En als je deze ronde doorkomt, krijg je misschien een verleningsbeschikking van de gemeente. Lekker om met je anorectische dochter zo’n traject af te leggen of met je dwarse zoon, die later een autismespectrumstoornis blijkt te hebben of met je angstige kind die paniekaanvallen heeft.
Louter aannames
Op den duur gaat wat er overblijft van gezondheidszorg voor deze kinderen ook nog eens enorm achteruit in kwaliteit door minder wetenschappelijk onderzoek, minder animo voor het vak en vele andere problemen. En waarop is dit wetsvoorstel helemaal gebaseerd? Op louter aannames. Geen enkel onderzoek dat aantoont dat er werkelijk sprake is van medicaliseren, geen enkel proefproject dat aantoont dat de voorgestelde maatregelen effectief en kostenbesparend zijn.
Het varken krijst en gilt. Mijn moeder zei als ze iets beslist niet wilde: ‘Ik heb nog liever dat een beer me opvrat!’
De Eerste Kamer behandelt de wet zorgvuldig.Tekenen van de Petitiejeugdggz is dus nog steeds zeer zinvol. Inmiddels 60.000 tekenden www.petitiejeugdggz.nl waaronder tienduizenden ouders, duizenden zorgprofessionals en bijna duizend hoogleraren.

2 opmerkingen:

 1. Verschil tussen medicaliseren en ontmedicaliseren:

  "Medicaliseren" = na indicatie (jeugdzorg) of vakbekwaam diagnosticeren (j-GGZ) zelf (dus in eigen beheer) een therapie of behandeling inzetten. Jeugdzorg heeft geschreeuwd dat j-GGZ dat doet en onnodige behandelingen geeft zonder deze beëdigde deskundigen voor het tuchtrecht te slepen.

  Daarentegen geven vele gezinsvoogden (op suggestieve gronden) (pleeg)kinderen pleegzorg en dan Ritalin om het weggeplaatste kind rustig te houden voor de pleegouders. Ook is het wegplaatsen naar een voor het kind vreemde omgeving een dure vorm van medicaliseren (in eigen beheer). Ook dat is medicaliseren.... (Maar daar wordt geen ruchtbaarheid aan gegeven!)

  "Ontmedicaliseren" = het niet in eigen beheer behandelen na een indicatie (Jeugdzorg) of diagnose (GGZ); dus de diagnost verwijst nu door naar een therapeut voor effectieve behandeling (op basis van de WGBO en de medische beroepsethiek), en BJZ zou behoren door te verwijzen naar een diagnost om een echte basis te leggen voor een behandeltraject in plaats van het op suggesties wegnemen uit de vertrouwde omgeving van gezin van het kind.

  Waar medici vallen en werken onder de beroepsethiek en beëdigd zijn,
  werken de jeugdzorgwerkers zowel als ingang en met kinderbeschermend oog, als met dwang en gezinsvoogdij.

  Uit cijfers bleek dat dit veel duurder is dan GGZ-zorg, en schadelijke effecten heeft op een weggeplaatst kind. BJZ/gezinsvoogdij gebruikt smoesjes om de rechter te overtuigen, en dat kan, want BJZ heet voor de goedgelovige rechter 'geen partij te zijn' waar BJZ uiteraard wel partij is van werkgelegenheidsbevordering. (Cijfers zijn op deze blog genoemd.)

  Het kind binnen de invloedssfeer te houden (in eigen beheer) vaan BJZ, d.m.v. gezinsvoogdij en dus met OTS en/of UHP of Oh/Oz, is juist dit een vorm van medicalisering; doch dit wordt in de p.r. vanuit JN (BJZ's) verzwegen.

  Het niveau van jeugdzorgwerk (BJZ) is niet hoog genoeg om integraal te zien. Eveneens 'vergeet' jeugdzorg dat dwang contraproductief werkt in de 'behandeling'.
  Pleegzorg kent gevaarlijk negatieve aspecten voor het ontheemde kind. Uithuisplaatsen is geen therapie en wordt niet als veilig ervaren door een kind of jongere.

  Waar pleegadept Weterings, Leiden, vragen heeft gecreëerd voor de rechter, vergat ze bewust om de vragen over de gevolgen van pleegplaatsen te noemen; de negatieve aspecten van pleegplaatsen.
  Wat gebeurt er met een opgegroeide die ontdekt dat de 'smoesjes' (=de gronden of argumenten om tot OTS/UHP te komen) van BJZ om tot UHP te verzoeken (en te verlengen) ongegrond en onheus waren? Wat doet pleegplaatsen met het hormoonhuishouden in een kind? Wat voor zelfbeeld ontwikkelt een kind dat zo een signaal ontvangt dat hij en zijn ouders kennelijk niet 'goed' waren? Wat doet dit met het identiteitsgevoel? Wat doet die ontdekking over valse 'smoesjes' waardoor hij niet bij zijn eigen ouders mocht blijven met de identiteitsgevoelens? Welke schadelijke weg gaat de jongvolwassene dan nog in? Wat doet dit ontheemden met de adolescent die zijn genetische afkomst nauwelijks of niet meer kent?
  (Deze vragen zijn bekend in de adoptiezorg-wereld.)
  Waar uit Weterings 'onderzoek' bleek dat een kind wel 5 jaar moet wennen aan een pleegplaatsing, is dat een kwart van diens jeugd, en dus gevaarlijk lang!
  Welke gevolgen dat heeft, zijn in de onafhankelijke wetenschap bekend, maar worden niet genoemd in direct verband met pleegplaatsen door jeugdzorg, en de wetenschappers die dat wel noemen worden weggewoven door dit niveau van jeugdzorg.

  Pleegplaatsen wordt als mooipraat wel "perspectief biedend" genoemd ("een perspectief biedend pleeggezin"), wat wel zo geldt voor het inkomen van BJZ, doch zeker niet voor de gevolgen in de ontwikkeling en het wereldbeeld van de opgroeiende! Pleegplaatsen is een schadende en dure vorm van 'medicaliseren'.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoeveel kinderen worden door de decennia beschadigd door deze opzet van jeugd-'zorg', tegenover hoeveel arbeidsplaatsen in de jeugdzorg kunnen worden ontruimd en ingevuld worden op nuttiger plaatsen, zoals in de groenvoorziening en afvalverwerking?!
  Wiens belang gaat voor?
  De kreten vanuit jeugdzorg, om geld, om werkplaatsen, om pleegplaatsen, om werkgelegenheidsobjecten ("meld, meld!"), horen we al te vaak,
  met mooipraat alsof het kind beter af is onder jeugdzorgdwang (OTS+UHP+Oz).
  Jeugdzorg is geen zorg.
  De diagnostische weg via huisarts is zorg!

  Therapie krijgt men van een deskundige en niet van een gezinsvoogd.
  Therapie moet passen en niet middels speculaties van het niveau sociaal werk opgedrongen worden zonder basis aan diagnostiek.

  BeantwoordenVerwijderen