dinsdag 5 november 2013

Mail uw gemeenteraadsleden!

Geachte lezer,

Ook uw gemeente en uw regiogemeenten hebben bijgaande brief ontvangen. 
 


Aanvullend: j-GGZ duurt gemiddeld, inclusief de 'dure zorg', ca. 460 dagen.
De jeugdzorg onder dwang duurt gemiddeld ruim 4 jaren.
Kosten j-GGZ gemiddeld dus € 4.000 x 1,3 = € 5.050/totaal per case (in brief ruim genomen);  

Kosten dwang-Jeugdzorg: € 24.000 x 4,2 jaren = € 100.000,~/totaal per case!

De gemeente zal niets kunnen 'sturen' aan deze ingang tot dwang, want de gemeente is geen diagnost!

Inkoop van diagnosten (huisarts en specialist) is veiliger voor het Jz-budget dan het niveau jeugdzorgwerkers inkopen, dan kan doorverwijzen naar BJZ bovenregionaal.
De ingang 'jeugdzorg' kan tot dwang leiden, dat onbeheersbaar is (want de rechter heeft dan beslist en daar kan de ambtenaar niet tussen gaan zitten).

Ik hoop dat u nog wat kan bijsturen aan de bovenregionale zorginkoop met dwangingang.


Met vriendelijke groet,
 

…………..

2 opmerkingen:

 1. Het is opmerkelijk:

  De gemeenten moeten ook de Wmo en de AWBZ transformeren, en daarvoor is een transitie aan de gang.
  De transitie jeugdwet wordt daarbij alles 'gelijke' meegenomen zonder dat de gemeenteambtenaren weten dat met jeugdzorg wat bijzonders aan de hand is:

  Jeugdzorg is niet een hulptoewijzer zoals bij de Wmo en de AWBZ;
  jeugdzorg is een doorverwijzer naar bedoelen der wet, doch OOK is jeugdzorg de ingang tot dwang en gezinsvoogdij, waardoor kinderen 'gestolen' kunnen worden zonder diagnose als basis. Gewoon een paar mooie verhalen en een leugentje om bestwil voor de werkgelegenheid.
  Jeugdzorg heeft dus 2 petten op.

  Jeugdzorg werkt dus duur.
  Jeugdzorg is nog geen gezondheidszorg, met diagnostiek (arts).
  Dwang zonder degelijke diagnostische basis is kwakzalverij, jeugd-'zorg'.

  Omdat gemeenten dat niet snappen, de gaten in de mooipraat van BJZ niet doorzien, zal uw gemeente ook geen degelijke en hoogwaardige diagnosten inkopen maar het lage en schijnbare goedkope jeugdzorgwerk.
  Het kan als door een overval uw kind betreffen, dat opeens zonder reden uithuisgeplaatst wordt omdat er een verdenking is n.a.v. een AMK-melding!

  Daarom is het verstandig zulk een mail te sturen naar uw gemeente en de regiogemeenten, die samen met uw gemeente voor de bovenlokale jeugdzorg moeten gaan zorgen.
  Wilt u ook diagnostische zorg voor jeugd?
  Neem dan de mail over.

  Dat is goedkoper dan u te verzekeren tegen onrecht door jeugdzorg. Al is een rechtsbijstandverzekering toch nog aan te reden.
  Het sturen van enige mails kan veel schelen.

  Selecteer, Ctrl+C om te copieren, en in een verse mail: Ctrl+V om te plakken. En verstuur (na enig redigeren.)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het bovenlokaal doorverwijzen zal niet snel geschieden door diagnosten, artsen, psychologen, e.d., omdat die onder hun beroepsethiek (BIG, NIP) werken en dus beter naar een passende therapie zullen verwijzen dan naar de molen van Russische roulette van jeugdzorg (BJZ).

  Misschien kan dat beter uitgelegd worden: artsen geven veiliger trajecten aan (tuchtrechtelijke controle) dan jeugdzorg dat slechts vage beroepseisen kent en zeer vaag tuchtrecht, dat nauwelijks te vinden en te meten is. Klachten moeten aan 'iets' kunnen worden afgemeten wil met echt gerond kunnen klagen. Dat kan nauwelijks of niet onder jeugdzorg. Dat kan wel onder medisch tuchtrecht.

  Zorginkoop onder de aankomende Jeugdwet is dus belangrijk voor de veiligheid en het recht op gezondheidszorg van uw kind.
  Daarover is ook op Artsennet.nl veel te vinden, beargumenteerd door artsen, psychiaters en hoogleraren! ("transitie", "jeugdzorg", artsennet.nl: zoek)

  BeantwoordenVerwijderen