maandag 11 november 2013

Kostenveroordeling Raad voor de Kinderbescherming

In familierechtszaken moet elke partij de eigen kosten dragen. Dit is ook het geval als de Raad van de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg een procedure tegen u aanspant. 

In tegenstelling tot veel ouders kunnen de jeugdzorginstanties onbeperkt doorgaan met procederen. Ze beschikken immers over diepe zakken. 

Sprokkereef heeft dit onlangs tijdens de discussieavond in de Balie aan Ilja ook onomwonden toegegeven. Sprokkereef :’Het is civiel recht, dus we mogen zo vaak naar de rechter gaan als we willen’. http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/11/de-balie-heeft-pijn-gedaan.html

Gezinnen kapot procederen, om je gelijk te halen. is dan ook een veel beproefde tactiek van jeugdzorg. De zaak van Ilja is daarvan helaas een standaardvoorbeeld. 

Griffierecht 

Dat wordt binnenkort nog erger, omdat het griffierecht voor hoger beroep in civiele zaken (dus ook familierecht) vanaf 1 januari fors wordt verhoogd. Veel gezinnen zullen dan ook afzien van hoger beroep als ze door de laagste rechter in het ongelijk worden gesteld.

Lichtpuntje 

Toch is er een lichtpuntje. Onlangs heeft het Gerechtshof in Amsterdam de Raad voor de Kinderbescherming in de gerechtskosten van de vader veroordeeld, nadat het verzoek om ondertoezichtstelling was afgewezen. 

De overweging was als volgt: 

"De vader heeft verzocht de Raad in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep te veroordelen. Gebruikelijk in familie- en jeugdrechtzaken is, dat iedere partij de eigen kosten draagt, mede gezien de aard van het geschil en de onderlinge verhouding van partijen. Gezien de uitkomst van de zaak in hoger beroep, en mede gelet op het feit dat de Raad een overheidsorgaan is, ziet het hof aanleiding om in het onderhavige geval dit verzoek toe te wijzen. De Raad zal worden verwezen in de proceskosten van de vader in het geding in eerste aanleg en in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van de vader begroot op € 2.692,- aan salaris voor de advocaat (eerste aanleg: tarief II, 2 punten à € 452,-; hoger beroep: tarief II, 2 punten à € 894,-)." 

Met deze uitspraak in het achterhoofd loont het dus  de moeite om bij iedere rechtszaak die de Raad of BJZ tegen u aanspant een verzoek in te dienen om de tegenpartij te veroordelen in de kosten die u moet maken." 

De volledige uitspraak staat hier:

 

DM

Geen opmerkingen:

Een reactie posten