zondag 24 november 2013

Verschil tussen medicaliseren en ontmedicaliseren

"Medicaliseren" = na indicatie (jeugdzorg) of vakbekwaam diagnosticeren (j-GGZ) zelf (dus in eigen beheer) een therapie of behandeling inzetten. Jeugdzorg heeft geschreeuwd dat j-GGZ dat doet en onnodige behandelingen geeft zonder deze beëdigde deskundigen voor het tuchtrecht te slepen.  

Daarentegen geven vele gezinsvoogden (op suggestieve gronden) (pleeg)kinderen pleegzorg en dan Ritalin om het weggeplaatste kind rustig te houden voor de pleegouders. Ook is het wegplaatsen naar een voor het kind vreemde omgeving een dure vorm van medicaliseren (in eigen beheer). Ook dat is medicaliseren.... (Maar daar wordt geen ruchtbaarheid aan gegeven!)
 
Ontmedicaliseren

"Ontmedicaliseren" = het niet in eigen beheer behandelen na een indicatie (Jeugdzorg) of diagnose (GGZ); dus de diagnost verwijst nu door naar een therapeut voor effectieve behandeling (op basis van de WGBO en de medische beroepsethiek), en BJZ zou behoren door te verwijzen naar een diagnost om een echte basis te leggen voor een behandeltraject in plaats van het op suggesties wegnemen uit de vertrouwde omgeving van gezin van het kind.

Waar medici vallen en werken onder de beroepsethiek en beëdigd zijn,
werken de jeugdzorgwerkers zowel als ingang en met kinderbeschermend oog, als met dwang en gezinsvoogdij.

Duurder
 

Uit cijfers bleek dat dit veel duurder is dan GGZ-zorg, en schadelijke effecten heeft op een weggeplaatst kind. BJZ/gezinsvoogdij gebruikt smoesjes om de rechter te overtuigen, en dat kan, want BJZ heet voor de goedgelovige rechter 'geen partij te zijn' waar BJZ uiteraard wel partij is van werkgelegenheidsbevordering. (Cijfers zijn op deze blog genoemd.)

Het kind binnen de invloedssfeer te houden (in eigen beheer) van BJZ, d.m.v. gezinsvoogdij en dus met OTS en/of UHP of Oh/Oz, is juist dit een vorm van medicalisering; doch dit wordt in de p.r. vanuit JN (BJZ's) verzwegen.

Het niveau van jeugdzorgwerk (BJZ) is niet hoog genoeg om integraal te zien. Eveneens 'vergeet' jeugdzorg dat dwang contraproductief werkt in de 'behandeling'.

Gevaarlijk
 

Pleegzorg kent gevaarlijk negatieve aspecten voor het ontheemde kind. Uithuisplaatsen is geen therapie en wordt niet als veilig ervaren door een kind of jongere.

Waar pleegadept Weterings, Leiden, vragen heeft gecreëerd voor de rechter, vergat ze bewust om de vragen over de gevolgen van pleegplaatsen te noemen; de negatieve aspecten van pleegplaatsen.

Valse smoesjes
 

Wat gebeurt er met een opgegroeide die ontdekt dat de 'smoesjes' (=de gronden of argumenten om tot OTS/UHP te komen) van BJZ om tot UHP te verzoeken (en te verlengen) ongegrond en onheus waren? Wat doet pleegplaatsen met het hormoonhuishouden in een kind? Wat voor zelfbeeld ontwikkelt een kind dat zo een signaal ontvangt dat hij en zijn ouders kennelijk niet 'goed' waren? Wat doet dit met het identiteitsgevoel?  

Wat doet die ontdekking over valse 'smoesjes' waardoor hij niet bij zijn eigen ouders mocht blijven met de identiteitsgevoelens? Welke schadelijke weg gaat de jongvolwassene dan nog in? Wat doet dit ontheemden met de adolescent die zijn genetische afkomst nauwelijks of niet meer kent? (Deze vragen zijn bekend in de adoptiezorg-wereld.)

Waar uit Weterings 'onderzoek' bleek dat een kind wel vijf jaar moet wennen aan een pleegplaatsing, is dat een kwart van diens jeugd, en dus gevaarlijk lang!
Welke gevolgen dat heeft, zijn in de onafhankelijke wetenschap bekend, maar worden niet genoemd in direct verband met pleegplaatsen door jeugdzorg, en de wetenschappers die dat wel noemen worden weggewoven door dit niveau van jeugdzorg.

Pleegplaatsen wordt als mooipraat wel "perspectiefbiedend" genoemd ("een perspectiefbiedend pleeggezin"), wat wel zo geldt voor het inkomen van BJZ, doch zeker niet voor de gevolgen in de ontwikkeling en het wereldbeeld van de opgroeiende! Pleegplaatsen is een schadende en dure vorm van 'medicaliseren'.
 
Teamlid JDH

10 opmerkingen:

 1. Een perspectief biedend inkomen dus, voor de pleegzorg-industrie

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik heb ook moeite met de term "perspectiefbiedend pleeggezin". Perspectiefbiedend is een adjectief dat niets toevoegt, of jeugdzorg moet van mening zijn dat er ook pleeggezinnen zijn die geen perspectief bieden. (Die zijn er inderdaad, maar dat zal jeugdzorg nooit toegeven). Perspectiefbiedend wil eigenlijk zeggen: U moet er rekening mee houden dat u uw kinderen niet meer terugkomen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Perspectief biedend voegt wel wat toe: een suggestie, want de rechter moet toch bespeeld worden, al is het met loze sturende woorden.
   "Perspectief biedend", dat klinkt zo professioneel.
   Maar psychologisch gezien qua ontwikkeling van een opgroeiende, is het ˊt tegendeel; het zal een grotere kans bieden op problemen voor en na 18+.
   Dus sommige woorden door een jeugdzorgwerker gebezigd zijn om te bespelen en op het verkeerde spoor te zetten, en dus niet in het belang van ..........!

   Verwijderen
 3. Onze kanjer van net zeven jaar werd eind 2010 met spoed uit huis geplaatst op grond van een AMK melding/melding ex vriend. Hoger beroep tegen deze beslissing liet een aantal maanden op zich wachten. Binnen 1,5 jaar werd hij verplaatst van tijdelijk pleeggezin naar pleeggezin, naar een perspectief biedend pleeggezin, een aantal weken naar een vakantiepleeggezin en nóg een ander pleeggezin/gezinshuis.

  Er werd niets over de reden van deze verplaatsingen aan hem verteld of uitgelegd. Hij werd hier ook niet op voorbereid door Jeugdzorg, pleegzorg of pleeggezin. Wel werd hem vrij snel voorgehouden dat hij nóóit meer naar mama thuis zou terug gaan. Dit zou noodzakelijk zijn om het hechtingsproces binnen het pleeggezin te stimuleren. Ons kind kreeg door deze gang van zaken het idee dat hij iets vreselijk verkeerds had gedaan. Dat hij niet lief genoeg was geweest. Dat hij daarom steeds moest inpakken en vertrekken. Omdat er iets heel erg mis met hem was.

  Hij raakte er ook van overtuigd dat zijn moeder niet meer van hem hield. (Zij kwam hem immers niet ophalen?) Er was niets meer van zijn zelfbeeld over. Van enige begeleiding bij thuiskomst was geen enkele sprake. Jeugdzorg was niet in staat om bruikbare praktische adviezen te geven over hoe wij de draad met ons kind weer het beste konden oppakken thuis. Ook ontbrak het hen aan kennis over onderzoeken of literatuur aangaande kinderen die na uithuisplaatsing uiteindelijk tóch weer terug komen thuis.

  Natuurlijk heb je behoefte aan handvatten in zo'n situatie. Je krijgt een heel ander kind terug na elkaar zó lang niet te hebben mogen zien en na het doorlopen van zoveel andere pleeggezinnen/woonplaatsen. Op ons eigen initiatief werd een andere organisatie ingeschakeld om weer aan elkaar te wennen en opnieuw vertrouwen te krijgen in de situatie. Wanneer je een hondje ophaalt in het asiel, krijg je doorgaans meer begeleiding dan dit.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dit staat ook als reactie bij
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/11/krijsen-als-een-mager-varken.html#comment-form .

  Het gebruik van "perspectief-biedend" (t.a.v. pleegzorg) is 'nuttig' om de rechter te bespelen.
  Rechters... Dat zijn veelal vrouwen met vriendinnen. Goedgelovig in elkaar en jeugdzorg als 'de specialist' in zorg voor jeugd, terwijl
  de wetenschap meer en meer bewijst dat jeugdzorg een te lage kwaliteit kent, en
  dus nimmer 'specialist' genoemd zou mogen worden, tenzij men de p.r. van JN domweg overneemt en napraat. Of belangen heeft!$!

  BJZ houdt twee petten op ("Bovenlokale gecertificeerde instelling" volgens de a.s. jeugdwet). \
  Dat is strijdig met de wil van 'ontmedicaliseren', strijdig met onafhankelijk van de indiceerder of diagnost een hulptraject wijzen.
  Maar "drang en dwang" hoort bij de p.r.-praat vanuit jeugdzorg. Het lobbyen en bespelen van de ambtenaren en rechters. Van onder de ene pet toewijzen naar de andere pet, alsof dat niets doet met een ontheemd kind. Doen alsof dat geen gevolgen heeft later voor de opgroeiende!
  Dat bespelen is dus wèl een vorm van deskundigheid!

  (Het tekenende voorbeeld als één van de vele van wàt pleegplaatsen en in eigen beheer houden doet bij een kind:
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/11/een-rondje-pleegplaatsingen.html !!!)

  Dit is een institutionele vorm van kindermishandeling:: het ondermijnen van de eigenwaarde van een kind door 'jeugdzorg', dat leidt tot een wankel wereldbeeld voor later;
  waartoe bestaat Jeugdzorg dan???

  Jeugdzorg kent de smoes dat het toewijzen van meer specialistischer zorg "duur" zou zijn.
  30% van de jeugdzorg-cases gaat over wat zij noemen 'vechtscheidingen' (meer op deze blog).
  Er wordt jarenlang aangemodderd d.m.v. jeugdzorgwerkers (BJZ) die nu blij zijn met experimentele handvatten, omdat dit niet het behandelniveau behoort te zijn bij omgangssabotage door een ouder. Die handvatten of enige deskundige hulp van niveau geeft BJZ zelden of niet aan de ouders.
  Het IVRK stelt moreel in artikel 24 dat 'het kind recht heeft op de hoogst mogelijke mate van gezondheid en daarbij horende gezondheidszorg'.
  Het vanwege "duur" niet geven van die zorg is géén zorg!
  Kennelijk acht BJZ aanmodderen met het niveau sociaal werksters wel als 'zorg'. Zo deskundig zijn ze bij BJZ! (Rechters: weet dit!).

  Het niveau jeugdzorgwerker krijgt 'handvatten', methodieken, maar de ouders mogen het vaak zelf uitzoeken.
  Hoe vaak wordt de omgangssaboterende ouder níet aangepakt d.m.v. een cursus, hoogstaande uitleg, zodat er mentaal een scheiding in denken gemaakt kan worden om primair het ouderschap op zich te nemen en geen loyaliteitsconflicterende signalen meer uit te zenden naar het kind, de omgang toe te staan, en voor ongenoegens naar een psycholoog te gaan en die daar te laten, buiten zicht van het kind?!
  Hoe vaak kan de 'vader' fluiten naar zijn inzet voor het recht van zijn kind op te komen voor onbelaste omgang met beide ouders? Deze vader die voor het kinderrecht opkomt heet een strijder te zijn, dankzij jeugdzorg's uitleg.
  Bespelen. Manipuleren. Jeugdzorg.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Rechters... Dat zijn veelal vrouwen met vriendinnen. Goedgelovig in elkaar en jeugdzorg als 'de specialist' in zorg voor jeugd, terwijl
   de wetenschap meer en meer bewijst dat jeugdzorg een te lage kwaliteit kent, en
   dus nimmer 'specialist' genoemd zou mogen worden, tenzij men de p.r. van JN domweg overneemt en napraat. Of belangen heeft!$!

   Deze zinnen uit bovenstaande reactie zijn ons uit het hart gegrepen: In de zaak Yunus telden wij op enig moment wel twintig vrouwen die GEEN FAMILIE van "de familie Yunus" waren, die in de wacht zaten voor een zitting waar zij natuurlijk niet bij mochten zijn (want: "besloten zitting"). Ook waren er vrouwen van "Jeugdformaat", de pleegzorgorganisatie, waarbij een van de twee pleegvrouwen (lesbisch stel) werkzaam is. Deze "Jeugdformaatdames" poogden steeds bij de zittingen binnen te komen, wat maar ten dele lukte. Wel kwamen zij onder de deur door binnen op de zittingen via hun tendentieuze verslagen.
   Ook waren de rechters veelal vrouwelijke rechters.

   En wat te denken (in een andere zaak) van de vrouwelijke kinderrechter die tegen de vrouwelijke gezinsvoogdes van BJZ zei aan het einde van de zitting: "Tot zondag"?

   Is men ook op de hoogte met het feit dat BJZ en de kinderrechters VOOR de zitting vooroverleg hebben?

   Verwijderen
 5. Een aanrader voor ouders: BasicTrust.com voor video-interactie-begeleiding wegens wederom hechten.
  Dat gaat met uitleggen en tips. Niet gevaarlijk i.t.t. jeugdzorg!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Een rechter behoort te wegen. Afwegen.
  Wat is het belang van het kind....
  zowel thuis (wat is echt gedaan en niet beweert door BJZ?), als
  wat zijn de gevolgen bij UHP, pleegplaatsen, ontheemden?!?

  Beweringen van BJZ zijn geen feiten.
  Het belang van het kind is beter geborgd thuis met echte hulp, diagnostisch. Met diagnostische rapporten, zwart op wit. Met medisch verantwoorde test-resultaten, zwart op wit. Met de diagnose en voortgang door de deskundige diagnost, zwart op wit.

  Meten is weten.
  Zakelijk afwegen kan met kennis.
  Pleegzorg kent gevaarlijk negatieve aspecten, ernstiger dan de voorbijkomende beweringen over thuis.

  Er zijn een rits van wetenschappers die hier al op gewezen hebben: meet!

  Dwang is contraproductief.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het "vijf jaar wennen aan pleegplaatsing" komt in feite neer op vijf jaar hersenspoeling.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ......en daarna:
   een opgegroeide die ontdekt dat de redenen vals waren die hem/haar werden voorgehouden door de zorgwerkers (BJZ/gezinsvoogd/pleegzorgwerker/pleegouders/instellingsleiding) en welke onwaarheden in de rapporten en indicatiebesluiten stonden waarop de rechter werd gemanipuleerd, dan doet dit te veel met het gevoel van identiteit en eigenwaarde.
   Het vertrouwen in de maatschappij gaat wankelen.
   De prestaties komen lager dan wat kon te liggen.
   Het gevoel van ontheemd en bedrogen te zijn werkt zeer lang door in een leven.

   Verwijderen