dinsdag 5 november 2013

Het onderzoek van de de Kinderombudsman


Onderwerp:
  Bedankt voor uw informatie
Datum:
  Mon, 4 Nov 2013 16:06:10 +0000
Van:
  Onderzoek - de Kinderombudsman <onderzoek@dekinderombudsman.nl>

Geachte heer, mevrouw,  

U hebt in de afgelopen maanden informatie met De Kinderombudsman gedeeld over uw ervaringen met de jeugdzorg, ten behoeve van ons onderzoek  naar ‘waarheidsvinding in de jeugdzorgketen’. Via deze mail wil ik u daarvoor hartelijk bedanken. Vanwege de grote hoeveelheid mails die we hebben ontvangen, zijn wij niet in staat om iedereen persoonlijk te beantwoorden. Wel kan ik u verzekeren dat alle berichten zorgvuldig zijn gelezen door het onderzoeksteam, en dat alle aangeleverde informatie bijdraagt aan de totstandkoming van het onderzoeksrapport. Daarom wil ik u hartelijk bedanken voor uw bijdrage.  

Het gezichtspunt van ouders en kinderen (en grootouders) krijgt een belangrijke plek in de eindrapportage en komt behalve door de toegestuurde ervaringen in beeld door gesprekken die we hebben gevoerd met belangenorganisaties van ouders, met jongeren die zelf met jeugdzorg te maken hebben gehad en met familierechtadvocaten die gezinnen bijstaan in rechtszaken.   

Het onderzoek is in de afrondende fase. Na 1 november ingestuurde verhalen kunnen daardoor niet meer in het onderzoek worden meegenomen. In december wordt het onderzoeksrapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is daarna ook te downloaden vanaf de website www.dekinderombudsman.nl.
 

Met vriendelijke groet,

 

 
 
 
 
Marc Dullaert

De Kinderombudsman 

de Kinderombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoon 0800 – 876 54 32 (maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur).

1 opmerking:

 1. We zijn benieuwd of de Kinderombudsman ook de dossiers van de cliënten weet in te passen in zijn onderzoek.
  Wat zullen zijn conclusies zijn?

  Zal dat enigszins passen bij de wetenschappelijke inzichten dat jeugdzorg zonder diagnostiek te risicovol is voor 3 op de 4 kinderen?
  Zal de ingang tot dwang kwalitatief er uit springen, of zal deze doorgang tot dwang (OTS, UHP, Oz/Oh) 'vergeten' worden?

  Ook de gemeenten (nieuwer artikel hierboven) weten nauwelijks dat jeugdzorg-inkoop een overgangsrisico tot dure dwang inhoudt. Gemeenten denken aan Wmo en AWBZ waarin die doorgang tot speculatieve dwang niet zit.

  Dat kan zonder dat u zich laat horen een valkuil zijn voor het gemeentelijk budget, en de WOZ zal stijgen om de financiële gaten te vullen, na jeugdzorgdeclaraties van de gezinsvoogdij onder BJZ.

  BeantwoordenVerwijderen