donderdag 12 juli 2012

'Het belang van het kind'

De rechter schakelt regelmatig de Raad in om middels onderzoek advies te verkrijgen rond omgangsfrustratiezaken (bij scheiding en omgang).

Regelmatig lijkt het belang van het kind in onderzoek tot beschermingsmaatregelen en indicatiebesluiten e.d. niet gedefinieerd te worden, [met leugens verduisterd en omzeild te worden naar de rechters], uit het oog te geraken, en verzandt het advies in partijtrekken voor één ouder [liefst met een OTS vanwege de bonus voor BJZ].Uit o.m. de adoptiewetenschap wordt duidelijk dat het belang van een kind mede en vaak fundamenteel is àl zijn ouders te kennen. Bij gewone gezinnen zijn dat twee biologische ouders.

Het moge lijken –op korte termijn– dat de omgang met c.q. verzorging bij één ouder ‘rust’ geeft, maar dat blijke een tijdelijke schijnaanpassing. Op langere termijn blijke het niet meer kennen van de andere ouder tot psychische problemen te leiden.

Een ouder die de echtscheiding niet verwerken kan, mogelijk door een ervaring uit de eigen jeugd, wil wel eens de ex-partner beschuldigen van het één of ander. Deze ex-partner krijgt in het dossier een etiket, ook wanneer het tegendeel werd bewezen.
Dit [regelmatig valse] etiket wordt in deze jeugdzorg wel eens gezien als een reden om mee te werken aan het uitstellen van de uitvoering van omgang met de andere ouder.

Wellicht is tijdens de onderzoeksfase een begeleide omgang tijdelijk noodzakelijk om problemen bij het kind te voorkomen. Wanneer de niet-verzorgende ouder blijkt niet-pedagogisch te zijn, geen cursus daarvoor te willen volgen, dan blijft begeleide omgang toch vaak belangrijk voor het kind.

Soms wordt voorgesteld om de kinderen te diagnosticeren, waar het meer voor de hand zou liggen om de omgangsfrustrerende ouder te helpen duidelijk te maken dat deze zich moet realiseren dat het psychisch niet-onderscheiden van diens ouderlijke taak tegenover de verwerking van de echtscheiding en de strijd tegen de ex-partner nogal wat schade kan toebrengen aan het loyaliteitsgevoel van het kind.

Zolang dit onbewust is, kan men niet spreken van opzettelijke kindermishandeling, doch waar de Raadsmedewerker dit onderscheidt en het belang voor het kind duidelijk heeft gemaakt, zouden rechters kunnen denken om het kind aan de andere ouder toe te wijzen qua verzorgingsplek, zeker wanneer deze wel wil instaan voor een directe en signaal-neutrale omgang met beide ouders en familie.

Het toewijzen aan een gezinsvoogd (OTS) is uitstel van een direct belang van het kind, en we zien dat Bureau jeugdzorg niet de meeste inzet vertoont in deskundige uitvoer van de hulp aan de ouder verlenen. Meestal blijft het bij hulpverlening aan het kind, alsof de kind-ouderband of –fundamenteler– hechting niet tot het belang van het kind behoort.

Ook is diagnostiek bij het kind door een specialist beter, dan dit via een Bureau jeugdzorg te laten verlopen. Het is voor een kind beter zo weinig mogelijk hulpverleningsschijven door te tobben.
Een specialist is toegesneden en kan het kind ontlasten.

De verzorgende ouder die omgang frustreert, dient dus duidelijk geholpen te worden te leren hoe het frustreren werkt op de psyche van het kind in negatieve zin, waarbij deze ouder aan de omgang, al dan niet begeleid, moet meewerken.

De schijn bestaat dat de Raadsonderzoeker niet werkt aan het optimaliseren van de signalen die leiden tot loyaliteit, doch schijnbare rust wil bewerkstelligen door een jaar OTS d.m.v. toewijzing aan één (de scheiding-onverwerkte) ouder te adviseren aan de rechter. Men mag vrezen voor oudervervreemding (LJN BA7155) en mogelijke onveilige gehechtheid.

Raad, wij willen u vragen of dit de intentie van uw beleid rond omgangsfrustratie is, of dat dit regelmatige vergissingen zouden kunnen zijn die met supervisie nader onderzocht behoren te worden?!!


Het is natuurlijk het samenspel van Raad en BJZ, die na het eerste Raadsonderzoek vaak (met OTS) verder de omgangsfrustratie in stand houdt vanwege werkgelegenheid, veelal met leugens, insinuaties, eigen gemaakte beschuldigingen, zonder degelijk onderzoek.

TS


                  Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html


6 opmerkingen:

 1. Ik heb helaas "belevingservaring" in het bovenstaande.

  Ik was een half jaartje na de scheiding ineens zo gevaarlijk voor de kinderen (op deskundig papier) dat het niet in het belang was van de kinderen om ze omgang met mij te laten hebben (volgens ex). Er is begeleiding geweest thuis bij mevrouw, want de kinderen kwamen ook ineens zomaar in de knel wat toevallig allemaal te maken had met PAS maar ik ben maar vader, en toen er (volgens afspraak) begeleiding bij mijn thuis zou plaatsvinden was dat weer niet in het belang van het kind want mevrouw tekende niet. Kennelijk is dan gelijk al het BJZ kruit verschoten en is waarschijnlijk de procedure: heel veel sterkte in deze verschrikkelijke situatie en neemt u een goede advocaat, tot ziens!

  Een klein stukje uit mijn ervaring met jeugd"zorg"

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het belang van het kind: de universele kapstok waar op basis van de grootst mogelijke onzin ALLES aan opgehangen wordt ..

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Zie LJN BA7155
  Helaas moet men doorzetten en vanuit het kind denken, niet vanuit jezelf als ouder. Want dat is het zogenaamd juridische oogpunt.

  Het belang van het kind... Een cliché bij BJZ nu.
  Bij dit belang hoort ook de (genetische) hechtingsband en de natuurlijke behoeften die zich later in de jeugd en adolescentie ontwikkelen. Daar houdt geen gezinsvoogd zich mee bezig.

  Dus raak belezen. Zie de ontwikkelingspsychologie.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dit is een artikel die als brief (geredigeerd) gebruikt zou kunnen worden naar de RvdK.
  Zie ook: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/07/jeugdzorg-niet-bang-voor-megacliam-1.html hieronder.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het is moeilijk als je tegen monsters vecht zoals BJZ medewerkers,overheid( met name politie), om zelf geen monster te worden….
  BJZ of Bureau Jeugd Mishandeling staat boven de wet, de wet voorziet er niet meer in om de mensen(ons burgers) te helpen of bij te staan. De Politie schopt ons in elkaar als we niet doen wat er gezegd word, of erger nog,ze mogen tegenwoordig nog sneller hun wapen trekken, tegen ons ongewapende burgers! Ze pakken ook onze kinderen af als we niet doen wat zij zeggen !!!
  Die ambtenaren hebben ook geen gevoel meer, ze zijn koud bloedig geworden, ze hebben geen hart.
  Het zijn GEEN mensen meer, en …wij zijn hun slaven…onze kont is van hun, ze bezitten ons !!!
  Hoe komt dit?!? Het is angst, de overheid heeft angst, angst dat we allemaal wakker worden uit onze hypnose, want ze hypnotiseren ons al jaren via de media ( Kranten, roddelbladen, televisie)
  Daarom domineren ze zo hard, ze willen ons onder de knie houden.
  Het hele overheids apparaat is corrupt en de bazen van de overheid, de elite, zijn zware misdadigers.
  De rijkste der rijken zijn grote boeven, het zijn de bankdirecteuren, de Rockefellers, onze Koninklijke familie, de Engelse monargie en nog wat van die zogenaamde belangrijke flapdrollen die zichzelf vol plakken met medailles, de dictators!
  Het is een groep bijzonder rijke criminelen die op het ogenblik onze wereld domineren. En ze hebben geen humane plannen met ons ! GELD, GELD, GELD, dat is wat voor hun telt ( De federale bank in Amerika)

  Al met al geen fijne situatie, want ze zijn al zo’n 100 jaar bezig om de macht te krijgen op deze prachtige planeet, wat ze ook tot nu toe gelukt is, WE HAVE TO OBAY !!! We hebben niets meer te vertellen!
  Wij de burgers moeten alles pikken, gedwongen belastingen, leerplicht, dit verplicht, dat verplicht
  Als de staat in handen is van boeven, kan er alleen maar fascisme zijn, en dat is er nu.
  De SS-staat wordt door de hoogste ambtenaren aangestuurd.
  Beatrix is de hoogste ambtenaar van dit land en misschien wel van de wereld, de Bilderberg groep waar haar vader de oprichter van was word ook verdacht van fascistische praktijken.
  En zou eigenlijk eens een keer doorgelicht moeten worden, maar wie kan dat ?

  Alleen wij de burgers kunnen dat, en hoe ?

  Heel makkelijk, wij zijn pas vrij als we allemaal massaal stoppen met dat kut geld !
  Geld is het bloed van de banken, zolang wij met geld blijven doen, zullen onze kinderen afgepakt worden, en zullen we slaven blijven !

  Warme groet aan al mijn zusters en broers die dit lezen… Mane

  Moge alle mensen leven in Vrijheid en gelukkig zijn.

  P.s Wat is de ware situatie in de wereld !?! … Volg ALEX JONES : http://www.infowars.com

  Een een wereld zonder geld : The Free World Charter : http://www.freeworldcharter.org/nl

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dat 'het belang van een kind' op zijn minst goed contact met beide ouders is, is een ieder bekend, echter kennelijk niet de JZ en rechtelijke instanties.
  Over een definitie: de wet geeft die niet, zelfs de WoJz niet. Mijn definitie: 'Een kind in het onvoorwaardelijke genot stellen van de LIEFDE, AANDACHT en (ver)ZORG(ing) van beide ouders en hun familie'.

  Vreemd is dat de Nl-wetgever kennelijk 4 of 5 verschillende soorten kinderen kent: afhankelijk van erkenning en relatie-status van ouders zou een kind meer of minder recht hebben om zijn vader en diens familie te kennen. Ook de rechtsgang is verschillend voor gescheiden ouders of ouders die nooit hebben samengewoond... en het kind? Vraagt een kind om scheiding van zijn of haar ouders?

  Ik heb de volgende gedachte, die recht zou doen aan kinderen, maar wel een mentaliteitsomslag zou betekenen: ga eens uit van het KIND en de ZORGPLICHT die naar mijn idee 9 maanden voor geboorte zou moeten beginnen. Stel daarbij dat BEIDE ouders een gelijkwaardige zorgplicht hebben en dat die voortduurt tot het kind volledig zelfstandig is.
  Maak hierbij het 'onttrekken van zorgplicht' strafbaar evenals het beletten van zorg door de andere ouder.
  Voordeel hiervan:
  - Het maakt een eind aan iedere 'strijd om het kind'.
  - Het maakt een eind aan iedere alimentatie-strijd: als de zorgplicht gedeeld wordt 50/50 % dan betalen beide ouders automatisch ieder de helft van de kinds-kosten en hebben ze beiden een halve werktaak / zorgtaak!
  - Het zou ouders verplichten om in bijvoorbeeld een straal van 5-10 km van elkaar te blijven wonen: een kind hoeft dan niet steeds weggerukt te worden van de leefomgeving voor als het bij een andere ouder is...De vriendenkring en sociale omgeving van het KIND dient voorop te staan, NIET de eigen belangen van ouders!
  - Als een ouder bestraft wordt wegens het niet uitvoeren van zijn zorgtaak is het ook afgelopen met het weghouden van een kind aan de andere ouder...
  - Het zou eens afgelopen zijn met ouders die hun kinderen gewoonweg in de steek laten en vervolgens 'aan een nieuw leven' beginnen...
  Als dit idee uitgevoerd zou worden ongeacht de relatie-status van een ouderpaar en de mentaliteit wordt: 'ouders die een kind op de wereld zetten zijn verantwoordelijk voor hun kind' dan is het afgelopen met allerlei getouwtrek en gemarchandeer met kinderen....Dit zou naar mijn idee KINDEREN RECHT DOEN!

  Nico Mul (Zórg-vader!)

  BeantwoordenVerwijderen