donderdag 5 juli 2012

Beroepsethiek

Een diagnosticus dient zich aan zijn beroepsethiek te houden, dus in overleg te zijn met de cliënt (WGBO in BW7:446 e.v.).
Daar bestaat tenminste tuchtrecht, al zegt ook dat niet alles.
De diagnost vindt het niet leuk aangeklaagd te worden, wat een drempel tot stompzinnig handelen in macht weerhoudt of dempt.

De 'hulpverlener' in AMK/BJZ/CJG is een sociaal werker met een cursus ouders manipuleren. Dat is (jaren studie en praktijk) minder dan een diagnosticus;
het best is natuurlijk een integraal (+toegesneden) specialist met BIG, een adoptiedeskundige, een (niet aan BJZ verbonden) orthopedagoog-generalist, of een jeugdpsychiater.
Die tests doet en een valide behandelplan opstelt i.p.v. een Plan van Aanpak met censuur over de inbreng van de cliënten. Die onderzoekt met open onderzoeks-vraagstelling waar ouders (op schrift) mee ingestemd hebben.

Natuurlijk moet het een onafhankelijk instituut zijn http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/een-voorstel.html 
 die de overgang naar gedwongen maatregelen onderzoekt met een diagnost (beter dan BJZ-werker) en onder normering, waar geen werker zich kan verstoppen qua verantwoordelijkheid.

Want de mens is kennelijk geneigd om verantwoordelijkheden door te schuiven.
En de mens met macht, gegeven in BJZ, is geneigd zijn BJZ-opleiding te gebruiken, te projecteren op de cliënt. En z'n mening door te zetten, want wie vindt tegenspraak nu leuk? Met macht kan men overheersen.

Men dient veel meer bescheiden te zijn met het traumatiseren van kinderen door middel van (UHP) Uithuisplaatsen:
de langetermijn-gevolgen kunnen veel erger zijn dan de beweerde bedreiging die de werker ziet; oudervervreemding (PAS), loyaliteitsconflicten, onveilig gedesorganiseerde gehechtheid, en minderwaardigheidscomplexen kunnen ontstaan door ondoordachte en slecht onderbouwde uithuisplaatsings-verzoeken met macht.

De vaak door ondeskundigheid van de BJZ-werker gesaboteerde communicatie werkt averechts via de ouders op een ontvankelijk kind; dus kan BJZ een ernstige bedreiging zijn voor het kind (BW1:254, lid 1, in 2012 nog; vglk
http://www.peterprinsen.nl/WAARHEIDSVINDING.htm
   en
http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.OPENBRIEFEERSTEKAMER.htm

Ernstig is dat deze jeugdzorg-werker z'n inspanningsverzuim of -fout afschuift en toeschrijft op de ouders, wat de rechter ziet en denkt dat de ouders 'tegenwerken'; het was in feite de werker!

Mogen we hopen dat vele JEUGDRECHTERS dit zien en naar GEWETEN gaan handelen, i.p.v. naar geloof in het toverwoord 'professional'.
Een echte professional dient aan kwaliteitseisen te voldoen waaronder de hoge normen van beroepsethiek (op niveau BIG) en beëdiging (zeker in rechtszaken voor OTS en/of UHP en erger).

Wanneer het beleid niet wil kijken naar valide wetenschappelijke en onafhankelijke praktijkbevindingen (zonder macht), dan is het VWS-beleid niet in overeenstemming met internationaal recht, en geldt het ondergeschikte recht naar Grondwet artikel 94 niet!


Het IVRK artikel 24 e.a. stellen het recht op hoogwaardiger gezondheidszorg i.p.v. speculatief sociaalwerkers-niveau met beweren, verdraaien, censuur, onwaarheid vertellen en schrijven, moedwillig beschuldigen op roddelniveau, niet-onderbouwen met toegesneden psychologie, bewijs achterhouden, het kind geen recht geven op advocaat

https://dl.dropbox.com/u/2479159/DWDD%20met%20Korver-%20WSG.wmv

Zie hier uw gekozen volksvertegenwoordigers die denderen in hun geloofsbeleid. Niet willen afwegen naar objectieve bevindingen, op mooipraat van de BJZ-lobby afgaan, geen langetermijns-effecten bekijken...

Misschien moeten we voor dieren kiezen?

1 opmerking:

  1. Deze opmerkingen horen bij http://www.jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/07/een-laffe-inhoudsloze-reactie-van-vws.html .

    Het is weer zo dat de huidige regering van CDA en VVD doordendert met dergelijke brieven als antwoord:
    men wil eigen beleid op geloof in de BJZ-lobby doorzetten.
    Het is dus goed de politiek in te lichten over hun vergissingen andere, betere ideeën af te wimpelen.

    BeantwoordenVerwijderen