donderdag 19 juli 2012

'De Pleegzorgshow'Pleegouders gezocht voor 12+!

Erik Gerritsen 17 juli 2012

Vorige week werd Nederland opgeschrikt door het idee van tv-bedrijf Talpa en Jeugdzorg Nederland om pleeggezinnen te werven met een reality-tv programma. Dit leidde tot terechte publieke verontwaardiging en de enige juiste reactie van het dagelijks bestuur van Jeugdzorg Nederland om alsnog van dit tv-format af te zien. 

Pleegkinderen zijn kwetsbaar en moeten worden beschermd. Ik zou als bestuurder van Bureau Jeugdzorg nooit toestemming hebben gegeven voor het meedoen van aan mijn zorg toevertrouwde kinderen aan dit programma.

Blijkbaar werd al ruim een jaar overlegd over de precieze invulling van het tv programma. ( En daar wist JIJ niks van Erik???! Hebben ze jou niet gevraagd mee te denken??) De vraag rijst dan wat de pleegzorgtak van Jeugdzorg Nederland heeft bezield om de op voorhand tot mislukken gedoemde zoektocht naar een integere invulling van het format toch te ondernemen? (Precies!! Het format waar Jeugdzorg mee werkt is een veel betere!! Toch?) Aan de goede intenties hoeven we niet te twijfelen. Je gaat immers niet in de jeugdzorg werken als je op zoek bent naar publicitaire roem.(DAT valt nog te bezien!) Het kan dan ook niet anders dan dat de “black out” is veroorzaakt door wanhoop.( Waar heel veel ouders die met (Pleeg) jeugdzorg te maken hebben al jaren last van hebben!) Wanhoop over het schrijnende tekort aan pleeggezinnen vooral voor de oudere kinderen vanaf 12 jaar.(Vandaar dit tekort! Mensen worden inmiddels wel wijzer door alle positieve berichten over Jeugdzorg en hun 'begeleiding'!!)

Die wanhoop valt te verklaren uit de wetenschap dat jeugdigen gebaat zijn bij stabiele gehechtheidrelaties aan één of twee vaste personen. (Ga je nu de goede kant op Erik?) Voor kinderen die (tijdelijk) (Tijdelijk is bij jullie een zéééér rekbaar begrip! Voorzichtig!) niet thuis kunnen wonen is daarom opgroeien in een pleeggezin of andere gezinsachtige context (gezinshuizen) verre te prefereren boven residentiële hulp in leefgroepen.(Zijn er nog niet genoeg 'incidenten' in het nieuws geweest Erik?) Omdat er te weinig pleeggezinnen zijn voor met name oudere kinderen groeien te veel kinderen op in een groep in plaats van een gezin, gaan te veel jeugdigen van groep naar groep, hebben te veel kinderen te maken met een groot aantal wisselende pedagogische medewerkers en hebben te veel jeugdigen nadat ze uit de jeugdzorg komen geen thuis om op terug te vallen. (Misschien een idee om niet zoveel kinderen meer uit huis te plaatsen??)Dat gaat ten koste van het ontwikkelen van stabiele gehechtheidrelaties en daarmee van de effectiviteit van de hulpverlening en opvoeding.( Hoe krijg je het uitgesproken lieverd!!)

Je (JIJZELF bedoel je??Zeg dan "ik".) zou met andere woorden willen dat kinderen wiens veilige ontwikkeling thuis ernstig worden bedreigd (Geef eens een definitie van ernstig bedreigd??) bij een uithuisplaatsing niet alleen “minder slecht” af zijn maar echt “beter af”. Uithuisplaatsing naar een leefgroep is het kiezen uit de minste van twee kwaden. Uithuisplaatsing naar een pleeggezin biedt voluit kansen tot het ontwikkelen van stabiele gehechtheidrelaties. (Of geestelijke en/of lichamelijke mishandeling!!) Uit onderzoek naar kinderen die met Jeugdzorg te maken krijgen van Prof. N.W. Slot in2002. bleek  26%  er enige baat bij te hebben en voor 28% schade en de rest neutraal. Als je vervolgens bedenkt dat duizenden oudere uit huis geplaatste kinderen residentieel moeten verblijven, omdat er onvoldoende pleeggezinnen zijn, dan is de wanhopige zoektocht naar nieuwe wervingsvormen zeer wel te begrijpen.
(Wacht even!  Je gaat te snel! Ik geloof niet dat WIJ ons dat moeten bedenken maar JULLIE! Zeker als jij praat over duizenden!!! WIJ plaatsen die kinderen niet uit huis! Al die UHP’s  BEDENKEN  jullie in al jullie” wijsheid en deskundigheid”! Dat moeten JULLIE je realiseren!!)

Het probleem van te weinig pleeggezinnen voor oudere kinderen is te ernstig om te blijven hangen in de publieke verontwaardiging over een fout tv-format (Dat klopt!! Het hele idee voor dat programma deugt niet! We moeten onze publieke verontwaardiging uiten over het feit dat BJZ een format hanteert waardoor er duizenden kinderen uit huis geplaatst worden!!! Maar dat doen we al!! Alleen breng je me nu wel op een idee!! We zullen Talpa vragen een programma te maken met ouders en kinderen die graag weer bij elkaar willen zijn!! Is het tekort aan pleeggezinnen gelijk opgelost!!) Het moet zijn Laten we leren van de briljante actie van BNN die met haar “Grote Donor Show” een  fout tv-format inzette om een probleem te agenderen. Weliswaar onbedoeld heeft alle negatieve publiciteit toch geleid tot positieve aandacht voor een groot maatschappelijke probleem. Laten we het ontstane momentum gebruiken om na te denken over hoe we dan wel meer pleeggezinnen voor oudere kinderen kunnen werven.

De inzet van een goed doordacht integer TV programma zonder commerciële bijbedoelingen blijft daarbij zeker het overwegen waard. Gedacht(!) kan bijvoorbeeld worden aan een op prime time uit te zenden documentaire reeks waarin inmiddels volwassen geworden voormalig pleegkinderen en pleegouders hun verhalen vertellen. Gevolgd door een “wervingsshow” met bekende Nederlanders aan de telefoon, afgewisseld door optredens van artiesten die zelf ooit in de jeugdzorg hebben gezeten.(Wat een optimist ben je toch Erik!! Heerlijk!!) Als Talpa interesse heeft in een dergelijk meer serieus format dan bewijst ze tegelijkertijd dat haar woordvoerder de waarheid sprak toen die meldde dat ook Talpa in dit geval gedreven wordt door zuivere (niet commerciële) intenties. De titel voor de show doe ik alvast gratis cadeau:Geef geen geld maar geef uzelf voor een ouder pleegkind”. (En doe dat terwijl u zich laat vermaken door een heleboel artiesten onder het genot van een door uw al aanwezige pleegkind gezet kopje koffie en een grote zak chips! OEPS!!)

Erik Gerritsen.

  YB

               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

4 opmerkingen:

 1. Prima als Talpa zo'n show maakt naar een idee van Erik Gerritsen en een telefoonnummer openstelt. Dan kunnen alle ouders waarvan de kinderen weggehaald zijn zich aanbieden dat de kinderen weer thuis komen. Gewoon netjes melden dat een pleeggezin zoeken helemaal niet nodig is. En dan met zijn allen bellen! Ook die ouders die net aan dat lot ontsnapt zijn of hun kinderen na jaren en rechtzaken, of omdat ze 18 zijn geworden, weer thuis hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Uit de reactie van Talpa op de column van Gerritsen blijkt dat Talpa niets ziet in het format van Gerritsen. Mooi, dan is dat ook weer uit de wereld. Er komt geen "pleegkind zoekt pleegouder"-show. Gerritsen blijft, tegen beter weten in, volhouden dat kinderen bij een UHP minder slecht af zijn, dan bij het gewoon thuis laten blijven van die kinderen. Zelfs als ze van hot naar haar worden gesleept en in een jeugdinstelling terecht komen. Ondanks alle onderzoeken die op het tegendeel wijzen. Gerritsen is een gelovige. Zijn religie is het doorgeschoten geloof in de maakbaarheid van de samenleving, hoewel dit geloof nergens op is gebaseerd. En met gelovigen is het altijd lastig discussiëren.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Talpa en jeugdzorg denken een uitzending als 'open het dorp', overstelpend van aardigheid en gulheid. Nederlanders die hun hart openen voor een zielige maar o zo leuke puber. Maar het wordt een 'opsporing verzocht' met steeds meer blozende en hakkelende BN'ers die melden hoeveel nieuwe pleegouders zich aangemeld hebben maar moeten verzwijgen hoeveel ouders hun kinderen teruggevraagd hebben. In een rechtstreekse uitzending.
  Ook pleegouders, en adoptieouders, die door deze instanties om de tuin geleid zijn, genegeerd en niet voorzien van passende ondersteuning of de nodige financiële middelen daarbij, en bij wie soms de pleegkinderen ook weer uit huis zijn geplaatst, worden gevraagd te reageren.
  Als waarschuwing voor de naïevelingen die zich dreigen aan te melden.
  Ouders van wie de kinderen op een geheime locatie zijn geplaatst kunnen bellen om te vragen of kijkers die hun kinderen gezien hebben zich kunnen melden.
  Fantastisch lijkt me dat.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Te maken met Jeugdzorg Rotterdam Delftseplein CS en daarvoor Dynamostraat Rotterdam Zuid.

  Heel de show en de daarbij komende media aandacht was alleen bedoeld om weer pleegouders te ronselen op valse en verkeerde beeldvorming.

  Het aantal kinderen en pleegouders die in dit plaatje passen is misschien 5% en daarmee word wel het beeld geschept voor de buitenwereld dat het algemene beeld dan wel zo zou zijn. Ik denk dat ongeveer 80% van de kinderen gewoon bij hun ouders zou moeten zitten.

  En dat deze kinderen met geen of te weinig gronden uithuis zijn geplaatst. Met als gevolg hele grote psychische en opvoedkundige en sociale achterstand en beschadiging.

  Plus een hele grote kans op sexueel misbruik en op hun 18e hebben deze kinderen totaal geen binding meer met ouders en familie. Geen affectie geen liefde en warmte geen inzicht, afstandelijk, hebben door omstandigheden leren liegen en manipuleren.

  Jeugdzorg (dus ook overheid) en alle aanverwante instanties, waaronder ook advocaten maken dus bewust de meeste slachtoffers, die in de hulpverlening en psychiatrie terecht komen.

  Robert Slis

  BeantwoordenVerwijderen