maandag 9 juli 2012

Huisarts ontdekt herkomst nieuw virus!

Regelmatig verschijnen patiënten op mijn spreekuur met vrijwel identieke klachten. Ze komen uit alle lagen van de bevolking, hoog- dan wel laag opgeleid, met of zonder baan, enzovoorts. De patiënten ervaren reële lichamelijke klachten zoals zware hoofdpijnen, maagpijn, oorsuizing, regelmatige verkrampingen, noem het maar op. Onderzoek duidt niet op een somatische oorzaak van deze klachten. Ik denk dus dat er sprake is van een somatoforme stoornis. De lichamelijke klachten, zijn niet ingebeeld. Ik denk dat er een relatie met psychische oorzaken te leggen is. Dat er een ontregeling van het stressregulatiesysteem ten grondslag ligt aan het ontstaan en in stand blijven van deze klachten! Het gaat bij deze patiënten telkens om een verzameling van steeds tezamen voorkomende klinische symptomen. Na aanhoren van hun verhaal vallen een aantal overeenkomstige zaken op. Ik wil daarmee zeggen dat we hier te maken hebben met een syndroom dat veroorzaakt wordt door een virus. Het virus beschikt over een stofje dat zichzelf snel verspreid door zich te verbinden aan min of meer gezonde stofjes, om deze zo te infecteren. Het virus is  destructief van aard. Het zoekt steeds nieuwe gasten om zich te nestelen. Gezien het schrikbarend toenemende aantal patiënten de laatste jaren, vermoed ik dat we al te maken hebben met een epidemie die gigantische vormen dreigt aan te nemen.’

Aan het woord is huisarts S. Hij geeft te kennen het verhaal van zijn ontdekking voorlopig anoniem te willen vertellen. In gesprekken met zijn patiënten ontdekte hij, dat hun klachten ontstaan zijn na het zelfgezochte- dan wel opgelegde contact met BJZ. Voor hem staat voor 99,9% vast, dat dit de bron is van het virus. Opmerkelijk eensluidend zijn de thema’s die uit patiëntenverhalen opdoemen: kinderen verdwijnen, ik word misleid, er worden leugens over mij verteld en geschreven, de school stelt suggestieve vragen over de opvoeding, het consultatiebureau doet uitgebreid onderzoek naar elk blauw plekje, ik moet verplicht een opvoedcursus volgen, ik word behandeld als een verdachte of crimineel, mijn eigen familie en kennissen geloven mijn verhaal niet enz. enz. Weerstand die patiënten opbouwen tegen het virus, wordt door dit hardnekkige virus evenzo snel weer afgebroken. De eigen kracht van de patiënt neemt zienderogen af, de kracht van het virus neemt buitengewoon toe. Tot nu toe lijkt er geen afdoende remedie tegen dit virus te zijn.

Deze huisarts geeft de strijd echter niet op. Samen met collega’s, enkele hoogleraren op diverse terreinen en patiënten, probeert hij een adequaat antivirus te ontwikkelen. Naar eigen zeggen zijn ze op de goede weg, maar zijn er nog niet. Hij heeft wel een aantal tips, die een enigszins afremmende werking kunnen hebben op het virus. Op de allereerste plaats dienen de ernstige klachten die het virus veroorzaakt zeer serieus genomen te worden! Op de tweede plaats is informatie over de diverse verschijningsvormen waarin dit virus zich openbaart ontzettend belangrijk. Op de derde plaats is het van belang dat de mensen, die geïnfecteerd zijn door het virus, geloofd en gesteund worden door familie, vrienden en kennissen in hun ‘ongelooflijke’ verhalen! Samen de strijd aan binden tegen dit virus is belangrijk! In plaats van de patiënt te isoleren, het virus isoleren! Op het Ministerie van Volksgezondheid is men van het virus nog niet op de hoogte en denkt men dat het om de normale verschijnselen van een verkoudheid gaat. Dit wordt door de huisarts betreurd, die vreest dat er met de ontkenning op politiek niveau, een nog veel grotere maatschappelijke catastrofe valt te verwachten.

YB

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

5 opmerkingen:

 1. Geachte collega,

  Ook in mijn praktijk kom ik deze symptomen steeds vaker tegen.
  echter in tegenstelling tot uw mening ben ik er van overtuigd dat het Ministerie van Volksgezondheid wel degelijk op de hoogte is van de epidemie, maar uit veiligheidsoverwegingen dit geheim wil houden.
  Door juist handelen zijn in het verleden al veel ziektes de kop in gedrukt, denk hierbij eens aan cholera, pest, pokken e.d. Zo zal het ons ook lukken dit nieuwe alles bedreigende virus te elimineren.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Helaas, het ministerie van VWS is wel op de hoogte gebracht, doch het 'verantwoordelijkheden-doorschuiven' heeft ook daar z'n intrede gedaan.
  VWS verwijst (al gaat het over gezondheid bij jeugdigen) door naar speculatief Jeugdzorg.
  Omdat BJZ (met de juridische OTS en UHP) aan juridische dwang doet, zou deze gezondheidszorg vallen onder Justitie.
  En daar kan men natuurlijk weer verantwoordelijkheid wegschuiven naar VWS.
  Ik moet denken aan de slaperigheid rond het ingrijpen bij Q-koorts, pas na jaren, met veel slachtoffers. Men moet blijven melden.

  De wetgeving is niet berekend op menselijke neigingen zoals verantwoordelijkheden afschuiven binnen instituties.
  Een mooie smoes is dat er een gedragsdeskundige zou meekijken (was UvbWjz art. 35, maar dat is werkloos geworden); De beroeps-geregistreerde gedrags-deskundige van BJZ (UvbWjz art.1) ziet en onderzoekt de cliënt NIET, ondanks diens beroepsethiek die meldt dat de beroepsbeoefenaar alleen gevolg-hebbende adviezen of besluiten mag geven wanneer deze de cliënt zelf heeft onderzocht. Met het ontheffen van UvbWjz art. 35 (onder het kopje 'risicojongeren' door de Kamer gejast alsof kleine kinderen risicopubers zijn) kan deze niet meer aansprakelijk gesteld worden.
  Alle kwaliteitsmechanismen worden gesaboteerd door de BJZ-lobby. Ook de wil om tot tuchtrecht binnen BJZ te komen, is jaren uitgesteld en met vage normering (niet op BIG-niveau) wil men het eens invoeren. Hoe kunnen ouders meten, als deze normering te slap of BJZ-zelfbeschermend is???

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Jeugdzorg is altijd al zeer goed geweest om de boel te misleiden en vervolgens te bedonderen. Ook dit stukje tekst is hier weer een goed voorbeeld van.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mijn hele bestaan is door Jeugdzorg of wel De Verschrikkelijke Wiliam Schrikker Stichting op zijn kop gezet. Ik heb zo diep in de ellende gezeten.

  Mijn partner heeft er veel last van geestelijk en lichamelijk. Ik ben een wrak. Ik kan niets meer hebben, ben niet meer mezelf geweest vanaf die onmenselijke dag. Vreselijk, 2 schreeuwende kinderen met de armpjes gestrekt..en in hun ogen was leesbaar, 'help me..jou kan ik vertouwen'. Maar ik kon niks. Ik werd in de houdgreep gehouden.

  Ik slik pillen, maar niks helpt. Je bent tot op je bot gekwetst door de leugens en vernedering. Pas geleden sprak ik een juf van onze pleegdochter, en zij vertelde mij hoe de WSJ te werk zijn gegaan.

  De WSJ hebben me eerst opgebeld en gevraagd ben je thuis. “Ja”, hoe dom kan je zijn..nog geen 2 seconden later stonden ze binnen.

  Het leek wel een overval. Ik heb nooit haatgevoelens gehad, maar deze lui wil ik dood maken. En ik meen het echt. Voor alles wat ze de kids en mijn gezin hebben aangedaan.

  Als ik de WSJ bel en vraag, ben ik slecht geweest? Nee, maar we konden niet anders, er moest voor Vanessa snel hulp komen (het meisje was seksueel misbruikt door haar eigen vader) En nu krijg je het; hij mag het kind bij hem thuis laten bezoeken.

  Kan iemand mij dit alles is uitleggen? 1 ding weet ik wel, mijn leven is stuk voorgoed..dank jullie daarvoor…. GVD WSG

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Burgers worden onderschat, vernederd en genegeerd wanneer zij klachten indienen en wanneer men denkt toe te kunnen slaan probeert men dat ook, hele netwerk van scholen, politie, AMJ, Jeugdzorg en Raad voor Kinderbescherming met daarbij OM en Rechters spelen het spelletje mee.
  In termen van artikel 284 van het stafwet, wordt de weg naar de politie om aangifte te doen geblokkeerd en in termen van artikel 12 wordt strafvordering door OM gesaboteerd.

  BeantwoordenVerwijderen