woensdag 4 juli 2012

CJG infiltreert scholen - Ouders wees op uw hoede!

Tijdens het zoeken naar de stand van zaken van de koppeling tussen het Centrum Jeugd en Gezin en scholen stuitte ik op deze folder van het VNG:


De maatschappij, de gemeente die wij met z'n allen vormen, wordt financieel uitgehold via stichtingen en ngo's en voorzien van allerlei niet wettelijke regelgeving (Agenda21). Hebben wij niet voor gekozen (democratie), wordt ons wel opgedrongen. Stap voor stap zijn we op weg naar een maatschappij van regels, controle en armoede.    

Neem nu de koppeling van het CJG aan de (brede) scholen. Weer een trapje verder op de ladder van het toe-eigenen van kinderen aan de Staat. Deze centra hebben de taak om voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning te bieden, heet dit in de folder.

Wat hier gebeurt is dat men een snellere manier heeft bedacht om kinderen te spotten, te monitoren en weg te halen waar ze zich veilig voelen. Te volgen in een dossier vanaf de geboorte. Met medewerking van consultatiebureaus, huisartsen en scholen. Zie hier dat ook de leeftijd is opgetrokken van 18 naar 23 jaar. Kassa!

Dienen deze veranderingen nog een ander doel? De overheids- en gemeentekas (ons geld dus!) wordt leeggeroofd door dit slimme transitiespel. Kosten voor onderzoeken, adviesbureaus, opleidingen, congressen, verhuizingen, personeel, reclamecampagnes, websites, om veranderde doelstellingen te realiseren.

De gemeenten zitten met de handen in het haar. Er is geen kennis in huis. Wat krijg je dan? Chaos! En dat is nou net de bedoeling. Problem-reaction-solution oftewel verandering-chaos-gewenst beleid.
Het ook nieuw in het leven geroepen Transitiebureau, opgesteld door het IPO (Interprovinciaal Overleg, ook weer zo’n transitiegedrocht), samen met Rijk en VNG sturen de zaak aan. De VNG is nauw betrokken bij de VN (Agenda21 dus weer).
Een verplaatsing van geld en macht, dat is wat er speelt.

Om het transitieproces van CJG te realiseren is de Bende van Bart in het leven geroepen. We doen lollig maar hoe duidelijk wil je het nog hebben? De folder van de VNG is recht voor zijn raap over de bedoelingen. Lees wat de bendeleider te zeggen heeft.  

Bart Eigeman is wethouder Jeugd en Onderwijs van de gemeente ’s-Hertogenbosch en ‘bendeleider’ van de Bende van Bart. Hij zegt: "Als bendeleider vergelijk ik me wel eens met Robin Hood. Er is veel rijkdom in het land. Die roven wij en die (ver)delen wij vervolgens weer zodat iedereen er in gelijke mate van kan profiteren. Dat is de kern van wat wij doen."
Dat is de kern van wat wij doen. Nogal een vreemde doelstelling in een folder die over de koppeling CJG en onderwijs gaat. Zijn er nog mensen die twijfelen aan de werkelijke doestelling achter dit jeugdbeleid?

I.K.

             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

8 opmerkingen:

 1. Inderdaad een 'bende' die 'bende van Bart'....
  Met een groepje BESTUURDERS en mooie praatjes probeert hij de CJG en hun macht uit te breiden, samen met BJZ-medewerkers..
  Let wel: deze BJZ-medewerkers, bang voor hun baan, worden nu 'bijgeschoold' door het AMK om 'voorlichting herkenning kindermishandeling' te gaan geven aan artsen en leraren en méér meldingen te genereren bij het AMK, naar vandaag bleek zeer succesvol: er zijn véél meer meldingen binnen gekomen en méér meldingen = méér geld! (bron: (anoniem) AMK-medewerker!)

  Een paar opvallende details:
  - Waar blijkt dat die 'bende' gesproken heeft met ouders en hún wensen ten aanzien van 'opvoed-ondersteuning'?
  - Waarom negeert de 'Bende' het gegeven over het gewoonweg falen van BJZ en de schade die kinderen juist oplopen door 'jeugdzorg'?
  - welke criteria gaan gehanteerd worden bij de 'noodzaak tot ondersteuning'? Nu al blijkt het thuis Russisch spreken reden tot UHP... gaan straks ook Turkse en Marokkaanse kinderen UHP worden?
  - Waarom wil men 'diagnostiek' laten doen door leraren enz.? Zouden leraren zich niet beter eerst kunnen bezig houden met het leren van taal, rekenen, wiskunde, natuurkunde en andere nuttige schoolvakken in plaats van 'amateur-gedragsdeskundige' spelen? Ieder zijn vak toch?
  - Gaat het CJG optreden als bron van kinderen voor deze club: http://www.inhuisplaatsen.nu/ die er alles aan doet om zo veel mogelijk kinderen in 'gezinshuizen' en 'pleeggezinnen' te krijgen?
  - Is men het debâcle van de 'incest-herkenning' uit de jaren 1986-1989 vergeten? (herinner u 'Bolderkar', 'Lancee', 'Putten' en niet te vergeten 'Oude Pekela').
  - Waarom negeert deze 'bende' de wetenschap over het handelen van jeugdzorg als prof. N.W. Slot / J. Hermans/ Bowlby, en vele andere hoogleraren?

  Mijn opvatting blijft, ondanks de mooie folder:
  Bij problemen met kinderen thuis:
  - Bij lichte problemen hulp op ouder-ouder niveau van vrijwilligers / eigen netwerk dan wel bijvoorbeeld door iets als 'Home-Start'.
  - Bij kind gerelateerde problemen directe toegang tot een échte psycholoog of psychiater ZONDER iets als een JZ of CJG er tussen in... voor uw gezondheid gaat u toch ook zonder een BGZ naar een arts en zonder een 'indicatiebesluit'???
  - Waarom wordt er niet eens écht onderzocht hoeveel wérkelijke behoefte er is aan 'jeugdzorg'? Het feit dat de centra voor J&G nauwelijks vragen kregen zou toch een teken aan de wand moeten zijn? Neen: er komen geen vragen, dus we gaan kinderen opzoeken om maar 'signalen' te ontdekken vooral voor de eigen werkgelegenheid van de BJZ-medewerkers en hun riant betaalde bestuurders...

  Voor de wethouders jeugdzorg heb ik nog mijn, massaal genegeerde, open brief:
  https://dl.dropbox.com/u/3224280/Brief%20aan%20wethouders%20jeugdzaken.pdf

  In de hoop dat u, geachte 'Bende van Bart' eens naar ouders gaat luisteren, en om te beginnen eens rondkijkt op internet over de 'tevredenheid van ouders' over 'jeugdzorg', bijvoorbeeld op deze Blog.

  Drs. N.J.M.Mul, ca. 18 jaar ouder-ondersteuner in Jz-Kb zaken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Juist!

   Als Bjz zich zou beperken tot de gevallen waar (enig) resultaat wordt behaald (~30%), is een besparing van ~1,3 Mrd! mogelijk.

   Daarnaast bespaart dat ontstellend veel leed bij kinderen en ouders, én toekomstige maatschappelijke kosten als gevolg van (nu) de schade door Bjz die (dan) achterwege blijft.

   Verwijderen
 2. Nog meer waanzin ..

  Nationale Ombudsman 2011/251

  “Verzoeker is van Spaanse afkomst, gescheiden en gezaghebbende ouder van drie kinderen. Toen moeder bij wie de kinderen verbleven overleed, nam BJZ geen contact met hem op in Spanje om met hem over de ontstane situatie te overleggen. In plaats daarvan deed BJZ nog diezelfde dag bij de RvK een spoedverzoek, wat leidde tot een directe schorsing van verzoeker in de uitoefening van het gezag over zijn kinderen. Voorts werd hij zonder enig onderzoek pedagogisch beperkt geacht en werd vastgesteld dat andere middelen in het vrijwillig kader hadden gefaald, terwijl volgens verzoeker in het geheel niet was getracht om in een vrijwillig kader hulp te verlenen. Toen hij na het overlijden van moeder in Nederland aankwam, mocht hij van BJZ niet naar zijn kinderen, maar werd hij verzocht om naar BJZ te komen voor een gesprek.”

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Nog meer waanzin, 'kutgevoel'

  Belang geluidsopnamen!

  Nationale Ombudsman 2011/352

  "De kinderen van verzoeker werden in 2007 onder toezicht gesteld van BJZ. In 2009 werden uit huis geplaatst. Hierna vonden meerdere gesprekken plaats tussen verzoeker en de gezinsvoogd. Bij één gesprek waren ook de kinderen van verzoeker aanwezig.
  Verzoeker klaagde erover dat de gezinsvoogd in dit gesprek op grove wijze en in het bijzijn van de kinderen meedeelde dat zij voor jaren uit huis waren geplaatst. Deze uitlating was volgens verzoeker in strijd met de beschikking van de kinderrechter, waarin de duur van de uithuisplaatsing op één jaar was gesteld. Vanwege het grove taalgebruik ervoer verzoeker de uitlating van de gezinsvoogd bovendien als onprofessioneel en uitermate grievend.
  ..
  De Nationale ombudsman hoorde op de geluidsopnamen dat de gezinsvoogd meerdere keren uitsprak dat de kinderen voor jaren uit huis bleven en dat de gezinsvoogd een keer zei dat zij niet wilde dat zij hier een "kutgevoel" aan overhielden.

  (Dat is natuurlijk onzin, aangezien een uhp voor maximaal een jaar wordt uitgeproken, waarna de RECHTER over eventuele verlenging moet oordelen)

  ..
  Wat betreft de opmerking over het "kutgevoel", kon de ombudsman eveneens niet vaststellen in welke context de opmerking was geplaatst. Maar dit grove taalgebruik was ongeacht de context niet fatsoenlijk en daarom in strijd met het vereiste van correcte bejegening. De ombudsman achtte de klacht gegrond ..

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Nog meer waanzin, incompetentie en onwil ..

  Nationale Ombudsman 2011/240

  “Verzoekster heeft zich ontfermd over de vriendin van haar dochter toen er in de thuissituatie van de vriendin een onhoudbare situatie was ontstaan.
  Verzoekster klaagt erover dat het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland geen gevolgen verbindt aan de uitspraak van de klachtencommissie waarbij de klacht dat de indicatiestelling pleegzorg en aanmelding als netwerkpleeggezin eerder plaats had moeten vinden, gegrond wordt verklaard, Verzoekster is van mening dat ze door de late indicatiestelling een aantal maanden pleegzorgvergoeding is misgelopen.
  Het bestuur geeft aan het niet eens te zijn met het standpunt van de klachtencommissie. Het bestuur ziet daarom geen aanleiding om verzoekster tegemoet te komen op het gebied van de misgelopen pleegzorgvergoeding. Dit omdat volgens het bestuur de indicatie pleegzorg met verblijf in een
  pleeggezin volgens het bestuur pas kan worden afgegeven na een machtiging uithuisplaatsing van de rechter.
  De motivering van het bestuur om het oordeel van de klachtencommissie dat de indicatie eerder had kunnen worden afgegeven niet over te nemen is volgens de Nationale ombudsman gebaseerd op een onjuiste interpretatie van artikel 7 van de Wet op de jeugdzorg. Door het oordeel van de klachtencommissie niet over te nemen heeft het bestuur het vertrouwen in behoorlijke klachtbehandeling geschaad en heeft daarmee gehandeld in strijd met het vereiste van rechtszekerheid.
  De Nationale ombudsman geeft het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland in overweging om alsnog over te gaan tot het treffen van maatregelen die bewerkstelligen dat verzoeker alsnog gecompenseerd wordt voor het mislopen van een pleegzorgvergoeding.”

  BeantwoordenVerwijderen
 5. '#b3o #niet het werk goed doen wel het goede werk doen'

  Dat is een verkorte weergave van:

  'KOG is van mening, dat de volgende punten veel narigheid veroorzaken in Jeugdzorg / RvdK:

  1) De houding: wij redden kinderen en laten ons daar niet van weerhouden door juristerij.
  Je hebt tenslotte je eigen verantwoordelijkheid. In Den Haag weet men niet zo goed wat er allemaal speelt in gezinnen. Desnoods liegen wij voor dit goede doel, ook tegen de rechter.
  (Door deze houding is het ook niet heel belangrijk of de wet wordt aangepast: men houdt zich immers niet aan de wet.)'

  Kansen?

  Ja kansen natuurlijk om geld te verdienen over de rug van KINDEREN en ouders ..

  Goed hoor Bart, hopelijk slaap je lekker.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Bedankt voor de tip. Ben direct gaan lezen.
  Bendeleider Bart zegt in het voorwoord van de VNG brochure uit 2009:

  http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Sez/Boekje_CJG_en_onderwijs.pdf

  “De Bende wisselt van samenstelling, doordat we regelmatig het stokje aan een nieuw lid doorgeven. Het is een ‘polonaise’ voor het vaak onzichtbare preventieve werk! En dat willen we niet in besloten kring met elkaar vieren. We willen een zichtbare beweging zijn. Vandaar dat er een reeks aan conferenties is georganiseerd waarbij zelfs nieuwe vormen, zoals speeddaten, worden gebruikt.
  Ik wil hierbij een oproep doen aan wethouders, gedeputeerden, ambtenaren en andere professionals om met onze polonaise mee te doen!”

  Bendeleider Bart Eigeman (Groen Links) wethouder Jeugd en Onderwijs van de gemeente ’s-Hertogenbosch is inmiddels geen bendeleider meer. In januari 2012 is hij zelf voortijdig opgestapt als wethouder. Hij heeft zijn stokje doorgegeven.

  Op de vraag wat hij in de toekomst gaat doen was het antwoord: ‘Eerst mijn hoofd leegmaken!’ Bart’s hoofd zit inmiddels weer vol transitieplannen t.a.v. jeugdzorg, onderwijs en ondernemen.. Hij transporteert deze op inspirerende wijze naar de hoofden van anderen. Bart’s eigen transitie heeft ook plaatsgevonden.

  Bart en broer Jean (Eerste Kamerlid PVDA) coachen en inspireren politici en ambtenaren werkzaam in het openbaar bestuur, en verzorgen o.a. cursussen voor de VNG-opleiding. Bart twittert er ondertussen lustig op los:

  24 april werk aan mooie opdrachten met barteigemanb3o: inspiratie+ambitie aan teams+leiders, transitie-en innovatie versnellen Groet!

  27 april Mooie week: coaching politici, training ambtenaren en jeugdprofessionals, voorbereidend werk duurzaam ondernemen. Mijn #b3o is in beweging

  7 mei Vandaag presentatie mooi vakboek: "De jeugdprofessionals in ontwikkeling", er is nog plek:13.00 uur in Mozes en Aaronkerk A'dam

  22 mei Dag vol met 'productontwikkeling': daadwerkelijke verbetering werken met jeugdigen vormgeven #b3o #niet het werk goed doen wel het goede werk doen.

  23 mei Dalik aan t werk in combi @EigemanJean van EigemanID + barteigemanb3o, dat leidt tot ondernemende #talentontwikkeling. Eigeman3D? Interesse?

  11 juni Heerlijk om te werken aan #transities Jeugd + Passend Onderwijs, niet vanuit t ministerie-van-modellen, wel vanuit t ministerie-van-beweging

  20 juni Business-Community-Governance met @Eigeman3D tot actie brengen, zelfs internationaal? Mooie beweging in uitdagen&uitdragen met @EigemanJean

  Als pastor van Groen Links stort Bart zijn geloof in het Nieuwe Positieve Denken, het Nieuwe Welzijn, het Nieuwe Positieve Opvoeden, de Nieuwe Professional over Nederland uit.

  Waarschijnlijk ontvangt Bart nu als zzp-er, ook heel positief, via een omweg, opnieuw veel euro’s van de gemeente. Dat cirkeltje is weer rond. Zijn geloof in de transitie word je door de strot geduwd. En het geluid van ouders?

  Ouders die (durven) klagen over hun problemen met jeugdzorg? Ik denk dat Bart die niet hoort of ziet! Voor Bart bestaan er geen problemen, er bestaan slechts kansen! Als ouder ben je dan eigenlijk uitgepraat, toch? De zichtbare bende van Bart, komt goed in beweging.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Wel ja, polonaise, speeddaten.

  Op kosten van de gemeenschap verkwanselen de betrokkenen kostbare tijd in hun krankzinnige caroussel van meetings, conferenties, workshops, IPO, overleggen etc.

  Tijd van KINDEREN!

  Zou nou echt niemand een keer een einde kunnen maken aan deze verspilling?

  BeantwoordenVerwijderen