maandag 2 juli 2012

'Inzicht in de Jeugdzorg'Het Studiecentrum Bedrijf en Overheid kondigt de volgende cursus aan:

“Inzicht in de Jeugdzorg”

2-daagse cursus, 8 en 15 november 2012, NBC Nieuwegein

(Over de plaatsnaam zullen we geen grapjes maken, maar het geintje gaat wel € 1799,-. p/p kosten exclusief btw. Het lijkt duur, maar………… het is wel is inclusief koffie, thee, lunches, een waardevolle studiemap én de mogelijkheid tot het stellen van vragen afloop van de cursus! Kijk, zo lijkt het ineens een stuk goedkoper. Dit smaakt naar meer!)

Inhoud

U krijgt nieuwe taken en verantwoordelijkheden

Met de decentralisatie van de jeugdzorg komt de regie op de jeugdzorg meer en meer bij gemeenten te liggen. De hoofdlijnen van het nieuwe stelsel staan beschreven in de beleidsbrief stelselwijziging jeugd “Geen kind buiten spel”. Voor de concrete invulling geeft het kabinet grote beleidsvrijheid aan gemeenten.

Uw rol en verantwoordelijkheden als regisseur van de jeugdzorg nemen toe. Samen met uw partners moet u komen tot een integrale aanpak van de zorg voor de jeugd. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen?
Dat is wel eventjes een gewetensvraag! Voorbereid? Ach, ik hoor, zie en lees wel eens wat van- en over jeugdzorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg, GGZ, de provincie, zorgverzekeraars, en jeugdzorgcliënten. Laatst nog iets gezien op TV. Een voogdijinstelling waar kinderen misbruikt werden en worden. Voogdijinstellingen schijnen onder vuur te liggen, een aantal ouders die klaagden over een ‘Plannetje van Aanpak’. Het zou allemaal bij elkaar gelogen zijn! Och, het zijn maar incidenten, is niet structureel toch? Moet ik niet moeilijk over doen. In onze gemeente zal het niet voorkomen. De klanttevredenheid rapportages van de diverse instellingen geven toch aan dat het wel snor zit. Laatst, na een Powerpointpresentatie, de verschillende  partijen nog eens bevraagd over hun situatie, visies en ideeën. Leuke gesprekjes gevoerd na afloop onder het genot van een borrel. Mijn netwerk is dik in orde. Ik heb hen al wel kenbaar gemaakt dat de gemeente de komende jaren moet bezuinigen. We zullen dus goed bekijken welk prijskaartje hangt aan de aangeboden zorg.

De regie ligt in uw handen!

Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te bereiken is uw actuele kennis van cruciaal belang.
Ik las dat twee docenten van ‘Partners + Pröpper’ ook een deel van de cursus verzorgen.  

Igno begeleidt gemeenten bij ontwikkelingstrajecten rond interactief beleid, bestuurskracht en dualisering/ zichtbare politiek en verzorgt op deze terreinen ook werkconferenties en trainingen voor gemeenteraden, bestuurders en ambtenaren.Igno Pröpper

Als manager lokale samenwerking houdt Mark zich bezig met de invoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin, Multifunctionele Accommodaties, het kennisnetwerk Achter de Voordeur en het Veiligheidshuis.Mark Rouw


Ik heb hun website even opgezocht, daar lees ik: ‘Op onze website http://www.jeugdzorginbeeld.nl/ geven we handvatten hoe overzicht te verkrijgen en een goed proces in te richten.’ Om mij optimaal voor te bereiden klik ik dus op hun link http://www.kcjg.nl/ . Maar helaas, na meerdere pogingen ondernomen te hebben, volgt telkens de boodschap dat het account technische problemen heeft. Jammer! Waarschijnlijk zal de informatie die daarop staat ook wel op de cursus aangeboden worden.
Ontwikkel uzelf in 2 dagen { in 2 dagen ben jij al regisseur, da’s knap!} tot regisseur in de jeugdzorg 

Na deze cursus kunt u:

o     Een integraal beleidsplan voor de zorg voor de jeugd opstellen voor uw gemeente 
o     Optimaal invulling geven aan de gemeentelijke regierol op de jeugdzorg 
o     Het Centra voor Jeugd en Gezin op een goede manier positioneren rond de jeugdzorg
Ja, dat hebben we al gedaan. Ze zitten al in de zorgteams van het V.O., ze brengen al regelmatig een bezoekje aan de basisscholen. Ze hebben al een voet tussen de deur bij de huisartsen en consultatiebureaus. Ze zijn ook al in overleg met diëtisten en sportscholen. Dat is al in orde.  
o     Het aanbestedingsproces rond de jeugdzorg organiseren en regisseren.
We hebben al een aantal offertes binnen gekregen. Prijzen vallen een beetje hoog uit. We gaan kijken of we nog wat omlaag kunnen. De concurrentieslag is al begonnen.
o     Een informatiesysteem inrichten voor monitoring en controle.
Diverse goedwillende burgers hebben al aangegeven, geheel op vrijwillige basis, keukentafelgesprekken te gaan houden bij de gezinnen in hun wijk. Zij maken daarvan een gedetailleerd verslagje. Zij zullen aangestuurd worden door professionals uit de jeugdzorg die daar geen tijd voor zeggen te hebben.  

Na deze cursus weet u:

o     Hoe het jeugdzorgstelsel in elkaar zit 
o     Wat de belangrijkste veranderingen zijn in de jeugdzorg en wat dit betekent voor uw gemeente.
Nou dat weet ik eigenlijk al, we hebben een grote beleidsvrijheid van de regering gekregen. Positief! Dus we maken er gewoon wat leuks van. Vrijheid en blijheid voor de jeugdzorg in het belang van het kind. Geen kind buiten spel in onze gemeente. Jeugdzorg speelt met alle kinderen en hun ouders.
o     Hoe uw gemeente zich optimaal voorbereidt op de decentralisatie van de jeugdzorg 
o     Hoe u komt tot een integrale aanpak van jeugdzorg 
o     Op welke manier u invulling geeft aan de gemeentelijke regierol op jeugdzorg 
o     Hoe uw gemeente de financiering van de zorg organiseert
Tja, dat is toch wel een zorgpuntje. I.v.m. de bezuinigingen hebben we burgers in de vruchtbare leeftijd sterk ontraden aan kinderen te beginnen. Uit cijfers blijkt dat jeugdzorg zich met steeds meer kinderen moet bemoeien. De kans dat elk gezin met deze zorg te maken krijgt neemt met de dag toe. Waarschijnlijk zal er op korte termijn een gemeentelijke heffing komen voor gezinnen met kinderen. Dus bezint eer gij begint!

Uw eigen praktijk staat centraal!

Na inschrijving ontvangt u een intakeformulier. Hierop kunt u concreet aangeven wat uw leerdoelen zijn.
Ik denk dat ik wel een paar doelen heb. Ik wil leren waaraan een goede jeugdzorger te herkennen is. Ik wil weten aan welke eisen hij als professional moet voldoen. Ik wil weten over welke competenties hij zeker moet beschikken. Bijvoorbeeld: Hoe staat het met zijn leugenvaardigheid-competentie, die hoog in het vaandel van de jeugdzorg staat. Hoe hoog moet hij daarop scoren?

Naar aanleiding van dit formulier nemen de docenten contact met u op zodat zij bij de voorbereiding optimaal kunnen inspelen op uw informatiebehoefte. Zo haalt u het maximale uit de cursus. Hebt u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de cursus met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegenaan loopt.
Lijken mij aardige lui, en dat voor die prijs! Ik denk dat ik me maar inschrijf. Twee daagjes van negen tot half vijf! ’t Is te doen. Hoe groot zal de groep zijn? Mannetje/vrouwtje of twaalf? Eigenlijk wel snel verdiend € 21 588,- voor twee dagen! Maar ja, met koffie, thee, lunch en begeleiding. De gemeente betaald!

YB

          Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

1 opmerking:

 1. De maatschappij, de gemeente die wij met z'n allen vormen, wordt financieel uitgehold via stichtingen en ngo's en voorzien van allerlei niet wettelijke regelgeving. Hebben wij niet voor gekozen, wordt ons wel opgedrongen.
  Neem nu de koppeling van het CJG aan de brede scholen. Weer een stap verder op de ladder van het toe eigenen van kinderen aan de staat. Maar ook het opvoeren van allerlei kosten om deze doelstelling te realiseren.
  De folder van het VNG is hier ronduit recht voor zijn raap duidelijk over. Zij noemen zich de Bende van Bart. Bart Eigeman is wethouder Jeugd en Onderwijs van de gemeente ’s-Hertogenbosch en ‘bendeleider’ van de Bende van Bart. Hij zegt letterlijk:
  "Als bendeleider vergelijk ik me wel eens met Robin Hood. Er is veel rijkdom in het land. Die roven wij en die (ver)delen wij vervolgens weer zodat iedereen er
  in gelijke mate van kan profiteren. Dat is de kern van wat wij doen."
  Doelt hij dan op onze kinderen als hij het heeft over veel rijkdom?
  Ingrid

  Lees er alles over:
  http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Sez/Boekje_CJG_en_onderwijs.pdf

  Ingrid

  BeantwoordenVerwijderen