zaterdag 28 juli 2012

Zedenzaken Koninklijke Kentalis


Casus Signis (seksueel misbruik): http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/05/geen-normale-seksuele-nieuwsgierigheid.html

http://svensnijer-essays.blogspot.nl/2014/06/brief-aan-burgemeester-van-der-laan.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/04/als-horen-of-communiceren-niet.html

Jurisprudentie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=kenmerken&vrije_tekst=William+Schrikker+Groep

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=AR2274

Op grond van hetgeen uit de stukken en hetgeen uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen, is gebleken dat het doveninstituut Effatha ernstig tekort is geschoten in het houden van toezicht op een kwetsbare groep dove kinderen, die voor wat betreft hun verstandelijke vermogens enigszins beperkt zijn en vanwege hun doofheid moeilijker kunnen communiceren.

Het is de rechtbank ter terechtzitting opgevallen dat de meeste verdachten weinig of geen besef toonden van de laakbaarheid van hun handelen en van de gevolgen daarvan voor het slachtoffer. Het lijkt erop dat de onderhavige jongeren met elkaar op seksueel gebied een eigen cultuur hebben ontwikkeld en hebben kunnen ontwikkelen, die niet past binnen de algemene maatschappelijke normen.

Signalen met betrekking tot seksueel deviant gedrag afkomstig van zowel verdachten als het slachtoffer, alsmede signalen uitgegaan van de ouders zijn door de medewerkers van het doveninstituut niet opgevangen; in ieder geval is daar niet adequaat op gereageerd.

Door vroegtijdig en preventief in te grijpen had het gedurende deze lange periode en in deze frequentie plaatsvinden van het grensoverschrijdend seksueel gedrag wellicht voorkomen, althans beperkt kunnen worden.

Uit het dossier is gebleken dat de leerkrachten veelvuldig en lange tijd het klaslokaal verlieten, waardoor het seksueel gedrag deels zelfs tijdens de les en in het klaslokaal heeft kunnen plaatsvinden.

Onze dochter S vertelde over de klas van de Signis school, in 2010: "Mama, dan is er helemaal geen juf meer in de klas, en dan gaan de kindjes mij slaan en pesten". "Er is dan geen juf meer over".

Woede over nieuwe zedenzaak doveninstituut

Door RENÉ VAN LEUSDEN en MAAIKE KRAAIJEVELD

ZOETERMEER - Woedend zijn ze, de ouders van een zevental kleine meisjes uit groep één van Effatha in Zoetermeer.­ Woedend op de leiding van het doveninstituut.­

Verhoorstudio voor kinderen van de politie Haaglanden.­  Hoe is het mogelijk, vragen de ouders zich verbijsterd af, dat opnieuw kinderen het slachtoffer zijn geworden van seksueel onaanvaardbare gedragingen van andere leerlingen van Effatha? Het toezicht was toch verscherpt sinds de vorige ontuchtzaak? „We willen dat deze zaak tot op de bodem wordt uitgezocht.­ Ons vertrouwen in Effatha  (Koninklijke Kentalis) is hoe dan ook weg,’’ zegt een van de moeders, die liever anoniem wil blijven.­ Vast staat dat enkele ouders hun kind definitief van Effatha halen.­ Drie ouderparen doen nog deze week aangifte, bevestigt de politie.­

Hoewel nog niet vast staat wat er precies is gebeurd, houdt ook de directie van Effatha ernstig rekening met een uiterst vervelend incident.­ "We vermoeden,’’ zegt directeur Edward Heitmeijer van de scholengemeenschp Effatha, "dat een 5-jarig meisje in de middagpauze door een jongetje is gedwongen haar broekje uit te doen.­ Dat jongetje kan daartoe op zíjn beurt zijn gedwongen door andere jongetjes van 6, 7, of 8 jaar.­ Mogelijk moest hij ook zijn eigen broek uittrekken.­’’

Bij de ouders bestaat het vermoeden dat het om oudere jongens gaat.­ Heitmeijer acht dat nagenoeg uitgesloten.­ De speelplaats waar het gebeurd zou zijn, is verboden terrein voor oudere kinderen.­ Wel, voegt hij er aan toe, lopen er geregeld ook oudere kinderen langs de speelplaats.­ „Maar dat behoort altijd onder toezicht te gebeuren.­’’ Kan er dan niet van een onbewaakt moment misbruik zijn gemaakt? Heitmeijer durft het niet voor de volle honderd procent uit te sluiten.­

De ouders van het betreffende meisje zijn ervan overtuigd dat er meer is gebeurd dan de directeur schetst.­ Op basis van wat hun dochtertje hen heeft verteld, stellen zij dat ze is ‘verkracht’.­ Bovendien zou het niet één maar drie of vier keer op de speelplaats zijn voorgevallen.­

De ouders hebben het meisje direct thuisgehouden en de andere ouders ingelicht, om te voorkomen dat ook hun dochtertjes het slachtoffer zouden worden.­ Uit die gesprekken bleek, vertelt een van de moeders, dat de andere meisjes van het klasje hetzelfde gedrag vertoonden als het ‘misbruikte’ kind.­
"Het was alle ouders opgevallen dat ook hun dochtertjes sinds een week of vier angstig en agressief reageerden.­ Als ze naar de wc of naar bed gingen moest de deur open blijven staan.­ En de meisjes wilden onder geen beding naar school, omdat ze doodsbang waren.­’’


Onze dochter S was ook doodsbang en gaf 's morgens over. Ze had pijn in haar buik en durfde op school niet meer te plassen. Wij hadden geen flauw benul wat de reden daarvan was. ze wilde absoluut niet naar school.

Directeur Heitmeijer zit behoorlijk met de kwestie in zijn maag en is een eigen onderzoek begonnen.­ Dat moet duidelijk maken wie de vermoedelijke plegers zijn.­ „Over een paar dagen verwacht ik de eerste resultaten.­ Ik denk dat er wel wat uit komt.­’’ Hij legt uit, dat kinderen die getuige zijn geweest van het mogelijke misbruik, op klassenfoto’s de verdachte jongetjes kunnen aanwijzen.­ „De politie mag dat niet doen.­ Wij als school wel.­’’ Overigens is er over de zaak contact tussen de politie en Effatha, zegt Heitmeijer.­

Met de opsporing is enige haast gemoeid.­ Heitmeijer: „Want als we maandag weer beginnen (de school heeft deze week nog vakantie, red.­) moeten we de bokken van de geiten gescheiden hebben.­’’

Wat de vermoedelijke plegers boven het hoofd hangt, als ze worden opgespoord, hangt onder meer van hun leeftijd af.­ De grens ligt bij twaalf jaar, verduidelijkt een woordvoerster van Politie Haaglanden.­ „Daarboven kun je gewoon vervolgen.­ Twaalfminners kun je aanhouden en vasthouden.­ Afhankelijk van wat ze gedaan hebben, kun je tot een behandeling besluiten.­ Maar dat is maatwerk.­’’Zwijggeld

Vader van leerling: Effatha-school wil discretie: zwijggeld na ontucht op school
31 januari 2004

Algemeen Dagblad


AMSTERDAM -De Effatha-scholen hebben de vader van een dove leerling vorig jaar geld betaald om te zwijgen over een ontuchtzaak. Dat stelt de vader, Johan van Zoelen, die vorig jaar een procedure voerde tegen de Effatha Guyot Groep. Tot deze instelling behoort ook de Mgr. Hermusschool in Amsterdam (heet nu Signis, Jan Tooropstraat 11, Slotervaart), waar een 35-jarige dove man vorige week zijn oud-leraar neerstak die hem vroeger zou hebben misbruikt. Van Zoelen kreeg 17.000 euro uitbetaald, nadat hij vorig jaar in hoger beroep een zaak had gewonnen tegen de Effatha Guyot Groep. Met de rechtszaak bereikte hij dat zijn toen 14-jarige zoon Erwin terug mocht naar de Effatha-school in Zoetermeer. De dove Erwin was 11 maanden lang niet welkom op de school en het internaat, omdat hij volgens het bestuur bij herhaling klasgenotes onzedelijk zou hebben betast. De vriendin van Johan van Zoelen heeft ontslag moeten nemen om al die tijd voor Erwin te zorgen. Van Zoelen zegt dat dat duizenden euro's heeft gekost. Na de gewonnen rechtszaak sloot hij een overeenkomst met de school over een vergoeding. Daar stond ook in dat Johan van Zoelen niet naar de pers zou stappen met het verhaal over zijn zoon. Van Zoelen ziet dit nu als uitbetaling van zwijggeld. Volgens hem zou het bedrag lager zijn uitgevallen als de eis tot discretie buiten het contract zou zijn gebleven.

Bestuurslid Henk Bakker van de Effatha Guyot Groep zegt dat het overeengekomen bedrag uitsluitend is bedoeld als vergoeding voor de opvangkosten. ,,In de overeenkomst is verder vastgelegd dat de vader zou afzien van contacten met de media, omdat Effatha hierdoor in een kwaad daglicht werd gesteld en dat niet verdiende. Ik bestrijd ten zeerste dat er sprake is van zwijggeld. Als vader Van Zoelen had gevraagd de afspraak over mediacontacten uit het contract te halen, dan hadden we dat gedaan. Voor de kosten van Erwins opvang zou dat geen gevolgen hebben gehad.'' Van Zoelen zegt dat het schoolbestuur laaiend op hem was nadat hij alsnog publiciteit had gezocht. Hem zou vorige week zelfs nog de toegang tot de Zoetermeerse school zijn geweigerd. De vader zegt dat hij toch naar de pers is gestapt uit weerzin tegen de 'huichelachtige manier' waarop de school omgaat met seksualiteit. De dovenschool van de Effatha Guyot Groep in Zoetermeer kwam onlangs in het nieuws nadat een 14-jarige leerlinge aangifte had gedaan van verkrachting en seksueel misbruik door medeleerlingen.

Anderhalve week later haalde de Amsterdamse Mgr. Hermusschool (Signis) de krantenkolommen door de steekpartij, waarbij een 59-jarige lerarenbegeleider levensgevaarlijk gewond raakte. Zijn toestand is nog steeds kritiek.” zo bericht Dénis van Vliet van het AD.


Om slachtoffers van nieuw, maar ook oud misbruik te kunnen helpen, wordt binnenkort een meldpunt voor doven opgericht. De bestuursvoorzitters hopen dat doven niet aarzelen hun ervaringen te melden. Bakker: ,,Door de publiciteit van de afgelopen weken krijgen we steeds meer meldingen, ook over zaken die in het verleden hebben gespeeld. We willen nu schoon schip maken ????, niet meer van incident naar incident leven. Laat maar komen allemaal. Zeker als we daarmee nieuwe trauma's kunnen voorkomen.''

Henk Bakker
Bron: Trouw

Weer zedenzaak doveninstituut 
Effatha ZOETERMEER -

Het doveninstituut Effatha in Zoetermeer is opnieuw

geconfronteerd met een zedenzaak. De directie houdt er ernstig rekening mee, dat een of meer zeer jonge meisjes door 6- à 10-jarige jongetjes zijn gedwongen tot seksueel getinte handelingen. Effatha is, met medeweten van de politie, een eigen onderzoek begonnen naar de dader(s). Drie jaar geleden raakte Effatha ook in opspraak nadat leerlingen van 14 tot 16 jaar stelselmatig een 14-jarig doof meisje hadden misbruikt. Acht jongens kregen van de kinderrechter een leerstraf, één jongen werd vrijgesproken.

Op advies van de directie hebben de ouders van enkele 5-jarige meisjes het advies gekregen hun kinderen voorlopig thuis te houden. Voor de ouders van zeven meisjes was dit advies overbodig; zij hadden daartoe zelf al besloten. Een handjevol ouders heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Anderen overwegen dat te doen.

De ouders verwijten Effatha onvoldoende toezicht

Bovendien denken enkelen van hen dat de daders oudere leerlingen zijn, die, na het incident van 2004, zelfs niet in de buurt van de kleintjes mogen komen. Edward Heitmeijer, directeur van de scholengemeenschap Effatha: Het is een heel vervelend incident, waarvoor we ons diep schamen. Er is veel toezicht, maar vooral bij de oudere kinderen.

Het toezicht is nóg verder verscherpt. We hebben een duidelijke aanwijzing dat een jongetje op een schoolplein waar eigenlijk alleen kinderen van 4, 5 en 6 jaar mogen komen, onder druk van andere jongetjes, een meisje heeft gedwongen haar broek uit te trekken en mogelijk ook zelf zijn
broek liet zakken. Volgens ouders is er ook seksueel contact geweest tussen hetjongetje en het 5-jarige meisje.

Bovendien denken ze dat het niet om een eenmalig incident gaat. Het meisje en haar klasgenootjes hebben, aldus een van de moeders, de laatste vier weken allemaal dezelfde klachten. Ze zijn agressief
en angstig en willen per se niet naar school.

Bron: AD.nl
                     Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

2 opmerkingen:

 1. Het is niet normaal meer al die zedenzaken volgen elkaar in rap tempo op. En word het worden steeds grotere inhoudelijke zaken, en alles word afgezwakt of in de doofpot gestopt .

  Ook bij mij zie je dat mijn ex vriendin, die al meer dan 15 jaar een van de gekste en gevaarlijkste psychopaten van Rotterdam, waarvan Jeugdzorg na 10 jaar nog steeds niet wist wat ze mankeerde alles word afgezwakt of verzwegen. Dit om hun eigen blunders te maskeren. Ik en mijn dochter zijn de slachtoffers van mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Ik had om mijn ex vriendin op te laten nemen volgens de BOPZ, maar ben bijna 3,5 jaar uitgelachen door de daarvoor bedoelde kanalen die vertelden, dat ik spoken zag.

  Antisociale persoonlijkheidsstoornis en geen gevoel of empathie voor andere en agressief intimiderend naar anderen. Dus als je ergens tegenin gaat word je geslachtofferd.

  Slachtoffer van Bureau Jeugdzorg Rotterdam

  Robert Slis

  BeantwoordenVerwijderen
 2. En naast zedenzaken, ook de zaken waar niet goed gediagnosticeerd is, ouders aan de kant worden gezet, wat een kind voelt en ervaart.
  Waar ouders onheus bejegend worden.
  Of te slecht geïnformeerd. Waar wetten (Bbp of BW6:162.2) overtreden worden.
  Dat moet volgens BJZ wel er goed zijn!
  Dat toont BJZ in en door de praktijk aan. Insinueren over dat het aan de ouders ligt. Enkel de slechtste zaken als voorbeeld geven. Irreëel.

  BeantwoordenVerwijderen