zaterdag 8 februari 2014

Raadsvragen decentralisatie jeugdzorg

Terwijl de gemeenten al aan de uitvoering van de decentralisatie van de jeugdzorg zijn begonnen, moet de Eerste Kamer er nog over oordelen. Dinsdag 11 februari debatteert ze voor het eerst over dit wetsvoorstel. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de Eerste Kamer beloofd dat het echt allemaal goed komt met de privacy voor de burgers. Dit ondanks haar eigen onderzoek uit november 2013 waaruit bleek dat slechts 4% van de gemeenten de zaken op orde heeft wat betreft gegevensbeveiliging. Om te controleren of het echt goed komt, volgen hieronder suggesties voor gemeenteraadsleden voor het stellen van raadsvragen aan het college.

Geacht college,

Door de decentralisatie wordt de gemeente straks het centrale punt bij de jeugdzorg waar veel gevoelige persoonsgegevens samenkomen. De gemeente gaat voor de uitvoering met een flink aantal zorgaanbieders in wijkteams samenwerken. Hierbij zullen veel persoonlijke gegevens worden uitgewisseld. Op 29 oktober 2013 waarschuwde (PDF) het College Bescherming Persoonsgegevens dat bij de decentralisaties de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onvoldoende gewaarborgd is. De fractie heeft daarom de volgende vragen:

1   Is het college bereid zelf een Privacy Impact Assessment (PIA) uit te voeren, nu de minister dit nalaat?

Toelichting: Het kabinet is verplicht bij elk privacygevoelig wetsvoorstel een onderzoek uit te voeren naar de risico's voor de privacy. Bij de jeugdwet kan staatssecretaris Van Rijn deze verplichting omzeilen door te stellen dat de uitvoering bij de gemeenten plaatsvindt en niet bij het rijk. Maar zonder gedegen PIA kunnen zich grote problemen bij gegevensuitwisseling voordoen die voorkomen hadden kunnen worden.

Lees verder.. 

1 opmerking:

  1. Ik heb al eens een gemeente aangeschreven met het verzoek te laten weten op welke wijze men denkt iets te doen aan de bekende incompetentie van jeugdzorg.

    Je wil niet weten wat voor onzin-antwoord daarop kwam ..

    BeantwoordenVerwijderen