woensdag 5 februari 2014

Jorritsma in Nieuwsuur over jeugdzorg

 Nieuwsuur 03-02-2014

De gemeentelijke ambtenaren en bestuurders geloven duidelijk, zonder over de financiële, de beleidsmatige, de jeugd-juridische en de medisch specialistische competenties -in combinatie- te beschikken. De diverse ingewikkelde disciplines worden niet gedeeld. Men werkt aldus op geloof, niet op deskundigheid.
Mw. Jorristma namens de VNG aan het woord.....

De Jeugdwet brengt eveneens bezuinigingen met zich mee, alsmede een drempel tot psychomedische zorg. Men kan nog wel via de huisarts vragen om een doorverwijzing naar de psycho-medisch specialist, of naar een psychiatrische behandeling, doch dat wordt niet zorgverzekerd zonder fiat van Jeugdzorg, dat voor de gemeenten en bovenlokale jeugdzorg werkt.

Jeugdzorg 

Jeugdzorg is niet diagnostisch!
Jeugdzorg is geen gezondheidszorg!
Jeugdzorg is een gat, een politiek afvoerputje, en als het kind er in zit, kijkt men er niet wetenschappelijk medisch meer naar om.
Derhalve is Jeugdzorg een gevaar voor meer kinderen dan er mishandelde kinderen gevonden worden ter bescherming.

De grote kans op misbruik
 

Seksueel misbruik... de kans daarop en op vele andere bezwaren is erg groot in pleeg-settingen van door Jeugdzorg uithuisgeplaatsten, waarbij de rechter beslist op soms valse gegevens (vol met fouten; zie de Kinderombudsman eind 2013) vanuit de gezinsvoogdij verstrekt.  Eigenlijk is het niet de goedgelovige rechter maar de jeugdzorg die beslist, zonder diagnostieke gronden.
Het blinde team in Jeugdzorg ziet de cliënt niet eens, maar adviseert op de signalen die een jeugdzorgwerker kan en wil doorgeven.

De Jeugdzorgwerker (gezinsmanager, gezinsregisseur, jeugdgeneralist, wijkteamlid, O&K-Adviseur ofzo) is de spil en beslist in feite zelf op niet-medisch-academisch niveau!

De twee petten van jeugdzorg
 

Jeugdzorg heeft twee petten op: die van de jeugdzorg-ingang en die van de dwang-zorg, de OTS en het uithuisplaatsen en ontheffen uit het ouderlijk gezag.
Dwang bleek (vlgs prof. Carlo Schuengel, 2013, VU) in Jeugdzorg "contraproductief" te werken, en zou in het belang van het kind vermeden dienen te worden. Maar de politiek raast onbekwaam door. De wetenschappelijke bevindingen van onafhankelijke partijen 'vergetend'.

Zorg om onze jeugd?
 

Dat wordt nu onze zorg voor jeugd, laag geschoold, niet specialistisch op hoog medisch bekwaam niveau, niet integraal onderzoekend, maar kijkend met kinderbeschermende ogen. De hype is immers dat kindermishandeling preventief en dus speculatief bestreden dient te worden. Er wordt niet voldaan aan het internationale morele kinderrecht IVRK art. 24.

De Awb gaat niet als controlemechanisme werken ondanks dat gemeenten de jeugdzorg bepalen. Dat is erg vreemd! Het wordt onder die wet vage 'zorg'.
Dubieuze 'zorg'. Niet alles herkennende 'zorg'.

Eigen Kracht
 

Het liefst wordt alles opgelost door Eigen Kracht onder wakend oog van de jeugdzorg, en als een ouder tegenspreekt, het beter weet uit belezenheid, dan komt er dwang via rechterlijk besluit: dwangzorg. Dat is geen zorg. Dat is contraproductief het kind traumatiseren, en dat mag, ondanks dat men kindermishandeling wenst te voorkomen.

Landelijke wetgeving in 1e Burgerlijk Wetboek gaat tegenspreken met de Jeugdwet, het Uitvoeringsbesluit en de gemeentelijke en regionale wetgevingen....  Het internationaal recht kan pas laat aan bod komen bij rechterlijk beroep en appèl. Het kind lijdt al die tijd onder voortdurende dwang-zorg van stugge, betwetende jeugdzorg. Dat heet "jeugdzorg", of 'jeugdhulp'.

Perverse  prikkels
 

Jeugdzorg is geen (psychologische) gezondheidszorg, geen orthopedagogie, geen therapie.Dit kan makkelijk een vorm van kindermishandeling door jeugdzorg worden, onder de smoes: "De rechter heeft beslist", op gegevens vanuit jeugdzorg zelf, sturend en manipulerend. Regeling Normbedragen Jeugdzorg werd door de Kinderombudsman reeds een perverse prikkel genoemd (eind 2013, blz. 93, 3e streepje). Jeugdzorg máákt fouten in rapportage naar rechters.

Jorritsma gelooft slechts. Een jurist is geen medicus of orthopedagoog.
Een ambtelijk beleidsmaker is geen medicus, is geen jurist over jeugdrecht.
De Awb geldt niet over Jeugdzorg. De enige echte correctie-mogelijkheid is via advocaat en rechter; houdt termijnen in de gaten! 
 

http://eservice-data.solidam.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/publication/telegraaf/native-app/issue/2014/02/06/0001/public/frame/b15bf4fecd49a501acd20c5fb235d881a6a94e96.html

TS

1 opmerking:

 1. Is mw. Jorritsma werkelijk zo onnozel?:

  http://eservice-data.solidam.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/publication/telegraaf/native-app/issue/2014/02/06/0001/public/frame/b15bf4fecd49a501acd20c5fb235d881a6a94e96.html
  (Telegraaf dd. 6-2-14)....
  Moet een psychiatrisch probleem, dat diep kan zitten, werkelijk onder begeleiding van sociaal werksters van jeugdzorg 'opgelost' worden met voetballen? (Hoe kan een jeugdzorgwerker diagnosticeren zonder artsenopleiding?)....
  Is mw. Jorritsma nog zo'n jong broekje dat ze niet de algemene kennis heeft opgedaan dat naast de juridische discipline er ook nog zo iets bestaat als medisch of psychiatrisch, en dan er therapieën bestaan, ontwikkeld door decennia aan ervaring en echt onderzoek? ...
  ....
  Ik bedoel geen 'pseudo-onderzoek' zoals bij jeugdzorg's rapporten: "Stapel-onderzoek":
  http://www.youtube.com/watch?v=ymwV2AqLBBE&list=UU3QiirbKeDlKGdLuA_ph85A&feature=c4-overview :
  flodderwetenschap, door manipulatieve gegevens vanuit jeugdzorg, waar fouten in zitten vlgs de Kinderombudsman: sloppy science!!!

  Kan jeugdzorg, de gemeente, bijvoorbeeld Pandas onderkennen met hun 'save' kinderbeschermende ogen:
  http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/08/de-transitie-medische-diagnostiek.html ,
  dat is de vraag!?!
  Het gaat tegenwoordig in jeugdzorg om "save", veiligheid voor het kind zonder diagnostische kijk, zonder naar het ervaren van het kind in de toekomst onder dwang te kijken, zonder behandeling.
  In de Youtube is de Kinderombudsman te horen.
  Ook de zaak van Remzi C.:
  http://www.youtube.com/watch?v=Y81iWScGrVA&feature=c4-overview&list=UU3QiirbKeDlKGdLuA_ph85A (2 delen)
  is zo'n voorbeeld van ondermaatse 'deskundigheid' van jeugdzorg en gezinsvoogdij: hoogbegaafde opgesloten in kindertehuis met LVG.
  Hoort u: "10.000-den kinderen overkomt dat", na onderzoek! Een opgroeiende ervaart dat als een gevangenis, een verkeerde omgeving van een onjuist dwang-behandelingstraject.

  Jorritsma vertegenwoordigt als voorzitter van de Nederlandse Gemeenten de a.s. jeugdzorg, met deze onnozelheid, die u ook in het filmpje van dit artikel aantreft.
  Meer voorbeelden vanuit de wetenschap:
  https://www.dropbox.com/s/atc2k7oz18h99tb/Jeugdzorg%20vs%20Diagnostiek%20-%20vanderGaag.pdf
  Interessant!!! Maar ook pijnlijk, dat ìn Nederland! Geen incident, zoals jeugdzorg gewend is te beweren, maar structureel, 72%.

  Ik denk dat ouders actiever de Eerste Kamer en de gemeenten moeten voorlichten wat ze willen voor hun kind. Geloof is geen zorg.
  Jeugdzorg gaat vaak via de rechter, en is géén gezondheidszorg.

  BeantwoordenVerwijderen