donderdag 6 februari 2014

De toestemming van de ouder wordt verondersteld en niet expliciet gevraagd!

De meeste gemeentes gaan werken met een wijkteam als toegangspoort tot jeugdhulp. Vaak werkt een dergelijk wijkteam niet alleen met medewerkers die de toegang tot jeugdhulp beoordelen, maar zijn er ook medewerkers van de gemeente die oordelen over andere domeinen als Werk & Inkomen, Schuldhulpverlening, voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning enz.

De praktijk is echter anders. Er worden binnen de wijkteams volop gegevens uitgewisseld. De gemeentelijke werkwijze, protocollen, privacyreglementen die ik tot nu toe onder ogen heb gekregen laten zien dat de gegevensuitwisseling in wijkteams niet volgens het door de regering geschetste wettelijk kader gebeurt.

De meest opmerkelijke uitspraak die ik daarbij tegen kwam was de volgende: “De toestemming van de ouder wordt verondersteld en niet expliciet gevraagd. Dit voorkomt de kromme situatie dat je een ouder toestemming vraagt en vervolgens hun ‘nee’ niet kan accepteren omdat dit niet in het belang van het kind is.” Of: “De medewerkers binnen dit team zijn ‘direct betrokken’ bij de klanten in zorg en krijgen inzage in een gezamenlijk dossier”. Ook de regering geeft in de beantwoording aan de Eerste Kamer expliciet aan dat een medewerker van een wijkteam niet valt onder de ‘direct betrokkenen’ die zonder toestemming inzage in dossier hebben.


Kop in het zand

In den lande zijn er diverse initiatieven/leertuinen gestart die met name willen uitzoeken hoe wel verantwoord omgegaan kan worden met de gegevensuitwisseling in dergelijke teams. Dit kost echter tijd. Een gegevensuitwisseling volgens de geldende juridische kaders in een wijkteam vergt een gedegen aanpak en is met de huidige juridische kaders lastig te verwezenlijken. Het is de kop in het zand steken als de regering stelt dat de juridische kaders in de Jeugdwet voldoende zijn om tot invoering per 1 januari 2015 over te gaan.

Lees verder…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten