donderdag 6 februari 2014

Te groot deel jeugdzorg is volstrekt onmenselijk


ARNOLD HEERTJE − 06/02/14, 00:00
In de jeugdzorg zijn de kinderen om wie het gaat uit beeld verdwenen. Een deel van de kinderen wordt op lichtvaardige gronden onder toezicht geplaatst. Is die horde eenmaal genomen dan zijn deze kinderen speelbal van instellingen als de Raad voor de Kinderbescherming, de Bureaus Jeugdzorg, stichtingen ten behoeve van pleegouders, particuliere instellingen voor jeugdzorg en het Leger des Heils. 

De kinderen worden onnodig uit huis geplaatst, komen in internaten terecht en worden willekeurig overgeplaatst naar andere scholen dan de hun vertrouwde. De bureaucratie maakt van de kinderen producten, waarmee veel geld wordt verdiend en waaraan veel werkgelegenheid wordt ontleend ten behoeve van medewerkers, die zich begeleiders, gezinsvoogden, teamleiders of relatiemanagers noemen.

In het oosten van het land zijn twee kinderen van ongeveer 12 jaar weggehaald bij hun moeder, omdat deze alleen Russisch spreekt en daarom ongeschikt wordt geacht de kinderen op te voeden. De moeder is al enige jaren in juridische procedures verwikkeld om de kinderen thuis te krijgen, maar stuit op het enorme financiële belang bij het handhaven van de status-quo van de toezichthoudende partijen. Dit leidt er toe dat de kinderen weken zijn verstoken van tijdige medische hulp. (Schriftelijk aandringen door een buitenstaander bij het internaat Entrea in Nijmegen op onmiddellijk bezoek aan een arts, had succes.).

Lees verder in de Volkrant van vandaag

Lees ook 'Arnold Heertje hekelt de praktijken van jeugdzorg':

7 opmerkingen:

 1. Wat fijn dat BNers zich ermee gaan bemoeien! Misschien bereiken die wat de commissie Samson en ons niet lukt, namelijk dat deze ellende eindelijk stopt en Nedrland een fundamentele mensenrechten repecterend land wordt!. Zie http://www.oorvooru.wenst.nl/ voor een compilatie van de misstanden en ook uitlopers ervan, zoals wat er op scholen aan de hand, is. Daar heeft bjz immers ook een flinke vinger in de pap, en die macht van bjz wordt ondanks de door de commissie Samson onweerlegbaar bewezen 60 jaar structureel misbruik van uithuisgeplaatste kinderen door bjz alleen maar groter.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Te groot deel jeugdzorg is volstrekt onmenselijk

  ARNOLD HEERTJE − 06/02/14, 00:00 ( volkskrant )

  In de jeugdzorg zijn de kinderen om wie het gaat uit beeld verdwenen. Een deel van de kinderen wordt op lichtvaardige gronden onder toezicht geplaatst. Is die horde eenmaal genomen dan zijn deze kinderen speelbal van instellingen als de Raad voor de Kinderbescherming, de Bureaus Jeugdzorg, stichtingen ten behoeve van pleegouders, particuliere instellingen voor jeugdzorg en het Leger des Heils. De kinderen worden onnodig uit huis geplaatst, komen in internaten terecht en worden willekeurig overgeplaatst naar andere scholen dan de hun vertrouwde. De bureaucratie maakt van de kinderen producten, waarmee veel geld wordt verdiend en waaraan veel werkgelegenheid wordt ontleend ten behoeve van medewerkers, die zich begeleiders, gezinsvoogden, teamleiders of relatiemanagers noemen.

  In het oosten van het land zijn twee kinderen van ongeveer 12 jaar weggehaald bij hun moeder, omdat deze alleen Russisch spreekt en daarom ongeschikt wordt geacht de kinderen op te voeden. De moeder is al enige jaren in juridische procedures verwikkeld om de kinderen thuis te krijgen, maar stuit op het enorme financiële belang bij het handhaven van de status-quo van de toezichthoudende partijen. Dit leidt er toe dat de kinderen weken zijn verstoken van tijdige medische hulp. (Schriftelijk aandringen door een buitenstaander bij het internaat Entrea in Nijmegen op onmiddellijk bezoek aan een arts, had succes.).

  In Amsterdam is door jeugdzorg een kind ontvoerd uit de school waar hij meer dan drie jaar tot volle tevredenheid van hemzelf, zijn moeder en de schoolleiding op zat. Hij is naar een geheime plaats gebracht, zodat ook zijn moeder niet langer weet waar hij verblijft. Medewerksters van Bureau Jeugdzorg in Amsterdam (BJAA) weigeren ansichtkaarten en attenties van vriendjes van zijn vorige school en van familieleden door te geven aan het kind. Je waant je even niet langer in het vredige Nederland. (Een buitenstaander heeft er bij directeur Gerritsen van BJAA op aangedrongen zijn medewerksters te verzoeken het inhumane pad te verlaten.) Het is niet moeilijk de lijst van schrijnende voorbeelden uit te breiden met soortgelijke ervaringen in andere plaatsen.

  Dat in Nederland zich in een belangrijk deel van de jeugdzorg afschuwelijke taferelen afspelen, is niet aanvaardbaar. Onder het mom van kinderbescherming is in een te groot aantal gevallen sprake van georganiseerde kindermishandeling. Af en toe wordt de samenleving opgeschrikt door dramatische uitlopers van deze benauwende en inhumane situaties.

  De parlementaire beraadslagingen over de nieuwe wetgeving moeten recht doen aan de noodzaak de jeugdzorg op de werkvloer te humaniseren. Aan de huidige perverse finan- ciële prikkels dient een einde te komen. Voorts is het noodzakelijk dat de medewerkers, die zich eerder gedragen als geüniformeerde officieren dan als liefdevolle mensen die kinderen bij de hand nemen en een begripvolle omgeving bieden, plaatsmaken voor deskundigen met hart voor hun vak. Is er iets belangrijker in deze soms hardvochtige wereld dan het levensgeluk van onze kinderen?

  Arnold Heertje is econoom.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Geachte meneer Arnold Heertje,

  Ik heb een aantal jaren bij BJZ Haaglanden gewerkt en ik kwam erachter dat het daar een onbetrouwbaar zooitje is. Ik werk nu in Schotland bij jeugdbscherming. Dat is ook niet ideaal, maar men werkt hier met gezond verstand en de wet is hier heilig. Een kind uithuis halen daar moet je heel wat bewijs voor hebben.

  Ik heb zoveel idioterie gezien bij dat bureau Jeugdzorg Haaglanden. Ik noem het een bureau met fascistische trekken. Ik kan daar een boek over schrijven.

  Deze afgelopen december heb ik een persoonlijke brief aan de kinderrechter Breda geschreven op verzoek van een moeder waar ik even voor gewerkt had die mijn hulp zocht om een spoed uithuisplaatsing te voorkomen, want men vond dat nodig omdat een vader en een moeder conflict hadden over een vakantie periode en de frequentie van het contact. Gewoon walgelijk hoe men met deze zaak omgaat.

  Ik maak me hier heel druk om. Er is geen inlevingsvermogen of wettelijke handhaving of gezond verstand het is compleet uit de hand gelopen vanwege, ja vanwege wat? Complete domheid dat in ieder geval en inhumaan, maar dat is in Nederland niet nieuw.

  Vriendelijke groeten,

  Evelina de Wispelaere

  Social Worker bij Irvine council North Ayrshire Scotland Children and families Social work bij Social work department Oban Argyll and Bute council

  Vorig:
  Social work bij Social work department Oban Argyll and Bute council
  the hague bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland
  social work bij Plymouth City Council

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Mevrouw de Wispeleare is een wolf in schaapskleren. Deze vrouw probeert zichzelf in te dekken. Er is een zaak bekend waarin mevrouw de Wispeleare heel veel schade heeft toegebracht aan dit gezin. Dit gezin zit financieel en emotioneel zwaar in de problemen door haar ondoordachte en onprofessionele acties.

   Nee Evelina, je bent een leugenaar die zou verhuizen naar Israël maar nog steeds in Zeeland woont.

   Verwijderen
 4. In december 2013 heeft een jeugdrechter van de rechtbank Limburg het gezag gewijzigd ten gunste van een oudervervreemdende moeder op grond van het klemcriterium, en de niet onderbouwde suggestie dat de vader het basaal vermogen tot communiceren zou ontberen.

  Laat deze imbeciel nu de pech hebben dat vader in het kader van een loopbaanadvies een volle dag is onderzocht door een NIP-psycholoog.
  Conclusie van de psycholoog:
  [vader] is nuchter, hij weet persoonlijke relaties te leggen, hij is sociabel, hij weet samen te werken met anderen, hij weet problemen goed te analyseren ..

  En dan zit je als (de zoveelste) jeugdrechter volkomen voor aap door te demonstreren dat je het basaal vermogen om de feiten boven water te krijgen ontbeert.

  De man had blijkbaar nog niet in de gaten dat hij als onderdeel van een falend systeem niet meer serieus wordt genomen door de betreffende vader. How low can you go?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Rechters hebben nog niet altijd in de gaten dat als een ouder de andere ouder van een kind wil vervreemden dat zij meewerken kinderen te isoleren van de buitenwereld! Niet alleen van hun vader, (vaders kunnen dit overigens ook doen kinderen isoleren van hun moeder)maar ook van de andere familieleden. Isoleren doet een ouder vaak als zij/hij een ernstige ziekte onder de leden heeft. Rechters zouden dus juist de isolerende ouder geen gelijk moeten geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. ik heb tot voor kort bij BJZ Haaglanden gewerkt en ik ben er erg geschrokken hoe het er daar aan toe gaat. Medewerkers worden door management onder druk gezet om dingen te doen waar ze niet achterstaan of waar ze gewoonweg niet voor geschoold zijn.

  Als ze niet doen wat de top wil, wordt er gedreigd met ontslag. Vooral in deze periode van transitie wordt er ontzettend onbeschoft met medewerkers omgegaan. Het is de top die er een zooitje van maakt. Ik ben er op een vreselijke manier gepest omdat ik kritiek had.

  BeantwoordenVerwijderen