dinsdag 18 februari 2014

GGD Amsterdam stelt pubers intieme seksvragen

Ouders u bent gewaarschuwd! 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/02/de_ggd_doet_dataoogsten_op_sch.html

Link naar bezwaarschrift GGD onderzoek: 

Februari 2014: De schoolarts, dat weet u nog wel. Een jaarlijkse ongemakkelijke sessie waarin u tegenover een wildvreemde dokter in uw ondergoed stond en letters op een kaart moest oplezen met afwisselend uw linker- en rechteroog bedekt. Daarna wegen, meten en een gehoortest. De arts krabbelde wat op papieren in een grijskartonnen map met uw naam op het tabblad, vroeg of u wel fruit at elke dag en dat was het dan weer. http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/02/ouders-u-bent-gewaarschuwd.html

Dus als u anno 2014 van het supernifty geautomatiseerde informatiesysteem van de school van uw kinderen een mededeling ontvangt dat het weer tijd is voor de jaarlijkse check van de schoolarts, gaan er verder geen alarmbellen rinkelen. EN DAT IS WAAR U ZICH VERGIST.

Want terwijl er ministers bijna struikelen over meta-data-schandalen, burgers zich druk maken om aftappen en u uw webcamlensje hebt afgeplakt met industriële kwaliteit Ondoorzichtbarium, vullen uw bloedjes
op school deze vragenlijst in. (PDF) Tweede klas, dus dat zijn 13- en 14-jarigen. Hoi kinders, eten jullie wel fruit, hoe vaak neuken jullie en oh, zelfmoord, iemand?

De GGD duikt hiermee in de gezinssituatie van elke burger in Nederland. Drank, drugs, seks, gezinssamenstelling, afkomst (hee is dat opeens niet meer racistisch, afkomst registreren?) en zelfs fukking energiedrankjes en gaming: alles wordt in kaart gebracht, opgeslagen en Big Brother mag weten waarvoor gebruikt. "Voor het welzijn van de kindertjes natuurlijk,"
aldus de GGD. Uh-huh.

Maar zet uw wensbaby één vinkje naast het gemiddelde dan volgt er een gesprek met een hulpverlener en ergens op een ministerie komt er een rood vlaggetje naast uw naam. Bovendien worden de data ook gebruikt om 'gezondheidsprofielen' van scholen te maken en hoezo moet de postcode worden ingevuld? In het beste geval leidt dit tot custom made overheidsbetutteling op wijkniveau, maar wij moeten er niet aan denken wat er gebeurt bij een lek in het systeem of een
gristelijke minister voor gezinszaken die hier beleid op gaat maken.

U leert uw kind om niet zomaar zijn telefoonnummer te geven aan onbekenden, maar deze gegevens worden hem gewoon via de leerplicht ontfutseld als u niet oplet. Daarom: weiger uw kind mee te laten doen (lees
HIERRR
hoe), of strooi zand in de machine en leer uw gebroed trollen en pollfucken. Dat is sowieso een vaardigheid die ze niet leren op school en waar hij zijn hele leven plezier van kan hebben.

AD:De GGD stelt tweedeklassers in het voortgezet onderwijs zeer expliciete vragen over hun seksualiteit. Ouderorganisaties zijn geschokt. De VVD vindt het van de gekke dat 13-jarigen moeten vertellen met hoeveel personen ze seks hebben gehad.

De vragen die tweedeklassers bij het online-gezondheidsonderzoek onder ogen krijgen, liegen er niet om: 'Heb je wel eens geslachtsgemeenschap gehad?', 'Hoe oud was je de eerste keer?', 'Met hoeveel verschillende personen?' en 'Zijn er toen ook condooms of andere voorbehoedmiddelen gebruikt?'.

'Veel kinderen van die leeftijd zijn nog niet aan seks toe, maar we zien ook dat meisjes van 14 zwanger raken. Op tijd ingrijpen is belangrijk, maar vragenlijsten van de GGD mogen nooit de suggestie bij kinderen wekken dat seksuele contacten op die leeftijd normaal zijn,' zegt directeur Werner van Katwijk van ouderorganisatie Ouders & Coo.

Bezorgd

De huidige lijsten maken ouders bezorgd, schrijft de website ouders online, vanwege inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. 'Vaak ontstaat het gevoel dat ze worden gecontroleerd in plaats van dat er ondersteuning wordt geboden.' Van Katwijk vindt het belangrijk dat scholen, in overleg met ouders, peilen hoe het met een kind gaat. Tegelijkertijd erkent ook hij dat er bij vragen over seks sprake is van een 'spagaat'.

Voor regeringspartij VVD gaan vragen aan scholieren over zulke intieme kwesties echt te ver. 'Er is geen enkele noodzaak om jongeren van 13 of 14 jaar ongericht te vragen naar seksuele activiteiten of andere persoonlijke zaken', concludeert Kamerlid Brigitte van der Burg.

Opheldering

Van der Burg wil vandaag in het vragenuurtje opheldering van staatssecretaris Martin van Rijn over de kwestie. Volgens Van der Burg komt de GGD met de vragen 'tot ver in de slaapkamer' en daarbij is het volgens haar onduidelijk wat de GGD's nu eigenlijk doen met de informatie. 'Wanneer je als jongere het 'verkeerde' antwoord geeft kan het maar zo zijn dat er ergens een aantekening in een dossier terecht komt. Wat de VVD betreft stoppen we daar onmiddellijk mee', aldus Van der Burg.

Intieme vragen

Een woordvoerster van GGD Nederland benadrukt dat kinderen eerst 'ja' moeten klikken op de vraag of ze seks hebben gehad voordat ze andere, intieme vragen te zien krijgen. 'De vragenlijsten zijn overal hetzelfde en dienen als voorselectiemiddel; er worden jongeren uitgefilterd voor eventuele gesprekken. Ook verzamelen de GGD's zo data voor de gemeenten. Het is hun taak om gezondheidsbeleid te maken.'

Maar voor de VVD is dat onvoldoende. 'Jongeren moeten op deze leeftijd helemaal niet lastig gevallen worden met dit soort vragen. Dit is wat de VVD betreft een onvoorstelbare, onnodige en onwenselijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jongere', zegt Van der Burg.

Anoniem

Wat betreft de privacy garandeert GGD Nederland dat de invuller voor de buitenwacht anoniem blijft. 'Scholen krijgen alleen een globale, geanonimiseerde versie. Zo kunnen ze zien of hun leerlingen gezond leven.'

In 2008 ontstond ook oproer omdat er plannen waren voor een elektronisch kinddossier, waarin onder meer gegevens moesten komen over het schaamhaar en condoomgebruik van kinderen.

De VVD zal staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vragen ervoor te zorgen dat de omstreden vragenlijsten niet meer worden afgenomen.
Eerdere berichtgeving over deze vragen van de GGD - Jeugdzorg Dark horse
7 februari 2013


Pilot contactmoment voor 15/16 jarigen van start bij GGD Hollands Midden
In februari 2013 voert de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Midden een pilot extra contactmoment 15/16 jarigen uit op vier scholen in de regio. De invoering van het contactmoment 15/16 jarigen is onderdeel van een breder vernieuwingstraject van het aanbod van de Jeugdgezondheidszorg. Doel is zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij de veranderende behoefte van kinderen, jongeren en hun ouders op het gebied van opvoeden en opgroeien.  

De invoering van een extra contactmoment bij deze leeftijdsgroep vindt vanaf 2013 landelijk plaats in opdracht van het Ministerie van VWS.Gezonde jongeren hebben meer kans om gezonde volwassenen te worden.

Het is daarom belangrijk eventuele problemen of de kans daarop tijdig te signaleren om ze te kunnen voorkomen of verhelpen. Vanaf de geboorte tot de leeftijd van 14 jaar voert de Jeugdgezondheidszorg daarom regelmatig een preventief gezondheidsonderzoek uit bij kinderen en jongeren. Het meest intensief contact is er bij de leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar. Vanaf de leeftijd dat kinderen naar de basisschool gaan, neemt het aantal vaste contactmomenten (vervolgens) geleidelijk af. Het laatste contactmoment is rond de leeftijd van 14 jaar.

Digitale gezondheidstest

In de regio Hollands Midden zal de invoering van het contactmoment voor alle jongeren van 15/16 jaar plaatsvinden in schooljaar 2013/2014.
De pilot is bedoeld om de manier waarop de Jeugdgezondheidszorg het contactmoment vorm geeft, te testen en zo nodig bij te stellen. De jongeren die meedoen met de pilot vullen op school een digitale gezondheidstest in (de E-MOVO: Elektronische Monitor en Voorlichting).
De vragen gaan over onderwerpen als eetgewoonten, bewegen, genotmiddelen, seksualiteit, gezondheid en lekker in je vel zitten. Na het invullen van de vragenlijst krijgen de jongeren te zien hoe zij scoren op de verschillende onderwerpen. Zij kunnen vervolgens doorklikken naar betrouwbare websites met advies en informatie, zoals de jongerensites www.hoezitdat.info  (regio Zuid-Holland Noord) of de verschillende jongin websites www.jongin.nl (regio Midden-Holland).

Gesprek


Als de uitkomsten van de gezondheidstest daar aanleiding toe geven, nodigt de jeugdverpleegkundige van de school de jongere uit om samen de resultaten te bespreken. Als het nodig is vindt er, in overleg met de jongere,
ook een gesprek plaats met andere betrokkenen. Jongeren kunnen ook zelf een afspraak maken voor een gesprek.

Pilotscholen

De pilot vindt plaats bij een aantal klassen van
vier scholen in verschillend delen van de regio GGD Hollands Midden.
Enkele reacties op de site;
Yvonne Hazeveld zegt:

Wat fijn dat jullie ook starten. In Amsterdam hebben we vorig schooljaar de pilot gedaan en dit jaar implementeren we het 2e contactmoment. Vooraf aan de test tonen we een speciaal voor de doelgroep gemaakt filmpje. Als jullie interesse hebben neem dan contact op met JGZ Amsterdam.

Agaath Cornel zegt:

Leuk om te lezen. Wij beginnen morgen in Twente op het VMBO met de pilot. Wij hebben gekozen voor twee lessen door arts en VPK, een zelf ontworpen vragenlijst, aandachtspuntenlijst mentoren. Daarop volgt een papieren triage, waarna in de pilot alle kinderen worden gezien om te kijken of triage een goede methode is.

Redactie Jeugdzorg Dark horse: een zorgelijke ontwikkeling waar wij al eerder over hebben bericht. Gezaghebbende ouders hoeven hier absoluut niet mee akkoord te gaan. U heeft uw eigen huisarts, als er iets is betreffende uw kind gaat u daarnaar toe. U wordt behandeld als een incapabele idioot die zijn of haar kind niet kan opvoeden, de opvoeding van uw kind komt al vaker in de handen van de Staat te liggen. In het hele artikel mis ik de ouders. Wordt er toestemming gevraagd aan de ouders van deze minderjarige kinderen? De kinderen en hun ouders zijn vaak niet op de hoogte van de fuik van Jeugdzorg en de gevaren die aan zulke vragenlijsten kleven. De GGZ en Jeugdgezondheidszorg zijn een verlengstuk van Jeugdzorg, die nu al hun tentakels in het onderwijs hebben. Lees het artikel van bovenstaande link.

Onze zoon (14) is goed op de hoogte van de gevaren van de leugenindustrie die Jeugdzorg heet, en zal bij alles antwoorden: “dat is privé”. Onderwijs uw kind voordat het pubergesprek eraan komt: “Ik ben minderjarig en jullie moeten toestemming vragen aan mijn ouders, ik ga geen privézaken vertellen”. "We hebben al een huisarts". 
Als u als ouder wil weten welke scholen hieraan meedoen, kunt u bellen met Henny Vermaas van pers en communicatie – 088-308 466 2

088-308 466 2 of 088-308 466 2

De bedenkers van dit plan zijn Annmarie van Dijk, 088-308 429 1 088-308 429 1
En Marianne Bontje.

Wij hebben gebeld met GGD- Hollands Midden en niemand kon ons vertellen of de ouders ook toestemming moeten geven om hun kinderen aan dit project mee te laten doen. Niemand wist hoe het in zijn werk gaat.

Onderzoek door Jeugdzorg Dark horse:

De RIVM heeft een vragenlijst ontwikkeld. De GGD maakt nu een landelijke richtlijn voor het pubergesprek (adolescenten contactmoment), maar iedere gemeente mag zelf bepalen wie de vragen aan de kinderen gaat stellen. Dat is in Amsterdam de Jeugdgezondheidsarts en in Drenthe kan dat bijvoorbeeld de IB’er  of de jeugdverpleegkundige (let op: dit is géén arts!)zijn. Tot 16 jaar is er toestemming nodig van de ouders. Als u als ouder dus geen toestemmingsformulier ontvangt mag men geen gesprek aangaan met uw kind. VWS heeft voor dit project geld beschikbaar gesteld en het pubergesprek wordt in september 2013 landelijk ingevoerd. U moet dus te allen tijde op de hoogte worden gebracht als ouder.
UPDATE – 11 februari 2013 

Vandaag heeft Jeugdzorg Dark horse een mail ontvangen van de projectleider Anita Jansen - Jeugdgezondheidszorg  projectleider. Adviesgroep Amsterdam (AGA) - GGD/ JGZ.
telefoon: 020 - 5555209 of 020 - 5555209

Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht 100, Amsterdam

Postadres: Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam
De inhoud van de mail:

In Amsterdam wordt niet gewerkt met het vragen van toestemming, maar ouders worden geïnformeerd en ze kunnen bezwaar maken via een bezwaarformulier dat toegestuurd wordt bij de uitnodiging. Tussen 12 en 16 jaar bepalen ouders en kinderen samen of ze meedoen. 

- In Amsterdam wordt het gesprek gedaan door de Jeugdverpleegkundige of de Jeugdarts van Jeugdgezondheidszorg (onderdeel van de GGD)De WGBO bij kinderen 
Kinderen tussen 0 en 12 jaar 
Kinderen tot 12 jaar mogen niet zelf beslissen over hun medische behandeling. De ouders moeten toestemming geven voor een behandeling of onderzoek. Dit betekent dat u als
ouder(s)/verzorger(s) de informatie krijgt. Met vragen hierover of bij eventuele onduidelijkheden kunt u altijd terecht bij één van de artsen of verpleegkundigen.  
Wat als het kind het niet met de ouders eens is? 
Wij proberen het kind goed uit te leggen wat er gaat gebeuren. Wij luisteren zo goed mogelijk naar het kind. Maar uiteindelijk beslissen de ouders. 
Kinderen tussen 12 en 16 jaar 
De wet zegt: 
• het kind en de ouders hebben beiden recht op informatie
• het kind en de ouders moeten beiden toestemming geven voor een behandeling of onderzoek
• het kind zelf en de ouders mogen beiden het medisch dossier inzien
Redactie Jeugdzorg Dark horse: in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst staat dat als er, als er uit een onderzoek een vervolg kan komen, ouders met kinderen onder de 16 toestemming moeten geven. Uit het invullen van de vragenlijst, kan een vervolgtraject komen. Ouders moeten gevraagd worden om toestemming en scholen moeten de vragenlijst aan de ouders overhandigen.
Hoe kun je überhaupt bezwaar maken als je als ouders niet goed geïnformeerd wordt en je de vragenlijst niet kan inzien? 

Wat er zou moeten gebeuren om echt transparant te zijn naar de ouders, is om op de scholen informatieavonden te organiseren, waarbij ouders volledig inzage krijgen in de vragenlijst van 100 vragen voor pubers. Alleen dan kunnen ouders weten waar ze precies mee instemmen, of waar ze eventueel bezwaar tegen kunnen maken. Ook moeten ouders geïnformeerd worden over het eventuele vervolgtraject bij AMK bij gebleken zorgen en de connectie tussen het AMK en de Raad voor de Kinderbescherming. Er moet uitgelegd worden dat hulp via Jeugdzorg niet vrijblijvend is, maar dat drang/dwang deel uitmaakt van dit soort onderzoeken. 

Nog meer vragenlijsten 


http://www.ggdhvb.nl/nl-NL/Themas/Mijn-kind/Op-school/Vragenlijst-JGZ/Vragenlijst-kind-5-6-jaar'Jeugdgezondheidszorg, wij vermoeden dat U lijdt aan de illusie van controle'

OPNIIE - Sheila Sitalsing − 14/04/14, 17:06

Op een consultatiebureau in Utrecht worden dinsdag baby's onderzocht.

Sheila Sitalsing heeft thuis niet de indruk dat er iets schort aan de groei, houding of motoriek van haar gebroed. Toch moet ze allerlei formulieren invullen van de Jeugdgezondheidszorg. 'Uw vragenlijsten dragen niet in positieve zin bij aan onze mentale gesteldheid.'

Ik geloof niet dat de relatie tussen U en ons zich al zodanig heeft ontwikkeld dat wij intieme details met U willen delen over stemmen, geestverschijningen en die ene keer dat een van ons ontvoerd is geweest door wezens die per ufo reisden en bezwangerd terugkeerde

Beste Jeugdgezondheidszorg, U wilt mijn kind zien. Dat schrijft U in een brief. U schrijft te willen kijken naar 'groei, houding en motoriek' van mijn kind. 'Tevens wordt er een ogentest en gehooronderzoek gedaan.' Thuis hebben we niet de indruk dat er iets zou schorten aan groei, houding of motoriek van het gebroed, maar als een buitenstaander een deskundige blik op ons nest wil werpen: vooruit dan maar.

Bij Uw uitnodiging - Uw medewerker verzuimde hem te ondertekenen, zodat wij geen idee hebben tot wie wij ons moeten richten - zit een vragenlijst. Braaf begonnen wij die in te vullen. Bij de vragen over het geboorteland van ons, ouders/verzorgers, onze hoogst genoten opleiding, onze beroepen en het aantal uren dat wij buitenshuis werken keken we elkaar verwonderd aan. Wij wisten niet dat deze informatie relevant is voor zicht en gehoor. Een lastige vraag bovendien, want ik tik vaak thuis stukjes voor de kost en parkeer de kinderen dan buitenshuis.

Psychiscch in de knoop
 
U wilt ook graag weten of wij, ouders/verzorgers, gezondheidsproblemen hebben of psychisch in de knoop zitten. Dat laatste zitten we vrijwel permanent en ook Uw vragenlijsten dragen niet in positieve zin bij aan onze mentale gesteldheid, maar ik geloof niet dat de relatie tussen U en ons zich al zodanig heeft ontwikkeld dat wij intieme details met U willen delen over stemmen, geestverschijningen en die ene keer dat een van ons ontvoerd is geweest door wezens die per ufo reisden en bezwangerd terugkeerde.

Toen U nog consultatiebureau heette, kwamen we er graag. Uw weegschaal deed het prima en Uw prikken waren van uitmuntende kwaliteit

Begrijp ons niet verkeerd, wij weten dat U uit aardige, deskundige en goedwillende mensen bestaat. Toen U nog consultatiebureau heette, kwamen we er graag. Van borstvoeding had U geen kaas gegeten - de arts die ons toen adviseerde het pasgeboren wurm 'te leren de trek te rekken' door het een pink in de mond te douwen als het maar om borst blééf krijsen, gaven wij thuis namen die ik hier niet kan herhalen - maar Uw weegschaal deed het prima en Uw prikken waren van uitmuntende kwaliteit.

Tegenwoordig wilt U van ons weten hoe vaak het kind de tanden poetst, hoeveel maaltijden het per dag eet, hoeveel tussendoortjes, fruit, groente, zuivel en vlees of vis. U informeert of het kind 's morgens is uitgerust, of het op zwemles zit, aan sport doet, 's nachts in bed plast en wat het graag doet na schooltijd.

Waarom wilt u dit allemaal weten?
U zegt in Uw begeleidende brief niet waarom U dit allemaal wilt weten van een, volgens ons, probleemloos kind dat U niet kent. (U zegt eigenlijk niets, ook niet waarom we erop moeten vertrouwen dat u wél de beveiliging van Uw computerdata op orde heeft.)

Wij hebben wel een vermoeden. Wij denken dat U lijdt aan de illusie van controle. Dat U denkt dat U, als U maar voldoende Big Data verzamelt, de risicokindjes er al uit kunt vissen ver voordat de eerste klap is gevallen of de eerste kilo's te veel eraan zitten. Dat U, als U maar alle niet-pluissignalen documenteert, bijdraagt aan een heerlijke nieuwe wereld.

Wij zijn daar niet zo zeker van. Waar we wel zeker van zijn: als U ziet wat we met Uw vragenlijst hebben gedaan, komt er een dik niet-pluissignaal boven ons dossier te hangen.

Sheila Sitalsing is columnist van de Volkskrant.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6264/Sheila-Sitalsing/article/detail/3635194/2014/04/14/Jeugdgezondheidszorg-wij-vermoeden-dat-U-lijdt-aan-de-illusie-van-controle.dhtml
 

              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

8 opmerkingen:

 1. Het vervolgtraject, na de resultaten.... dat wordt leuk::
  Afwijkingen van het gemiddelde komen in het Elektronisch KindDossier, dat Verwijzingsindex (VIR) heet. De PRIVACY is niet gewaarborgd.
  Jeugdzorg mag er gebruik van maken om 'signalen' te vinden, zo nodig insinuatief, om een fijne OTS te verzorgen.
  Heerlijke valse bemoeizorg, dwangzorg, met gerede kans op fantastische Uithuisplaatsing!

  Het is eigenlijk vreemd dat de meeste ouders slapen totdat het hun overkomt, de spectaculaire kinderroof UHP.
  Vele ouders willen niet preventief weten hoe heerlijk onze Nederlandse 'jeugdzorg' werkt. Met fouten naar de gemanipuleerde kinderrechter toe, zoals de Kinderombudsman bevond, eind 2013.
  Toch is het verstandig om als ouders met ouders te spreken over deze jeugdzorg, die verre staat van jeugd-gezondheidszorg.
  Weet wat jeugdzorg is!
  Uw privacy is er niet meer met de vrijheden van jeugdzorg, dat vele namen heeft, zoals:
  (sociaal of generalistisch) wijkteam, of dorpsteam, gezinsregie, ouderadviseurs, en vele andere misleidende namen, per gemeente verschillend zodat de zorg niet meer gelijk gegeven wordt.
  Het blijven allemaal jeugdzorgwerkers, op het lage en speculatieve niveau van BJZ.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Slapen.

   Uit uw reactie maak ik op dat u de nodige (negatieve) ervaring heeft.
   Ben het ook helemaal met u eens. Echter een kleine kanttekening bij de opmerking
   dat de meeste ouders slapen totdat het hun overkomt.
   Mijn kind en mij overkwam het 4 jaar geleden. Ik bedoel het hele circus, inclusief OTS en UHP. Ik sliep niet, maar was totaal onwetend. Juist dit is de KRACHT van Jeugdzorg. Terugkijkend besef ik, dat volledig op de hoogte zijn van alle regels en wetten mij niet geholpen zou hebben. Jeugdzorg en al zijn partners - waaronder de rechters- houden zich niet aan regels en wetten.
   Op de hoogte zijn van hoe het systeem werkt zou mij wel geholpen hebben.Die kennis heb ik nu wel. Een jeugdzorgtraject is zeer leerzaam.
   Ben nu zeer deskundig op het gebied van OTS en UHP en heb van niemand meer last. Ook hier geldt " Kennis is macht ".
   Proberen om andere ouders te waarschuwen, is zinloos.
   In Nederland gebeurt zoiets niet, krijg ik altijd te horen.
   Maar ik ben verstandig. Dus samen met al die andere jeugdzorgslachtoffers blijf ik doorgaan met mijn missie.
   En dan nog dit. Heb alles geregeld zonder advocaat. Was geen kwestie van geld, maar van het niet kunnen vinden van een deskundige advocaat.

   Verwijderen
  2. Het Elektronisch Kind Dossier bestaat niet. Dat is in de aanloopperiode al gesneuveld. Hiervoor in de plaats kwam............
   Het DD JGZ. Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg.
   De VIR is weer iets anders. VIR verwijsindex risicojongeren.
   Het lijken allebei onschuldige zaken, maar dat zijn ze niet.
   Deze info is te vinden op de site van de Rijksoverheid.
   Er valt dus genoeg te registreren zou je zeggen.
   Echter in Amsterdam denkt men daar anders over.
   Amsterdam is een stad waar de problemen gigantisch zijn, ook op jeugdzorggebied. PvdA nietwaar.
   Lodewijk Asscher, toen nog wethouder binnen deze puinhoop, had er het volgende op gevonden. Operatie Frankenstein.
   Een onderdeel hiervan is : Matchpoint Jeugd en Zorg.
   Ik haal nu een stukje aan uit een artikel van Floor de Booys.
   Dit staat op de site van BB Binnenlands Bestuur. 10 juli 2009.

   " Het doel van Matchpoint is een betere coordinatie en afstemming van het onderwijs- en jeugd(gezondheids)zorgaanbod voor kinderen en jongeren van 9 maanden tot 24 jaar.
   Asscher loopt bij deze nieuwe voorziening wel tegen de grenzen van de privacywet op, maar met zijn juridische achtergrond weet hij daar als geen ander creatief mee om te gaan. In het belang van het kind."
   Tot zover het bewuste artikel.
   Dat deze hr. Asscher tegenwoordig iets anders doet voor de kost, zal u wel bekend zijn.
   Ik kan alleen maar zeggen: NEDERLANDERS LET OP UW ZAAK en uw kinderen.

   Verwijderen
 2. Zogenaamd wordt de privacy-wetgeving gerespecteerd, maar de Wet bescherming persoonsgegevens bepaald dat geen informatie mag worden gevraagd die niet een duidelijk omschreven doel dient, en tegelijk niet bovenmatig is.

  In dit geval is het doel niet duidelijk omschreven, is de gevraagde informatie bovenmatig, en weten de ouders in sommige gevallen van niets?

  Het betekent dat de vragenlijst in strijd is met de wet, maar daar maalt onze overheid niet om?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De jeugdzorg heeft al een decennium bewezen de uitspraken van rechters te negeren als het hen goed uitkomt, en de wet, zoals BW1:257, wordt zeer regelmatig overtreden door diagnostiek te weigeren. Jeugdzorg houdt het liever bij speculeren en daarin geloven, jeugdzorg gebruikt daartoe insinuaties om de rechter te manipuleren.
   Maar... ook als de rechter in het voordeel van het kind en gezin (EVRM 8) beslist, dan nog werpt jeugdzorg/gezinsvoogd drempels op om geen terugplaatsing mogelijk te maken in de praktijk.
   Bezoekregelingen worden extreem laag gehouden om schade aan de hechting te veroorzaken.
   En als er een smoes nodig is, wordt zonder diagnose gespeculeert naar de rechter met "er is een hechtingsstoornis", of"er is een borderline"..... Zogenaamd vastgested door een blind team van jeugdzorg. Dat is niet meer dan kwakzalverij.
   En de rechters geloven jeugdzorg daarin, wat vreemd is voor academisch opgeleiden.

   ((Is daarmee bewezen dat de rechtenstudie de gemakkelijkste sudie is voor als je nergens anders voor geschikt bent???)).

   Verwijderen
 3. SEX- SEX- SEX-SEX-SEX en nog eens SEX.

  Niet alleen de GGD heeft veel interesse in seks. Jeugdzorg en de Raad kunnen er ook wat van.
  Werd zelf beschuldigd - door de moeder- van seksueel misbruik van mijn dochter.
  Na het AMK rapport bestudeert te hebben, kom ik er achter dat dit niet afkomstig is van de moeder, maar van het AMK zelf. Samen met wat schatjes van het ziekenhuis en de politie
  draaien zij een verhaal in elkaar wat ze goed uit komt.
  Over de rol van ziekenhuizen( artsen, maatschappelijk werkers), zie het verhaal van baby Lani.
  Als ik met de beschuldigingen geconfronteerd wordt, ontken ik niks.
  Dom zou je zeggen. Maar wat houden de beschuldigingen precies in?
  Ik zou mijn dochter in der billen geknepen hebben en gezoend hebben met de tong.
  Het eerste is ongetwijfeld een keer voor gekomen en is ook niet zo erg.
  Punt 2, het zoenen met de tong is andere koek.
  Het raadsrapport is in elkaar gedraaid door een buitenlander met een 4 voor
  Nederlands. Anders zou er staan tongzoen.
  De gedwongen tongzoen is een ernstige zaak. Het is namelijk binnendringen in het lichaam en dat valt onder verkrachting.( goed voor 12 jaar in een of andere kruipruimte).
  Dat was toen nog zo. Op 12- 03- 2013 oordeelt de Hoge Raad dat een gedwongen tongzoen niet langer geldt als verkrachting.
  Het blijft echter wel strafbaar. Maar het valt nu onder feitelijke aanranding van de eerbaarheid. Altijd nog goed voor 8 jaar max.
  Dus als ik als onwetende vader niet ontken, dat ik mijn dochter wel eens zoen- al dan niet met de tong- geef ik eigenlijk toe dat ik mijn dochter wel eens verkracht.
  Dit is de gebruikelijke werkwijze van de jongens en meisjes van de Raad.
  De tongzoen moet men trouwens helemaal niet onderschatten.
  Een tongzoen kostte begin 2013, wethouder Jo Dejong in Meersen het leven.

  Regelmatig vraag ik mij nu af, WIE IS HIER DE SMEERLAP?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Laten we nu net een uitnodiging binnen hebben van de jeugdarts: Martijn neemt de vragen door op het formulier wat we thuisgestuurd hebben gekregen van de GGD in samenwerking met jeugdzorg. Alle middelbare schoolkinderen worden klaarblijkelijk gescreend.

  Ik heb zelf de vragenlijst enigszins gechoqueerd weggelegd. Veel vragen vind ik behoorlijk gênant. Maar de eerste vragen zijn nog wel redelijk normaal. Martijn leest voor: Hoe slaap je? Hij kijkt mij verbaasd aan en zegt: Nou gewoon toch....met mijn ogen dicht. Bij de vraag over vaginale afscheiding heeft hij de vragenlijst ook maar terzijde gelegd (wat is dat mam....vaginale afscheiding?)

  Moeder A.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Bij de brief is geen toestemmingsformulier gevoegd. De suggestie wordt gewekt dat deelname verplicht is. Mijn dochter is overigens het meest gefascineerd door de vraag "Wat vind je van je lengte?".(Mam, waarom zou je iets moeten vinden van je lengte? Lengte is een objectief gegeven. Daar hoef je toch geen mening over te vormen?)

  Moeder A.

  BeantwoordenVerwijderen