maandag 3 februari 2014

Lantaarnpalen of specialistische hulp?TV-programma LEVI (02-09-2013) beziet de bezuinigingen en de gevolgen.
Kan men wel uitkomen met het lage niveau van Jeugdzorg?
Moet er geen deskundige in de toegangspoort van jeugdzorg?

Is de jeugd-GGZ werkelijk zo duur? 

Heeft het kind nog recht op psychiatrische gezondheidszorg als jeugdzorg dat niet ziet en dus niet doorverwijst?! 


Zijn wethouders geen napraters van de verleidelijke mooipraat van de Jeugdzorg-lobby?

Wanneer de gemeentelijke jeugdzorg (of de bovenlokale gecertificeerde instelling Jeugdbescherming/Jeugdzorg) onvoldoende zicht mag en kan hebben op medische oorzaken, en liever wil inzetten op Eigen Kracht onder drang van jeugdzorgwerkers, is men dan nog zorgverzekerd? Neen! 


Men kan GEEN beroep doen op de Awb (Algemene wet bestuursrecht), met de bezwaar- en beroepprocedures en klachtrecht.


De j-GGZ wordt dus ook hier afgeschilderd als duur, terwijl jeugdzorg per traject gemiddeld veel duurder is. Jeugdzorg gemiddeld per totaal-traject (vaak met dwang) = € 100.000; t/o: Jeugd-GGZ , per totaaltraject met zgn. 'dure' zorg = € 6.000.

Dus GGZ is veel goedkoper, eigenlijk, èn veel effectiever bleek uit wetenschappelijk onderzoek.


Maar de p.r., de mooipraat, vanuit de jeugdzorg-lobby, betaald door de overheid aan de BJZ's, verzwijgt de gaten in de jeugdwet! 


Men loopt kans dat de specialistische deskundigheid deels zal verdwijnen door gebrek aan juiste doorverwijzingen vanuit de ondeskundige jeugdzorg.

Het weder opbouwen van specialistische kennis (een medisch-academische opleiding van jaren, en dan nog de opbouw van ervaring) duur ruim een decennium, na het verdwijnen door de jeugdwet. 


Ook zullen kinderen op wachtlijsten kunnen komen te staan door verkeerde of ondeskundige indicaties van de laagopgeleide jeugdzorgwerker.

Jeugdzorg lijkt goedkoop. Maar Jeugdzorg geeft geen zorg, geen therapie, geen gezondheidszorg! Jeugdzorg is hooguit gezinsregisseur, met macht tot niet doorgeven van essentiële informatie, zo bleek uit dossieronderzoek.
Vergelijk http://youtu.be/OKelzO3eiMM met pijnlijke feiten.

Er is met Google meer te vinden over Jeugdzorg, Transitie en ook op deze blog. Verzwegen seksueel misbruik onder toezicht van gezinsvoogdij (commissie Samson) is slechts één misstand, waar vele kinderen onder lijden.

Verkeerd ingezette dwang-zorg (OTS+UHP) kan vele kinderen schaden, en deze kosten werden niet meegenomen in de mooipraat vanuit jeugdzorg.
Men kan ter bescherming van diens kind beter via de huisarts staan op specialistische diagnostiek, ook al is deze dan niet zorgverzekerd door de jeugdwet, dus men moet sparen of onaangekondigd verhuizen. 

Specialistische diagnostiek houdt veel meer integraal rekening met de verdere ontwikkeling en ervaringen en verwerkingsmogelijkheden van de opgroeiende.

De kosten van j-GGZ worden (vergeten??) niet vergeleken met die van jeugdzorg zelf.
Zo krijgt men een vals beeld van de bezuinigingen op zorg aan jeugdigen. 

TS 

Update 23 september 2017Eindhoven tientallen miljoenen tekort op zorg en bijstand (bouw van het familiezwembad gaat gewoon door)https://www.ed.nl/eindhoven/familiezwembad-tongelreep-zorgt-voor-nieuwe-kopzorgen-in-eindhoven~aad8db89/

 

3 opmerkingen:

 1. Beste TS.

  Men kan GEEN beroep doen op de Awb schrijft u.
  Of dat waar is weet ik niet, maar ik geloof u meteen.
  U heeft er wel vaker blijk van gegeven goed op de hoogte te zijn.
  Strafrecht dan maar? Jeugdzorg hoort niet thuis in het strafrecht. Uitspraak van Fredje Teeven.
  Tuchtrecht? Ook al niet van toepassing.
  Een klacht indienen? U weet wat daarmee gebeurd, zelfs als die gegrond verklaart wordt.
  Jan Hop adviseert dan ook : Dien nooit een klacht in.
  Tja wat dan? In dat verband een uitspraak van M. Yilmaz en J Keyser . Zaak Yunus, te vinden op deze site.
  In vertwijfeling hebben zij zich dikwijls afgevraagd: " Bij wie moet je zijn?"
  Bureau jeugdzorg valt -nu nog- onder de verantwoording van de provincie.
  Samenspraak met B en W is vereist. Dus de burgemeester is ook nog een optie.
  Onze Erik G. maakt daar ook reclame voor.
  Alleen gaat het in zijn geval om een Stads regio. Dat maakt het extra ingewikkeld.
  Welke burgemeester moet je benaderen. Of misschien de voorzitter van de regioraad?
  Ze schreeuwen om het hardst dat ze niet verantwoordelijk zijn.
  De provincie zelf verwijst naar het AKJ. Dit instituut heet onafhankelijk te zijn.
  Eigenaardig, dat de inspectie jeugdzorg daar ook een rol in speelt.
  Dan maar naar een advocaat.
  Met heel veel geluk kan je er misschien een vinden die op de hoogte is van de materie.
  Dan moet je ook nog het geluk hebben dat hij of zij niet bang is.
  De meeste advocaten weten niks van OTS en UHP en zijn bang voor de raad van de kinderbescherming en de kinderrechter.
  Wat er met advocaten gebeurt op wie dit niet van toepassing is weten we ( Jan van Ruth ).
  Tja, wat dan? NIKS, alle mogelijkheden zijn uitgeput.
  Komt men in aanraking met jeugdzorg, IS MEN AAN DE GODEN OVERGELEVERD.

  Veel mensen maken zich zorgen over het nieuwe stelsel.
  Ik niet. Slechter dan het nu is kan het onmogelijk worden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wanneer burgers niet nu massaal protesteren, zal het waarschijnlijk op uitlopen dat jeugdzorg zo hun macht zal gaan uitoefenen met dwang dat de beschadigingen van opgroeienden zo overduidelijk ontstaan en zullen blijken door fouten van jeugdzorg dat uiteindelijk men wel massaal gaat protesteren.
   Dan zullen de politici wakker worden.
   Ook kinderen van rechters zullen in de klauwen van jeugdzorg vallen, want zo intelligent is jeugdzorg niet om die te mijden, en dan zullen de rechters mogelijk ietsje wakker worden en tot beter onderzoek komen om te bezien of jeugdzorg met juiste uitleg kan onderbouwen hoe hun 'hulptraject' onder dwangzorg zal werken in het kind, en kijken naar toegevoegde diagnostische rapporten van be-edigde medici, en kijken naar de onderzoeksvragen en of de ouders dat hebben ondertekend of aangevuld.
   Niet alles zal meer toegestaan worden zonder uitleg van jeugdzorg.
   Rechters zullen dan pas begrijpen dat de OTS'sen en UHPˊs niet langer dan 3 maanden mogen duren (voor verlenging) om dan te controleren of er gediagnosticeerd is geworden, en de volgende korte verlenging OTS/UHP therapie is verstrekt aan zowel kind als ouders, indien dat gediagnosticeerd is geweest.
   Hebben de ouders een cursus aangeboden gekregen?
   Is er een Video-interactie-begeleiding verstrekt?
   Heeft BJZ of opvolger bewezen met deskundigenrapporten van be-edigden dat BJZ heeft voldaan aan de wet, met name o.a. IVRK 24 en BW1:257 ?!!!!
   Reechters met pedagogische kennis en ontwikkelingspsychologie zouden een verademing zijn om jeugdzorg te controleren.
   Hulp hoeft niet jaren te duren, zoals nu nog BJZ pas om een vol jaar de OTS/UHP verlengt.
   Het geloof van rechters dient ondermijnd te worden, en dat gebeurt meestal pas als het echt in de soep loopt.
   Helaas voor tigduizenden kinderen, die een trauma zullen oplopen door onjuiste zorg, gebrek aan passende therapie, en aandacht.
   TS

   Verwijderen
 2. En nu in 2015 blijkt dat de jeugdhulp en jeugdbescherming nog even weinig effectief werken met insinuaties om aan werk te komen.
  Er bestaan nog steeds geen effectieve kwaliteitscontrolemechanismen, bij gebrek aan 'zwaargewichten' in de ingang en de controle; de inspectie controleert met afvinklijstjes via de gegevens die de gezinsvoogd verstrekt, en dus kon selecteren en sturen.
  Wel kan men de bij beroepsvereniging ingeschreven deskundigen aanklagen, maar daarvoor moet men goed onderbouwen (psychologisch, pedagogisch, zwart op wit, en juridisch), met alle data chronologisch. Deze bij NVO, NIP en BIG geregistreerden zijn huiverig voor hun tuchtrecht, dus gebruik dat. Zwart op wit.
  Tegenwoordig kennen de jeugdzorgwerkers ook een zogenaamde beroepscode, maar die is te vaag. En ze kunnen zich verschuilen achter de jeugdzorgketenpartners.
  De rechter is in dezen ook geen medisch kwaliteitscontrolemechanisme....
  De politici zijn te druk, en verschuilen zich achter "het is maar een incident", ook al laat de wetenschap zien, keer op keer, dat de reguliere jeugdzorg (dat is lager dan jeugdgezondheidszorg waar wel zorg bestaat) niet de juiste kennis matcht bij de case.
  Dus het staat er bedroevend voor qua kwaliteit van zorg aan jeugd en gezin.
  Nu blijkt ook nog dat de jeugdbescherming de ouders niet juist informeert (FJR 2015/51). Daarmee manipuleren jeugdzorgwerkers het gezin om evt. verkeerde 'hulp' te aanvaarden, wat nadelig werkt in het kind.
  Drangzorg noemt men dat: bedreigen en manipuleren door de jeugdzorgwerkers naar het gezin met een te kort aan juiste informatie en alternatieven.
  De kwaliteit en de deskundige controle blijven uit, nu ook de zorgverzekeraars een woordje meespreken naast ambtenaren van gemeenten en regio's.
  De echte deskundigen moeten idioot veel bureaucratische rompslomp plegen om nog werk af te leveren voor hun inkomen, waarvoor ze een andere deskundigheid nodig hebben dan un (psycho)medisch specialisme: het politiek onaantrekkelijk maken van echte deskundige hulpverlening.
  Zo verdwijnen nodige therapieën.
  Goed voor het kind?
  De politici slapen lekker door.
  En ouders blijven zich overvallen worden door deze vorm van drang- en dwangzorg zonder zorg. Ze hebben vaak geen preventieve rechtsbijstandverzekering voor zorg. Ze geven zich over aan de intimidatie in jeugdzorgland.

  BeantwoordenVerwijderen