maandag 17 februari 2014

Het is nog niet te laat, bezint eer gij begint senatorenGeachte volksvertegenwoordigers,

Het is nog niet te laat:
De Gemeenten kunnen het niet aan. Er wordt aangegeven dat echt kijken te "ingewikkeld" is, en nagelaten wordt:


Moeten we de mooipraat van de staatssecretarissen geloven? Ik zou eerder de onafhankelijke wetenschappers geloven: de jeugdwet deugt niet, is te slecht het werk van jeugdzorg sanctionerend, de privacy ligt gemeentelijk op straat, en zo zijn er vele gaten, waar de PASSENDE zorg via deze ingang niet bij de cliënt kan komen.

Jeugdzorg is geen gezondheidszorg; het niveau is te laag in die ingang, waar o.a. prof. RJ van der Gaag (Radboud Universiteit) zei: zet er zwaargewichten in (die de cliënt ZELF onderzoeken); dit is zeker nodig (maar weggelaten in de jeugdwet)  waar er sprake kan komen tot dwangzorg.

Niet effectief

Dwangzorg is niet effectief, is uiteindelijk heel duur, en kent schadelijke gevolgen die weggelaten zijn in de mooipraat vanuit jeugdzorg en regering. De jeugdwet wordt bij gevolg heel duur voor de belastingbetaler; en pijnlijk voor die gezinnen die er niet in thuis horen, maar diagnostiek de weg was geweest.

Tekenen vanuit de VNG en de gemeenten zelf tonen aan dat de gemeenten de diversiteit te ingewikkeld vinden om zich er in te verdiepen (zoals uit bovenstaand plaatje blijkt).

Martin van Rijn

Van Rijn wordt ook bekritiseerd in http://www.youtube.com/watch?v=U74U5OPmJLU&feature=c4-overview&list=UUaUR5EX-N7KX5XkOT5hg9aw !!
 

Hoe de ingang van jeugdzorg werkt, wordt niet echt gezien door politici.

De doorverwijzing van de huisarts (waar Van Rijn op doelt) wordt waarschijnlijk niet vergoed wanneer de gemeentelijke jeugdzorg daar niet mee akkoord gaat, en zal er door hun niveau niet vaak mee akkoord gaan, gezien de ervaring van velen. Het is een andere ingang dan de jeugdzorg voor staat. Het is gevaarlijk om dit niet goed te onderzoeken en wettelijk vast te leggen, zodat burgers de weg zullen weten, waar diagnostiek echt wel nodig is.
 
Economisch


Onafhankelijke economen zijn niet gunstig over de jeugdzorg met een niet-diagnostisch niveau. Zo schreef econoom Arnold Heertje o.a. in de Volkskrant: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2014/02/te-groot-deel-jeugdzorg-is-volstrekt.html , met in de reacties het vervolg van dat artikel en een reactie van een gewetensvolle ex-jeugdzorgwerker.

Ja, u leest "jeugdzorg", en de eerste reflex zal zijn: weg hiermee naar diegene die daar over gaat, al gaat het over geld en gevolgen. Jeugdzorgwerkers beweren dat hun werk "zo ingewikkeld" is. Niemand wil kennelijk degelijk controleren, financieel en beleidsmatig. Meer doorverwijzen naar de juiste diagnost, die weer verwijst naar een passende therapie, zou veel goedkoper (is effectiever!) zijn dan de bewegingen richting Eigen Kracht onder wakend oog van de ondeskundige jeugdzorgwerker en dan dwangzorg. Jeugdzorg wordt al snel als afvoerputje behandeld: 'weg met het probleem rond jeugdzorgen!'.

Heertje is niet de enige econoom.  Bijvoorbeeld Joseph J. Doyle, 2007, schreef: http://www.mit.edu/~jjdoyle/doyle_fosterlt_march07_aer.pdf , en zijn bevindingen worden gestaafd door andere wetenschappelijke disciplines. Enige wetenschappers noemden we reeds in een vorig bericht.*

Onvoldoende niveau

Het niveau van de reguliere jeugdzorg is onvoldoende tot waarborging van therapeutische hulpverlening op basis van hoogstaande diagnostiek. U weet dat de Nederlandse jeugdzorg tevens ingang is tot contraproductieve dwangzorg in eigen beheer (OTS, UHP, Ontheffen). Dat beleid is: "Liever geen doorverwijzing in vrijwillig kader naar specialisten, want dat dit nodig zou zijn, herkennen we toch niet als HBO-opgeleiden." De gemeenten kunnen wel hoogstaande diagnosten inkopen, maar wanneer het niveau van de ingang, jeugdzorgwerk of wijkteams, te laag is, zal er niet doorverwezen worden! De oorzaak van het probleem wordt niet herkend.

Het verlies aan gespecialiseerde kennis zal een verdere aantasting zijn van het internationaal kinderrecht (IVRK) artikel 24. Dat is niet in een decennium te herstellen, indien de politiek te laat wakker wordt. Het schaden van vele kinderen door deze in eigen beheer te houden (dwangzorg) veroorzaakt gevolg-schades, en dat brengt gevolg-kosten met zich mee.

Jeugd-GGZ

De Jeugd-GGZ dient los te staan van jeugdzorg, omdat 80% niets van doen heeft met de wereld van jeugdzorg en wijkteams. De zorgverzekerde ingang dient via de huisarts plaats te vinden, zoals medisch gebruikelijk. Dit ontschot het idee dat opgroeienden bij het 18 jaar worden over moeten schakelen naar andere behandeltrajecten en onbekende deskundigen qua therapie en medicatie. Daartoe zijn de meeste adolescenten niet bereid, en worden daardoor hulpmijders. De overdracht 18min naar 18plus wordt nu al niet goed geregeld door jeugdzorg (Kinderombudsman; http://www.youtube.com/watch?v=y3GW_lMV3rQ , na 14:50); Jeugdzorg voelt zich niet verantwoordelijk wat er met een LVG gebeurt na het 18 worden. Dat wordt duur buiten het budget van jeugdzorg.

De berekening in https://www.dropbox.com/s/pk8mr8f20ucaqtj/2013.07.23%20B%26W%20Gemeente-inkoop%20TransitJeugdzorg.pdf kent u hopelijk nog. 


Meer informatie over het (financiële en medische) belang van jeugd-GGZ buiten het niveau van jeugdzorg wordt beschreven door hoogleraar R. Vermeiren of jeugdpsychiater Menno Oosterhoff:
http://www.artsennet.nl/blogs/artsen-blogs/Robert-Vermeiren/Blogbericht-Robert-Vermeiren/137431/Academische-kinderpsychiatrie-kind-van-de-rekening.htm \\ http://www.artsennet.nl/blogs/artsen-blogs/Robert-Vermeiren.htm resp.
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/10/wet-jeugd-ggz-naar-gemeenten.html  \\
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/12/blaas-dan-de-hele-jeugdwet-maar-af.html e.a., .....
Academische meningen! 


Laat u niet in de luren leggen door de mooipraat vanuit regering of de Jeugdzorg-lobby.

In de hoop dat het voorliggend wetsvoorstel Jeugdwet wordt tegengehouden, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Tj.W. S (teamlid JDH)

* Eerder:
Een belangrijk document over het belang van echt 'diagnosticeren' staat op: 
https://www.dropbox.com/s/atc2k7oz18h99tb/Jeugdzorg%20vs%20Diagnostiek%20-%20vanderGaag.pdf
over hoe diagnostiek werkt ten opzichte van jeugdzorg. Dit in belang van de behandeling van de Jeugdwet. Deze mag gezien worden bij de mail-brief aan de Eerste Kamer van de SSF .
De link naar Silkslides.com is opgeheven en vervangen door: http://issuu.com/tjwstrubbe/docs/gehechtheid__diagnostiek_en_jeugdzo .
en omdat de onderliggende wetgeving ook gaten vertoont ook:
https://www.dropbox.com/s/ie3gdtw64bjfo8n/2013.12.20%20SSF%20aan%20EersteKamer%20UvbJw.pdf

Voor rechters: hoe om te gaan waar jeugdzorg beweert dat er 'hechtingsstoornis' zou zijn: https://www.dropbox.com/s/mt4idd1bp0hu12e/Hechtingsbehandeling%20in%20reguliere%20jeugdzorg.boekb.12.pdf
of FJR 2012/95.
 
Prof. C. Schuengel over contraproductieve dwang in jeugdzorg:
https://www.dropbox.com/s/n4erkb54uf4lzbp/2013.PPS%20C.Schuengel%20-%20dwang-gevolgen.pdf .

The results suggest that children assigned to investigators with higher removal rates are more likely to be placed in foster care themselves, and they have higher delinquency rates, drugs-, teen birth rates, and lower earnings.
Large marginal treatment effect estimates suggest caution in the interpretation, but the results suggest that children on the margin of placement tend to have better outcomes when they remain at home, especially for older children.

Dezelfde kinderen zijn beter af thuis met passende hulp, dan in een pleegsetting (vaak zonder therapie).

1 opmerking:

  1. Hierbij erkennen gemeenten dat ze denken dat het OK zit met jeugdzorg, zonder te weten hoe de gezondheidszorg wettelijk dient te werken onder de WGBO (BW7:446 e.v.), de rechter bij gezondheidszorg.
    Dat wordt dus een fikse verrassing voor vele ouders die in hun privacy beschadigd overvallen zullen worden door een dwangzorgtraject vanuit jeugdzorg, gezinsregie of dorpsteam.

    Let wel: dwangzorg is niet effectief werkend, kent geen rechten meer, en de WGBO staat dan verre van uw rechten.
    Het IVRK artikel 24 wordt daarbij genegeerd, een kinderrecht is verdwenen in Nederland! (Toch verrassend dat vele ouders blijven slapen totdat ze verrast worden).

    BeantwoordenVerwijderen