donderdag 27 februari 2014

Kom op 19 maart naar Brussel!

STOP DE KINDERROOF van de Nederlandse jeugdzorg!



In Nederland worden kinderen geroofd door de overheid!
Demonstreer mee tegen de grove schending van de fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland!

Kom naar Brussel op 19 maart 2014!


Print het volgende artikel: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/03/no-faith-in-dutch-family-law.html

Print dit artikel bij de copyshop en deel de exemplaren uit aan de Europarlementariërs op 19 maart. De tekst is in het Engels. Als iedereen 100 of 200 stuks kopieert, dan kunnen wij die volop uit gaan delen in Brussel.

Hartverscheurend


Kennen jullie de hartverscheurende beelden nog van twee kinderen die roepend om hun moeder door politieagenten en jeugdzorg uit huis gesleurd werden?

Zo niet, hier is het te zien:
http://www.youtube.com/watch?v=XS-9k0DK7WE&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DXS-9k0DK7WE&app=desktop

Geen Stijl journalist Tom is bij de moeder Jelena en Ilja, de oudere halfbroer van Anastasia en Nikolai, de uithuis gesleurde tweeling van 9 jaar langs geweest. Voor de reportage, zie: http://www.youtube.com/watch?v=3vj-Wx4EQJU

Ergens zullen mensen denken dat het wel heel erg met die kinderen gesteld moet zijn geweest voordat politie en jeugdzorg op deze manier ingrijpen.

Maar wat blijkt? Moeder Jelena zorgde erg goed voor haar kinderen. Ze zien er altijd keurig uit, hebben vele leuke activiteiten na school. Hun leerkracht zegt dat ze goed hun best doen op school. Geen vuiltje aan de lucht dus. Waarom zijn ze dan op deze manier meegenomen?

Zoals zo vaak blijkt het weer eens om een valse melding te gaan bij het Advies en  Meldpunt Kindermishandeling. En zoals zo vaak, wanneer er protest tegen komt, wordt pas als de kinderen uit huis zijn geplaatst gekeken of het wel terecht is.




Ilja reist de hele wereld over om zijn moeder te helpen haar kinderen en zijn broertje en zusje weer terug te krijgen. Zie hier de reactie van de EU op de petitie:  http://www.youtube.com/watch?v=6RK5F4FkTgI

Geen waarheidsvinding


Er wordt schande gesproken van het gedrag van de Nederlandse autoriteiten, van het feit dat er zonder waarheidsvinding kinderen uit huis worden geplaatst.

Ze laten de petitie open, en ze roepen de Nederlandse autoriteiten op om
verantwoording af te leggen. Dit staat gepland in Brussel op 19 maart 2014.

Als bij heroverweging achteraf de uithuisplaatsing onterecht blijkt te zijn zullen de kinderen wel direct terug bij hun eigen gezin worden geplaatst zou je denken toch?

Mis!

Bij Arlette Heskes en haar partner is hun vijf maanden oude baby geroofd. Dat bleek ook onterecht. Maar toch krijgen ze, ondanks gerechtelijke bevelen  hun kindje niet terug.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kROpX08lbJg

http://www.youtube.com/watch?v=oTr8tW3IYC0

Christel en Jeroen overkwam het zelfs, dat ondanks dat toegegeven was dat er geen grond was geweest voor de uithuisplaatsing van hun kinderen, ze hun kind niet terugkregen, omdat de kinderen nu eenmaal gewend waren aan hun gastgezinnen!  Zie:
http://www.npo.nl/de-rechtbank/10-12-2013/NCRV_1641379

Hier nog een voorbeeld van hoe zo’n rechtszitting gaat, en hoe ondertoezichtstelling in de praktijk eruit ziet”
http://www.youtube.com/watch?v=N9_590G6J6Q

De kinderombudsman heeft al opgemerkt dat het schering en inslag is dat er onzorgvuldige rechtszaken zijn die voorafgaan aan uithuisplaatsingen.

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/48121/kinderombudsman_het_roer_moet_om_bij_jeugdzorg_

3500 uithuisplaatsingen, en 10.000 ondertoezichtstellingen per jaar worden hier genoemd. In Nederland zijn 20.000 uithuisgeplaatste kinderen, het hoogste percentage van Europa. (Zie http://www.antibjz.nl/page/articles.html/_/financieel-en-cijfers/19180-uithuisplaatsingen-tot-aan-eind-septembe-r1744 )

Schoolplicht


Door de schoolplicht zijn kinderen zonder school ook doelwit van jeugdzorg, en lopen ze ook het risico van uithuisplaatsing, en kunnen ze niet zonder introductie van een vorige school bij een nieuwe school komen. De schoolarts wordt door scholen betaald, en die heeft contact met de huisarts.

Deze moeder kreeg een AMK melding vanwege het thuis les geven van haar zoon, na zes scholen geprobeerd te hebben, en zij haar baan opgezegd had om thuisonderwijs te geven. http://www.hartvannederland.nl/nederland/2013/zorgen-om-verbod-op-thuisonderwijs/

Dit meisje 16 jarige meisje kreeg een proces verbaal voor het ontduiken van de leerplicht, terwijl ze serieus aan haar toekomst werkt. Ze haalt via thuisstudie een havo diploma, zodat ze naar het conservatorium kan. De overheid wil dat ze MBO doet, maar daarmee wordt ze niet op het conservatorium voorbereid.

In feite wordt ze dus strafrechtelijk vervolgd voor het zich zorgvuldig voorbereiden op haar toekomst. Natuurlijk wil de betreffende gemeente zich niet verantwoorden voor de camera met de aloude smoes dat ze niet ingaan op individuele gevallen. Maar als een overheid zich tegen hardwerkende, goedwillende burgers keert, dan is dat geen individueel geval, dan gaat dat ons allemaal aan!

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/proces-verbaal-voor-16-jarige-yolanda-uit-roswinkel-voor-ontduiken-leerplicht#.Ul6Lmfx6Y7p.facebook

Zeilbroers


De zeilbroers, Hugo en Enrique Claasen, wie heeft niet van ze gehoord? Moesten de zee op vluchten om niet onder toezicht gesteld te worden, terwijl ze alleen maar goed onderwijs wilden. overheid.http://www.nrc.nl/nieuws/2013/08/17/hoogbegaafde-zeilbroers-vanaf-maandag-naar-particuliere-school/

Zonder school komen buiten je schuld kan zo gebeuren, omdat scholen makkelijk afgekeurd worden door de overheid, om vage redenen, zoals te weinig kinderen hebben of niet voldoen aan onredelijke eisen. Zie:http://www.oorvooru.wenst.nl/ onder gesloten scholen en het verslag over en rechtszaak tegen ouders van een gesloten school, en zie hier de acties voor het hoger beroep https://www.facebook.com/events/1418546128365815/)

De starre schoolplicht eist nogal eens dodelijke slachtoffers, waar scholen over het algemeen killer dan kil zijn. Zie: http://www.bobvandermeer.info/index.php?option=com_content&task=view&id=253&Itemid=95 )

Zwaar labelen is de enige manier voor kinderen om onder schoolplicht uit kunnen. Maar ja, dat zware labelen kan dan later er wel voor zorgen dat ze geen kinderen meer mogen krijgen, en dat als er toch een zwangerschap is jeugdzorg voor uitbuikplaatsing zorgt, zoals gebeurt met de kinderen van Arjan en Moniek. http://www.youtube.com/watch?v=pJ_VcKLwL64

Op school ben je als kind ook niet veilig. Jeugdzorg en scholen werken soms nauw samen.

Amsterdam


In Amsterdam is door jeugdzorg een kind ontvoerd uit de school waar hij meer dan drie jaar tot volle tevredenheid van hemzelf, zijn moeder en de schoolleiding op zat. Hij is naar een geheime plaats gebracht, zodat ook zijn moeder niet langer weet waar hij verblijft. Medewerksters van Bureau Jeugdzorg in Amsterdam (BJAA) weigeren ansichtkaarten en attenties van vriendjes van zijn vorige school en van familieleden door te geven aan het kind.

Je waant je even niet langer in het vredige Nederland. (Een buitenstaander heeft er bij directeur Gerritsen van BJAA op aangedrongen zijn medewerksters te verzoeken het inhumane pad te verlaten.) Het is niet moeilijk de lijst van schrijnende voorbeelden uit te breiden met soortgelijke ervaringen in andere plaatsen.
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2014/01/arnold-heertje-hekelt-de-praktijken-van.html

De omstandigheden bij de jeugdzorginstellingen en de pleeggezinnen zullen dan wel heel geweldig zijn dat kinderen om het minste of geringste uit huis worden geplaatst, zullen mensen misschien denken. Immers, zijn zelfs de beste omstandigheden niet onvoldoende om het gescheiden zijn van de ouders te compenseren? Gescheiden van de ouders opgroeien geeft grote beschadigingen bij kinderen. Zie: http://research.nd.edu/news/36692-modern-parenting-may-hinder-brain-development-research-shows/

Maar over het algemeen zijn de omstandigheden waarin uithuisgeplaatste kinderen terechtkomen erbarmelijk. 1200 kinderen die uithuisgeplaatst zijn zitten gewoon in de gevangenis. http://kinderrechtenactivist.punt.nl/content/2011/04/werk-voor-de-nieuwe-kinderombudsman


En de omstandigheden binnen gewone jeugdzorginstellingen zijn ook ijzingwekkend slecht. Kinderen worden opgesloten en geslagen.
(zie http://martinvrijland.com/2013/09/09/verborgen-beeld-en-geluidopnames-binnen-jeugdzorg/ )


Ook in gastgezinnen is er geen garantie dat kinderen goed behandeld worden, en vele ouders vragen zich af waar de €20,- die gastgezinnen per dag per kind krijgen naar toe gaat wanneer ze hun kinderen in versleten kleertjes met vieze oortjes en nageltjes zien lopen, sterk vermagerd en vaak ziek. Nogal eens wordt gedacht dat het geld aan de vele vakanties wordt besteed, die gastgezinnen vaker neigen te nemen in plaats van het aan de kinderen te besteden.


https://www.facebook.com/groups/325810394215056/455568764572551/?comment_id=457174534411974&notif_t=like



Binnen de jeugdzorg hebben kinderen ook nog eens twee en een half keer zoveel kans verkracht te worden als thuis, en dat is waarschijnlijk nog laag ingeschat, dus er is geen enkel excuus voor de uithuisplaatsingen.
http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2014/01/praktijk-van-jeugdzorg-verkrachting.html


Er verdwijnen ook veel kinderen uit jeugdzorginstellingen. Zo ook Cynthia Aya, die al sinds november 2011 spoorloos is. Hieronder de oproep , samen met Pharani Hatyao.
http://www.camilleri.nl/2011/11/politie-op-zoek-naar-cynthia-aya-12-en-pharani-hatyao-15/

Eerst een vermoeden en nu een bewezen feit: Kinderen uit weeshuizen worden gebruikt in kinderpornofilms:
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5144-oud-werknemer-bbc-beschuldigd-van-kinderporno-britse-krant-legt-relatie-met-affaire-demmink

Zestig jaar misbruik onder toezicht van Jeugdzorg


Ondanks dat bureau jeugdzorg onweerlegbaar schuldig bevonden is aan 60 jaar misbruik van kinderen, http://uvrm.wordpress.com/2013/08/14/vervolg-brief-aan-minister-opstelten/ en ondanks dat het gerechtelijke bevelen negeert om onterecht uithuisgeplaatste kinderen terug naar de ouders te brengen, blijft het actief in scholen, en krijgt het alleen maar meer macht. Terwijl Bureau Jeugdzorg veel geld verdient met uithuisplaatsingen en onder toezichtstellingen mag zij zelf de diagnose stellen op grond waarvan kinderen uit huis worden geplaatst. Een second opinion van een onafhankelijke instantie wordt vaak niet toegestaan of aan de kant geschoven.
Rechters volgen het advies van Bureau Jeugdzorg vaak blindelings op. Nederland heeft met 20.000 uithuisgeplaatste kinderen het hoogste percentage ter wereld.

Kinderombudsman
De kinderombudsman en de journalist bij Eén Vandaag noemen de perverse prikkel die uitgaat van het alleen uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen te financieren, en geen vergoeding te hebben voor het voorkomen daarvan. Dat deze perverse prikkel er inderdaad is wordt niet ontkend door de woordvoerder van Bureau Jeugdzorg. €50.000,- per uithuisgeplaatst kind is immers niet niks, en dat is wel het bedrag wat Bureau Jeugdzorg ontvangt. Een ondertoezichtstelling levert Bureau Jeugdzorg een kleine €8.000, - per kind op. Een uithuisplaatsing zo'n €35.000 tot €50.000 per jaar. Een plaatsing in een residentiële instelling €80,000. Daar wil nog wel eens leugentje voor verteld worden. 

Geen enkel toezicht

Er is geen enkel toezicht op wat er met dat geld gebeurt, en geen enkele onafhankelijke instantie waar ouders terecht kunnen als ze vermoeden dat er gefraudeerd wordt.
Alleen de geruststelling dat de zaken zo gaan veranderen dat er in de toekomst geen extra financiën voor Bureau Jeugdzorg zijn bij ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, zodat er dan geen sprake meer kan zijn van perverse financiële prikkels, mochten die er nu wel zijn.

Dwangzorg mag niet als er geen sprake is van onmiddellijk gevaar, maar dat is één van de vele wetten die bureau jeugdzorg aan zijn laars lapt:
(zie: http://www.leefwijzer.nl/wet-zorg-dwang-schendt-mensenrechten/)

Voel je ook de woede en wanhoop over het gezinnen uit elkaar rukkend, levensvernietigend wanbeleid dat in Nederland gevoerd wordt?

Nederlandse rechters zijn blind


Van Nederlandse rechters hoeven we niets te verwachten. Die zijn veel te blind voor dit onrecht. Maar bij de EU uitten vele Europarlementariërs hun diepe verontwaardiging over de misstanden in Nederland http://www.youtube.com/watch?v=6RK5F4FkTgI

Dat is uniek, en van die opening moeten we gebruik maken!

 
Brussel


Kom dus 19 maart 2014 allemaal naar Brussel, om Ilja en zijn moeder Jelena Antonova te steunen. Om Anastasia en Nikolai weer thuis te krijgen en zo hun gezin weer compleet te krijgen. Laten we ons stem kenbaar maken voor al die jeugdzorgslachtoffers en hun gezinnen die door het Nederlandse wanbeleid kapot worden gemaakt!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=591377270933136&set=a.342218372515695.72032.100001826042677&type=1&theater


Vanaf 10:00 uur voor de deur van het Europese Parlement aldaar. Er wordt voor koffie en broodjes gezorgd!
Ben je dan verhinderd?
Kijk dan op de actiepagina van http://www.oorvooru.wenst.nl/ om te zien hoe je slachtoffers van de fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland kunt steunen en voor meer informatie over dit verschrikkelijke onderwerp.

P.S. Het kan zijn dat de datum van de zitting verzet wordt, zeker als men weet dat er demonstraties gaan komen wordt dit nogal eens gedaan. Maar hoe dan ook zal de demonstratie doorgaan op 19 maart, en mocht de zittingsdatum wijzigen, dan maken we dat bekend en organiseren we dan een tweede demonstratie.


Kun je niet aanwezig zijn? Deel dan 10 maart deze plaat van een gebroken hart op je tijdlijn als teken van je steun voor deze actie.

Vul het eventueel aan met wat jij zelf hebt meegemaakt op het gebied van de schending van mensenrechten van kinderen en gezinnen. Als mensenrechten van kinderen en gezinnen in een land geschonden worden breekt je hart op vele plaatsen.

Alleen al vanwege het tegennatuurlijke, het verraad van een overheid die zich tegen de bevolking keert. Maar op heel persoonlijk vlak, het gezinsleven dat vernield wordt, vreugdevolle momenten die niet meer kunnen bestaan omdat je moet vechten om je gezin bij elkaar te houden.

En het allerergste, als het niet gelukt is de schadelijke, geldbeluste bemoeizucht te weren en je je kind moet missen. Soms zelfs voorgoed. Teken de petitie en deel dit hart op je tijdlijn!


De Nederlandse en Belgische slachtoffers van jeugdzorg hebben zich verenigd. Er zullen ook veel Belgische demonstranten aanwezig zijn.

STOP DE KINDERROOF! KOM NAAR BRUSSEL! Spreek met elkaar op Facebook af wie met wie kan meerijden naar Brussel, steun elkaar hierin!


Stop Child traffic now

5 opmerkingen:

 1. Goeie actie. De Nederlandse Staat is een criminele organisatie.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De regering maalt er niet om als er weer een kind gedwongen uit het leven is gestapt door hun tweederangs rampenwetten. Het CDA zei enkele jaren geleden; 'wij kunnen niets doen voor het kind, pas als hij dood is! ! De politiek die opdracht geeft om kinderen en ouders (psychisch) legaal te vermoorden! Te gek voor woorden.

  En Brussel zien ze als bemoeials die hun neus teveel in Nederlandse zaken steekt, goh waarom doet Brussel die stakkers in Den Haag dat toch aan? Ik ben blij dat er steeds meer 'zware' bewijzen te lezen zijn.

  Als Brussel de klok gaat luiden wat de kinder/mensenrechtenschendingen betreft in NL dan krijg je de poppen aan het dansen. De vraag is of Brussel daar lef voor heeft. Zwitserland zou ook op de hoogte gebracht moeten worden, zo ook de klokkenluiders.

  Niet opgeven!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. http://www.europarl.europa.eu/committees/en/peti/home.html

  Petitions Committee´s Members tackle children´s rights!
  At Tuesday's meeting of the Committee on Petitions members considered some twenty seven petitions submitted by Danish and non-Danish (ex)partners/spouses of Danish citizens. Some of the petitioners were present at the meeting, others addressed it in video recordings.

  The stories the Members heard from the mothers and father made a large emotional impact. Members were shocked at the descriptions of how the Danish authorities had dealt with or are still dealing with the cases of these petitioners.

  From the petitioners' statements a pattern arose of Danish authorities not willing to listen to complaints of primary caretakers and not reacting when mothers reported discrimination, violence and child abuse.

  Claims were made that the Danish police actively cooperates with the authorities and discriminates against foreign citizens. Also there were allegations about petitioners' phones being tapped by the police and e-mails intercepted.

  Representatives of the European Commission explained that there is little the Commission can do to help the petitioners as Denmark has opted out of a number of important chapters of EU law in the fields of justice and home affairs. This met with a very critical reaction from the members of the Committee.

  According to Victor Boştinaru, Romanian MEP, it was clear from the statements given that the fundamental rights of the petitioners as well as their children were being violated in Denmark and that foreign citizens did not get equal treatment from the Danish authorities.

  Peter Jahr, German MEP, who also was a member of the fact-finding visit a delegation of the PETI Committee had made to Denmark in June 2013, stated that an opt-out cannot result in discrimination of citizens. He supported the Commission's initiative of drawing up guidelines for handling international custody and child welfare cases, and urged the Commission to investigate whether the rights of children were being violated in Denmark.

  Margrete Auken, Danish MEP, agreed that the Danish opt-out should be removed but remained nevertheless sceptical on the Committee's and the Commission's ability to help the petitioners, because as she said "we only hear one side of the story".

  Austrian MEP Angelika Werthmann, leader of the fact-finding visit to Denmark in June 2013, stated that the opt-out can never mean that the European Charter of Fundamental rights can be ignored and called on the European Commission to seriously support the petitioners and their children in their basic rights. She also thought of the political implications that Denmark’s ignorance of the Charter of Fundamental Rights actually has and will have one day on these young European citizens. “Denmark has to respect European values; human rights, women’s rights and children’s rights are part of them. Denmark is an EU member state and must act as such”, concluded Angelika Werthmann with a view to the in many cases double discrimination presented today, “which is only the tip of the iceberg”.

  The Chairwoman of Committee on Petitions Erminia Mazzoni expressed the concerns of the majority of the petitions committee. As decided at the end of the discussion, she would write a letter to the Danish government and invite it to react to the deliberations by the PETI Committee. Also a letter would be sent to Mrs Viviane Reding, European Commissioner for Justice, urging her to approach the Danish government to discuss changes in the way Denmark handles custody and child welfare cases.

  Next Meetings of the Committee on Petitions
  The next PETI meetings will take place in Brussels on:

  - Wednesday 19 March 2014, 09h00 - 12h30 and 15h00 - 18h30
  - Thursday 20 March 2014, 09h00 - 12h30

  The meetings will take place in room P4B001 of the Paul-Henri Spaak (PHS) building and will be web-streamed on the European Parliament´s website.

  http://www.europa-nu.nl/id/vh8dmxly16yj/paul_henri_spaakgebouw_phs

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mijn zoon en ik zijn ook slachtoffer van Bjz. Hij is al twee jaar uit huis geplaatst. Mijn advocate zei tegen de kinderrechter: "De reden die de gezinsvoogd aanvoert voor de UHP is toch te zot voor woorden? ". "Ja",zei daarop de kinderrechter,dat vind ik ook. Vind u dat zelf ook niet? " vroeg ze aan de gezinsvoogd?

  Toch werd de UHP bekrachtigd om het zekere voor het onzekere te nemen.Kan het nog gekker? De gezinsvoogd gaat nu op zwangerschapsverlof (het moest verboden worden dat zulke monsters kinderen mogen krijgen)

  Als afscheidscadeautje kreeg mijn kind letterlijk te horen dat hij niet meer thuiskomt voor zijn 18e (over twee jaar). De afgelopen twee jaar hebben zoveel schade aangericht, dat hij nu in een strafinrichting is beland.

  Een jongen die nog geen vlieg kwaad zou doen. Toen hij dit bericht kreeg was dat een klap in zijn gezicht en hij voelt zich verloren. Zijn gedrag is hierdoor verslechterd. Bjz vind het vreemd waarom hij zich nu zo gedraagt.Ik roep steeds om hulp, maar niemand die zich er wat van aantrekt.Ook advocaten kunnen vaak niet tegen het corrupte jeugdzorgsysteem op. Ik sta er alleen voor en mijn kind ook.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Corrupt.

   Uit uw reactie kan ik niet opmaken of u een man of een vrouw bent.
   Maar goed, u bent in ieder geval ouder.
   Echter, de gezinsvoogd is een meisje (mannen worden in het algemeen niet zwanger).
   De rechter en de advocaat zijn ook meisjes, althans volgens u.
   Dit geeft al een beetje aan waar u mee te maken heeft. Meisjes en kinderen is een aparte combinatie.
   " Toch werd de UHP bekrachtigd.........." schrijft u.
   Dat is niet juist. De UHP is een machtiging. Het woord zegt het al , men mag iets doen uit naam van een ander. Men is gemachtigd.
   Het enige wat men met een machtiging kan doen, is deze ten uitvoer leggen.
   In gewone mensen taal: Doen waarvoor men toestemming heeft gekregen.
   Men hoeft dat echter niet te doen. Dan zou het geen toestemming zijn, maar een opdracht.
   In Nederland zijn er 3 instanties die om een machtiging UHP kunnen verzoeken.
   Te weten: BJZ, de Raad en het OM.
   Ik weet niet of de Raad hier aan te pas is gekomen, maar anders is het BJZ die uw kind uit huis geplaatst heeft en niet de Rechter. Bij OTS gelden weer andere regels.
   Ik hoop niet dat de advocaat u veel geld gekost heeft, want zij weet - zoals de meeste- niks van deze materie.
   U staat er alleen voor, zegt u.
   Komt mij bekend voor. Dit is een van de schadelijke gevolgen van een jeugdzorg traject. Iedereen bekijkt u met andere ogen.
   Als je goed voor je kind zorgt, gebeurt je zoiets niet.
   Je kind wordt niet zomaar uit huis geplaatst.
   Dit is tenminste wat ik proef als ik het met anderen er over heb.
   Ik denk dan altijd : wacht maar tot je zelf aan de beurt bent.
   Beetje gemeen? Ja, maar je wordt hier ook een totaal anders mens van.

   Sterkte.

   Verwijderen