zaterdag 22 maart 2014

Verslag van de bijeenkomst in Brussel - deel 1

http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/10715806/MEPs-must-investigate-this-child-snatching-scandal.html?fb

Last June, under the heading “Dutch social workers catch the English disease”, I reported the extraordinary case of the 11-year-old Antonovs twins: a Russian-Latvian brother and sister forcibly snatched by Dutch social workers from their mother and older brother Ilja, primarily on the grounds that at home they spoke Russian, not Dutch. A chilling video of the twins being carried kicking and screaming to a police van is on YouTube (“Kidnap of children from their mother by Dutch social services”), recording a scene not dissimilar to ones that unfold here in Britain, many times every week.

Last Wednesday in Brussels, this video, shown to a roomful of visibly shocked MEPs and officials, was the highlight of a day-long hearing by the European Parliament’s committee of petitions into the way thousands of children in EU countries are each year being removed from their families for absurd reasons.


Ilja Antonovs told the story of how his brother and sister are being kept miserably in a “living facility” run by a private company, Jeugdzorg, at a cost to Dutch taxpayers of £65,000 a year for each child.

Twice the Dutch appeal court has ordered the return of the twins to their family, but each time this has been overruled by a lower “children’s court”.

Among the witnesses in Brussels, for 23 petitioners from eight countries, was the Association of McKenzie Friends, led by Sabine McNeill, congratulated by the committee for her “flawless” presentation. The committee has already been angered by the European Commission’s refusal to investigate such abuses: EC officials repeated on Wednesday that upholding human rights is solely a matter for national authorities.The committee resolved that its members will carry out further inquiries in Britain and Holland, two countries where such abuses are most evident. It will then press for a full European Parliament debate on one of the most disturbing human rights scandals of our time.

Vertaling: Afgelopen juni heb ik een artikel geschreven met de titel " Nederlandse hulpverleners hebben last van de Engels  Jeugdzorgziekte" Ik vermeldde het buitengewone verhaal over de 11 -jarige Antonovs tweeling : een Russisch - Letse broer en zus met geweld weggerukt door Nederlandse hulpverleners van hun moeder en oudere broer Ilja, vooral op grond van het feit dat ze thuis Russisch spraken en niet Nederlands. Dat zou slecht zijn voor de ontwikkeling van de kinderen.

Video van Razzia Culemborg door jeugdzorg

Een bloedstollende video van de tweeling die schoppend en schreeuwend naar een politiebusje worden vervoerd is te zien op YouTube. Deze opname van de weggevoerde kinderen is niet veel anders dan de situaties in Engeland, die elke week gebeuren.  
Afgelopen woensdag 19 maart in Brussel  werd deze video getoond aan een kamer vol zichtbaar geschokte Europarlementariërs en ambtenaren. Het was het hoogtepunt van een dag lang hoorzittingen door Commissie van het Europees Parlement verzoekschriften over de manier waarop duizenden kinderen in EU-landen elk jaar kan worden verwijderd hun families om absurde redenen.

Ilja Antonov vertelde het verhaal hoe zijn broertje en zusje in een "residentiële instelling" zijn geplaatst, gerund door een particuliere stichting, Jeugdzorg. Dit kost de Nederlandse belastingbetaler van  65.000 pond per jaar per kind. Tweemaal heeft het Nederlandse Hof uitgesproken dat de tweeling terug mocht naar hun moeder, maar elke keer werd dit teniet gedaan door een lager "gerechtshof". Hieronder Ilja zijn toespraak in de Europese Commissie.Acht landen

Onder de petitieleden die in Brussel gehoord werden waren 23 indieners uit acht landen. Onder andere de Vereniging van McKenzie Friends, geleid door Sabine McNeill. Hulde voor haar ‘ vlekkeloze’ presentatie. Leden van de Commissie waren boos door de weigering van sommige ambtenaren om dergelijke schendingen te onderzoeken: De Europese Commissie ambtenaren herhaalde woensdag dat de handhaving van mensenrechten uitsluitend een zaak is van de nationale autoriteiten.


Een Parlementslid van de Europese Commissie van Verzoekschriften pleitte er daarom ook voor om artikel 51 af te schaffen. Dit artikel verhindert de Commissie te oordelen over mensenrechten schendingen.(JDH)

Artikel 51 De Commissie besloot dat haar leden een nader onderzoek zullen verrichten in Groot-Brittannië en Nederland. Twee landen waar dergelijke misstanden het grootst zijn. Men zal dan aandringen op een volledig debat in het Europese Parlement over een van de meest verontrustende schandalen betreffende mensenrechten in onze tijd.

3 opmerkingen:

 1. Ik wens Ilja veel sterkte in zijn pogingen om het recht te laten zegevieren.
  Die kinderen willen duidelijk bij hun moeder zijn. Ze schreeuwen en trappelen als ze worden meegenomen. Hoe duidelijk kan het zijn?
  Ze hebben niemand iets misdaan en toch worden ze met behulp van politie weggetrokken en opgesloten.

  Op Avaaz kun je trouwens een eigen petitie beginnen. Het heeft een groot bereik. Wel kan het beter in het Engels, omdat het een internationale campagne is.
  https://secure.avaaz.org/nl/petition/start_a_petition/?source=fp
  Dat lijkt me geen probleem, volgens mij beheerst Ilja het Engels prima.

  Ook ken ik een politieke partij die de wantoestanden van jeugdzorg aan het licht brengt: http://www.wilnu.nu/
  Zeker het proberen waard.

  Ik hoop dat dit gezin eindelijk herenigd wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Zo zie je dat elke organisatie, maatschappij, instelling, stichting e.d. mazen in het net hebben. Een artikel 51 belet de EU om de schendingen van de kinder- en mensenrechten in behandeling te nemen. Tja, dan ben je er ook klaar mee.
  Wat de petities betreft; Ada Busman en Sabine Mcneill, samen met de andere indieners, krijgen één ding mee en dat is een onderzoek. Wat dan?

  Ilja zou geluk kunnen hebben, je weet maar nooit. Het Europees Hof in Frankrijk zou een laatste stap kunnen zijn (na deze beschikking mag geen ennkele kinderrechter meer (ver)oordelen) of het openen van een eigen petitie op Avaaz. Mijn advocaat wees mij er ook 3 jaar geleden op. Ik durfde het niet aan in mijn eentje. Daarbij heb ik onderhand een hekel gekregen aan het IKKE mentaliteit in NL. We hebben SAMEN last van een plaag, in je eentje bestrijden is onmogelijk. Nederlanders komen mondjesmaat uit hun holletjes om gehoord te worden, ook omdat men vol van angst is.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Let vooral op die opmerking "er wordt niet gefilmd, meneer!"
  Zegt de overheid zelf niet altijd dat je geen bezwaar kunt hebben tegen filmen als je niets te verbergen hebt? Wat heeft de overheid dan nu te verbergen?

  BeantwoordenVerwijderen