vrijdag 21 maart 2014

De 'echte feiten' in het familierecht

Het huidige systeem leidt er toe dat er niet zelden een grote discrepantie bestaat tussen de 'feiten' waar de jeugdrechter zich op baseert en de feiten zoals die kunnen worden vastgesteld in de realiteit buiten de muren van het gerecht. (vgl. Dr Drion:  http://njb.nl/blog/de-waarheid.10331.lynkx )
 

 
Het schenden van wetten en verdragen
 
De huidige Nederlandse praktijk leidt er toe dat in NB Nederland stelselmatig verdragsrechten, wetten en de grondbeginselen van de rechtstaat worden geschonden. Het maakt feitelijk de academische discussie over de inrichting van de rechtsgang en de juridische redenering van de jeugdrechter irrelevant: als het systeem niet de waarborgen en uitkomsten biedt die Nederland op grond van direct werkende verdragsbepalingen gehouden is te bieden, is de gang van zaken onrechtmatig en dus aan herziening toe. Vele juristen verwarren ten onrechte de betreffende leerstukken en de discussie daarover met de verplichtingen van Nederland uit hoofde van internationale verdragen.

Toepassing van verdragsbepalingen
 
Het besef van het belang van direct werkende verdragsbepalingen en de wijze waarop deze dienen te worden toegepast is niet zelden ver te zoeken. Uit gepubliceerde uitspraken blijkt dat in vele zaken niet eens een (onbeholpen) poging is gedaan om de (echte?) feiten in verband te brengen met toepasselijke verdragsbepalingen. Misschien is het een idee om de verdragsbepalingen met directe werking(?!) voorin wettenbundels op te nemen in plaats van achterin? Het lijkt wel alsof de plaatsing achterin studenten onbewust opzadelt met een gebrek aan besef (of een onjuist besef) van de rangorde tussen de regelingen.

Het vaststellen van feiten
 
Het zou daarnaast al een majeure verbetering zijn indien een basaal vermogen tot het vaststellen van de feiten (buiten de muren van het gerecht) zou worden gedemonstreerd. Daarna pas wordt het mogelijk om die feiten (helaas is het nodig om het over 'echte feiten' te hebben) deugdelijk in verband te brengen met de toepasselijke wetten, verdragen en beginselen. Als de feiten niet (deugdelijk) zijn vastgesteld, zoals tot nog toe gebruikelijk is, is het treurig genoeg nog logisch ook dat het niet lukt om de feiten deugdelijk in verband te brengen met toepasselijke wetten, verdragen en beginselen. Logisch redeneren wordt blijkbaar niet meer geleerd.
 
Minister Bussemaker had een punt toen zij begin november 2013 ten aanzien van de opleiding aan universiteiten opmerkte dat sommige studenten misschien beter een vak zouden kunnen leren (c.q. hadden kunnen leren) in het MBO. Helaas geldt dat ook vele jeugdrechters.

Anoniem

1 opmerking:

 1. Rechten?????

  Ben het in grote lijnen eens met uw betoog. Naar mijn mening gaat u echter niet ver genoeg.
  U laat de functie van de rechter, in de meeste van dit soort zaken, buiten beschouwing.
  Vooral in het geval van een UHP is deze functie een andere dan algemeen wordt aangenomen.
  Als buurman 1 en 2 voor de rechter staan, omdat een van hen de schutting een meter te hoog vindt, is het aan de rechter om een van de partijen gelijk te geven. De mening van de schutting doet niet ter zake. Er wordt over hem beslist.
  Zo ook met het kind. Ik heb het hier over kinderen tot 12 jaar. Deze zijn het meeste slachtoffer van dit soort praktijken. Bij oudere kinderen gaat het vaak anders. Vooral bij 16 jarige en ouder.
  Ook bij kinderen tot 12 jaar doet de mening van het kind niet ter zake. Er wordt over het kind beslist. Nu is een kind geen schutting, en dat maakt dat dit wettelijk bijna niet te regelen is. En dat zorgt er weer voor dat men zich wenden tot niet juridische middelen.
  Zoals u wel weet, is bij een UHP alles toegestaan. Zaken die normaal absoluut niet kunnen, zoals laster en smaad, schenden van de privacy, valsheid in geschrifte en ordinair liegen tegen wie dan ook, zijn in dit geval geen probleem.

  En nu de functie van de rechter. Als je aan bovenstaande zaken het woord rechter verbindt, dan wordt het geslikt. Door iedereen!
  In Nederland vindt bij veel mensen de opvatting plaats- de rechter heeft gesproken, dus het is goed. Vaak is dat ook zo, maar vaak ook niet.
  De rechter is in dit soort gevallen niks anders dan een rookgordijn.

  N.B. De UHP is geen BESLISSING van de rechter.

  BeantwoordenVerwijderen