vrijdag 28 maart 2014

Kindermishandeling als product

De marketing van kindermishandeling 

By Dimitri Tokmetzis  

Een gastbijdrage van Justine Pardoen, hoofdredacteur van Ouders Online, Mijn Kind Online en Weet wat ze gamen.


Met een nieuwe campagne roept de overheid burgers op om zoveel mogelijk meldingen te doen van kindermishandeling. Herkent u de signalen? Doe de test! Heeft u nog nooit iets gemeld? Doen! Al vele duizenden gingen u voor… De marketing van kindermishandeling is in volle gang. Over gegoochel met getallen.

Op de website www.watkanikdoen.nl vertelt de overheid wat je kunt doen als je kindermishandeling vermoedt. Prima dat zo’n website er is: iemand die vragen heeft, moet daar een antwoord kunnen vinden. Op die website van de nieuwe campagne van de overheid om burgers aan te sporen iets te doen als ze kindermishandeling vermoeden, lezen we dit: “Bij 82% van de meldingen die het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) ontvangt, blijkt er inderdaad sprake van kindermishandeling.”

Het lijkt verdorie wel echte reclame: daar wordt ook altijd zo slim gelogen met cijfers! Vooral het ophogen van verkoopcijfers is een veelbeproefde methode. Als je vertelt dat 90% van de mensen product X al gekocht heeft, dan ben je een sukkel als jij dat nog niet gedaan hebt. Of: 93% van de lezers van blad X gaf product Y een 8 of hoger. Het schijnt te werken: wie twijfelt, moet geloven dat een zeer grote groep hem al voorgegaan is. Nu u nog! Twijfelt u over kindermishandeling? Hier zijn de signalen; doe de test! Twijfelt u over melding bij het AMK? Niets is erger dan stilzitten. Gewoon doen!

Maar nu het gegoochel met de cijfers. Zo zit het dus werkelijk:
Betekent die 82% dat van de keren dat iemand het AMK belt er in 82% van de gevallen kindermishandeling geconstateerd is? Nee. Alleen in 82% van de meldingen. Maar een melding is het alleen als het AMK besluit om een onderzoek te starten.  

Van de ruim 52.000 contacten (alle mensen die bellen) wordt meer dan de helft (ruim 27.000) afgedaan met een eenmalig advies, nog eens 9.000 met een consult. Slechts minder dan een derde van de contacten (om precies te zijn 16.156) leidt tot een onderzoek van het AMK, de rest niet (dat gaat dus om 68%). En alleen die gevallen die tot een onderzoek leiden, worden melding genoemd. (Bron: MOGroep)

Van die 16.156 meldingen (feitelijk zijn het dus onderzoeken) wordt in 6,5% van de gevallen geconcludeerd dat er geen sprake is van mishandeling en in 12,5 % van de gevallen is mishandeling niet aangetoond (maar ook niet uitgesloten). Dat is samen 19%. De rest gaat ergens over. In 17,5 % van de meldingen is sprake van lichamelijke mishandeling of verwaarlozing. Psychisch geweld is een aparte categorie, goed voor krap 9% van de onderzochte gevallen (meldingen).

Het echte cijfer ziet er dus zo uit: 4,5% van de oorspronkelijke contacten met het AMK gaat over lichamelijk geweld tegen of verwaarlozing van het kind zelf, en 16% van de oorspronkelijke contacten gaat over een niet-wenselijke opvoedingssituatie (getuige van geweld, affectieve of pedagogische verwaarlozing).

Je moet ook weten dat veel onder mishandeling valt: een kind dat getuige is van geweld zonder dat het zelf geslagen wordt (22,5 % van de meldingen), heet dus ook mishandeld. Onder mishandeling valt ook affectieve verwaarlozing en pedagogische verwaarlozing: goed voor respectievelijk 15,9% em 22,6 % van de meldingen. Allemaal gezinnen waarin wat opvoedingsondersteuning een groot verschil zou kunnen maken, daar niet van. Maar om dan meteen te spreken van kindermishandeling, gaat ook wel wat ver. De meeste gezinnen hebben de aangeboden hulp dan ook dankbaar aanvaard.

Het is goed om iets te doen tegen kindermishandeling. Maar door gegoochel met getallen lijkt het te gaan over enorme aantallen: “In een schoolklas van 30 kinderen wordt gemiddeld ten minste 1 kind mishandeld.” Weet u al wie het is in uw omgeving?

We worden bang gemaakt: voor je het weet laat je een kind in de steek. Moet je bij twijfel altijd melden? Misschien doe je wel meer kwaad dan goed.

Een ouder vertelde ons het volgende:

“Ja, ik heb wel eens getwijfeld ja. Ik heb een buurmeisje van vijf, dat heeeeel veel buiten speelt. Vaak in haar uppie. Haar ouders zijn vorig jaar gescheiden, het meisje is enig kind en haar moeder zit niet lekker in haar vel. Vorige week vertelde het kind mij dat haar moeder al haar speelgoed had weggegooid. Ze was al haar Playmobil kwijt, pyramide, boot, alles. Omdat die moeder niet van kinderspeelgoed hield, zei het meisje. Toen heb ik getwijfeld. Vooral omdat het kind vaak de indruk wekt dat ze wat aan haar lot overgelaten wordt. Ik was bang dat haar moeder misschien de weg even kwijt was (geweest). Voor ik de tijd had gevonden om het verhaal te checken bij een andere buurvrouw, die veel met die moeder optrekt, ging mijn dochter bij het buurmeisje spelen. Met de Playmobil, de pyramide, de boot …
Ik was blij dat ik het AMK nog niet gebeld had.”

 
Verhalen van ouders die te maken hebben gekregen met onterechte meldingen bij het AMK van overbezorgde of rancuneuze buren, zijn altijd zeer schrijnend. Maar daarover een andere keer.

5 opmerkingen:

 1. Het nieuwe rapport van de Kinderombudsman is uit. Het gaat helaas niets veranderen aan de huidige waanzin, er komt weer iets bij in de vorm van verplichte bemiddeling, etc.
  Het grootste manco, geen handhaving, en geen feitenonderzoek wordt er niet mee opgelost.

  Intussen de HR:
  Interessant om in dit kader te noemen is de
  uitspraak van de Hoge Raad van 17 januari 201432. Daarin oordeelt de Hoge
  Raad dat van een rechter een actieve houding verwacht mag worden in zaken
  rond omgang tussen ouder en kind, dat hij alle gepaste maatregelen neemt en
  zich zoveel mogelijk inspant om het recht op family life mogelijk te maken. De
  taken en houding die de Hoge Raad de rechter in deze uitspraak toekent, lijken al
  op te schuiven richting de rol van een regierechter.

  De Kinderombudsman vindt dit interessant. Het is geen wonder, de HR krijgt vele brieven waaruit de stuitende incompetentie van de Nederlandse jeugdrechters en het falen van het hele systeem rond de jeugdige blijkt.

  Bij de onmacht van de politiek om een deugdelijk systeem met de vereiste waarborgen te ontwerpen blijft de rechter als enige achtervang over. Blijkbaar heeft de HR zich genoodzaakt gezien er iets over te zeggen omdat thans de hele rechtspraak collectief voor gek zit door alle terechte klachten en publicaties over het evidente falen van jeugdrechters.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Verplichte mediation, verplichte Bijzondere Curator, het is zo schijnbaar mooi....
  Maar als het juristen zijn die binnen hun discipline denken, dan is dat een gevaar voor het kind:
  https://www.youtube.com/watch?v=KlLJ00RTCNc

  Het gaat bij scheiden en een URGENT ouderschapsplan maken en uitvoeren om psychologische en pedagogische inzichten, opdat het kind niet belast wordt, dus dient de functie vervuld te worden door een psycholoog-pedagoog, en niet door een jurist qua opleiding.
  Ouders moeten snel geleerd worden hun ongenoegens als 'exen' mentaal te scheiden van hun representatie naar het kind toe. Het kind mag niets zien van het staan tussen twee huizen.
  Omgang frustreren is een signaal dat schadelijk is voor dat kind, dat liefgehad wordt als 't goed is.
  https://www.youtube.com/watch?v=KlLJ00RTCNc

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dus het Rijk, de overheid, is met het in stand houden van het niveau Jeugdzorg zelf een kindermishandelaar!
  Wetenschappelijk is er genoeg deskundig bewezen dat Jeugdzorg in meerderheid fout handelt en onnodig en dus sschadelijk dwangzorg levert.
  Dat is en blijft "contraproductief"!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. HOERA! Het mes gaat nu echt in de jeugdzorgterreur:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3627329/2014/04/03/Verlies-van-5-000-tot-9-000-banen-in-jeugdzorg-verwacht.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dit is veel georganiseerder dan dat het lijkt. Dit zijn opgelegde (gedwongen!) beleidsplannen uit Brussel! Hier http://www.europa-nu.nl/id/vj3u5v6h2fzs/nieuws/eurochild_compendium_interventie?ctx=vhrsdkrd9htj&start_tab0=10&tab=0

  Google ook maar eens op kindermishandeling Duitsland, België etc. Het is 'ineens' overal actueel. Om over de UK nog maar te zwijgen: elke 20 minuten wordt daar een kind uit huis geplaatst door CPS! Europa is een smerig kruiperig onzichtbaar monster. Waarom die verstikkende nadruk op kinderen?
  Zie ook de nwe overhaast en geruisloos(!) officieel geworden Jeugdzorgwet, met als motto 1 gezin, 1plan, 1 regisseur. http://voordejeugd.nl/stelselwijziging/wetgeving. In combi met verplicht EKD tot 35 jaar. Dit is toch werkelijk niet geloofwaardig meer, deze gedwongen(!) overkill.

  Andy McNep

  BeantwoordenVerwijderen