dinsdag 25 maart 2014

Nog meer illegale adopties in Europa?
Het team van Patrizia De Luca wil Europese adopties. Zij lobbyen hard om de volledige bevoegdheid krijgen over de rechten van kinderen en de implementatie van een US/UK childwelfare (jeugdzorg) systeem in heel Europa . .. in overeenstemming met het Haags Adoptieverdrag. Patrizia de Luca verwijderde het IVRK van het acquis (gemeenschapsrecht) en dat werd vervangen  door het Haags Adoptieverdrag .

http://m.jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/battle-of-international-adoptions-reaches-peak-561690.html


http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1614198/2009/12/22/Het-draait-om-geld-geld-geld.dhtml

Het antwoord van de Commissie voor Petities (19 maart 2014) had moeten zijn, dat hoewel zij niet de volledige bevoegdheid heeft, het IVRK acquis is en de Europese Commissie  goede uitvoering zal moeten eisen van de lidstaten om deze duidelijke schendingen van de rechten van kinderen te doen stoppen! http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2014/03/verslag-van-de-bijeenkomst-in-brussel_24.html

Door sommige van de MEP ’s werd gewezen dat EU-Commissie de hoedster is van de Verdragen. ( EU-recht ). Zij hebben de bevoegdheid om inbreukprocedures te starten. We werken momenteel aan een verslag over het feit dat het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind eigenlijk onder de EU wet valt. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschapsrecht

Gevecht om internationale adopties bereikt hoogtepunt:


The team of Patrizia de Luca wants European adoptions. They lobby hard to get full competence on childrens rights and to implement a US/UK childwelfare system all over Europe. ..in line with the Hague Adoption Convention.  Already they deleted the UNCRC from the acquis and replaced it with the Hague adoption convention. http://poundpuplegacy.org/node/41521

The reply of the commission should have been, that although they have not full competence, the UNCRC is aquis and the EU Commission will demand proper implementation from the member states. ..and to stop these obvious child rights violations!


As some of the MEP`s indicated the EU Commission is the guardian of the treaties ( EU law) They have the powers to start infringement procedures.

We are working on a clear Note regarding the fact that the UN Convention on the Rights of the Child is actually “EU Law”

Arun Dohle

2 opmerkingen:

  1. Arun Dohle u said ' We are working on a clear Note regarding the fact that the UN Convention on the Rights of the Child is actually “EU Law” ... this is very much the truth and it's from a old juvenile judge from The Netherlands. His name is professor Jaap E. Doek. All of the abusers amongst the judges, yc-staff and politcians are hiding their ugly faces.

    The rights of the childeren are being violated by them without any shame towards the world. As i read some articles from UK i crossed following; welcome to filthy Britain, same goes for The Netherlands and other victimized countries.

    By the way, who is Patrizia De Luca?

    BeantwoordenVerwijderen