maandag 3 maart 2014

Gedragsverandering door medische oorzaak niet door mishandeling

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/08/de-transitie-medische-diagnostiek.html

Na de transitie wil de wetgever dat de O&K-adviseurs (Amsterdam), dan wel 'generalisten' van de 'gecertificeerde instellingen' gaan bepalen welke jeugdhulp noodzakelijk is, met de vrijwillige 'drang' gevolgd door 'dwang' als men de vrijwillige drang weigert....

De consequentie als u dit weigert omdat u dit een aantasting van uw privacy vindt? Uit huis plaatsing van uw kinderen?....

 
In de reeks 'Mystery diagnosis', nu uitgezonden op TLC was er een documentaire over PANDAS.

Getoond werd welke lijdensweg ouders en kind van circa zeven jaar ondergingen. Het begon namelijk met vreemd gedrag van een kind na verhuizing. Het kind durfde niet meer in bed te slapen, vervolgens durfde hij niet meer normaal te lopen, maar moest hij springen met twee benen tegelijk, daarna had hij het idee dat er stralen uit stopcontacten kwamen en men daar over heen moest springen, kortom: zeer bizar gedrag....De aflevering: http://www.tv.com/shows/mystery-diagnosis/the-boy-who-only-hopped-1373123/

Gedwongen relatietherapie

Ouders en kind werden door een psycholoog behandeld, er moest relatietherapie volgen, ouders moesten het gedrag van het kind accepteren enz, enz. Tot ouders op het idee kwamen om eens het kind te laten onderzoeken door een kinderpsychiater.

Die deed voor het eerst bloedonderzoek.... er bleken antistoffen tegen streptokokken in het bloed te zitten, wijzend op een infectie. De psychiater stelde antibiotica behandeling voor en het kind genas, zijn gedrag normaliseerde geheel. Er is geen aantoonbare hersenschade gebleven.
Het kind in kwestie, inmiddels een jaar of achttien kwam in de rapportage ook aan het woord over zijn gedrag van toen en het ervaren van zijn omgeving en over hoe het nu met hem gaat (goed).

Het verband met de 'jeugdzorg'


Binnenkort wordt het geacht dat de jeugdzorg in handen komt van de gemeenten en de 'diagnostiek' in handen van de 'O&K adviseurs' zonder duidelijke opleiding en gemeenteambtenaren met een zes dagen cursus over diagnostiek...


In bovenstaande casus was de diagnostiek aanvankelijk in handen van een psycholoog die allerlei omgevingsfactoren onderzocht, zónder duidelijke diagnostiek aan het kind en later in handen van de kinderpsychiater (zes jaar opleiding tot arts en vier jaar specialisatie psychiatrie + 1 jaar aanvulling kinderpsychiatrie!),  die voor het eerst bloedonderzoek liet verrichten. 
Let wel: streptokokkeninfecties komen veel voor, zowel bij kinderen als volwassenen!

Bovenstaand voorbeeld is er slechts één van de vele psychische afwijkingen met duidelijk medische oorzaak....

De zorg

Hoeveel schade zal er binnenkort aangericht gaan worden als de diagnostiek en behandeling van kinderen als het om gedragsafwijkingen gaat in handen gelegd wordt van gewoonweg medische leken? Hoeveel vertraging zal er optreden eer een kind bij een echte psychiater komt?

Komen hersentumoren (gaan ook vaak gepaard met gedragsveranderingen!) pas aan het licht als ze onbehandelbaar zijn geworden, omdat men eerst jarenlang ouders gaat 'behandelen' en kinderen in 'jeugdzorg-trajecten' gaat 'behandelen'? Moeten er eerst ongelukken gebeuren voor de politiek dit inziet? (In bovenstaand voorbeeld: de opgetreden hersenbeschadigingen hadden onomkeerbaar kunnen worden. (Gelukkig is dit kind hersteld na enige jaren.)

De zorg voor de jeugd moet op de eerste plaats in handen blijven van de huisarts, die zo nodig doorverwijst naar welke deskundige ook, met respect en in overleg met ouders en kind. 

Nico Mul

2 opmerkingen:

 1. Met de a.s. jeugdwet tracht Jeugdzorg en de politiek te doen alsof een directe ingang naar j-GGZ niet nodig is of goed op bezuinigd kan worden.
  Zo heeft Jeugdzorg Nederland (de lobby van BJZ's) doen doorschemeren dat de BJZ's (als bovenlokale gecertiviceerde instellingen onder die nieuwe wet) dat er nog minder zal worden doorverwezen naar specialistisch j-GGZ: er zullen gebouwen van j-GGZ leeg komen te staan, dit i.v.m. misrekening bij bezuinigingsbegroting.
  Kanker dat een gedragsverandering veroorzaakt zal niet meer onderkent en behandeld worden, want BJZ zal inspelen op Eigen Kracht (onder toeziend oog van een jeugdzorgwerker alias wijkteam of generalist), en dat werkt niet medisch.
  Evenzo met een infectie. Jeugdzorg is geen antibioticum!

  En als de ouders niet luisteren naar wat in het zogenaamde Eigen Kracht is afgesproken, wordt het met drang een dwangmaatregel (OTS, UHP, Ontheffing); dat brengt geld in het laatje van BJZ. De perverse prikkel waarover de Kinderombudsman het op pagina 93 (derde streepje) over had, i.v.m. de Regeling Normbedragen Jeugdzorg.

  Er zijn gemeenten die in hun concept-verordening hebben staan dat artsen hun diagnosen of gezinnen moeten melden of aangeven bij de gemeentelijke jeugdzorg-ambtenaar. Daarmee wordt niet alleen het medische traject geschonden en overgenomen door jeugdzorg, doch ook de privacy ernstig geschonden.
  De jeugdzorgwerker of ambtenaar kent geen medisch beroepsgeheim en kan veel koppelen aan disciplines buiten het medische veld, zoals schuldsanering, sociaal huren, uitkeringen, etc..

  De mooipraat dat alles integraal wordt, is onwaar omdat het op een te laag kennisniveau wordt getrokken.
  Waar medisch-academische kennis en specialisatie (en beroepsethiek) nodig zijn, wordt het gestuurd naar het lagere sociaal-werk-niveau, dat zich niet academisch, laat staan medisch, kan 'professionaliseren'.
  Een medische studie duurt te lang voor een sociaal werker.
  De schijn dat jeugdzorg als generalisten tot bezuiniging komt, is een illusie, een zelfbedrog van de politiek die gelooft in de mooipraat van jeugdzorg.
  Cijfers tonen aan dat j-GGZ gemiddeld per voleind en effectief traject minder kost (al is het met 'dure' zorg), dan de jeugdzorgtrajecten kostten, zelfs exclusief, vaak, de gewenste diagnostische zorg.

  Jeugdzorg onder de jeugdwet zoals die nu voorligt (incl. de AMvB/ Uitvoeringsbesluit) is voor heel wat kinderen een groot gevaar.
  Ouders wordt dan ook aangeraden om een rechtsbijstandverzekering te nemen, en zelf de zorg te controleren. Voor al preventief te weten wat zorg voor hun kind in Nederland inhoudt, waar de opgroeienden geen recht blijken te hebben op volwassenenzorg, gezondheidszorg, onder de wet WGBO (BW7:446)...

  Dat de burgers in Nederland wat apathisch reageren op wetgeving en privacyschending, is vreemd, vergeleken met Duitsland, waar men meer historisch besef heeft:
  http://www.youtube.com/watch?v=bkLI9thlSHQ&list=UU3QiirbKeDlKGdLuA_ph85A&feature=c4-overview
  Opmerkelijk.
  De bewuste minderheid zal lijden onder de laksheid van de apathische meerderheid in Nederland. Ouders protesteren niet tegen het afnemen van het kinderrecht IVRK artikel 24: het kinderrecht op de hoogst mogelijke mate van gezondheid en daarbij horende gezondheidszorg, ook de psychiatrische.
  Als alles via jeugdzorg met hun kennisniveau moet, wordt het Russische roulette met kans op toegang tot de juiste zorg.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik vrees dat er straks alleen maar kinderen zijn die gestoord zijn of een ziektebeeld hebben die genezen kunnen worden door de J-GGz of jeugdzorg/gemeente met hun 6 weken opgeleide ambtenaren.
  Dus, zouden alle universiteiten en hoge scholen hun deuren moeten sluiten voor al die studies om gekwalificeerde deskundigen/specialisten op te leiden.

  We moeten onze kinderen al die symptonen van BJZ bijbrengen zodat ze direct naar het perfecte ziektebeeld (wie bepaald dat ook alweer? Volgens mij een specialist!) gaan gedragen als ze naar het consultatiebureau or the peuterspeelzaal gaan. Afschaffen van huisartsen en ziekenhuisspecialisten moet dan wel een pre zijn wanneer al die instanties de kans krijgen om onze kinderen en ouders te benadelen en te diagnosticeren. Een paradijs voor scholen en BJZ. Geen medische oorzaken meer bij het bestempelen van het gedrag van onze lieve kinderen. Dat wordt lopende band werk straks, dat was het al.

  Als Nederland leegloopt dan moeten er wel buitenlanders komen om de belastingen te betalen, nog leuker is dat die mensen de NLse belastingdienst een oor hebben aangen****. Dat is pas lef hebben. Dit soort gedragsveranderingen hebben ook een oorzaak. Maar bij kinderen is dat een andere koek, daar wordt juist aan verdient!

  BeantwoordenVerwijderen